Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3/10 1886.

[ocr errors]

I!!!!!!!!!!!!!!!!

I!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors]

30

| 1169 A. P. T. Poulsen, 27. Bat. .

1170 S. A. Andersen, 11. Bat....... 1171 C. M. E. S. H. Wildt, 1. Bat.. 1172 G. E. J. Risom, 11. Bat........ 1173 i C. A. H. Givskov, 27. Bat. ..... 1176 N. R. V. Wulff, 15. Bat........ 1177 | V. C. S. J. Christensen, 21. Bat. 1178 L. C. Sørensen, 28. Bat... 1179 E. F. Berntsen, 7. Bat. 1180 M. H. Sørensen, 13. Bat. . 1181 N. Langkilde, 16. Bat. ... | 1185 T. R. Sørensen, 11. Bat. . . 1188 L. C. Olsen, 24. Bat. ... 1189 M. Kirkegaard, 6. Bat. ... 1190 N. C. Schou, 8. Bat.....

1191 A. B. Lorentzen, 24. Bat.. | 1192 E. C. Eriksen, 29. Bat. .. 1193 D. G. Jonassen, 16. Bat... 1194 K. P. Knudsen, 27. Bat... 1195 P. T. V. Rohde, 17. Bat.... 1196 K. E. Brandstrup, 24. Bat... 1197 V. A. T. Nielsen, 19. Bat.. 1201 A. F. F. Aubertin, 17. Bat.... 1203 V. J. A. L. Bøttern, 25. Bat... 1204 V. E. Holst, Livg. ....... 1205 C. Dall, 13. Bat...... 1210 C. A. P. Bauer, 21. Bat... 1211 C. S. J. Grønbech, 21. Bat. 1212 E. J. Anger, 5. Bat... 1213 F. N. Wolff, 15. Bat. ...... 1215 J. J. Steen, 18. Bat.......... | 1216 G. F. H. Hedemann, Livg......

1218 K. A. M. Jacobsen, 16. Bat..... 11219 H. G. 0. C. T. Rasmussen, 16. Bat.

1223 C. G. V. C. Fistaine, 1. Bat.... 1226 R. Wasmann, 1. Bat. ... 1227 C. S. Wibroe, 9. Bat .......... 1228 H. V. J. S Schwartz, 3. Bat... . 1231 N. C. R. Hansen, 12. Bat......, | 1232 J. N. C. Hansen, 29. Bat....... | 1233 J. T. S. Schouboe, 7. Bat. ..... 1234 | E. P. Lindegaard, 15. Bat.. 1235 K. K. Lauritsen, 25. Bat... 1237 0. J. Olsen, 20. Bat. .....

1238 C. V. Møller, 9. Bat... | 1239 N. A. Petersen, 18. Bat.....

1240 S. Thuesen, 12. Bat.... 1241 J. P. Schmidt, 12. Bat.. 1242 A. J. Kleinsorg, 21. Bat.. 1245 | A. L. O. Jensen, 1. Bat.. 1246 A. L. Schjønning, 2. Bat. . 1247 A. B. ('. Dahl, 13. Bat... 1248 C. P. L. Jürgensen, 18. Bat. 1249 H. M. H. Lund, 24. Bat..... 1250 J. J. Baagøe, 19. Bat.. 1253 A. L. E. Reeh, 2. Bat.. 1254 0. Darre, 17. Bat..............

J. M. Sonne, Bornhs. Væbn.... : 1257 F. V. Rottbøll-Petersen, 14. Bat, 1258 L. C. J. Friis, 15. Bat. ... 1259 E. H. Ellbrecht, 22. Bat. . 1260 H. R. Petersen 28. Bat...

1261 N. C. F. Voss, 9. Bat..........!

1263 C. F. Rømer, 20. Bat. ......... (1264 V. Henningsen, Bornhs. Væbn.. 1265 E. E. Greve Holstein, 13. Bat.. : 1266 0. C. Molbech, 21. Bat. ....... 1268 | P. F. V. Pedersen, 4. Bat...... 1271 P. G. Tofft, 3. Bat. 1272 L. Larsen, 13. Bat. | 1274 A. I. G. Thejll, 4. Bat... || 1275 G. Meldahl, 1. Bat..

