Billeder på siden
PDF
[blocks in formation]

|| H. C. H. Saugmann ..........
J. M. Lissier ........
C. M. Johansen ........
A. E. R. Flagstad ....
E. H. F. C. Larssen, ved 2. Art.-Bat......
10. C. F. Blechingberg, ved :. Regt.
A. V. Andreasen. .....................
F. J. G. Crone, ved Korpsets Stab.......
C. E. Petersen, ved Korpsets Skole......

1); 1880.
1/1 1881.
... ....
15/1 1886.

10 -
297, 1887
24/z 1888.

15 Januar 1886. 1 Januar 1887.

1 Januar 1889. 1 Januar 1890.

Udnævnelsens Datum.

Reserveintendanter.

15 Januar 1886.

....

S. L. A. Colding, ved 2. Generalkom.-Intendantur ......
| 0. C. L. H. Fog, ved Kommandantskabet i Kjøbenhavn og Cita-

dellet Frederikshavn
S. F. Stein, ved 1. Art.-Regt. ....
A. H. V. Sabroe, ved 1. Generalkom.-Intendantur ....

.

29 Januar 1887.

15 Juli

28 April 1888. 1 December

1 April 1889. 15 Oktober 24 Oktober 1890.'

0. M. M."saberg, ved 9: Jeneralkom.-Inten

10. M. M. Storm, ved 8. Regt....
A. Rasmussen, ved 1. Regt. .......
H. J. Hegelund, ved 5. Regt. .....

Udnævnelsens Datum.

Fødselsdag

og

| Fødselsaar.
Hærens Lægekorps.

Stabslæge.
J. C. Møller, (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset..... 13/6 1835.

(Underlæge 8 Juli 1862, Overlæge 10 Mai 1878.)

30 Marts 1885.

Udnævnte til:

Fødselsdag

og Fødselsaar.

[blocks in formation]

Overlæger. C. F. E. Claudi, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), ved 5. Regt.". . 13/10 1828. 5/ 1856. 3 Mai 1862. J. C. S. Schade, (R.*D.M.), (E.M.1.2), Generalkom

mandolæge i lste Generalkommandodistrikt, Chef

for Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn? ............ 5%, 1827. 3%, 1857. 26 Nov. 1877.! J. P. Jørgensen, (R. *D.M.), (E.M.2.). ved 2. Regt.

og Sekondlieutenantskolen for Fodfolket?......... 12/3 1833. 12/ 1858. 14 Jan. 1878. J. P. Poulsen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved Artilleristaben,

1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets tekniske Afdelinger?......

74 1862. 10 Mai F. C. C. M. Lunding, (R.*), (E.M.2.), ved Livgarden

og Generalstaben? ............................. 3/12 1838. 1075 1872. 1 Mai 1879. J. F. Melskens, ved 9. Regt.”................... 25/5 1842 31/, 1871. | 1 Nov. 1880. H. G. Byberg, (R.*), Generalkommandolæge i 2det Generalkommandodistrikt? ......

774 1844. 3075 1873. H. Laub, (R.*), (E.M.2.), ved Gardeh.-Regt. og 1.

Art.-Bat. - ..................................... 4/3 1838. || * 1874. L. Kuhn, (R.*), (E.M.1.2.), ved 5. Drag.-Regt.? ..... 4), 1827.! 31/1873.

(har tidligere været ansat som Underlæge og Korps

læge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.) M. A. V. Andersen, (R.*), (E.M.2), ved 3. Drag.-Regt. 12/8 1839. - 28Mrts. 1883. N. P. J. A abye, ved 6. Regt.?........ .......... 23/4 1848. | 30/u 1877. 31 Dec. – E. O. Krenckel, ved 9. Regt., Chef for Garnisonssyge| huset i Viborg: ........

. 5/1, 1845. 16. 1878. 30Mrts. 1885. S. V. T. Dahlerup, ved 8. Regt." ................ 25/12 1844. 27/6 - 21 Dec. – J. T. Møller, ved 2. Regt., Chef for Garnisonssyge1 huset i Helsingør?...

12/1 1847. 4/8 - 20April1887.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

....

[ocr errors]
[ocr errors]

Korpslæger. J. G. H. Rahlff, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Regt.? ..... 18/6 18.22.22. 1852. 21 Sept.1867. C. Müllertz, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Regt. ........ 13/, 1831. 17/5 1858. A. H. A. Mørch, ved 6. Regt.............. 11/8 1845.

27 Mai 1878. 0. Wanscher, udenfor Numer ............. 193 1846.

29 Jan. 1879. L. Lorck, (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.? ....... 26/11 1840.

| 1 Mai A. Paulsen, ved 2. Art.-Regt.? ............. 31/ 1846.

| 1 Juni – J. F. Nielsen, ved Officerskolen. Elevskolen og Ride| og Beslagskolen? .......

| 19/3 1846.

17 Jan. 1880. A. J. Levy, ved 4. Regt. og Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.......

.23/11 1845..

1 Nov. T. A. Hansen, (R.*), udenfor Numer ............. 25/8 1849. J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpset og Garnisonssygehuset i Kbhvn.?..

107, 1848. F. F. Biering, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn? 22/10 1849. |C. Friderichsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøben| havn?......

.................

. 18/1845. |J. F. Hempel, ved Forpleiningskorpsets Stab og

Skole, Militærarbeiderdepotet, Sundhedstroppernes

Skole, Skydeskolen og Kbhvos. Væbn. Fodfolk? . . 10% 1848.
C. E. Raaschou, ved 1. Regt.? .................. 12/6 1844.
H. C. von Harten, (R.*), ved Lægekorpsets Stab?. %. 1850.
M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd., Chef for Garnisons-
sygehuset i Aarhus? ............................ 24/, 1847.

26April1881. H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt., Chef for Garnisons| sygehuset i Fredericia?...

5/6 1848. O. Høegh-Guldberg, ved 8. Regt.?...

5, 1853.

1 April 1883. A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg?........

1851.)..

27 April – S. J. C. Meyer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 28/, 1846.

23 Jan. 1884. N. Petersen, ved 2. Drag.-Regt., Chef for Garni| sonssygehuset i Odense.......

....... 26/4 1850..

1 Mai J. A. N. Kier, ved 3. Regt., Gymnastikskolen og Ma| terielintendantuien ..............

... 20/5 1853.

29 April 1885. ||J. C. E. Clémensen, (E.M.2.), ved 5. Regt., Chef for | Garnisonssygehuset i Nyborg .

1/3 1837.1

28 Jan. 1886. L. S. Vogelius, ved 7. Regt.........

26/4 1856.

25 Mai 1887. C. Schoubye, ved 10. Regt. ...

12/2 1856. P. J. Bondesen, ved 4. Regt.?..

4/3 1852.

29Nov. 1890.

[ocr errors]

.....

Ansættelsens Datum.

Reservelæger.

[blocks in formation]

A. G. Linde, ved 5. Drag.-Regt. .......
H. Adsersen, ved Livgarden og Generalstaben ...
B. J. L. Rehling, ved 1. Regt. .........
J. L. Lunddahl, ved 3. Art.-Afd. og Garnisonssygehuset i Aarhus
F. C. Kaarsberg, ved 2. Drag.- Regt. og Garnisonssygehuset i

Odense. ........
J.V. Lauritzen, ved Artilleristaben, 1. Art.- Regt., Trainafd., 2. Art.-

Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.
H. Arendrup, ved 3. Regt. ...
|J. V. J. N. Kühl, ved 4. Regt......
S. Hansen, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i Helsingør .
E. C. L. Larsen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd.,

2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhyns. Væbn.

Art.-komp. .............................................
H. J. Koefod, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn ..
M. P. Buhl, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn .......
K. Schultz, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.......
C. S. Ulrich, ved Gardeh.-Regt. og 1. Art.-Bat. .....
H. H. Sørensen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn...

1 Juni 1 December

1 April 1890.

5 Juli

18 Juli 1 September 1 December

Udnævnelsens Datum.

Fødselsdag

og
Hærens Dyrlægekorps.

Fødselsaar.
Stabsdyrlæge.
C. L. Friis, (R. *D.M.), (E.M.1.2.), Chef for Korpset. 10% 1825.

(Regimentsdyrlæge 8 Okt. 1859).

28 Oktober 1863.

Udnævnte til:

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

....... 27Febr.1883. 1975 1866. 27Sept. 1867. 5/8 1863. - --

• 30 Jan. 1872. 29 Juni 1874.

9 Juni 1875. 28Aug. 1878.

J. A. N. Rasmussen, (R.*), Rustmester ved Artilleriet. 7, 1838.
J. F. Herfurth, (R.*), Probermester ved Artilleriet. 17/12 1826.
J.H.Nielsen,(D.M.R.*).Materialforvalter ved Artilleriet?. 14, 1815.
T.F.Hansen,(D.M.R.*), (E.M.1.2.),Arkivar vedArtilleriet" 22 1820.
P.N. Larsen, (R. *), (E.M.2.), Tegner ved Ing.-Korpset1. 25/10 1842.
C. E. Fenger, Maskinmester ved Artilleriet?....... 30/40 1829.
J. Philipsen, Værkmester ved Artilleriet? ......... 26/10 1842.
H.F.V.Selsted,(R. *),DepotforvaltervedGeneralstaben?. 26), 1839.
J. H. Preuss, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bogholder ved
Artilleriet? .......................

107, 1821.
C. F. B. Petersen, (D.M.), (E.M.1.2.), Bygningsskriver
ved Ing.-Korpset?..........

27, 1830. J. Scheller, Tegner ved Artilleriet? ....... 26/1858.. F. Schellerup, (D.M.), (E.M.1.2.), Materialforvalter ved Artilleriets ...........

30/3 1832.! L. W. L. Schackinger. (E.M.2.), Materialforvalter ved Artilleriet? .................

31/, 1837. V. R. Bülow, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset: 15/. 1833.:| P. V. Schulian, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriet..

........... ??/1843.

.. 19Aug. 1880.

............

29Dec. 1882. ....... 25 April1883.

...........

....... 21 Mai 1884.

30 Aug. 1886. ....... 24Sept.1888.

....... 304 pril1889.

« ForrigeFortsæt »