Billeder på siden
PDF

23.

87.

143.

317.

2den Artilleriafdeling.

2det Artilleriregiment. (Kjøbenhavn.)

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Peder Nicolaas Nieuwen Oberst Otto Heinrich Theodor Albert huis, (R.*), (E.M.2.), (S.Sv.3.),(L.E.Kr.5.),

Frederik August Moltke, (K.PD.M.), (F.Æ.L.5.), Chef, tillige Lærer ved Officer

(E.M.1.2.), S.Sv.2.2), Chef. skolen.

Premierlieutenant Louis Jacob Marius

Ernst, Adjutant, tillige Lærer ved
Kapitainer.
Officerskolen.

511. Ludvig Schmidt Petersen, (R.*), (E.M.2.),

------ --Chef for 4de Batteri. Otto Philip Amandus Hoff, (R.*), Chef Villars Hilmar Linn, Auditør. for 6te Batteri.

182. Premierlieutenant Aage Wilhelm Peter Tetens Christian Frederik Holm, Chef for 5te Batteri. 225. Aagaard, Intendant.

Dr. med. Axel Paulsen, Korpslæge.
Kapitain af Forstærkningen.

Holger Frederik Sylvester Biilmann, (R.*),

(E.M.2.), Overdyrlæge. Frederik Bartholin, R.*), (E.M.1.2.), (F.Æ.L.5.), Chef for 14de Batteri. 351.

3die Artilleriafdeling.

(Aarhus.) Premierlieutenanter.

Oberstlieutenant Gustav Waldemar Emil Henrik Lund Nonboe.

469. Crone, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef. 49. Carl Einer Dahl, Adjutant.

524.

Kapitainer. Carl Christian Edouard Flemmer. 583.

Alfred Frederik Vilhelm Lunil, Chef for Johannes Hvalsøe, Elev ved Officerskolen. 685.

8de Batteri.

224. Rolf Kall. Elev ved Officerskolen. 708. !

Arthur Valdemar Salto, Chef for 9de Immanuel Holten, Elev ved Officerskolen. 717. !

Batteri.

Hans Georg Koefoed Bruun, Chef for
Lieutenanter af Forstærkningen.

7de Batteri.

318. Jørgen Casper Castenskiold.

958. Peter Clausen Bayer.

Kapitain af Forstærkningen.
Frederik Sporon Fiedler.

1017. Ernst Frederik Kabell, (E.M.2.), Chef
for 15de Batteri.

400. Sekondlieutenanter.

Premierlieutenanter. Johan Frederik Voigt Halvorsen. 1054. Hans Christian Stig Lasson.

576. Aage Hjalmar Ostenfeld.

1069.

Villiam Theodor Bohn, Adjutant. Alfred Charles Georg Vilhelm Poulsen

Poul Christiansen, Elev ved Officer-
Münnich.

1098.
skolen.

663. Vilhelm Carl August Simonsen.

1133.

Carl Christian Valdemar Stjernholm, Carl Brockenhuus Løvenhjelm.

Elev ved Officerskolen.

672. Carl Vilhelm Thalbitzer.

1184.

Peter August Germundsen. Carl Johan Otto Moltke.

1198. Nicolai Peter Aagesen.

1222.

Lieutenanter af Forstærkningen.
Niels Henrik Boje.

1276.
Otto Waldemar Baudit z.

838. Otto August la Cour Brandt.

1299.

Peter Severin Petersen, til Tjeneste ved Wolff Ernst Christian Stamer.

1308.

Gendarmerikorpset.
Valdemar Rye Lassen.

1366.
Georg Frederik David Juel.

873. Johannes Bindseil.

1402.

Harald Victor Eugène von Meyeren. 875. Ove Carl Christian Fahrner, Elev ved

Oscar Hoffgaard.

968, Officerskolen.

Peter Andreas Wetche.

975 1447. Rasmus Frederik Jørgensen.

988. Anders Andersen.

1454. Carl Johannes Holm, tjenestegjørende. 1486.

Poul Theodor Johansen.

994. Alexis Michelsen.

1492.
Aage Holm.

1011. Aage Toft, Elev ved Officerskolen. 1532.

Sekondlieutenanter. Peder Nyegaard Pedersen Boje, tjeneste Sophus Kornelius Christensen. gjørende.

1561. || Karl Christian Bloch.

977.

578.

1147.

684.

[ocr errors]

1082. 1110. 775.

1255.

401.

1523.

Marius Clod Jørgensen.

1111. Leopold Wolff, Elev ved Officerskolen. 753. Johannes Anton Harald Federspiel. 1132. Johannes Ferdinand Nielsen, Elev ved Rasmus Jørgen Larsen.

1143. 1

Officerskolen. Vilhelm Frederik Hildur Johnsen. 1187.

Lieutenanter af Forstærkningen. Ingjald Olaf Gjerulff.

1200 Thomas Ove Schmidt.

1221.
Peter Frederik Vilhelm Rasch.

845. Johan Ferdinand Vilhelm

Thyge Christian Rothe.

877. Valdemar

Christian Anders Wolstrup. Støckel, tjenestegjørende. 1229.

878. Jens Peter Nicolai Østergaard.

951. Kai Kristian Magnus Kristoffer Nikolaj

Jens Black

1018. Brockdorff, tjenestegjørende. Julius Hans Sabroe.

1348.

Sekondlieutenanter.
Jens Christian Wad.

1376.
Peter Christian Theede.

1050. Christian Henrik Luja, Elev ved Officer

Hans Eriksen.

1115. skolen.

1427.
Alfred Johan Smith.

1117. August Frederik Ferdinand Lüchow, tje

Christian Andreas Sørensen.

1182. nestegjørende.

1476.
Vilhelm Reginald Julius Neuhaus.

1186. Peter Hansen, tjenestegjørende. 1566.

Johan Mathias Vilhjelm Friderichsen. 1301.

Herman Rohde, Elev ved Officerskolen. 1325. Johan Henry Theodor Gad, Auditør.

Jes Martin Emanuel Klaumann Krøyer. 1375. Kapitain ved 40. Bat. P. O. R. Olrik,

Arvid August Julius Larsen, Elev ved (R.*), (E.M.2.), Kammerjunker, f. T. In

Officerskolen.

1433. tendant.

Valdemar Ludvig Høyer, tjenestegjørende. 1451. Michael Carl Christian Juul, Korpslæge.

Otto Crone, tjenestegjørende. Johannes Ludvig Lunddahl, Reservelæge. Peter Edvard Frydensberg, tjenesteWerner Ludvig Dons Blædel, Korpsdyrlæge. gjørende.

1547. Medlem af Remontekommissionen.

Johannes Mayland Vissing. tjeneste-
gjørende.

1560.
Jens Adolf Boberg, tjenestegjørende. 1565.
4de Artilleriafdeling.
(Kjøbenhavn.)

Trainafdelingen. Oberstlieutenant Michael Frederik Lieben

(Kjøbenhavn.) berg Bentzon, (R.*D.M.), (E.M.2.),

Oberstlieutenant Carl Christian Vibe Ring(F.Æ.L.4.), Chef.

sted, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef. Kapitainer.

Kapitainer. Andreas Sophus Busck, Kammerjunker,

Christian Frederik Jung, (R.*), (E.M.2.),

Ch Chef for 12te Batteri. 285. Chef for 1ste Trainkompagni.

144. Frederik Wolfhagen, Chef for 11te Batteri. 287. ; Chri

tteri 28%, Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.), Chef Vilhelm Kofoed-Hansen, Chef for 10de

for 2det Trainkompagni, tillige til RaaBatteri. 23. dighed ved Artilleristaben.

246. Kapitain af Forstærkningen.

Premierlieutenant. Georg Adolph Rung, Chef for 16de Batteri. 407. Søren Christian Møller, Adjutant. 620. Premierlieutenanter.

