Billeder på siden
PDF
ePub

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Udnævnelsens Datum.

Overintendanter.

J. Bernth, (R.*), (E.M.1.2.), ved Ing.-Staben.... 23/5 1822. 14 Juni 1868. H. J. W. Lindeburg, (R.“), til Tjeneste i Krigsministeriet" 14/1 1820. 0. J. Carlsen, (R.*), (E.M.2.), ved Ing.-Regt.”

5/4 1821.

1 Juni 1874. H. U. Oxholm, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Generalkom.Intendantur

27/4 1842. 7 Februar 1880. T. J. Diderichsen, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Generalkom.Intendantur?

29/4 1835.

25 Juni 1883. C. P. Flensborg, (R.*), (E.M.2.), įved 2. Generalkom.Intendantur? ...

31/12 1839. 21 December 1885. C. E. Brasen, ved Korpsets Skole?

21, 1841. 20 September 1886. E. L. H. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendantur?. 21/5 1847. 28 Januar 1887. A. P. Møller, (R. *), udenfor Numer, Kontorchef i Krigsministeriet...

17/12 1829. 29 August 1888. A. J. Petersen, (D.M.), E.M.1.2.), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn: .

27, 1828. C. J. Goldschmidt, ved Korpsets Stabs..

1842. 15 Oktober J. L. C. J. Thræn, ved Korpsets Stab og Generalstaben?. 31/5 1847. 11 November 1889. C. E. W. Franck, ved Korpsets Stab3...

19/12 1848. 20 Oktober 1990.

24/11

Aldersorden.

Intendanter,

J. F. C. Sivertsen, (R.*), (E.M.1.2.), ved Art.-Staben og
Artilleriets tekniske Afdelinger.

20%, 1823. (3 Mai 1862.) F. Rottbøll, (R.*), (E.M.2.), ved Officerskolen?.

4/8 1830. 17 Juni 1867.) F. C. C. Caspersohn, (E.M.2.), til Tjeneste i Krigsministeriet og ved Kbhyns. Væbn..

57, 1841. 17 Marts 1874. V. H. Larsen, (E.M.2.), ved 6 Regt.?.

20/ 1846. 1 Juni 0. K. N. Bech, ved det militære Klædeoplag?

% 1840. C. P. Rye, (R.*), (E.M.2.), ved Livg.-..

26/11 1841. 21 November

[blocks in formation]
[ocr errors]

25

P. M. Truelsen, ved 8. Regt."

29/12 1847. 24 Juni 1875. J. A. Thomsen, ved 1. Art.-Regt.?

3, 1846. 25 November 1876. A. J. Hasfeld, ved 10. Regt.?.

25/8 1845.

2 Mai 1877. C. T. Jahnsen, (E.M.2.), ved Materielintendanturen". 2/ 1845. 30 December 1878. H. N. Jungjohann, ved 5. Regt.? ...

5/10 1845. 31 December 1879. W. H. C. Jürgensen, ved Materielintendanturen?

3 1845.

16 April 1880. J. 0. Hansen, ved Korpsets Stab?..

9/7 1855.

25 Juni 1883. H. S. Jørgensen, ved 2. Drag -Regt. ?

18/12 1845.

31 Juli 1884. C. C. M. Kaufmann, ved 2. Regt.

127, 1855. V. C. T. Olsen, ved Korpsets Stab 2

141850. 14 Januar 1885. A. L. Sørensen, ved 7. Regt 3

28/3 1858.

29 Januar C. V. Berg, ved 1. Art. -Bat.3.

18, 1847. 21 December H. P. Hansen, ved Materielintendanturen?

20%, 1846. G. Linde, ved 3. Regt.3.

1%10 1850. 20 September 1886. F. F. Tillisch, ved Gardeh.-Regt.3

13/6 1850. 26 Januar 1887. 0. J. F. Lillie, ved 9. Regt. 3

28 Januar H. P. Jensen, ved Materielintendanturen".

27/8 1848. 29 August 1888. E. S. Hansen, ved 4. Regt. og Korpsets Skole3

1857. 15 Oktober C. Larsen, ved 4. Drag.-Regt.*

1/5 1850. 29 Oktober J. P. Mikkelsen, ved 3.Drag.-Regt.*

15/5 1857. 27 Marts 1889. F. C. Frederiksen, ved 5. Drag.-Regt."

* u 1853.

23. April A. E. Andersen, ved 1. Generalkom.-Intendantur og 1. Regt.4 ....

18/ 1857. 15 Oktober A. W. P. T. Aagaard, ved 2. Art.-Regt.“

1%, 1857. J. E. Nielsen, (D.M.), ved Trainafdelingen

3/u 1843. 11 November P. E. F. Hansen, ved Gendarmerikorpset 4.

2%1854. 20 Oktober 1890.

% 1859.

7 23

[blocks in formation]
[blocks in formation]

15 Januar 1886.

S. L. A. Colding, ved 2. Generalkom.-Intendantur
0. C. L. H. Fog, ved Kommandantskabet i Kjøbenhavn og Cita-

dellet Frederikshavn
S. F. Stein, ved 1. Art.-Regt. ...
A. H. V. Sabroe, ved 1. Generalkom.-Intendantur
H. V. Hvidberg, ved 9. Regt.
0. M. M. Storm, ved 8. Regt..
A. Rasmussen, ved 1. Regt.
H. J. Hegelund, ved 5. Regt.

29 Januar 1887.

15 Juli

28 April 1888. 1 December

1 April 1889. 15 Oktober 24 Oktober 1890.'

[blocks in formation]

Overlæger. C. F. E. Claudi, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), ved 5. Regt.'. . 13/10 1828. 5/2 1856. 3 Mai 1862. J. C. S. Schade, (R.*D.M.), E.M.1.2), Generalkom

mandolæge i 1ste Generalkommandodistrikt, Chef for Garnisonssygehuset i Kjøbenhavné...

5%1827. 3/1 1857. 26 Nov. 1877. J. P. Jørgensen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved 2. Regt. og Sekondlieutenantskolen for Fodfolket.

121833 12/u 1858. |14 Jan. 1878. J. P. Poulsen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved Artilleristaben,

1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets tekniske Afdelinger'.

27/12 1831. 7/4 1862. 10 Mai F. C. C. M. Lunding, (R.*), (E.M.2.), ved Livgarden og Generalstaben

3/12 1838. 10/5 1872. 1 Mai 1879. J. F. Melskens, ved 9. Regt.?.

25/8 1842. 31%, 1871. 1 Nov. 1880. H. G. Byberg, (R. *), Generalkommandolæge i 2det Generalkommandodistrikt?

74 1844. 30/5 1873. H. Laub, (R.*), E.M.2.), ved Gardeh.-Regt. og 1. Art.-Bat.

43 1838 347, 1874. L. Kuhn, (R.*), (E.M.1.2.), ved 5. Drag.-Regt.? ", 1827. 31/. 1873.

(har tidligere været ansat som Underlæge og Korps

læge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.) M. A. V. Andersen, (R.*), (E.M.2), ved 3. Drag.-Regt.? 19/8 1839.

28Mrts. 1883. N. P. J. A aby e, ved 6. Regt.3.

23/4 1848. 30/u 1877. 31 Dec. E. O. Krenckel, ved 9. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Viborg:.

5/12 1845.

175 1878. 30Mrts. 1885. S. V. T. Dahlerup, ved 8. Regt."

25/12 1844. 27/5 21 Dec. J. T. Møller, ved 2. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Helsingør..

12% 1847.

1/8 20April1887

[blocks in formation]

26/11

Korpslæger. J. G. H. Rahlff, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Regt.1 18/6 18:22. 22/10 1852. 21 Sept.1867. c. Müllertz, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Regt.

13/, 1831. 1775 1858. A. H. A. Mørch, ved 6. Regt..

11/8 1845.

27 Mai 1878. 0. Wanscher, udenfor Numer

19/1846.

29 Jan. 1879. L. Lorck, (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.

1840.

1 Mai A. Paulsen, ved 2. Art.-Regt.

31/7 1846.

1 Juni J. F. Nielsen, ved Officerskolen. Elevskolen og Rideog Beslagskolen?

17/3 1846.

17 Jan. 1880. A. J. Levy, ved 4. Regt. og Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.

23/11 1845.

1 Nov. T. A. Hansen, (R.*), udenfor Numer

25/5 1849. J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpset og Garnisonssygehuset i Kbhvn.?.....

19, 1848. F. F. Biering, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn22/10 1849. C. Friderichsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn?..

18/5 1845 J. F. Hempel, ved Forpleiningskorpsets Stab og

Skole, Militärarbeiderdepotet, Sundhedstroppernes

Skole, Skydeskolen og Kbhvas. Væbn. Fodfolk? . 1848. C. E. Raaschou, ved 1. Regt.?

12/6 1844. H. C. von Harten, (R.*), ved Lægekorpsets Stab?. 9/6 1850. M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd., Chef for Garnisonssygehuset i Aarhus? .

24, 1847.

26 April1881. H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Fredericia?..

5/6 1848. 0. Høegh - Guldberg, ved 8. Regt.?..

5/9 1853.

1 April 1883. A. B. J. Schæffer, ved 10). Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg3.

"/5 1851.

27 April S. J. C. Meyer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 28, 1846.

23 Jan. 1884. N. Petersen, ved 2. Drag.-Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Odense....

26/4 1850.

1 Mai J. A. N. Kier, ved 3. Regt., Gymnastikskolen og Materielintendantuien ...

26/5 1853.

29 April 1885. J. C. E. Clémensen, (E.M.2.), ved 5. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Nyborg

111837.

28 Jan. 1886. L. S. Vogelius, ved 7. Regt.

26/4 1856.

25 Mai 1887. C. Schoubye, ved 10. Regt.3

124, 1856.

. P. J. Bondesen, ved 4. Regt.?.

4/3 1852.

29Nov. 1890.

10/11

3

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »