Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

.......... 28 Okt. 1889.

29 Okt. 1890. 1 Juli 1882.

||A. F. T. Fischer, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved| | Artilleriet* ...

... 28, 1839. C. L. L. Ulrich, (D.M.), (E.M.2.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset.4 .......

17. 1842. C. G. C. Becker, (D.M.), Undermester ved Artilleriet?. 187, 1812. E. F. F. Jensen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet'. 22, 1825. L. E. Thuesen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet". 8), 1822. S. Hansen, Undermester ved Artilleriet?. ......... 18), 1818. N. C. F. Vinding, Undermester ved Artilleriet? ... 91/9 1823, C. V. J. Fuchs, Undermester ved Artilleriet? ..... 1, 1826. C. G. J. Gottorp, Undermester ved Artilleriet? .... 81 1827. A. T. Preisler, Undermester ved Artilleriet?. ..... 14/4 1826.

IIIIIIII

IIIII

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1881.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

Premierlieutenanter. 431 L. J. Gottschalk, 2. Ing.-Direkt.? | 443 G. L. Bjerring, Staben?..... 463 H. Ulrich, 1. Ing.-Direkt.......! 467 A. Levinsen, 4. Ing.-Direkt.' ... 478 A. P. Jørgensen, udenfor Nr. .. 516 J. H. C. Bast, 1. Ing.-Direkt... 520 A. G. Nyholm, til Raadighed'.. 629 H. C. Faber, 4. Ing.-Direkt. ... 573 | J.P.M.M. Christensen, til Raadig.

hed? ............... 575 A. G. V. Petersen, Ing.-Regt.! . 608 L. A. Madsen, Ing.-Regt.? ..... 649 T. Grut, Ing.-Regt.” ........... 651 L. U. la Cour, Ing.-Regt.... 652 C. S. Billenstein, Ing.-Regt.? .. 676 H. V. Delbanco, Ing.-Regt..... 709 H. U. Ramsing, Ing.-Regt.? ....

/10 1884.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

25%, 1883.

1060 H. F. Bøje, Ing.-Regt. .........

1061 O. Wulff, Ing.-Regt. ........... || 1063 J. H. Hoppe, Ing.-Regt........

1071 J. E. V. Seligmann, Ing.-Regt.. 1076 C. Ketelsen, Ing.-Regt. ........

1097 J. V. T. Larsen, Ing.-Regt. | 1118 C. G. Tvede. Ing.-Regt. .......

1121 R. C. L. Berlin, Ing.-Regt. .... 1128 E. E. Monrad, Ing.-Regt. . 1130 | A. S. V. Schou, Ing.-Regt...... | 1161 E. Møller, Ing.-Regt........

[ocr errors][ocr errors]

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

[merged small][ocr errors][merged small]

1165 A. Klem, Ing.-Regt. ....... 1166 E. H. Holm, Ing.-Regt......... 1174 P. V. Rieffestahl, Ing.-Regt. ... 1224 C. C. Kalmberg, Ing.-Regt. .... 1230 L. J. 0. Jensen, Ing.-Regt...... 1236 | L. A. Henriksen, Ing.-Regt..... 1243 C. G. Heuser, Ing-Regt. ....... 1244 H. Ketelsen, Ing.-Regt. .... 1283 | J. E. C. Poulsen, Ing.-Regt. 1306 | J. Jørgensen, Ing.-Regt. ....... 1310 L. C. Henningsen, Ing.-Regt. . | 1311 J. Hansen, Ing.-Regt. ..... 1320 A. L. F. Fischer, Ing.-Regt. ... 1321J. P. Müller, Ing.-Regt. .... 1373 C. F. T. Dibbern, Ing.-Regt. ... 1410 C. A. Mülertz, Ing.-Regt. ...... 1418 H. P. Berntsen, Ing.-Regt...... 1477 O. M. Jørgensen, Ing.-Regt. ... 1478 / V. J. N. Gjessing, Ing -Regt... 1509 A. V. J. Ehlern, Ing.-Regt..... 1533C. J. V. Vilhelmi, Ing-Regt.... 1557 | H. C. Hansen, Ing.-Regt. ......

[ocr errors]

1881.

1885. 137, 1886.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Artilleriet.

[merged small][ocr errors]

Oberster.
G. M. Holbek, 1. Art.-Regt.'...
10. H. T. A. F. A. Moltke, 2. Art.

Regt. .............
A. J. C. E. Madsen, Tøihusafd."

(A. L. le Maire, Generalst.) 37 0. E. Blom, 1. Art.-Bat.'.. 38 C. T. Nielsen, 2. Art.-Bat.' ... 39 J. M. Lassen, Laboratorieafd.? ..

1889.

80.

217, 1881.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

!! 111111111111111111111

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1111111111111111111

[ocr errors]

Sekondlieutenanter. 1045 P. C. F. Langhorn, 1. Art.-Bat..! 1046 /N. C. L. Gormsen, 2. Art.-Bat.. 1050 P. C. Theede, 4. Art.-Afd....... 1054 J. F. V. Halvorsen, 2. Art.-Afd. 1056 G. E. Jørgensen, 2. Art.-Bat.... 1057 C. J. Becker, 1. Art.-Bat....... 1058 J. K. Wysdorph, 2. Art.-Bat. .. 1069| A. H. Ostenfeld, 2. Art.-Afd.... 1080 H. M. Nielsen, Bornhs. Væbn.. 1081 J. P. Sjelle, 1. Art.-Afd.... 1082 S. K. Christensen, 3. Art.-Afd.. 1084 S. M. Carstens, 1. Art.-Afd. ...

A. C. G. V.P. Münnich, 2. Art.-Afd. 1101 C. E. Nielsen, 1. Art.-Bat....... 1102 H. V. T. Hansen, 1. Art.-Bat... 1104 P. C. T. Krøger, 2. Art.-Bat.... 1105 L. Hansen, 2. Art.-Bat........ | 1106 |H. F. V. Christensen, 1. Art.-Bat. 1107 C. Hansen, 1. Art.-Bat. ........ 1108 J. H. Winther, 1. Art.-Bat. .... 1109 E. B. Løvenhjelm, 1. Art.-Bat... | 1110 K. C. Bloch, 3. Art.-Afd...

M. C. Jørgensen, 3. Art.-Afd... | 1115 | H. Eriksen, 4. Art.-Afd. ...... 1117 A. J. Smith, 4. Art.-Afd.. 1131 H. P. Hansen, 1. Art.-Afd...... 1132 J. A. H. Federspiel, 3. Art.-Afd. 1133 V. C. A. Simonsen, 2. Art.-Afd.. 1143 R. J. Larsen, 3. Art.-Afd. ..... 1147 C. B. Løvenhjelm, 2. Art.-Afd.. 1151 | K. A. K. Nielsen, 1. Art.-Bat... 1152 A. H. Rasch, 1. Art.-Bat. ...... 1153) F. P. G. Salicath, 1. Art.-Bat... 1154 V. H. Laursen, 1. Art.-Bat.....

I lol lol 1 1111111111T

|| 1 !!

III!!!!!!!

||||||||||||||||

1098

111111111111111111

!!!!!!!!!

......

[ocr errors]

1

86.

!!!

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1424 | A. L. N. Johansen, 1. Art.-Afd. 1425 C. H. Luja, 3. Art.-Afd......... 1433 A. A. J. Larsen, 4. Art.-Afd. .. 1447 0. C. C. Fahrner, 2. Art.-Afd... 1451 V. L. Høyer, 4. Art.-Afd... 1454 A. Andersen, 2. Art.-Afd.. 1466 0. D. Weismann, 1. Art.-Bat. .. 1473 J. Helms, 1. Art.-Bat. .... 1474 A. E. Olsen, 1. Art.-Bat....... 1475 N. Nielsen, 1. Art.-Bat.... 1476 A. F. F. Lüchow, 3. Art.-Afd... 1479/ J. C. Christensen, 1. Art.-Bat... 1480 J. S. S. Ulrich, 1. Art.-Bat..... 1481 E. Kjær, 1. Art.- Bat. .......... 1482 N. C. Koefoed, 1. Art.-Bat. .... 1486 C. J. Holm, 2. Art.-Afd. ....... 1488 P. C. T. Koch, 1. Art.-Afd. .... 1489 T. V. B. H. Bornebusch, 1. Art.-Afd. 1492 A. Michelsen, 2. Art.-Afd. 1510 J. H. Dreyer, 1. Art.-Afd. ..... 1523 0. Crone, 4. Art.-Afd. ..., 1532 A. Toft, 2. Art.-Afd...... 1538 | V. C. C. F. Schäfer, 1. Art.-Afd. 1547 P. E. Frydensberg, 4. Art.-Afd. 1560 J. M. Vissing, 4 Art.-Afd. 1561 P. N. P. Boje, 2. Art.Afd. 1565 J. A. Boberg, 4. Art.-Afd .. 1566 P. Hansen, 3. Art.-Afd. ........

[ocr errors]
[ocr errors]

21/, 1885. 161886.

5., 1887. 23), 1890.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »