Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Kapitain C. C. G. Andræ
Kapitain S. Ankjær
Kapitain C. A. F. Thomsen

[ocr errors]

16
26/

9
12

612

31

23

12 30

Kapitain J. F. Lorenzen

11 9

12

29

Kapitain C. E. Meldahl..

1112

22

5 1

311

[ocr errors]

31

Kapitain C. A. S. Dalberg...

15

28

1

28

10

14

[blocks in formation]

4/z 1848

1856

1860
31/5 1864

1863
1871
1864

1866
8/12 1864
578 1868

1878

1866 1/5 1867

1867 67 1868

1868 1/1 1868

1869 6/4 1872 20/1 1873 1/1 1874 % 1876

1877 1877 1878 1879 1880

1881 %u 1881 12/4 1882

% 1883 9% 1884 u 1884 20% 1886

1886 1) 1887 %4 1887 107, 1888 1/4 1889

1889 1890

6/u 1848.

1863. 1863.

1864, °/9 1867.

1876. 1865.

1866, 1/3 1867. 15/12 1868. 384 1882.

1868. */6 1868. 14 1868. 16/4 1872.

1871.

1873. 18/2 1874.

1874. 15/4 1878. 17/

1877. 2812 1878. 15/ (10 1878. 31%, 1879.

1881. 1880. 1882.

1881. u 1883.

1886. 611881. 31/ 1886.

1886. 19 1886.

1888.

1888. 23/3 1890.

2

10/

121

Ritmester V. F. G. Bülow
Premierlieutenant F. F. Jacobi
Premierlieutenant C. A. Nielsen
Premierlieutenant C. L. Steenstrup
Kapitain M. S. F. Hedemann.
Premierlieutenant T. Westergaard
Premierlieutenant C. T. Müllertz...
Premierlieutenant A. L. Baadsgaard.
Premierlieutenant C. J. Hellemann
Premierlieutenant N. A. F. Nielsen
Kapitain J. G. E. Colding.
Premierlieutenant V. la Cour.
Premierlieutenant J. K. P. L. Pontoppidan.
Premierlieutenant J. C. E. Moe...
Premierlieutenant H. A. Ba che..
Premierlieutenant J. V. C. Gørtz
Kapitain N. A. Meyer.
Premierlieutenant H. E. Levy.
Kapitain C. F. F. E. Tuxen..
Premierlieutenant J. B. Jungersen.
Premierlieutenant A. C. C. Bache
Premierlieutenant H. L. H. Tuxen
Premierlieutenant P. F. Møller..
Premierlieutenant C. E. Schønheyder
Premierlieutenant H. C. Hammer.
Kapitain F. C. 0. R. Kragh .
Premierlieutenant E. Boeck..
Premierlieutenant H. V. Nyholm
Kapitain P. W. Hammer ...
Kapitain E. M. J. H. Christensen.

[blocks in formation]

15

10 7

2 3

12 1

6

11/

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Artilleriregimenterne og Artilleribataillonerne samt Chef for Artilleriets

øvrige Afdelinger. General H. A. A. de Jonquières...

187, 1867 21, 1879 General E. V. Schreiber...

8/10 1879 13/u 1889. Generalmajor J. Linnemann....

13/u 1889 Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger. General J. C. F. Dreyer

187, 1867 28/ 1877. General J. F. M. Ernst

81/ 1877 28/ 1890. Generalmajor E. C. L. Koefoed

28/ 1890

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Adjutanter.
Oberst C. F. Holten...

21%, 1867 Kapitain F. A. Moltke..

21/1867 Ritmester J. A. Bardenfleth....

21/, 1867 Oberst à la suite 0. O'Neil Oxholm, surnumerair Adjutant Kapitain M. S. F. Hedemann

1871 Ritmester C. R. v. d. Maase.

1/6 1874

1%, 1880. 23/8 1871. 28/ 1874. 10 1868. 23, 1876.

1882.

1/10

1113

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »