Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og
| Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond

lieutenant.

28/

8

27/10

31

25/11

1474 A, E. Olsen, ved 1, Art.-Bat...

5 X Nielsen, ved 1. Art.-Bat....
6 A. F. F. Lüchow, ved 3. Art.-Afd.
70. M. Jørgensen, ved Ing.-Regt.
8 V. J. N. Gjessing, ved Ing.-Regt.

9 J. C. Christensen, ved 1. Art.-Bat... 1480'J. S. S. Ulrich, ved 1. Art.-Bat.

1 E. Kjær, ved 1. Art.-Bat..
2 N. C. Koefoed, ved 1. Art.-Bat.
3 P. V. S. Bie, ved 17. Bat.
4 L. A. Christensen, ved 11. Bat..
5 N. E. E. Ehlert, ved 14. Bat...
6 C. J. Holm, ved 2. Art.-Afd.
7 A. A. Busk, ved 4. Bat......
8 P. C. T. Koch, ved i. Art.-Afd.

9 T. V. B. H. Bornebusch, ved ). Art.-Afd.. 1490 N. C. Nielsen, ved 30. Bat....

1 T. Sørensen, ved 9. Bat...
2 A. Michelsen, ved 2. Art.-Afd.
3 H. H. Bolt, ved 14. Bat..
4 V. H. Sundby, ved Gardeh.-Regt.
5 J. A. Greve Ahlefeldt-Laurvigen, ved 5. Bat. ...
6 P. J. S. C. Pedersen, ved 12. Bat.
7 A. T. C. Qvistgaard, ved 11. Bat..
80. V. Nielsen, ved 8. Bat.....

9 J. C. Langkilde, ved 6. Bat.. 1500 J. P. Andersen, ved 13. Bat.

1 L. J. B. Nissen, ved 10. Bat...
2 L. C. Jacobsen, ved 4. Bat.
3 J. A. Jørgensen, ved 8. Bat..
4 J. Bergsøe, ved 30. Bat...
5.J. Amsinck, ved 23. Bat.
6 L. C. Ludvigsen Dilou, ved 20. Bat...
7 J. Albrectsen, ved 3. Drag.-Regt...
8 H. V. Maegaard, ved 24. Bat...

9 A. V. J. Ehlern, ved Ing.-Regt.. 1510) J. H. Dreyer, ved 1. Art.-Afd....

1 H. V. Schjørring, ved 15. Bat. 20. F. A. Gedde, ved 17. Bat...... 3 C. P. Schjøth, ved 5. Bat...

579 1867. (10 Mai 1890.
26/, 1865.
21/5 1869.

1865. || 4 Juni
2/1 1866.
5/12 1870. 30 Juli

%5 1869.
29/12 1869.
25/4 1869.
2/1 1862. 2 Sept.
17/2 1863.
Vu 1865.

1864.
1/8 1865.
31/3 1866.
4/4 1865.

1865. 2/6 1867. 17/ 1865. 28/2 1867. u 1865.

1868. 20, 1869.

1868.
% 1869.
25/10 1866.

15/1 1870. 3 Okt.
20/5 1866.
25/6 1868.
13/, 1866.

1866.
30/ 1870.
2/3 1870.
1674 1867.
14/4 1868.
31/12 1864.
13/1868.
26/4 1869.
25/4 1871.
27/ 1869.

7

[ocr errors]

31/10

11 27

9

27/6

24

25

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond. lieutenant.

20

18

9

[ocr errors]

1514 P. E. V. Bæklund, ved 2. Bat..

22/12 1868. 3 Okt. 1890. 5 C. T. N. Sørensen, ved 30. Bat. ..

%4 1871. 6 N. J. Nielsen, ved 16. Bat.

21, 1870. 7 A. Wendelboe, ved Livg. Liniebat..

30/5 1868. 8 N. R. Hansen, ved 5. Bat.

1/6 1868. 9 S. P. Hansen, ved 15. Bat. ..

29/4 1871. 1520 P. H. Diederichsen, ved 23. Bat...

% 1867. 1 W. S. F. Erichsen, ved 1. Bat...

8/2 1869. 20. Bendixen, ved 2. Bat..

%, 1869. 3 0. Crone, ved 4. Art.-Afd.

19. 1870. 4 C. E. Fisch, ved 11. Bat.

6/2 1870. 5 U. Haahr, ved 15. Bat..

%12 1870

. 6 N. C. K. F. Giessing, ved 16. Bat.

22/6 1868. 7 P. J. J. Johansen, ved 17. Bat. ...

29/5 1868. 8 P. C. Ringsted, ved 17. Bat..

10/1865. 9 0. N. J. Olesen, ved 12. Bat.