Sekondlieutenanter. Christian Frederik Gjern Jacobsen,

Frederik Brøckner, ved 23. Bat., midlertjenestegjørende hos Hs. Kgl. Høihed

tidig tjenestegjørende.

1317. Prinds Christian.

476 | Christian Ferdinand Vilhelm Jurckmann, Addo Løvenørn Bardenfleth, Kammer

ved 3. Bat., midlertidig tjenestegjørende. 1437. junker, Elev ved Ride- og Beslagskolen. 559. Jacob Bang Helms, Adjutant.

580 Villars Hilmar Lunn, Auditør. Oluf Berent Schoubo e.

614. Jens Errebo Nielsen, (D.M.), Intendant. Peder Jørgensen.

616 | Dr. med. Jacob Peter Poulsen, (R.*D.M.), (E.M. August Friederich Glandt, Elev ved Offi

2.), Overlæge. cerskolen.

657. ' Johan Vilhelm Lauritzen, Reservelæge. Anton Carl Ludvig Brandt, Elev ved Erik Christinus Lauritz Larsen, ReserveOfficerskolen.

679. læge.

50.

--

[ocr errors]

[ocr errors]

468.

Iste Artilleribataillon.

Hans Frederik Vilhelm Christensen. 1106. (Kjøbenhavn.) Christian Hansen.

1107. Oberst Otto Emanuel Blom. (R.*D. M.),

Jens Holger Winther.

1108. (E.M.1.2.), (N.St.0.3.), Chef, tillige Chef

Erik Brockenhuus Løvenhjelm.

1109. for Kjøbenhavns Søbefæstning. 37 : Knud Anders Køhler Nielsen.

1151. Adolph Henrik Rasch.

1152. Kapitainer. Frederik Peter Giese Salicath.

1153, Johannes Frederik Marius Leisner, (R. *), Vilhelm Herman Laursen.

1154. (E.M.2.), (Rum.Kr.4.), Chef for 3die Fæst Georg Anton Elias Thymann.

1155. ningskompagni.

142. 1 Adol

Adolph Valdemar Tesdorpf, KammerSigfred Otto Rupolph Meyer, (R.*), (S.Sv.3.),

junker.

1156. Chef for 4de Fæstningskompagni.

179.
Jens Thygesen Holm.

1157. Charles Sophus Frederik Worm, Chef for Johan Henrik Vilhelm Boëtius.

1206. 1ste Fästningskompagni.

210. Frederik Christian Andreas Løve. 1207. Henrik Emil Flindt, Chef for 2det Fæst Christian Fahnøe.

1208. ningskompagni, tillige Lærer ved Officer Valdemar Lynge.

1209. skolen, 213. Niels Vilhelm Ludvig Rasmussen.

1279. Joseph Nielsen Güring.

1280 Kapitainer af Forstærkningen.

Wenzel Peter Carl Frederik Flach de Johan Henrik Theodor Rathsach, (R.*

Neergaard, Kammerjunker.

1281. D.M.), (E.M.2.), Chef for 8de Fæstnings

Johannes Hansen Ravn.

1284. kompagni.

384.

Aage Halfdan Wesenberg, tjenesteAntonio Gustav Gottlieb Leigh Smith,

gjørende.

1288. Chef for 7de Fæstningskompagni. 409.

Carl Johannes Olesen.

1289, Poul Bjørndahl.

1377. Premierlieutenanter. Arne Jensen Preisler.

1378. Peter Sophus Henry Petersen.

Johan Ahrenth Gottfred Rasmussen. 1379. Carl Henrik Jacob Hansen, Adjutant. 472.

Fritz Cramer, Elev ved Officerskolen. 1381. Carl Richard Maximilian Langhorn. 517.

Theodor Emil Falgreen Schäfer, tjenesteCarl Frederik Christensen.

i gjørende.

1383. Einar Lundsteen, Elev ved Officerskolen. 675. | Jens Christoffersen, tjenestegjørende. 1354. Zier Lund Hansen, Elev ved Officerskolen. 678.

Einar Elias Tillge.

1387. Svend Julius Federspiel, Elev ved Of

Otto Didrik Weismann.

1466. ficerskolen.

Johannes Helms.

1473. Heinrich Frederik Axel Andersen, Elev

Alfred Emil Olsen.

1474. ved Officerskolen.

Niels Nielsen.

1475. Ludvig Rasmus Emil Stub, Elev ved Offi

Jens Christian Christensen, tjenestecerskolen.

716.
gjørende.

1479. Theodor Valdemar Hegelund. Elev ved

Johannes Sigismund Simmelhag Ulrich, Officerskolen.

721.
tjenestegjørende.

1480.
Lieutenanter af Forstærkningen.
Emil Kjær, tjenestegjørende.

1481.

Niels Christian Koefoed, tjenestegjørende. 1482. Lars Henrik Rasmussen.

879. i Charles Oluf Villiam Larsen.

902. Johan Christian Julius Zahle.

928. Thorvald Clausen Gad.

Villars Hilmar Lunn, Auditør. Halfdan Kongsted.

1019.

Carl Vincent Berg, Intendant. Thorvald Frederik Bruun.

1020.

Hieronymus Laub, (R.*), (E.M.2.), (G. F. 4.), Jørgen Nicolai Larsen.

(F. instr. publ. 1.), Overlæge. 1022.

Christian Sigismund Ulrich, Reservelæge. Sekondlieutenanter. Peter Carl Frederik Langhorn, til Tjeneste ved Gendarmerikorpset.

1045.

2den Artilleribataillon. Carl Johan Becker.

1057.

(Kjøbenhavn.) Christian Emanuel Nielsen,

1101. i Oberst Christian Theodor Nielsen, (R.* Harald Valdemar Theodor Hansen. 1102. D.M.), (E.M.2.), Chef.

[ocr errors]

681.

[ocr errors]

964.

38.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sekondlieutenanter. Niels Christian Lauritz Gormsen. 1046. Gotfred Emil Jørgensen.

1056. Johan Kaysen Wysdorp h.

1058. Paul Casper Theodor Krøger.

1104. Laurids Hansen.

1105. Carl Christian Gormsen.

1278. Carl Fritz Cornelius Tvermoes.

1282. Anton Willemoes, Elev ved Officerskolen. 1285. Knud Frederik Søndergaard.

1287. Otto Frederik Byskow Strange, tjenestegjørende.

1382. Jens Christian Jensen.

1885 Søren Michael Viggo Brøchner, tjeneste. . gjørende ved Tøihusafdelingen.

1386.

Julius Alexander Nicolai Rasmussen, (R.*),

Rustmester ved Kjøbenhavns Tøibus. Johan Frederik Herfurth, (R.*), Probermester

ved Geværfabrikationen. Johannes Philipsen, Værkmester. Frederik Schellerup, (D.M.), (E.M.1.2.),

Materialforvalter. Ludvig Wilhelm Lüttich Schackinger, (E.M.2.),

Materialforvalter, f. T. Tøihusbestyrer i Nyborg. Peter Valdemar Schulian, (D.M.), (E.M.2.),

Bogholder. Anton Frederik Thorvald Fischer, (D.M.),

(E.M.2.), Bogholder.
Christian Georg Conrad Becker, (D.M.),
Ernst Frederik Ferdinand Jensen,

(D.M.),
Lauritz Erik Thuesen, (D.M.),
Sønne Hansen,
Niels Christian Frederik Vinding,
Carl Vilhelm Joachim Fuchs,
Christian Georg Julius Gottorp,
Antonius Thomascellis Preisler,

Villars Hilmar Lunn, Auditør.
Emil Hermann Frantz Carl Larssen, Inten-

dant af Forstærkningen. Dr. med. Jacob Peter Poulsen. (R.*D.M.),

(E.M.2.), Overlæge. Johan Vilhelm Lauritzen, Reservelæge. Erik Christinus Lauritz Larsen, Reserve

læge.

Undermestre.

39.

25.

Laboratorieafdelingen.

2. Fla adens Materiel: (Kjøbenhavn.)

Søtøimestren eller en af Undertøi

mestrene. Oberst Jens Mathias Lassen, (R.*D.M.),

Læreren i Artilleri ved Søofficerskolen. (E.M.2.), (S.Sv.3.), Chef.

2 andre af Flaadens Officerer. Kapitain.

c. Medlemmer som deltage i enkelte Sagers

Behandling : Johannes Hermann Rohmann, (R.*),

1. Som angaa Fodfolket: (S.V.3.), Chef for Laboratoriekompagniet. 163.

Kapitain Søren Anton Sørensen,
Premierlieutenanter.

(R*D.M.), (E.M.2.), Stabschef hos Hans Peter Petersen.

470.

Generalinspektøren for Fodfolket. 147. Fritz Henrik Johannes Ramb usch.

2. Som angaa Rytteriet:
Ritmester Hjalmar Edouard Levy,

Stabschef hos Generalinspektøren
Villars Hilmar Lunn, Auditør. ·

for Rytteriet.

249. Johan Frederik Cappé Sivertsen, (R.*), 3. Som angaa Haandva a ben: (E.M.1.2.), Intendant.

Kapitain Emanuel Prytz, (R.*), Dr. med. Jacob Peter Poulsen, (R.*D.M.), 1 Chef for Skydeskolen.,

176. (E.M.2.), Overlæge.

Rustmester Julius Alexander Nicolai RasJohan Vilhelm Lauritzen, Reservelæge.

mussen, (R.*). Erik Christinus Lauritz Larsen, Reserve

4. Som angaa Ingenieurkorpset: læge.

Oberstlieutenant Christian Ditlev

Nielsen Nøkkentved, (R.*D.M.), Krigsassessor Johan Hendrik Nielsen, (D.M. !

(E.M.2.), (S.Sv.3.), (F. Æ.L.5.), til R.*), Materialforvalter.

Raadighed for Ingenieurkorpset. 98. Christian Edvard Fenger, Maskinmester. Johan Heinrich Preuss, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bogholder.

Konstruktions- og Forsøgsafdelingen. Krudtværket paa Frederiksværk. Kapitain August Christian Alexander Tillge, | Oberstlieutenant Peter Christopher Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), Bestyrer.

(R.*D.M.), (E.M.2.), Chef.

52. - Hans Peter Caspersen, (R.*), (E.M.2.). 86.

Kapitain Johan Peter Brandt, (R.*). 162. Artillerikomiteen.

- Valdemar Stephan Julius Raabye, (R.*). 209.

- Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.). 245. a. Medlemmer, der deltage i alle Sagers Be- ||

Premierlieutenant Martin Nielsen.. 512. handling:

Tegner Johannes Scheller. Oberstlieutenant PeterChristopher Bang,

Desuden af Flaadens Officerskorps: (R.*D.M.), (E.M.2.), Formand. 52.

Søtøimestren eller en af Undertøimestrene samt – Hans Peter Caspersen, (R.*), (E.M.2.). 86.

1 Kapitain eller Premierlieutenant. Kapitain Valdemar Stephan Julius R a a

Af ovennævnte Officerer ere i Forsøgskombye, (R.*). - Fritz Carl Rantzau.

missionen:

255. - Louis Theodor Gustav Fock. 297.

Oberstlieutenant H. P. Caspersen, Forb. Medlemmer, som deltage i Behandling af

mand.

52.

162. Sager, der angaa:

Kapitain J. P. Brandt.
- C. P. Bistrup.

246, 1. Hærens Materiel:

Officererne af Flaaden.
Kapitain Johan Frederik Marius

Leisner, (R.*), (E.M.2.), (Rum.
Kr.4.).
- Ludvig Schmidt Petersen, (R.*),
(E.M.2.).

143.
- Johannes Hermann Rohmann,

Geværkommissionen. (R.*), (S.V.3.).

163. Kapitain Jens Peter Frederik Døderlein - Peter Martin Knudsen. 327. | Dahl, ved Tøihusafdelingen, Formand. 282.

209.

142.

« ForrigeFortsæt »