Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

Krigsministre.

(Krigsministeriet oprettedes d. °/s 1848)

Kapitain A. F. Tscherning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1848 til "/1, 1848.
Generalmajor C. F. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1, 1848 – */, 1851.
Oberst J. S. Fibiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */; 1851 – */10 1851.
Generalmajor C. J. Flensborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */o 1851 – */1 1852.
Generallieutenant C. F. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1852 °/2 1854.
Oberst M. Lüttichau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1, 1854 – */, 1856.
Major C. C. Lundbye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 1856 – */12 1859.
Generalmajor H. N. The strup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */2 1859 */s 1863.
Oberst C. C. Lundbye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 1863 – */, 1864.
Oberstlieutenant C. E. Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1864 – */, 1864.
Generallieutenant C. F. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */7 1864 – "/11 1865.
Oberst J. W. Neergaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */11 1865 – */9 1866.
Generalmajor W. R. Raasløff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */9 1866 – */ 1870.
Lehnsgreve C. E. Juel-Vind - Frijs - Frijsenborg,
Udenrigsminister, (indtil videre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1870 */; 1870.
Oberst W. Haffner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1870 */s 1872.
Oberst C. A. F. Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */2 1872 – */, 1874.
Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre). */; 1874 – */s 1874.
Generallieutenant P. F. Steinmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 1874 – "/g 1875.
General W. Haffner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/s 1875 – */, 1877.
General J. C. F. Dreyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1877 / 1879.
General W. F. L. Kauffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */ 1879 – / 1881.
Kommandør N. F. Ravn, Marineminister, (indtil videre). */ 1881 – */10 1881.
Samme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */10 1881 – % 1884.
Oberst J. J. Bahnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */9 1884 –

Direktører i Krigsministeriet.

Direktørposten, som oprettedes den /o 1868, inddroges d. */1 1878 og gjenoprettedes d. */11 1880, er ikke besat efter */9 1884.)

Oberst C. A. F. Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /o 1868 til */1, 1872. Oberst L. E. Fog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”, 1873 – */, 1878. Oberst J. J. Bahnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /u 1880 – °, 1884.

Departementschefer i Krigsministeriet.

Major C. J. Flensborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *z 1848 til *10 1851. Oberst C. F. Han sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °/3 1848 – */1, 1848. Major L. J. F. Keyper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */; 1848 *g 1854. Generalkrigskommissær J. Torp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1848 – */s 1849. Etatsraad C. F. A. Wachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1849 – */; 1853. Justitsraad K. Christen sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1851 – "e 1856. Major D. H. Die derichsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */10 1851 – / 1856. Generalkrigskommissær U. C. V. Schmidten . . . . . . . . . . "/; 1853 – /; 1866. Major C. C. Lundbye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */g 1854 –- */; 1856. Kapitain C. E. Reich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/g 1856 – */9 1863. Etatsraad J. Jetsmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */g 1856 – */s 1868. Major S. Ankjær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */9 1863 – ”/, 1864. Major C. A. F. Thomsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */12 1864 – /10 1868. Kapitain J. P. Købke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 1867 – /10 1868. Oberst L. E. Fog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /10 1868 – ”/2 1873. Kapitain F. C. Good. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /10 1868 – */4 1880. Kapitain A. S. Nick olin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/, 1873 – / 1879. Oberst J. J. Bahnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *11 1879 "10 1880. Kapitain C. A. Nielse n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */s 1880 – */, 1886. Oberstlieutenant F. F. Jacobi . . . . . . . . . . . . . . ......... *10 1880–

Kapitain J. G. F. Schnack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */, 1886 –

Komiterede i Krigsministeriet.

Justitsraad C. F. A. Wachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1848 – / 1849.

Krigsraad K. Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1849 – */2 1851. Kapitain J. Jetsmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ", 1853 – "/g 1856. Kammerjunker H. C. W. Rømer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */g 1856 – */12 1864.

Kontorchefer i Krigsministeriet.

Justitsraad N. P. Smidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */ 1848 – */2 1853.

Justitsraad C. F. Seegers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1848 – */g 1854. Krigsraad G. A. Arentzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 1848 – */1, 1864. Krigsraad K. Christen sen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1848 /, 1849. Krigsraad C. Harboe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1848 – 1/s 1856. Krigsassessor F. A. Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 1848 – / 1849. Krigsassessor P. L. Bang ert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /4 1848 /, 1849. Krigsassessor G. A. E. Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /, 1848 – */s 1856.

Krigsraad P. W. T. Hyllested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /s 1848 – */ 1866.

Justitsraad L. W. Hertel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */12
Kancelliraad B. C. W. Lind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/12
Krigsraad L. P. Bon Sach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Kapitain J. Jetsmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Kapitain C. Glud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Krigsraad C. N. Fenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/10
Overkrigskommissær C. M. Looft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1
Premierlieutenant P. W. Flag stad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Kapitain F. W. A. Schnitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Overkrigskommissær O. F. Lange land. . . . . . . . . . . . . . . . */
Kapitain F. F. Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.
Kapitain F. F. J a c o b i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Overkrigskommissær A. C. Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/
Kapitain C. A. Nielsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Krigsassessor H. J. W. Lindeburg (fungerende) . . . . . . . "/2
Kapitain T. S. Grüner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°,
Kapitain H. A. Bache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/11
Kapitain N. A. Mey er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/12
Kapitain J. Han s e n (fungerende). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /,
Kapitain H. C. Hammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Overintendant A. P. Møller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */;
Kapitain C. W. Meyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */

Sekretærer hos Krigsministeren.

Kapitain C. Glud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/1
Auditør C. W. S. Schønberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */9
Auditør C. Wallich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/11
Fuldmægtig H. C. Plockross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *g
Overkrigskommissær C. J. Westergaard. . . . . . . . . . . . . . "12

1848
1848
1849
1849
1853
1853
1854
1854
1856
1858
1866
1868
1868
1868
1880
1880
1880
|881
1886
1888
1888

[merged small][merged small][ocr errors]

1854. 1885. 1868. 1853. 1863. 1880. 1868. 1881. 1868. 1864. 1868. 1880. 1888. 1880.

1890,

1888.

1853. 1856. 1860. I 865.

Adjutanter og Ordonnantsofficerer hos Krigsministeren.

Kapitain J. W. A. Harbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”,
Premierlieutenant W. O. W. Lehmann. . . . . . . . . . . . . . . . 27,
Kapitain D. H. Die derichsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kapitain F. C. Stjernholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "/s
Premierlieutenant H. R. Baron Wedell-Wedellsborg
(Ord.-Off). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */
Kapitain E. F. Schau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */2
Kapitain T. A. S. Høhling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */1,
Premierlieutenant W. J. R. Baumann (Ord.-Off). . . . . . . "/s
Premierlieutenant H. C. Baron Haxthausen . . . . . . . . . . . */11
Premierlieutenant H. Holbøll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . */,
Kapitain M. S. F. Hedemann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”/9

1848 1848 1848 1851

1854 1855

1859 –

1864
1865
1867
1870

1.
12
1}

# 12

"/10

1}
2

*/2
*/12
"/s

1848. 1848. 1851. 1855.

1855. 1859. 1864. 1865. 1867. 1870. 1871.

« ForrigeFortsæt »