17, 1868. 1530 E. E. R. Hedemann, ved Gardeh.-Regt.

1972 1870. 1 O. Bauditz, ved 23. Bat.

3/3 1871. 2 A. Toft, ved 2. Art.-Afd.

17/ 1868. 3 C. J. V. Vilhelmi, ved Ing.-Regt.

% 1870. 4 J. H. Wildt, ved 4. Drag.-Regt...

27/4 1870. 5 V. V. 0. Torp, ved 2. Drag - Reyt.

15. 1868. 6 H. P. Hansen, ved 27. Bat.

57 1868. 7 B. Eefsen, ved 10. Bat.....

21/1 1867. 8 V. C. C. F. Schæfer, ved 1. Art.-Afd.

27/, 1870. 9 C. E. Løhr, ved 7. Bat.

1868. 1540 A. C. Barnekow, ved 3. Bat.

17/5 1869. 1 M. C. H. Baggesen, ved 22. Bat... 2 K. L. Petersen, ved 9. Bat. ....

1869. 3 F. A. V. Greve Brockenhuus-Schack, ved Livg. Liniebat. 1876 1863. 4 T. H. Halvorsen, ved 18. Bat...

576 1870. 5 J. Hansen, ved 27. Bat.....

24/1 1871. 6 C. M. E. Baland, ved 3. Bat..

% 1871. P. E. Frydensberg, ved 4. Art.-Afd..

1073 1870. 8 C. S. Lund, ved 11. Bat....

21, 1869. 9 H. A. Andersen, ved 9. Bat..

1% 1869. 1550 J. E. H. Jensen, ved 11. Bat...

22/7 1870. 1 H. L. M. Hørup, ved 22. Bat.

87 1868. 2 E. J. Madsen, ved 3. Bat...

8/12 1868. 3 J. J. C. Jespersen, ved 6. Bat.

??/12 1869.

9

25

% 1870.

2818

9

12

22

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond. lieutenant.

1554 A. S. Vaaben, ved 4. Drag.-Regt...

5 M. P. Lorenzen, ved 2. Drag-Regt.
6 S. Schibsbye, ved 8. Bat.
7 H. C. Hansen, ved Ing.-Regt..
8 P. A. Hviid, ved 7. Bat.

9 L. P. Rasmussen, ved 19. Bat. 1560 J. M. Vissing, ved 4. Art.-Afd...

1 P. N. P. Boje, ved 2. Art.-Afd...
2 L. H. Jørgensen, ved 17. Bat...
3 C. L. H. Jensen, ved 5. Drag - Regt.
4 E. Bernth, ved 25. Bat....
5 J. A. Boberg, ved 4. Art.-Afd..
6 P. Hansen, ved 3. Art.-Afd...
7 H. C. Børre, ved 25. Bat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Fødselsdag

Løbe-Nr.

og Fødselsaar.

Tillagt Aldersorden som Sekond. lieutenant.

[blocks in formation]

5 Marts 1880. 16Januar1881.

9 November 1885.

5 Mai 1886. 22 Juni

O. F. Ahlmann, ved 7. Regt. og Fredericia
Fæstnings Garnisonsjurisdiktion?

2/ 1843 C. Valeur, ved 10. Regt.'

14/10 1846. C. M. Jespersen, ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt., 4. Drag.-Regt. og Ingenieurkorpset'..

27, 1852. V. H. Lunn, ved Kjøbenhavns Garnisonsjurisdiktion og Artilleriet

°/3 1855. L. N. M. Dithmer, ved 5. og 6. Regt. samt 2. Drag.-Regt.? 28/3 1853. H. E. Jacobus, ved 3. og 4. Regt. og som

Kancellist hos Generalauditøren ved Siden af Tjene

sten som Auditør ved Søetatens kombinerede Ret? 26 1857. C. T. Ussing, udenfor Numer...

22/4 1857. F. V. Müller, ved 2. Regt. og Kronborg Fæstnings Garnisonsjurisdiktion

2%, 1855. S. H. Ankjær, ved 9. Regt. og 5. Drag.-Regt. 3.

21/1 1858. J. H. T. Gad, ved 8. Regt., 3. Drag-Regt. og 3. Art.-Afd. 18/3 1858.

8

25 Juni 1487

3

12 December 1887.

21 Marts 1888. 23 Juni 1890.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Stabsintendanter.
C. M. Gorm, (K. ?D.M.), (E.M.1.2.), ved 1. Generalkom.-
Intendantur ..

21/1, 1821.
E. O. Mygind, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved Korpsets Stab?.. 1910 1836.
F. F. Jantzen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved Materielinten-
danturen

%, 1832.

30 Marts 1871. 21 December 1885.

!1

28 Januar 1887.

« ForrigeFortsæt »