1277 N. Winkel, 12. Bat. ........ 1286 L. F. M. Andersen, 29. Bat. ... 1290 J. 0. J. Wulff, 13. Bat......... 1291 J. C. V. Krayenbühl, 17. Bat...

1292 J. Nielsen, 12. Bat. ... | 1293) H. C. N. Gjørtz, 4. Bat..

1294 | E. H. Nobel, 24. Bat. ......... 1295 N. M. A. E. Frederiksen, 30. Bat. | 1296 S. S. Wellendorff, 4. Bat....... 1297 T. V. Thrue, 28. Bat..... 1302 T. J. Muxoll. 24. Bat........ 1303 V. J. S. V. Ross, 28. Bat.. 1305 Hs. Kongl. Høihed Prinds Chrii stian Carl Frederik Albert

Alexander Vilhelm til Dan

mark, Livg ..... 1307 | J. C. Larsen, 16. Bat. .........

1309 C. F. A. Kampmann, 21. Bat... || 1312 H. Jensen. 20. Bat. ......

1313 P. Larsen, 28. Bat...
1314 A. J. Eckardt, 26. Bat....
1315 | C. F. J. Lund, 24. Bat......
1317 F. Brøckner, 23. Bat........
1318 P. J. de Neergaard, Bat.....
1319 N. P. Nielsen, 1. Bat.........
1322 J. L. S. P. Klindt, 28. Bat....
1323 N. C. Christensen, 14. Bat. ...
1324. E. A. Restrup, 2. Bat.....
1328. F. C. Schottmann, 14. Bat.
1329 H. F. Saabye, 26. Bat..
1330. A. H. Møller, 20. Bat.........

G. E. S. Grill, 10. Bat..
1332 P. D. Bruun, 6. Bat. ......
1333 N. M. Andersen, 18. Bat..
1334 L. C. Larsen, 18. Bat.......
1335 G. V. J. Müller, 20. Bat. .....
1336! H. P. E. Olufsen, 22. Bat......

C. H. Hermansen, 3. Bat... 1338 K. H. Waagepetersen, 10. Bat. 1339 J. Sørensen, 30. Bat... 1340 P. Pedersen, 29. Bat......... 1341 J. A. R. Skade, 22. Bat. ....

A. Ravn, 23. Bat.. 1343 V. A. V. Stigaard, 3. Bat.... 1344A. T. F. Kolls, 18. Bat. ...... 1345 H. C. K. Nielsen, 10. Bat...... 1846' L. K. F. Heise, 26. Bat...... * * 11. F. V. Busch, 25. Bat. ...

thiessen, 28. Bat.. , 17. Bat.......

1.-7. Bat.......

I!!!!!! !!!!!! 111111111111111111111111111

!!!!!!!!!!!!!

13:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1, 1256

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3/10 1889.

[ocr errors]

|| 1352 P. C. M. Andersen, 19. Bat. ... 1353 J. P. A. Rasmussen. 30. Bat... 1355 V. V. Larsen, 11. Bat. ........ 1356 E. J. Riis, 27. Bat...... 1357 | G. M. R. Benzon, 7. Bat...... 1358 C. C. L. Kohl, 8. Bat 1359 P. P. Rosenstand, 19. Bat.. 1361 A. J. Ulrich, 8. Bat....... 1362 C. M. Nielsen, 30. Bat......... 1363 L. A. F. C. West, 29. Bat...... 1365 H. A. Matthiesen, 7. Bat... 1367 T. V. Piper, 25. Bat. 1368 H. V. Nielsen, 6. Bat.......... 1369 M. C. Clausen, 30. Bat ........ 13700. E. C. Petersen, 19. Bat. 1371 A. J. A. E. Rosen, 29. Bat... 1372 C. F. V. C. Møller, 8. Bat. .... 1374 R. C. S. Eller, 7. Bat........ 1380 C. M, Kofoed, Bornhs. Væbn... 1388 | E. 0. L. Smith, 21. Bat........ 1389 J. C. A. Marquardsen, 7. Bai... 1390 W. H. Larsen, 21. Bat........ 1391 | A. Jensen, 23. Bat....... 1392 A. V. Nielsen, 19. Bat. ....... 1393 P. Nielsen, 21. Bat. ... | 1394 , J. J. Vinther, 7. Bat: .. 1395 C. P. J. Jørgensen, 5. Bat. .... 1396 C. L. Fich, I. Bat. ....... 1397 C. F. H. Ostervaldt, 5. Bat..... 1398 E. T. Staggemeier, 25. Bat..... 1399 J. F. Lund, 13. Bat. .......... 1401 I. A. E. Wolf-Jürgensen, 13. Bat. 1403 P. E, G. Nielsen, 5. Bat. ...... 1404 J. C. B. Glud, 16. Bat. ........ 1405 P. C. Knudsen, g. Bat. ........ 1406 H. J. Baagøe, 26. Bat. ........ 1407 A. Greve Brockenhuus-Schack,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

|| 1439 0. A Torup, 7. Bat. .

1441 P. W. Jørgensen, 16. Bat.
1442! C. Olesen, 14. Bat. ...
1443. C. F. Hoffmann, 4. Bat. ...

T. Cortsen, 26. Bat .. 1445 L. N. Petersen, 7. Bat. ...... 1446 C. F. Jacobsen, 6. Bat. ... 1448 0. A. Lütken, 26. Bat. ..... 1450 C. V. J. C. Rønnov, 26. Bat. . 1452 T. G. Münster, 8. Bat... 1453 A. C. V. Thalbitzer, 29. Bat.. 1455 E. V. Didrichsen, 6. Bat. 1456 A. T. Mørch, 12. Bat.. 1457 N. P. Broch, 12. Bat. ..... 1458' C. N. I. Bonnesen, Livg. 1459 J. H. Harms, 11. Bat..... 1460 H. C. Møller, 30. Bat....... 1462 A. Stabel, 29. Bat. ....... 1463 N. V. O. Steenstrup, 9. Bat. ... 1464 A. S. M. M. Thesen, 8. Bat.... 1465 J. A. Bergh, 6. Bat....... 1467 H. J. M. Nielsen, 22. Bat. .. 1468 W. C. Tobiesen, 16. Bat. .. 1469 C. E. P. Nielsen, 10. Bat... | 1470 C. Kampmann, 10. Bat... 1471 J. Jespersen, 5. Bat. ....... 1472 C. V. Funch, 5. Bat. ...... 1483' P. V. S. Bie, 17. Bat. .... 1484' L. A. Christensen, 11. Bat. 1485 N. E. E. Ehlert, 14. Bat. 1487 A. A. Busk, 4. Bat. ....... 1490 N. C. Nielsen, 30. Bat.. 1491 T. Sørensen, 9. Bat.... 1493 H. H. Bolt, 14. Bat....... 1495 J. A. Greve Ahlefeldt-Laurvigen,

5. Bat.......... 1496 P. J. S. C. Pedersen, 12. Bat... 1497 A. T. C. Qvistgaard, 11. Bat. .. 1498 0. V. Nielsen, 8. Bat. 1499 J. C. Langkilde, 6. Bat. 1500. J. P. Andersen, 13. Bat.. 1501 L. J. B. Nissen, 10. Bat.. 1502 L. C. Jacobsen, 4. Bat. . . 1503 , J. A. Jørgensen, 8. Bat... 1504 J. Bergsøe, 30). Bat. ... 1505 · J. Amsinck, 23. Bat. .... 1506 , L, C. Ludvigsen Dilou, 20. Bat. 1508 H. V. Maegaard, 24. Bat....

H. V. Schjørring, 15. Bat. ... 1512 0. F. A. Gedde, 17. Bat. ..... 1513 C. P. Schjøth, 5. Bat. 1514 P. E. V. Bæklund, 2. Bat. ... 1515 C. T. N. Sørensen, 30. Bat. . 1516 N. J. Nielsen, 16. Bat... 1517 | A. Wendelboe, Livg. ........ 1518! N. R. Hansen, 5. Bat. ....... 1519 S. P. Hansen, 15. Bat....... 1520 P. H. Diederichsen, 23. Bat. . . 1521 | W. S. F. Erichsen, 1. Bat... 1522 0. Bendixen, 2. Bat.......... 1524 C. E. Fisch, 11. Bat. .... 1527 U. Haahr, 15. Bat. ..........

la |||||| ||||||||

Livg.........

1409 A. U. Ramsing, 24. Bat... 1411 S. V. L. Ortved, 1. Bat. .... 1412 H. W. Bekkevold, 20. Bat. 1413 C. M. Appeldorn, Livg..... | 1414 V. Jensen, 25. Bat......... 1415 0. C. Obel, 28. Bat. ......... 1416 H. V. Fiedler, 2. Bat. ....... 1417 A. H. F. Klixbüll, 24. Bat.... 1419 C. T. Christensen, 23. Bat. . 1420 V. Rothe, 15. Bat. ...... 1421 P. M S. Hansen, 28. Bat. ... 1422 | C. M. D. Schiær, 19. Bat. ... 1423 M. M. A. Mølbach, 14. Bat... 1426 M. N. Rosenqvist, 9. Bat 1427 C. G. Petersen, 25. Bat. ... 1428 T. Kure, 26. Bat............ 1429 C. 0. C. Jensen, 18. Bat. 1431 A. I. Andersen, 22. Bat. 1432 J. J Hundahl, 9. Bat. ...... 1434 J. P. Christensen, 30. Bat.... 1435 H. N. Bergh, 18. Bat. . 1436 L. Baadsgaard, 20. Bat. ...... 1437 C. F. V. Jurckmann, 3. Bat... 1438 A. V. Starup, 3. Bat........

|||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||

||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

3/10 1890.

1526 N. C. K. F. Giessing, 16. Bat... 1527 P. J. J. Johansen, 17. Bat. .... 1628 P. C. Ringsted, 17. Bat. .. 1529 0. N. J. Olesen, 12. Bat. . 1531 10. Bauditz, 23. Bat. ...... 1536 H. P. Hansen, 27. Bat. ... 1537 B. Eefsen, 10. Bat. ....... 1539 C. E. Løhr, 7. Bat. ..... 1540 | A. C. Barnekow, 3. Bat... | 1541 M. C. H. Baggesen, 22. Bat. ... 1542 K. L. Petersen, 9. Bat. .. 1543 F. A. V. Greve Brockenhuus

[ocr errors]

1544 T. H. Halvorsen, 18. Bat.. 1545 J. Hansen, 27. Bat. ... 1546 | C. M. E. Baland, 3. Bat... 1548 C. S. Lund, 11. Bat....... 1649 H. A. Andersen, 9. Bat. 1550 J. E. H. Jensen, 11. Bat... 1551 H. L. M. Hørup, 22. Bat.. 1552 E. J. Madsen, 3. Bat...... 1553 J. J. C. Jespersen, 6. Bat. 1556 S. Schibsbye, 8. Bat. ..... 1558 P. A. Hviid, 7. Bat.. 1559 L P. Rasmussen, 19. Bat. 1562 L. H. Jørgensen, 17. Bat. 1564 E. Bernth, 25. Bat.......... 1567 H. C. Børre, 25. Bat......

|||||||||| ||||||||||||||| 1||||||||||||||||||||||||||

Alfabetisk Navnefortegnelse

over

Hærens Officerer,

med Henvisning til Løbenumeret i de almindelige Aldersordenslister.

..

[ocr errors]

16

Allerup: O. E.

[ocr errors]

;

[ocr errors]

| Arnesen-Kall, H. V. ..... 780 Bayer, P. C.....

977 Aagaard, E. M...

386 Asmussen, M. L..... ..... 372 Beck, A. A. L. ... Aagesen, N. P........ 1222 Aubertin, A. F. F........ 1201 Becker, C. J....... .. 1057 Aalborg, R. A. ...... 498

Behnke, C. V......

921 Abrahams, F. J. H. S... 740

Beissenherz, J.E.. Aggersborg, V. M. ....... 841

Bekkevold. H. W

1412 Ahlefeldt-Laurvigen, J. A., Baadsgaard, H. K. ....... 854 Bendixen, O.

1522 Greve............. 1495

1436 Bendtsen, B. M. P. 619 Albrectsen, J. ........

1507 | Baagøe, H. J. ........... 1406 - , C. V........ 158 Allerup, H. J. V...

