Billeder på siden
PDF
ePub

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

[ocr errors][merged small][merged small]

1/10

653 F. V. Lehrmann, 2. Art.-Bat.?.. 654 H. C. Hertel, 1. Art.-Afd.? 6550. Jürs, 1. Art.-Afd.o. 657 A. F. Glandt, 4. Art.-Afd.? 659 A. H. Nielsen, 1. Art.-Afd.? 663 P. Christiansen, 3. Art.-Afd.?. 672 C. C. V. Stjernholm, 3. Art.-Afd.? 675 E. Lundsteen, 1. Art.-Bat.3. 678 Z. L. Hansen, 1. Art.-Bat. 3. 679 A. C. L. Brandt, 4. Art.-Afd.". 681 S. J. Federspiel, 1. Art.-Bat.3 684 P. A. Germundsen, 3. Art.-Afd.". 685 J. Hvalsøe, 2. Art.-Afd. 3 708 R. Kall, 2. Art.-Afd. 3. 713 H. F. A. Andersen, 1. Art.-Bat.3 714 A. H. Brun, 2. Art.-Bat. 3 716 L. R. E. Stub. 1. Art.-Bat. 3. 717 I. Holten, "). Art.-Afd. 3 721 T. V. Hegelund, 1. Art.-Bat. 3 748 K. N. Frydenlund, 1. Art.-Afd. 749 E. Koefoed, 1. Art.-Afd.3. 753 L. Wolff, 4. Art.-Afd." 754 A. P. V. Andersen, 2. Art.-Bat.3 775 J. F. Nielsen, 4. Art.-Afd. 787 J. T. Goldberg, 2. Art.-Bat.3

[merged small][merged small][ocr errors]

1/12

[ocr errors][merged small][merged small]

1/10 1886. 1155 G. A. E. Thymann, 1. Art.-Bat.

1156 A. V. Tesdorpf, 1. Art.-Bat.
1157 J. T. Holm, 1. Art.-Bat.
1164 I. A. N. Nyholm, 1. Art.-Afd..
1175 E.Christmas-Dirckinck-Holmfeld,

1. Art.-Afd. ..

1182 C. A. Sørensen, 4. Art.-Afd. 29/3 1887. 1184 C. V. Thalbitzer, 2. Art.-Afd.

1186 V. R. J. Neuhaus. 4. Art.-Afd.. 1187|V. F. H. Johnsen, 3. Art.-Afd.. 1198 C. J. 0. Moltke, 2. Art.-Afd. 1200 I. O. Gjerulff, 3. Art.-Afd...

1206 J. H. V. Boëtius, 1. Art.-Bat. 10 1888. 1207 F. C. A. Løve, 1. Art.-Bat.

1208 C. Fahnge, 1. Art.-Bat.
1209 V. Lynge, 1. Art.-Bat..
1220 J.V. Selchau-Hansen, 1. Art.-Afd.
1221 T. 0. Schmidt, 3. Art.-Afd.

1222 N. P. Aagesen, 2. Art.-Afd. /10 1889. ||1225 A. B. E. Thomsen, 1. Art.-Afd.

1229 J. F. V. V. Støckel, 3. Art.-Afd. 1252 H. L. 0. Nielsen, 1. Art.-Afd... 1255 K. K. M. K. N. Brockdorff, 3.

Art.-Afd. 1/10 1890. 1262 F. L. J. Greve Platen-Haller

mund, 1. Art.-Afd. 1269 E. T. C. Wætzold, 1. Art.-Afd..

1276 N. H. Boje, 2. Art.-Afd.. 30/7 1883. 1278 C. C. Gormsen, 2. Art.-Bat.

1279 N. V. L. Rasmussen, 1. Art.-Bat. 3/10 1280 J. N. Güring. 1. Art.-Bat.

1281 W. P. C. F. F. de Neergaard, 1. 30/7 1884.

Art.-Bat.. 1282 C. F. C. Tvermoes, 2. Art.-Bat.

1284 J. H. Ravn, 1. Art.-Bat. 3/10 1285 A. Willemoes, 2. Art.-Bat.

1287 K. F. Søndergaard, 2. Art.-Bat.
1288 A. H. Wesenberg, 1. Art.-Bat..
1289 C. J. Olesen, 1. Art.-Bat.
1298 0. A. la Cour Brandt, 2. Art.-Afd.

