Billeder på siden
PDF
ePub

Haandbog for Hæren,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1907.

Tillæg til Kundgørelse for Hæren.

(Sluttet den 1, 1907.)

Kjøbenhavn.

Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær).

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Alfabetisk Navnefortegnelse over Hærens Officerer m. fl......

Afskedigede Officerer, der har Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider ...
Fortegnelse over endnu levende, i Naade afskedigede Officerer og ligestillede af
Hærens Linie..

Tillæg.....

[blocks in formation]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

R.E.*

S.Kmd.*.

S.K.*.

K.'.

K.2.

R.*.

D.M.

Gb.E.T..

Chr.IX.E.M.

Chr.IX.M.T.

F.M.

M.f.D.R.

E.M.1.2.

E.M.1.

E.M.2.

A.A.B.1.21.22.31.32.

B.B.1.Z.

B.Z.L.1.2.*2.3.

Ch.1.2.3.4.5....
F.E.L.1.2.3.4.5..

F.instr.publ..

F.off.d'acad.

F.M.C.

G.F.1.2.3.4.5..

H.Kal.1.2.3.

Ridder af Elefantordenen.

Storkommandør,

I.A.....

Storkors,

Kommandør af 1ste Grad, at Dannebrogsordenen.

af 2den

I.St.M.&L.1.2.3.4.5.

I.Kr.1.2.3.4.5.

B.St.M.1.2.*2.3'.32.4'.4'. Baierske St. Michaels Orden.

B.F.1.2.3.4.51.5%.

B.L.1.2.3.4.5.

B.C.M.1.2..

Br.R.1.2.3.4.5.6.
Br.L.1.2.*2.3..

B.S.1.2.3..
Bulg.A.1.2.3.4.5...

Bulg.F.1.21.2.3.4.5. ...

Ridder,

Dannebrogsmand.

Erindringstegn, stifteti Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IXS
og Dronning Louises Guldbryllup.
Kong Christian IX's Erindringsmedaille.
Kong Christian IX's Mindetegn.
Fortjenstmedaille.

Medaille for druknedes Redning.
Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.

Krigen 1848-50.

1864.

Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og
2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden.
Zähringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Ridder.

militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur, Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

Croix Militaire, af 1ste og 2den Klasse.
Brasilianske Rosa Orden.

Brunsvigske Henrik Love Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og
2den Klasse, Ridder.

. ́. Buchara Orden af den opgaaende Stjerne.

Bulgariske Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.

Fortjenstorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,
Ridder.

Cambodgeordenen: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Médaille coloniale.

Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør,
Officer, Ridder.
Hawaiiske Kalakaua Orden.

H.Ph.d.H.1.21.2.3.3.. Hessiske Philip den Højmodiges Orden: Storkors, Komtur af 1ste

H.D.L.1.2.*2.3'.3...

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste

Ridder.

Dekoration officier de l'instruction publique.

officier d'académie.

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.

Italienske Annunciata Orden.

St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,
Kommandør, Officer, Ridder.
Kroneorden: Storkors. Storofficer, Kommandør, Officer,
Ridder.

« ForrigeFortsæt »