1078
, J. J. .... 1250 Bendz, W. F....

387 - 0. E..... 715 Bache, C. R. ...... 359 Bennike, H. F. .

347 Ammentorp, N. A. A. L... 917 ., H. A........

151 Bentzien, W. H. ...

746 Amsinck, J. 1505 Bagge, A. H. L. .

1217 Bentzon, M. F. L.... 48 Andersen, A. .. 1454 Baggesen, C. H. C. 137 Benzon, C......

428 A. F. C. C.... 168

, H. A. I.
.. 398 - , G. M. R....

1357 1431 - , M. C. H.. 1541 Berg, C. L. F. .......

65 754 Bahnson, J.J......

764 880 Baland, C. M. E. ..... 1546 Bergh, A. J..

858 1089 Balle, C. G. .......

348 - . . N.......

1435 ........ 750 Balsløv, A. F. H... 354 - , J. A. ......

1465 1549 Balzer, F. N.......

544 Bergsøe, J.....

......... 1504 713 Bang, C. V....... 1159 Berlème-Nix, A. E.... 361

922 Berlin, R. C. L. ... ...... 1121 947 --, H. P. N.

984 Berner, J. S. ...... ...... 821 1141

419 Bernth, E....... .... 1564 1500 --, P. C.

- , J. C. E. M.

.... 370 1286 Bardenfleth, A.

559 Berntsen, E. F..... 822 Barfoed, E. N....

192 - , H. P.....

.. 1418 509 Barnekow, A. C... 1540 Berthelsen, B. P. .... .. 326 859 Barner, G. A..... 872 -

1038 1333 Bartels, R. T.....

19 Betzonick, J. G. V. .

929 1352 Bartholin, F...... 351 Bie, P. V. S..

1483 1170 - J. F. .... 911 Bierberg, E. S. V...

357 Andie, H. J. P. 814 Bast, J. H. C. .

· 516 Biering, J. F. ....... 288 Andresen, H. F. 109 Bauch, C. L. ... 889 - , L. ...

744 Anger, E. J.... 1212 Bauditz, 0......

1531 Bille-Brahe, A. V. Baron.. 1027 Appeldorn, C. M 1413 - ; O. W.. ..... 838 | Billenstein, C. S..

652 Arendrup, A. ...... 295 Bauer, C. A. P. 1210 Bilsted. H. F...

388 - . C. H. ...

Baumann, A. V. ....... 421 Bindseil, J....... Arenstorff, T. J..... 959 - , C. H. F. R..... 59 Birch, C. A. .....

...... 982

[ocr errors]
[ocr errors]

,J........

[ocr errors]

.... 1179

[ocr errors]

.....

[merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

1120

mark..........in

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

J. .......

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

718

.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Bistrup, C. P....

246 | Brun, A. H. ........ Bjerager, C. F. ......

74 - , C. .......... Bjerregaard, C. H. 1040 -;c... - , M. N

995 Brunckhorst, A. A. G. L. F. Bjerring, G. L.

443 Brusch, A. .... Bjørn, F. J.....

1041 | Brusendorff, C. C. G. Bjørndahl, P.

1377 Bruun, H. G. K. Black, J. .........

1018 Blangstrup, J.

494

J. C. ...... Blichfeldt, V. ....

769

P. D. Blixen-Finecke, V. C. A.O.

G. A. Baron ...... 588 Bloch, C.J....

290 Bryde, H. - , K. C. ..

1110 Brøchner, S. Blom, G. V...

537 Brøckner,

100 Buchwaldt, C. E. F. F... -10. E...

37 - , F. I. Blume, N. 0. C. M.

283 Buck, P. V.. Boas, P. L...

1000 Buhl, H. T.. Boberg, J. A.

1565 - , P..... Bodenhoff, E. G. E.

298 Bull.' 0.". Boeck, B. ......

191 Bülow, C. G. B.. - , C. C. .......

801 - F. C. - E. ......

425 - , F. 0. Boëtius, J. H. V... 1206 Busch, O. F. V.. Bohn, C. R. .....

418 Busck, A. S....... - , V. T....

578 Busk, A. A. ...... Boje, A. F.....

860 Bæklund, P. E. V. .

1276 Bøggild, B. C. V.... -.P. N. P.....

......

1561 Bøje, H. F.. -is. T. D. ....

963 Bølck, J. ....... Bojesen-Trepka, J. J. T.. 136 - 0........ Bolt, H. H.

1493 Børre, H. C. Bondo, F. E.

723 Børresen, W. H. A - , H. H........ 599 Bøttern, V. J. A. L. .... Bonnesen, C. N. I. ..... Borch, H. E. ....... 62 Carlsen, M. ........

- , R. L........ 563 Carstens, H. G. .. Borgersen, A. C. E.....

227 - , 0. R. ..... Bornebusch, T. V. B. H. 1489 - S. M. .... Bosse, C. A. A.......... 741 Caspersen, H. P.. Boye, C. J..

834 Castenschiold, F. A. H... Bramhelft, G. T. .

- G.C.J.M.H. Brandstrup, K. E. .. 1196

H. F. ....
Brandt, A. C. L. .. 679 Castenskiold, A..........

1739 - ; J. C........
824 Castonier, E. 0. N.
130

; H. H. A. D...
162 Cathala, B. C....

1053 Chabert, C. C...... 10. A. la Cour .. 1298 Christensen, A. P.. Branth, A. V. ..... 1114 Brasch, P. V..

767 Brasen, 0. E. V..

269 Bredahl-Møller, H. ......

759 Brendstrup, E....... 254 Brennecke, J. P. A.. 118 Brinckmann, J. V. V. ... 270 Brix, N...

403 Broch, N. P.

1457 Brock, L. F...

200
Brockdorff, K. K. M. K. N. 1255
Brockenhuus - Schack, A.
Greve ......

1407 Brockenhuus-Schack, F.

A. V., Greve ......... 1543 Bruhn, A. H. ... - , W. C. E. C. J... 566

K. ......

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

159 Christiansen, F. ....
1026

P..........
228 Christmas-Dirckinck-
318 Holmfeld, E. .
910 Christoffersen, A. F.
825

, J. A. .....
1332 Clausen, M. C.
1020 - T. N. E.

693 Clausson-Kaas, G. A. F.
1386 Clemmesen, C.
1317 | Colding, E. P.
413

- , F. L. V.
57

- J. G.
831 Conradsen, A..
621 Cortsen, T. ......
1065 Cour, L. U. la ...
196 -, N. P. G. la.

- . V. la. ......
1138 Cramer. F.....

827
1347

W. E...
1487
1514
1112 Dahl, A.
1060

C. E...
73

J. P. F. D. ....... 790 Dahlerup, C. F. ......

- , J. W. B...

- L. F. V. .. 1203 Dalberg, C. A. S. .......

Dalhoft-Nielsen. V.... 1004 Dall, C. .

174 Damm, P. S. C...
424 Danielsen, L. C....
1084 Darre, M. J........

86 -- .0....
734 Davitzen. V. M.....

30 Dederding, N. W.....
650 Delbanco, H. V. ....
495 Deurs, C.' E. R. van....
958 Dibbern, C. F. T..
648 - ; J. H. N. .....
727 Didrichsen, E. V. ......
507 Didriksen, H. P. M. ..
444 Diechmann, F. S.....

58 Diederichsen. P. H.
1199 Dinesen, C. S.

Dittmann, J.....
1419 Dodt, F. S...

95 Dorph, H. C...
219 - , N. W..
1106 - P. J.......

562 Dorph-Petersen, C.
1479 Drackenberg, V. 0. C. T.
1434 Drewsen, C. G. C. ......
573 Dreyer, F. W. C. .......
434 - H. T. ...........
1484 - , J. H .....
439 Duus, A. E..........
857
1323 Eckardt, A. J. ........
1042 Eefsen, B. ......
1082 | Egeberg, H. ............

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Osories

A :: :

340 676 1270 1373

796 1455 1129

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1314 1537 1086

« ForrigeFortsæt »