1301 J. M. V. Friderichsen, 4. Art.-Afd. 24/4 1885. 1304 H. Frederiksen, 1. Art.-Afd.

1308 W. E. C. Stamer, 2. Art.-Afd... 10/5 1316 H. Hansen, 1. Art.-Afd.. 3077

1325 H. Rohde, 4. Art.-Afd..
1318 J. H. Sabroe, 3. Art.-Afd.
1364 H. M. Larsen, Bornhs. Væbn...
1366 V. R. Lassen, 2. Art.-Afd.
1375 J. M. E. K. Krøyer, 4. Art.-Afd.
1376 J. C. Wad, 3. Art.-Afd..
1377 P. Bjørndahl, 1. Art.-Bat..
1378 A. J. Preisler, 1. Art.-Bat..

1379 J. A. G. Rasmussen, 1. Art.-Bat. 3/10

1381 F. Cramer. 1. Art.-Bat..
1382 O. F. B. Strange, 2. Art.-Bat...
1383 T. E. F. Schæfer, 1. Art.-Bat..
1384 J. Christoffersen, 1. Art.-Bat.

1385 J. C. Jensen, 2. Art.-Bat. 10/5 1886. 1386 S. M. V. Brøchner, 2. Art.-Bat.

1387 E. E. Tillge, 1. Art.-Bat.
1400 S. T. P. Lichtenberg, 1. Art.-Afd.
1402 J. Bindseil, 2. Art.-Afd.

30/

Sekondlieutenanter. 1045 P. C. F. Langhorn, 1. Art.-Bat.. 1046 N. C. L. Gormsen, 2. Art.-Bat.. 1050 P. C. Theede, 4. Art.-Afd..... 1054 J. F. V. Halvorsen, 2. Art.-Afd. 1056 G. E. Jørgensen, 2. Art.-Bat... 1057 C. J. Becker, 1. Art.-Bat... 1058 J. K. Wysdorph, 2. Art.-Bat. 1069 A. H. Ostenfeld, 2. Art.-Afd.... 1080 H. M. Nielsen, Bornhs. Væbn.. 1081 J. P. Sjelle, 1. Art.-Afd... 1082 S. K. Christensen, 3. Art.-Afd. . 1084 S. M. Carstens, 1. Art.-Afd. 1098 A. C. G. V.P. Münnich, 2. Art.-Afd. 1101 C. E. Nielsen, 1. Art.-Bat... 1102 H. V. T. Hansen, 1. Art.-Bat... 1104 P. C. T. Krøger, 2. Art.-Bat... 1105 L. Hansen, 2. Art.-Bat. 1106 H. F. V. Christensen, 1. Art.-Bat. 1107 C. Hansen, 1. Art.-Bat. 1108 J. H. Winther, 1. Art.-Bat. 1109 | E. B. Løvenhjelm, 1. Art.-Bat.. 1110 | K. C. Bloch, 3. Art.-Afd.. 1111 M. C. Jørgensen, 3. Art.-Afd. 1115 H. Eriksen, 4. Art.-Afd. . 1117 | A. J. Smith, 4. Art.-Afd.. 1131 H. P. Hansen, 1. Art.-Afd. 1132 J. A. H. Federspiel, 3. Art.-Afd. 1133 V. C. A. Simonsen, 2. Art.-Afd.. 1143 R. J. Larsen, 3. Art.-Afd. 1147 C. B. Løvenhjelm, 2. Art.-Afd.. 1151 K. A. K. Nielsen, 1. Art.-Bat... 1152 A. H. Rasch, 1. Art.-Bat. 1153 F. P. G. Salicath, 1. Art.-Bat.. 1154 V. H. Laursen, 1. Art.-Bat...

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

3/10 1889.

[ocr errors]

6/11

1890.

11

3077

1424 A. L. N. Johansen, 1. Art.-Afd. 1425 C. H. Luja, 3. Art.-Afd... 1433 A. A. J. Larsen, 4. Art.-Afd. 1447 0. C. C. Fahrner, 2. Art.-Afd... 1451 V. L. Høyer, 4. Art.-Afd. 1454 A. Andersen, 2. Art.-Afd. 1466 0. D. Weismann, 1. Art.-Bat. 1473 J. Helms, 1. Art.-Bat. 1474 A. E. Olsen, 1. Art.-Bat.. 1475 N. Nielsen, 1. Art.-Bat. 1476 A. F. F. Lüchow, 3. Art.-Afd... 1479 J. C. Christensen, 1. Art.-Bat... 1480 J. S. S. Ulrich, 1. Art.-Bat. 1481 E. Kjær, 1. Art.- Bat. 1482 N. C. Koefoed, 1. Art.-Bat. 1486 C. J. Holm, 2. Art.-Afd. 1488 P. C. T. Koch, 1. Art.-Afd. 1489 T. V. B. H. Bornebusch, 1. Art.-Afd. 1492 A. Michelsen, 2. Art.-Afd. 1510 J. H. Dreyer, 1. Art.-Afd. 1523 0. Crone, Art.-Afd. 1532 A. Toft, 2. Art.-Afd.. 1538 / V. C. C. F. Schäfer, 1. Art.-Afd. 1547 P. E. Frydensberg, 4. Art.-Afd. 1560 J. M. Vissing, 4 Art.-Afd. 1561 P. N. P. Boje, 2. Art.Afd. 1565 J. A. Boberg, 4. Art.-Afd 1566 P. Hansen, 3. Art.-Afd.

10/10 10111

27

3/10

25

S

(F. C. Holstein, Gendarmeri

korpset.) 220 H. P. E. Lund, Ride- og Beslagskolen'.

% 1883. 230 H. F. A. Kiær, G.-H.-Regt.. 14/8 249 H. E. Levy, Gen.-Inspekt.. 253 J. C. A. Nielsen, 4. Dr.-Regt.? 29%, 1884. 259 E. F. S. Halvorsen, 2. Dr.-Regt. 2/3 1885. 260 H. T. Lichtenberg, 5. Dr.-Regt." 269 O. E. V. Brasen, 4. Dr.-Regt.“ 23/ 270 J.V.V. Brinckmann, 5. Dr.-Regt. 283 N. 0. C. M. Blume, 5. Dr.-Regt.? 1/3 1886. 289 G. C. Muus, 3. Dr.-Regt.3

16/8 300 E. A. Rømeling, 2. Dr.-Regt. 15%, 1887. 306 | N. H. Roth, 3. Dr. Regt..

5/10 307 H. C. M. G. C. Hansen, 4. Dr.

Regt. 309 C. E. Schønheyder, 2. Dr.-Regt." 320 H. Stockfleth, 2. Dr.-Regt.3

1889. 336 C.O.T. Freiesleben, Remontekom." 33%, 1890. 348 C. G. Balle, 5. Dr.-Regt.'

Premierlieutenanter. 422 C. Crone, G.-H.-Regt."

'/1878. 423 L. N. Müller, Gen.-Inspekt.'.

(O.R.Carstens,Gendarmerikorpset.) 425 E. Boeck, G.-H.-Regt. 426 M. G. Gundelach, Ride- og Beslag

skolen'.... 427 W. C. Rothe, G.-H.-Regt." 428 C. Benzon, G.-H.-Regt.

1/5 1880. 438 | T. C. A. Thomsen, Generalst.'. 442 A.E.Fonnesbech-Wulff,3.Dr.-Regt.' 458 A. H. Bruhn, G.-H.-Regt.'.

?/6 459 C. J. Teisen, G.-H.-Regt.1

18/6 460 H. O. Langsted, 3. Dr.-Regt.'. 11. 461 J. Lipke, 4. Dr.-Regt.",

Vu (P. V. Grønning, Gendarmeri

korpset.) 490 C. P. Wahl, 5. Dr.-Regt."

24, 1881. 491 H. C. Dorph, 2. Dr.-Regt. 495 A. Castenskiold, G.-H.-Regt.

(M. E. Thørrestrup, Gendarmeri

korpset.) 498 R. A. Aalborg, 2. Dr.-Regt.' 530 A. Jensen, 2. Dr.-Regt.'

1/10 1883. 539 E. C. V. Moe, 5. Dr.-Regt.' 543 S. T. T. Esmann, 5. Dr.-Regt.'. 547 | O. H. E. Holck, 4. Dr.-Regt.' 550 F. C. J. Engelbrecht, G.-H.-Regt.? 586 G. Baron Lerche, G.-H.-Regt.? %10 1884. 591 J. A. L. 0. Wolff, 3. Dr.-Regt.? 622 F. J. C. G. Zeemann, udenfor Nr. 1/10 1885. 627 V. V. Martens, 5. Dr.-Regt.? 629 G. A.F. Clausson-Kaas, 2.Dr.-Regt. 633 J. B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs,

G.-H.-Regt.?. 650 H. F. Castenschiold, 2. Dr.-Regt. 10 1886. 656 H. K. K. K. H. Nyholm, 5. Dr.-Regt.? 664 F. Ibsen, 3. Dr.-Regt.?. 668 V. J. W. Limkilde, 2. Dr.-Regt. 673 L. G. F. K. Jahnsen, 5. Dr.-Regt. 674 H.M.C. E.Freiesleben, 5.Dr.-Regt."

|| -||

1

[ocr errors]

Rytteriet.

Oberster. 26 P. S. C. Damm, til Raadighed for Generalstaben'.

21/z 1885. 28 C.C. E. Engelbrecht, Remontekom." 16/8 1886. 30G. C. J. M. H. Castenschiold,

til Raadighed for 1. Gen.-Kom.' 5/10 1887. 42 C. L. Steenstrup, 3. Dr.-Regt.?.. 23/3 1890.

Oberstlieutenanter. 63 E. H.W.Tønder, 4. Dr.-Regt.?.

21/z 1885. 64 J.F. Hegermann-Lindencrone, G.

H.-Regt.”. 73 J. Bølck, Dr.-Regt.

16/ 1886. 77 | W. Rye, 2. Dr.-Regt.3

5/1, 1887. (V. la Cour, Gendarmerikorpset.) 93 F. Løvenfeldt, Adj. hos Kongen 23/3 1890.

Ritmestre. 121 C. M. C. Viale, Officerskolen'. 17%, 1879. 129 C. L. G. de Saint-Aubain, G.-H.

Regt.'.... 136 J.J.T. Bojesen-Trepka, 4.Dr.-Regt.

2/6 1880. (H. Prytz, Generalst.). 167 L. F. Lautrup, 3. Dr.-Regt." 175 A. F. Baron Wedell-Wedellsborg, G.-H.-Regt."

2871881. 188 P. F. Steinmann, 3. Dr.-Regt.'. 11/g 1882. 194 J. C. E. Moe, G.-H.-Regt.?

1714

13/11

19/10

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

688 J. G. Baron Wedell-Wedellsborg,

4. Dr.-Regt. 692 V. 0. H. G. Hoff, 4. Dr.-Regt.3 698 C. G. Schøller, 4. Dr.-Regt. 729 V. E. A. M. Johansen, 3. Dr.-Regt. 730 C.G. Garde-Jørgensen, 3. Dr.-Regt. 733J. B. Grønbech, 3. Dr.-Regt. 3 734 F. A. H. Castenschiold, 4. Dr.

Regt. 759 H. Bredahl-Møller, 2. Dr.-Regt.3 7600. A. H. Moltke, 4. Dr.-Regt. 764 J. Berg, 2. Dr.-Regt.. 773 U. N. Moe, 3. Dr.-Regt.. 774 S. A. Hansen. 3. Dr.-Regt. 796 J. H. N. Dibbern, 4. Dr.-Regt.3

Sekondlieutenanter. 1083 H. K. Kofoed, Bornhs. Væbn... 1120 C. Brun, G.-H.-Regt. 1142 P. Gjørtz, 5. Dr.-Regt.. 1144 R. V. Schnitger, G.-H.-Regt. 1160 V. A. Poulsen, G.-H.-Regt. 1167 R. B. Jensen, 3. Dr.-Regt. 1183 M. J. Kjær, 3. Dr.-Regt. 1199 C. Christensen, 5. Dr.-Regt. 1202 F. S. Salicath, G.-H.-Regt.. 1214 N. J. C. G. Juel, G.-H.-Regt. 1217 A. H. L. Bagge, G.-H.-Regt. 1251 K. V. N. E. Møller, 2. Dr.-Regt. 1267A. F. Schmidt, 3. Dr.-Regt. .. 1270 C. E. R. van Deurs, G.-H.-Regt. 1273 P. 0. Rosenørn, 4. Dr.-Regt. 1299 C. A. Baron Walleen, G.-H.-Regt. 1300 V. Schiøtz, 5. Dr.-Regt. 1326 R. L. Knarreborg, 4. Dr.-Regt. 1327 H. C. W. van Wylich Muxoll,

2. Dr.-Regt.... 1354 H. H. Schmidt, õ. Dr.-Regt. 1360 G. E. C. Wiese, 3. Dr.-Regt. 1408 S. G. Hansen, 5. Dr.-Regt.. 1430C. J. Ousen, 2. Dr.-Regt. 1440 M. Ingwersen, 4. Dr.-Regt. 1449 C. H. Wildenradt, 5. Dr.-Regt. . 1461 C. C. T. Schädtler, 3. Dr.-Regt. 1494 V. H. Sundby, G.-H.-Regt.. 1507 J. Albrectsen, 3. Dr.-Regt. 1530 E. E. R. Hedemann, G.-H.-Regt. 1534 J. H. Wildt, 4. Dr.-Regt. 1535 V. V. 0. Torp, 2. Dr-Regt. 1554 A. S. Vaaben, 4. Dr.-Regt. 1555 M. P. Lorenzen, 2. Dr.-Regt.. 1563 C. L. H. Jensen, 5. Dr.-Regt. .

[ocr errors]
[ocr errors]

Fodfolket.

Oberster. 18 L. J. Olsen, 1. Regt.'. 19 R. T. Bartels, Livg. 21 B. F. J. Thorkelin, Komman

dant i Kbhvn.'. 22

S. W. V. Pfaff, 2. Regt.. 25

F. G. H. 0. Gandil, 9. Regt.

[graphic]

Nr.

Aldersorden.

25/6 1883.

[ocr errors]
[ocr errors]

1884.

1885.

135 A. T. Nickolin, 26. Bat.'

/ 1880. 137 C. H. C. Baggesen, Sekond

lieutenantskolen for Fodfolket' 138 J. C. W. Hirsch, 13. Bat.?..... 145 G. F. T. M. Lindberg, 24. Bat." 146 F. W. C. Dreyer, til Tjeneste hos

Komd. i Kjbhvn. 147 S. A. Sørensen, Gen.-Inspekt." 148 J. A. Müller, 5. Regt.'. 149 E. A. J. Zoëga, 6. Bat.' 150 L. B. M. Baron Schaffalitzky de

Muckadell, 15. Bat." 151 | H. A. Bache, udenfor Nr. 152 W. E. Lemvigh, Livg.'. 153 H. S. Schwartz, 5. Bat.? 154 F. D. Volkersen, 2. Regt.' (J.C.Lautrup, Gendarmerikorpset.)

(C. A. Schroll, Generalst.) 157 J. S. J. Møller, 10. Regt.?. 158 C. V. Bendtsen, 15. Bat. 159 A. A. G. L. F. Brunckhorst, Offi

cerskolen 160 J. Müller, 8. Bat." 161 H. F. W. Thomsen, 6. Regt.' 1690. W. Fischer, 27. Bat.?..

1/11 170 L. Lassen, 26. Bat." 171 H.W.T.Gerstenberg, 1. sjæll. Brig." 13/12 172 L. V. Schleppegrell, Gymnastikskolen'. ..

21%, 1881. 174 H. G. Carstens, 10. Bat.

"/2 176 E. Prytz, Skydeskolen!

6/4 177 P. F. Rist, 17. Bat.. 178 0. H. G. Petersen-Plaun, 17. Bat.' 180 G. W. J. Smith, 8. Regt.

(L. N. Neumann, Generalst.) 183 A. C. P. Jessen, 1. jydske Brig.'

32 1882. 184 C. W. Hilmer, 24. Bat.'. 185 H. E. T. Toussieng, 11. Bat.'. 186 F. C. A. Rahn, 27. Bat. 187 H. F. Grandjean, 19. Bat. 189 W. F. Laub, 16. Bat.

(J. A. L. Lesser, Generalst.) 191 B. Boeck, Adj. hos Kongen? 192 E. N. Barfoed, 2. sjæll. Brig.' 174 193 J. E. V. Leerbech, 28. Bat. 1960. Bull, Adj. hos Kronprindsen 1/2 197 L. J. T. S. Mehrn, 7. Regt. 198 A. T. Larsen, 10. Bat.?.

1977 199 J. H. A. Permin, 20. Bat. 200 L. F. Brock, 19. Bat.” 201 M. G. Schack, 7. Bat.. 202 A.J. E. Haxthausen, 2. jydske Brig. 205 A. N. Jørgensen, 5. Bat.. 206 P. A. C. Ř. Wittrup, 10. Bat.?.

6/12 N.Kryssing, Gendarmerikorpset.) 211 A. P. Olsen, 4. Bat..

8/2 1883. 212 O. B. A. Pødenphanth, 1. Regt.? 216 J. 0. C. Hansen, 1. Bat.?

25/4 (A. A. B. Kühnel, Generalst.) 218 F. C. C. Jensen, 26. Bat.?. 219 F. C. A. Christensen, 6. Bat... 27/4 222 H. J. Poulsen, 12. Bat.”. 223 J. C. Madsen, 5. Bat.?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5% 1886.

[ocr errors]

29. 1887.

[ocr errors]

26] 1888.

[graphic]

Nr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

313 G. Jørgensen, 11. Bat. 3 314 L. P. Larsen, 6. Bat. 3 315 M. E. Winge, 5. Bat.3 316 | L. L. Tvilstedgaard, 28. Bat. 319 H. A. Hilarius-Kalkau, 23. Bat.3 321 C. J. Jørgensen, 7. Bat.S. 322 E. G. C. Wenck, 18. Bat.3 324 A. L. Hansen, 16. Bat.3 325 S. F. 0. Ravn, 21. Bat. 326 B. P. Berthelsen, 17. Bat.3 328 0. N. Grønning, 1. Bat.” 329 J. Overgaard, 30. Bat. 330 A. A. Larsen, 9. Bat.3 332 P. J. Dorph, 10. Bat. 333 F. A. R. Howitz, 25. Bat. 334 I. Lembcke, 21. Bat. 335 J. P. Vollquartz, 3. Bat.", 337 F. G. R. Steenstrup, 25. Bat.3 338 C. H. G. Waagepetersen, Livg.:. 339 M. T. J. Søegaard, 29. Bat.”. 340 N. W. Dederding, 29. Bat.3 341 S. T. Sørensen, 22. Bat.3 342 S. H. Warming, 23. Bat.3 343 F. C. Krebs, 14. Bat.3. 344 L. Qvitzau, 29. Bat. 347 H. F. Bennike, 2. Bat. 349 A. T. Hammelev, 1. Bat. 350 P. F. Møller, Adj. hos Krigsministeren?

Premierlieutenanter. 429 R. Müller, 23. Bat.1 430 L. P. Lund-Larssen, Generalst.”. 482 C. V. Sørensen, 27. Bat.'. 433 C. R. Kofoed-Jensen, Generalst.1 434 J. R. Christensen, 18. Bat.'. 435 E. Nielsen, 2. Regt.'. 436 A. J. C. Hoff, Generalst. 437 V. C. Rømer, 5. Bat.'. 439 | M. Christensen, 30. Bat. 1 440 S. F. R. Foss, Generalst. 441 H. C. M. Hviding, 9. Bat." 444 C. C. Chabert, Gen.-Inspkt. 445 C. F. de F. Skibsted, Livg.' 446 H. V. J. Glahn, 6. Regt." 447 V. L. H. Lübbers, 30. Bat.1

(J.Jacobsen, Gendarmerikorpset.) 449 F. L. V. Colding, 17. Bat.'. 4500. A. V. Kauffeldt, 8. Regt. 451 A. P. E. Røen, 5. Regt." 452 V. S. L. Rathsack, 12. Bat." 453 J. N. T. Michelsen, 21. Bat.1 454 J. F. Schultz, 28. Bat.1 455 H. J. V. Johannessen, 24. Bat. 456 V.O.C. T. Drackenberg, 3. Regt. (N. P. Mortensen, Gendarmeri

korpset.) 464 E. P. G. Nielsen, Generalst. 466 G. W. F. Fogh, fyenske Brig. 471 C. J. Schaltz, Generalst.. 473 N. M. Petersen, 24. Bat. 475 C. F. Krabbe, Generalst. 477 M. J. Darre, Generalst.1

« ForrigeFortsæt »