Billeder på siden
PDF
ePub

Ansættelsens Datum.

Reservelæger.

1 September 1885. 1 December 1887.

1 April 1888. 1 September

1 December

1 Februar 1889.

A. G. Linde, ved 5. Drag-Regt. ..
H. Adsersen, ved Livgarden og Generalstaben
B. J. L. Rehling, ved 1. Regt. ...
J. L. Lunddahl, ved 3. Art.-Afd. og Garnisonssygehuset i Aarhus
F. C. Kaarsberg, ved 2. Drag.-Regt. og Garnisonssygehuset i

Odense....
J. V. Lauritzen, ved Artilleristaben, 1. Art.- Regt., Trainafd., 2. Art.-

Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.
H. Arendrup, ved 3. Regt.
J. V. J. N. Kühl, ved 4. Regt....

S. Hansen, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i Helsingør
E. C. L. Larsen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd.

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn.

Art.-Komp. ..
H. J. Koefod, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn
M. P. B uhl, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn .
K. Schultz, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.
(. S. Ulrich, ved Gardeh.-Regt, og 1. Art.-Bat. ....
H. H. Sørensen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.

1 Juni 1 December

1 April 1890.

[ocr errors]

5 Juli

18 Juli 1 September 1 December

Udnævnelsens Datum.

Fødselsdag

og
Hærens Dyrlægekorps.

Fødselsaar.
Stabsdyrlæge.
C. L. Friis, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef for Korpset. 19% 1825.

(Regimentsdyrlæge 8 Okt. 1859).

28 Oktober 1863.

Udnævnte til:

[ocr errors]

Regiments-
dyrlæger eller Overdyrlæger.

Korpsdyrlæger.
Overdyrlæger.
J. C. Jensen, (R. *), (E.M.2.), ved 3. Drag.-Regt.'... 27/10 1830.

21 Sept. 1867.
H. P. Nielsen, (R.*), (E.M.1.2.), ved 1. Art.-Regt. . 5/1 1825.
L. J. Knudsen, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Drag.-Regt.'. 3/2 1834." 217, 1867. 15 Juni 1871.
J. C. Saxkjær, (R.*), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt. . s 1836.

15 Nov. 1886. H. F. S. Biilmann, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Art.-Regt.2 12/2 1835.

11 April1888.

Fødselsdag

og

Udnævnelsens Datum.

Fødselsaar.

Korpsdyrlæger.

J. P. Holten, (R.*), ved Gardeh.-Regt.

6, 1830. G. F. Westring, (R.*), ved Ride- og Beslagskolen?. %% 1834. W. L. D. Blædel, ved 3. Art.-Afd.?

12, 1856. C. C. Roed - Müller, ved 5. Drag-Regt..

13. 1855.

31 Juli 1871. 27 Februar 1874. 30 November 1886.

28 April 1888.

10

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

2010

30 Jan. 1872. 29 Juni 1874.

9 Juni 1875. 28 Aug. 1878.

19Aug. 1880.

J. A. N. Rasmussen, (R.*), Rustmester ved Artilleriet. %, 1838.
J. F. Herfurth, (R.*), Probermester ved Artilleriet. 11/12 1826.
J.H.Nielsen,(D.M.R.*). Materialforvalter ved Artilleriet. 14/, 1815.
T.F.Hansen,(D.M.R.*), (E.M.1.2.), Arkivar vedArtilleriet" /1820.
P.N. Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Ing. Korpset?. 25/10 1812.
C. E. Fenger, Maskinmester ved Artilleriet.. 30/10 1829.
J. Philipsen, Værkmester ved Artilleriet?..

1842.
H.F.V.Selsted,(R. *),DepotforvaltervedGeneralstaben?. 26), 1839.
J. H. Preuss, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bogholder ved
Artilleriet?

10/4 1821. C. F. B. Petersen, (D.M.), (E.M.1.2.), Bygningsskriver

ved Ing.-Korpset?..... J. Scheller, Tegner ved Artilleriet?

26, 1858 . F. Schellerup, (D.M.), E.M.1.2.), Materialforvalter ved Artilleriet?

307, 1832. L. W. L. Schackinger. (E.M.2.), Materialforvalter ved Artilleriets ...

31/3 1837. V. R. Bülow, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset 15/. 1833. P. V. Schulian, (D.M.), E.M.2.), Bogholder ved Artilleriet

2/1 1843.

27/2

, 1830.

29Dec. 1882. 25 April1883.

21 Mai 1884.

30 Aug. 1886. 24Sept. 1888

304 pril1889.

[blocks in formation]

A. F. T. Fischer, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved

Artilleriet...
C. L. L. Ulrich, (D.M.), E.M.2.), Materialforvalter

ved Ing.-Korpset.*
C. G. C. Becker, (D.M.), Undermester ved Artilleriet1.
E. F. F. Jensen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet'.
L. E. Thuesen, (D.M.), Undermester ved Artilleriet".
S. Hansen, Undermester ved Artilleriet.
N. C. F. Vinding, Undermester ved Artilleriet?
C. V. J. Fuchs, Undermester ved Artilleriet?.
C. G. J. Gottorp, Undermester ved Artilleriet.
A. T. Preisler, Undermester ved Artilleriet

17, 1842

1812.
2), 1825.
8/5 1822.
187, 1818.
/ 12 1823
1, 1826.

8% 1827.
14/u 1826.

91

[ocr errors]
[blocks in formation]

'/5 1880.

[blocks in formation]

24), 1881.

%10 1883.

Premierlieutenanter. 431 L. J. Gottschalk, 2. Ing.-Direkt." 443 G. L. Bjerring, Staben! 463 H. Ulrich, 1. Ing.-Direkt." 467 A. Levinsen, 4. Ing.-Direkt." 478 A. P. Jørgensen, udenfor Nr. 516 J. H. C. Bast, 1. Ing.-Direkt.. 520 A. G. Nyholm, til Raadighed 629 H. C. Faber, 4. Ing.-Direkt." 573 J.P.M.M. Christensen, til Raadig

hed? 575 A. G. V. Petersen, Ing.-Regt.? 608 L. A. Madsen, Ing.-Regt.2 649 T. Grut, Ing.-Regt.? 651 L. U. la Cour, Ing.-Regt. 652 C. S. Billenstein, Ing.-Regt.? 676 H. V. Delbanco, Ing.-Regt. 709 H. U. Ramsing, Ing.-Regt.?

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

u 1879. 87, 1880. 24/5

3/10 1884.

19110

Kapitainer. 115 V. E. Tychsen, Staben? 117 A. C. C. Kohl, 1. Ing.-Direkt. 118 J.P. A. Brennecke, 3. Ing.-Direkt. 128 P. Hansen, til Raadighed' 130 J. F. Brandt, Ing.-Regt. 134 F. N. Rasmussen, Ing.-Regt. 168 A. F. C. C. Andersen, Ing.-Regt.? 195 A. Thortsen, 1. Ing.-Direkt.?. 203 C. H. Rørdam, Ing.-Regt. 214 C. A: J. Juul, Ing.-Regt.? 215 C. W. Meyer, udenfor Nr.... 221 E. J. C. Rambusch, Ing.-Regt.3 271 C. E. Hedemann, til Raadighed 301 N. C. Hansen, Ing.-Regt. 345 E. Falkenberg, Ing.-Regt.3. 346 T.E. Hemmingsen, 1.Ing.-Direkt.'

'/1882.

2

[ocr errors]

25/4 1883.

1060 H. F. Bøje, Ing.-Regt. .. 10610. Wulff, Ing-Regt. 1063 J. H. Hoppe, Ing.-Regt.. 1071 J. E. V. Seligmann, Ing.-Regt.. 1076 C. Ketelsen, Ing.-Regt. 1097 J. V. T. Larsen, Ing.-Regt. 1118 C. G. Tvede. Ing.-Regt. 1121 R. C. L. Berlin, Ing.-Re 1128 E. E. Monrad, Ing-Regt. . 1130 A. S. V. Schou, Ing.-Regt.. 1161 E. Møller, Ing.-Regt...

3/10 1885.

[blocks in formation]

3/10 1886.

Nr.

Aldersorden.

Nr.

Aldersorden.

9/10 1886.

3/10 1887.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

14/5

1165 A. Klem, Ing.-Regt. 1166 E. H. Holm, Ing.-Regt.. 1174 P. V. Rieffestahl, Ing.-Regt. 1224 C. C. Kalmberg, Ing.-Regt. 1230 L. J. 0. Jensen, Ing.-Regt.. 1230 L. A. Henriksen, Ing.-Regt. 1243 C. G. Heuser, Ing.-Regt. 1244 H. Ketelsen, Ing.-Regt. 1283 J. E. C. Poulsen, Ing.-Regt. 1306 J. Jørgensen, Ing.-Regt. . 1310 L. C. Henningsen, Ing.-Regt. 1311 J. Hansen, Ing.-Regt. 1320 A. L. F. Fischer, Ing.-Regt. 1321 J. P. Müller, Ing.-Regt. 1373 C. F. T. Dibbern, Ing.-Regt. 1410|C. A. Mülertz, Ing.-Regt. 1418 H. P. Berntsen, Ing.-Regt. 1477 O. M. Jørgensen, Ing.-Regt. 1478 V. J. N. Gjessing, Ing -Regt. 1509 A. V. J. Ehlern, Ing.-Regt. 1533 C. J. V. Vilhelmi, Ing-Regt.. 1557 H. C. Hansen, Ing.-Regt.

29

165 G. F. K. Harhoff, Officerskolen? 173 F. I. Suell, Art.-Staben'. 179 S. O. R. Meyer, 1. Art. Bat.' 1820. P. A. Hoff, 2. Art.-Afd.? 204 C. A. Wagner, Elevskolen? 209 V. S. J. Raabye, til Raadighed? 210 C. S. F. Worm, 1. Art.-Bat. ?. 213 H. E. Flindt, 1. Art.-Bat.? 224 A. F. V. Lund, 3. Art.-Afd. 225 C. F. Holm, 2. Art.-Afd.” 246 C. P. Bistrup, Trainafd.” 255 F. C. Rantzau, Art.-Staben? 277 T. Petersen, Art.-Staben". 280 C. N. A. Pade, 2. Art.-Bat.”. 282 J. P. F. D. Dahl, Tøihusafd.? 285 A. S. Busck, 4. Art.-Afd.” 287 F. Wolfhagen, 4. Art.-Afd.3 292 H. C. Salto, 1. Art.-Afd. 3 297 | L. T. G. Fock, Officersk.3 299 N. V. S. Holbek, 1. Art.-Afd.?. 303 H. C. Hammer, udenfor Nr. 312 H. L. H. Tuxen, til Raadighed. 317 A. V. Salto, 3. Art.-Afd.. 318 H. G. K. Bruun, 3. Art.-Afd.. 323 V. Kofoed-Hansen. 4. Art.-Afd.3 327 P. M. Knudsen, Tøihusafd.?. 331 | J. V. Haase, Tøihusafd."

29/ų 1881.

1885. 137, 1886.

12

151

2

3/10 1889.

3

[ocr errors]
[ocr errors]

22/5
29),
11/6 1887.
%

30

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Artilleriet.

1419

[blocks in formation]

Oberstlieutenanter. 48 M. F. L. Bentzon, 4. Art.-Afd.o. 49G. W. E. Crone, 3. Art.-Afd.? 50 C. C. V. Ringsted, Trainafa.. 52 P.C.Bang, Konstr.- og Forsøgsafd.? 70 C. Baron Güldencrone, Adj. hos

Kongen 84 F. A. H. Wagner, 1. Art.-Afd. 3. 86 H. P. Caspersen, til Raadighed . 87 P. N. Nieuwenhuis, 2. Art.-Afd. 3 88 J. G. F. Schnack, udenfor Nr. . 90 W. H. O. Madsen, Art.-Staben?.

15/7 1886. 12/6 1889. 14/2

Premierlieutenanter. 465 H. E. Hansen, 1. Art -Afd.' 468 P. S. H. Petersen, 1. Art.-Bat. 1 469 | H. L. Nonboe, 2. Art.:Afd.1 470 H. P. Petersen, Laboratorieafd. 472 C. H. J. Hansen, 1. Art.-Bat."

(F. E. Hansen, Gendarmerikorpset) 476 C. F. G. Jacobsen, 4. Art.-Afd.' 480 S. L. Hansen, til Raadighed' 483 F. S. Farrer, Tøihusafd.' 511 L. J. M. Ernst, 2. Art.-Regt.' 512 M. Nielsen, Art.-Staben' 515 P. B. Weilbach, 1. Art.-Afd.'.. 517C. R. M. Langhorn, 1. Art.-Bat. 518 J. 0. V. Schrøder, Tøihusafd.'. . 521 C. F. Kjær, 1. Art.-Regt.'. 523 J. C. M. R. Skade, 1. Art.-Afd." 524 C. E. Dahl, 2. Art.-Afd.? 525 F.H. J. Rambusch, Laboratorieafd." 527 N. W. Dorph, 2. Art.-Bat.' . 533 C. F. Christensen, 1. Art.-Bat.' 5:34 V. F. Schellerup, til Raadighed' 559 A. L. Bardenfleth, 4. Art.-Afd.? . 574 C. J. A. Hansen, 2. Art.-Bat.?. 576 H. C. S. Lasson, 3. Art.-Afd.o. 578 V. T. Bohn, 3. Art.-Afd." 580 J. B. Helms, 4. Art.-Afd.? 583 C. C. E. Flemmer, 2. Art.-Afd.? 609 N. E. Lomholt, til Raadighed?. 611 M. G. Hoffmann, 1. Art.-Afd.?. 6140. B. Schouboe, 4. Art.-Afd.2 616 P. Jørgensen, 4. Art.-Afd.?. 620 S. C. Møller, Trainafd.?.

13/11

10 1884.

19/10 1880.

Kapitainer. 139 C. Speyer, Tøihusafd.' 140 N. A. Meyer, 2. Art.-Bat.'

(L. C. Lunn, Generalst.) 142 J. F. M. Leisner, 1. Art.-Bat.'. 143 L. S. Petersen, 2. Art.-Afd.' 144 C. F. Jung, Trainafd." 162 J. P. Brandt, Tøihusafd.' 163 J. H. Rohmann, Laboratorieafd. 164 E. G. Harboe, Tøihusafd.'.

10 1885.

« ForrigeFortsæt »