Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1554 A. S. Va aben, ved 4. Drag.-Regt...

5 M. P. Lorenzen, ved 2. Drag.-Regt. ......
6 S. Schibsbye, ved 8. Bat. .............
7 H. C. Hansen, ved Ing.-Regt....
8 P. A. Hviid, ved 7. Bat. ..........

9 L. P. Rasmussen, ved 19. Bat. ..... 1560 J. M. Vissing, ved 4. Art.-Afd.......

1 P. N. P. Boje, ved 2. Art.-Afd.
2 L. H. Jørgensen, ved 17. Bat........
3 C. L. H. Jensen, ved 5. Drag - Regt. ...
4 É. Bernth, ved 25. Bat.....
5 J. A. Boberg, ved 4. Art.-Afd....
6 P. Hansen, ved 3. Art.-Afd. ......
7 H. C. Børre, ved 25. Bat......... ..........

15/1871.1 10/3 1870. 10/5 1871. 30/3 1870. 29/, 1870. 26/10 1870. 24, 1871. 10) 1870. 25/9 1868. | 16/5 1865. 26 Nov.

TI! III III.

I!!!!!!!!!!!!

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

5 Marts 1880. 16Januar1881.

9 November 1885.

5 Mai 1886. 22 Juni -

O. F. Ahlmann, ved 7. Regt. og Fredericia
| Fæstnings Garnisonsjurisdiktion? ................ 28 1843.
C. Valeur, ved 10. Regt.? .....

... 14/10 1816. C. M. Jespersen, ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt.,

4. Drag.-Regt. og Ingenieurkorpset'. ............. 27. 1852. V. H. Lunn, ved Kjøbenhavns Garnisonsjurisdiktion og

Artilleriet? .................................... 1855.
L. N.M. Dithmer, ved 5. og 6. Regt. samt 2. Drag.-Regt.? 28/2 1853.
H. E. Jacobæus, ved 3. og 4. Regt. og som
Kancellist hos Generalauditøren ved siden af Tjene-

sten som Auditør ved Søetatens kombinerede Ret? 26, 1857. C. T. Ussing, udenfor Numer ...........

22/4 1857. F. V. Müller, ved 2. Regt. og Kronborg Fæstnings

Garnisonsjurisdiktion .......................... 29/12 1855. S. H. Ankjær, ved 9. Regt. og 5. Drag.-Regt. 3.... 21/1 1858. J. H. T. Gad, ved 8. Regt., 3. Drag.-Regt. og 3. Art.-Afd.3 18/1858.

25 Juni 1487

12 December 1887.

21 Marts 1888. 23 Juni 1890.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Stabsintendanter.
C. M. Gorm, (K. ?D.M.), (E.M.1.2.), ved 1. Generalkom.-
Intendantur? ........

30 Marts 1871. E. O. Mygind, (R.*D.M.), (E.M.2.), ved Korpsets Stab? ..' 1910 1836. i 21 December 1885. F. F. Jantzen, (R. *D.M.), (E.M.2.), ved Materielinten! danturen ........................................

.... %, 1832.
12 10.52.. 20 Ja

28 Januar 1887.

[blocks in formation]

Overintendanter. J. Bernth, (R.*), (E.M.1.2.), ved Ing.-Staben?.......... 23/8 1822. 14 Juni 1868. H. J. W. Lindeburg, (R.*), til Tjeneste i Krigsministeriet | 14/1820. 0. J. Carlsen, (R.*), (E.M.2.), ved Ing.-Regt. ......... 5/4 1821. 1 Juni 1874. H. U. Oxholm, (R.*), (E.M.2.), ved 2. Generalkom.Intendantur' ......................................1

............. 27/4 1842.

/4 1842.

7 Februar 1880. T. J. Diderichsen, (R.*), (E.M.2.), ved 1. Generalkom.Intendantur? .....

28/ 1835. 25 Juni 1883. C. P. Flensborg, (R.*), (E.M.2.), ,ved 2. Generalkom.Intendantur? ................

................ 31/12 1839. 21 December 1885. C. E. Brasen, ved Korpsets Skole? .................. | 211, 1841. 20 September 1886. E. L. H. Hansen, ved 1. Generalkom.-Intendantur?.... 21/3 1847. 28 Januar 1887. A. P. Møller, (R.*), udenfor Numer, Kontorchef i Krigsministeriet..

29 August 1888. A. J. Petersen, (D.M.), (E.M.1.2.), ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn? ........

27/9 1828. C. J. Goldschmidt, ved Korpsets Stab3.............. 24/ 1842. 15 Oktober J. L. C. J. Thræn, ved Korpsets Stab og Generalstaben?. 31, 1847. | 11 November 1889. C. E. W. Franck, ved Korpsets Stab3................ 19/1, 1848. | 20 Oktober 1890.

Aldersorden.

Intendanter.

1830.

J. F. C. Sivertsen, (R.*), (E.M.1.2.), ved Art.-Staben og | Artilleriets tekniske Afdelinger.......

...................

.... 301823. (3 Mai 1862.) F. Rottbøll, (R.*), (E.M.2.), ved Officerskolen?........

17 Juni 1867.) F. C. C. Caspersohn, (E.M.2.), til Tjeneste i Krigs| ministeriet og ved Kbhvns. Væbn..

5%, 1841. 17 Marts 1874. V. H. Larsen, (E.M.2.), ved 6 Regt.'........... 20/1 1846. 1 Juni O. K. N. Bech, ved det militære Klædeoplag? .... % 1840. C. P. Rye, (R.*), (E.M.2.), ved Livg.?...

26/1, 1841. 21 November

[blocks in formation]

P. M. Truelsen, ved 8. Regt.'......

29/12 1847. 24 Juni 1875. J. A. Thomsen, ved 1. Art.-Regt.' ....

3, 1846. 25 November 1876. A. J. Hasfeld, ved 10. Regt.?..

25/8 1845. 2 Mai 1877. C. T. Jahnsen, (E.M.2.), ved Materielintendanturen? 2%1845. 30 December 1878. H. N. Jungjohann, ved 5. Regt.? ..........

5/10 1845. 31 December 1879. W. H. C. Jürgensen, ved Materielintendanturen? 1/1845. 16 April 1880. J. 0. Hansen, ved Korpsets Stab?....

| 47 1855. 25 Juni 1883. H. S. Jørgensen, ved 2. Drag.-Regt.? ..

18/12 1845. 31 Juli 1884. C. C. M. Kaufmann, ved 2. Regt. ...

12/2 1855. V. C. T. Olsen, ved Korpsets Stab? ...

14/1 1850. 14 Januar 1885. A. L. Sørensen, ved 7. Regts ...........

28/z 1858. 29 Januar C. V. Berg, ved 1. Art.-Bat.........

18, 1847.21 December – H. P. Hansen, ved Materielintendanturen3

20/3 1846. G. Linde, ved 3. Regt.? ...............

10% 1850. 20 September 1886. F. F. Tillisch, ved Gardeh.-Regt.? ........

13/6 1850. 26 Januar 1887. 0. J. F. Lillie, ved 9. Regt.: .................. ?/1859. 28 Januar H. P. Jensen, ved Materielintendanturen".

| 27/8 1848. | 29 August 1888. E. S. Hansen, ved 4. Regt. og Korpsets Skole3 .. 23/5 1857. 15 Oktober C. Larsen, ved 4. Drag.-Regt.*....

1/5 1850. 29 Oktober J. P. Mikkelsen, ved 3.Drag.-Regt.“ ................. 15/5 1857. 27 Marts 1889. F. C. Frederiksen, ved 5. Drag.-Regt. ............. u 1853. 23. April A. E. Andersen, ved 1. Generalkom.-Intendantur og 1. Regt.4...........

18/1 1857. 15 Oktober – A. W. P. T. Aagaard, ved 2. Art.-Regt.............. 10/12 1857. J. E. Nielsen, (D.M.), ved Trainafdelingen * ..... 3/1 1843. 11 November P. E. F. Hansen, ved Gendarmerikorpset 4...... 207, 1854. 20 Oktober 1890.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »