Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Reserveintendant.

S. L. A. Colding, ved 2. Generalkom.-Intendantur

O. C. L. H. Fog, ved Kommandantskabet i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn

28/10 1878.

11880.
1/1 1881.

15/1 1886.

1/10

1

29, 1887. 24/3 1888.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Hærens Lægekorps.

Stabslæge.

J. C. Møller. (R. D.M.), (E.M.2.), Chef for Korpset.. (Underlæge 8 Juli 1862, Overlæge 10 Mai 1878.)

....

[ocr errors]

Overlæger.

C. F. E. Claudi, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), ved 5. Regt.1.. 13/10 1828.
J. C. S. Schade, (R.*D.M.), (E.M.1.2), Generalkom-

mandolæge i 1ste Generalkommandodistrikt, Chef
for Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn1 . . . . .
J. P. Jørgensen, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved 2. Regt.
og Sekondlieutenantskolen for Fodfolket1.
J. P. Poulsen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved Artilleristaben,"
1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-Bat. og Artilleriets
tekniske Afdelinger1.

F. C. C. M. Lunding, (R.*). (E.M.2.), ved Livgarden: og Generalstaben1

J. F. Melskens. ved 9. Regt.2

H. G. Byberg, (R.*), Generalkommandolæge i 2det
Generalkommandodistrikt?

H. Laub, (R.*), (E.M.2.), ved Gardeh.-Regt. og 1.
Art.-Bat. 2

L. Kuhn, (R.*), (E.M.1.2.), ved 5. Drag.-Regt.2.
(har tidligere været ansat som Underlæge og Korps-
læge fra 29 Sept. 1859 til 27 Okt. 1867.)
M. A. V. Andersen, (R.*), (E.M.2), ved 3. Drag.-Regt.
N. P. J. Aabye, ved 6. Regt.3.

E. O. Krenckel, ved 9. Regt., Chef for Garnisonssyge-
huset i Viborg3.

Fødselsdag
og
Fødselsaar.

S. V. T. Dahlerup, ved 8. Regt."

J. T. Møller, ved 2. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Helsingør3...

13/6 1835.

Fødselsdag og Fødselsaar.

27/12 1831.

3/12 1838.
25 1842.

74 1844.

4/3 1838.
4/ 1827.

Udnævnelsens Datum.

30 Marts 1885.

Underlæger,
Korpslæger,
Bataillons- eller
Reserve-
kirurger.

Udnævnte til:

52 1856.

5/7 1827.

3/1 1857. 26 Nov. 1877.

12/3 1833. 12/11 1858. 14 Jan. 1878.

[ocr errors][merged small]

Overlæger.

74 1862. 10 Mai

10/5 1872.
31/, 1871.

1/8

3 Mai 1862.

12/8 1839. 28Mrts.1883. 23/4 1848. 30/11 1877. 31 Dec.

1 Mai 1879. 1 Nov. 1880.

5

5/12 1845. 1, 1878. 30Mrts. 1885. 25/12 1844.

27/5

21 Dec.

12/11 1847.

20April 1887.

Korpslæger.

J. G. H. Rahlff, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Regt.1
C. Müllertz, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Regt.1

A. H. A. Mørch, ved 6. Regt.1.
O. Wanscher, udenfor Numer

L. Lorck, (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt.1
A. Paulsen, ved 2. Art.-Regt.1

J. F. Nielsen, ved Officerskolen. Elevskolen og Ride-
og Beslagskolen1

A. J. Levy, ved 4. Regt. og Garnisonssygehuset i
Kjøbenhavn1.

....

....

[ocr errors]

.....

.

H. A. Hildebrandt, ved 7. Regt., Chef for Garnisonssygehuset i Fredericia.

Fødselsdag
og
Fødselsaar.

18/6 1822.
13, 1831.
17/1845.

19/3 1846.

1840.

31/7 1846.

T. A. Hansen, (R.*), udenfor Numer

J. V. Hornemann, ved Ingenieurkorpset og Garnisonssygehuset i Kbhvn.1.....

109 1848.

F. F. Biering, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn 22/10 1849.
C. Friderichsen, ved Garnisonssygehuset i Kjøben-
havn 2..

J. F. Hempel, ved Forpleiningskorpsets Stab og

Skole, Militærarbeiderdepotet, Sundhedstroppernes
Skole, Skydeskolen og Kbhvns. Væbn. Fodfolk2. 10/11 1848.

C. E. Raaschou, ved 1. Regt.2

126 1844.
9% 1850.

H. C. von Harten, (R.*), ved Lægekorpsets Stab2.
M. C. C. Juul, ved 3. Art.-Afd., Chef for Garnisons-
sygehuset i Aarhus2.

24/2 1847.

26/11

17/3 1846.

23/11 1845.

25/8 1849.

18/ 1845.

5

5/6 1848.

5/9 1853.

O. Høegh-Guldberg, ved 8. Regt.2..

31851.

A. B. J. Schæffer, ved 10. Regt., Chef for Garnisons-
sygehuset i Aalborg3.
S. J. C. Meyer, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn3 28, 1846.
N. Petersen, ved 2. Drag.-Regt., Chef for Garni-

sonssygehuset i Odense3..

26 1850.

J. A. N. Kier, ved 3. Regt., Gymnastikskolen og Ma-
terielintendanturen3..

J. C. E. Clémensen, (E.M.2.), ved 5. Regt., Chef for
Garnisonssygehuset i Nyborgs

L. S. Vogelius, ved 7. Regt.3
C. Schoubye, ved 10. Regt.3
P. J. Bondesen, ved 4. Regt.3.

26/5

1853.

11837.

25/4 1856.

12/2 1856.
4/3 1852.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Reservelæger.

A. G. Linde, ved 5. Drag.-Regt...

H. Adsersen, ved Livgarden og Generalstaben

B. J. L. Rehling, ved 1. Regt. ...

J. L. Lunddahl, ved 3. Art.-Afd. og Garnisonssygehuset i Aarhus
F. C. Kaarsberg, ved 2. Drag.-Regt. og Garnisonssygehuset i
Odense...

J.V. Lauritzen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd., 2. Art.-
Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn. Art.-Komp.
H. Arendrup, ved 3. Regt.

J. V. J. N. Kühl, ved 4. Regt...

....

S. Hansen, ved 2. Regt. og Garnisonssygehuset i Helsingør
E. C. L. Larsen, ved Artilleristaben, 1. Art.-Regt., Trainafd.,
2. Art.-Bat., Artilleriets tekniske Afdelinger og Kbhvns. Væbn.
Art.-Komp...

H. J. Koefod, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn
M. P. Buhl, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn

K. Schultz, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn..
C. S. Ulrich, ved Gardeh.-Regt. og 1. Art.-Bat.....
H. H. Sørensen, ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn.

Fødselsdag
og

Fødselsaar.

Hærens Dyrlægekorps.

Stabsdyrlæge.

C. L. Friis, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Chef for Korpset. 10 1825. (Regimentsdyrlæge 8 Okt. 1859).

Overdyrlæger.

J. C. Jensen, (R.*), (E.M.2.), ved 3. Drag.-Regt.1...
H. P. Nielsen, (R.*), (E.M.1.2.), ved 1. Art.-Regt.1

L. J. Knudsen, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Drag.-Regt.1.
J. C. Saxkjær, (R.*), (E.M.2.), ved 4. Drag.-Regt. 7/3 1836.
H. F. S. Biilmann, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Art.-Regt.2 12 1835.

2

[ocr errors]

27/10 1830.
1825.

[blocks in formation]

21 Sept.1867.

2 1834. 21, 1867. 15 Juni 1871.

15 Nov. 1886.

11 April1888.

[ocr errors]

Reservedyrlæger.

Korpsdyrlæger.

69 1830.

J. P. Holten, (R.*), ved Gardeh.-Regt.1
G. F. Westring, (R.*), ved Ride- og Beslagskolen1. 9, 1834.
W. L. D. Blædel, ved 3. Art.-Afd. ...
12/2 1856.
C. C. Roed-Müller, ved 5. Drag.-Regt.2.
13/10 1855.

[blocks in formation]

Hærens Officianter.

J. A. N. Rasmussen, (R.*), Rustmester ved Artilleriet.
J. F. Herfurth, (R.*), Probermester ved Artilleriet.
J.H.Nielsen,(D.M.R.*).Materialforvalter ved Artilleriet1.
T.F.Hansen, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Arkivar ved Artilleriet1
P.N. Larsen, (R.*), (E.M.2.), Tegner ved Ing.-Korpset1.
C. E. Fenger, Maskinmester ved Artilleriet1.
J. Philipsen, Værkmester ved Artilleriet.
H.F.V.Selsted,(R.*),Depotforvalter ved Generalstaben.
J. H. Preuss, (D.M.R.*), (E.M.1.2.), Bogholder ved
Artilleriet2

C. F. B. Petersen, (D.M.), (E.M.1.2.), Bygningsskriver ved Ing.-Korpset2...

Fødselsdag
og
Fødselsaar.

J. Scheller, Tegner ved Artilleriet3

F. Schellerup, (D.M.), (E.M.1.2.), Materialforvalter ved Artilleriet3

L. W. L. Schackinger. (E.M.2.), Materialforvalter ved Artilleriet3

V. R. Bülow, (D.M.), Materialforvalter ved Ing.-Korpset3 P. V. Schulian, (D.M.), (E.M.2.), Bogholder ved Artilleriet1

Fødselsdag og Fødselsaar.

7, 1838. 17/12 1826. 14, 1815.

2/2 1820. 25/10 1842. 30/10 1829. 25/1842.

10

26, 1839.

10/41821.

27/2 1830.

26/8 1858.

30 1832.

3

31 1837.

3

154 1833.

27/11 1843.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »