Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

----------

absk 34.

-

1874 1876

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

..

117 Heitmann, Niels Juel Carl, 1. Art.-Afd., A.........

.. 1 '1874 282 95 8 Frydensberg, Peter Edvard. 2. Art.-Bat. ........

.... 101870 : 360 9 Hjort, Hans Peter Rudolph, (M.f. D.R.), af Fodf., Generalst.,

Adjut. ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 14. 06), Sko-u., St. 1 66 1673 120 | Eggers. Otto Frederik, til Raadighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., ! !

assist. Artilleriofficer ved Krudtværket paa Frederiksværk, A. 1 | 29/6 1874 Nyholm, Christian Valdemar, 6. Bat., G-g., Sk. ...... ........

1872 2 Schlichtkrull, Lauritz, 25. Bat., Sk....

1873 Dalberg, Erik, 2. Ing.-Direkt., Sk., I. ........

19/7 1875 Harhoff, Conrad Johan Christian. 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk., A.! 1 1876

Wagner, Helge Grønvold, 2. Ing.-Direkt., I........ 6 Søltoft, Knud Pedersen, 21. Bat., Sk-U., St. ..... Poulsen, Jeppe Bodolf Marius, 1. Ing.-Direkt., I.

:6 1875 Krogh, Ludvig Frederik Carl, 24. Bat., Sk-U., St.

1871 Bruhn, Helge, (Pr.R.O.4.), 1. Art.-Bat., A........

27/6 1872
130 Ewald, Otto Carl Thomas, 4. Art.-Afd., A. .......

125, 1874
Stockel, Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar, (K.E.S.), til Raa
dighed for Art. Gen., A. .......

1 207 1867 8/10
Dalsager, Søren Peter Sørensen, uden for Nr. i Fodf. (indtil
31/, 07), St-g..18.c.tact

M ike & Keg........................B 71,0
& Rea........

18751
Brammer, Gerhard Peter, (R.St.Stan.3.), (L.A.K.3.), (G.F.5.),

Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg. i Krigsministeriet, Sk-u., St.. 11 %
Gyldenkrone, Carl Oscar Hermann Baron, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u. .......

12], 1872
5! Moltke, Aage Greve, (N.St.0.3.2), 3. Bat. 56 ü.ct. Whena..... 130i

30/12 1868 8/10
6 Bülow, Johan Frederik Poul Viggo, 3. Bat., Sk-u...!... 1 23%, 1872
7 Fleuron, Svend, 3. Art.-Bat., A.:

*/, 1874
Pontoppidan, Rasmus Oluf, Adorico bene a se apokt. for Rytt.,

til Assistance for Chefen for Haandvaabenkontrollen ved Be.
handling af enkelte Sager, Rsk. .....

1 || 21/,
9 Dons, Holger Julius, Kmikit Bated Ski.. 83. cuba 3 Aar, ill,
140 Rasmussen, Hans Viktor Kristian, 3. Art.-Afd., A. ............... 1217, 1876

Hanson, Hans Aage Rosted, 21. Bat., tjenstg. ved Sekondløjt.
nantsk. for Fodf., Sk.........

24/10 1874
Bauditz, Ove, 30. Bat., Sk. .....................

8/1871 3 | Jensen, Johannes, 16. Bat., Sk...,

* 1870
Jensen-Witt, Christian Ludvig, 3. Art.-Afd., A7.12. klar

13/3 1876 |
Thomsen, Ove Laage. 25. Bat., St., Sk!"/4 y luca Drina 816, 1875
Synnestvedt, Christian Johan Klingberg, uden fof Nr. i Ryšt.
(indtil 28]07)......

............ . ....% 2 , 1872 8/10 94
7 Sorensen, Carl Theodor Niels, 5. Bat., Sk-u. ............... . 1 | 20/

20%, 1871! 37., 90
Schack von Brockdorff, Frederik Adolf William, Kmjkr., 2. Art.
Afd., Rsk. ................

......Hey % 1870 8/10
9 | Hegermann-Lindencrone, Johan Herman, (R.St.Stan.3.), (Pr.R.O.4.),

(F.A.L.5.), Kmjkr., Gardeh.·Regt., Rsk. ................ 16 215/, 1872 870 94

[ocr errors]
[ocr errors]

......

- --

197.:

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

1910)

............

[ocr errors]

V

[ocr errors]
[ocr errors]

en

Hansen, Niels Johannes Torkild, 17. Bat., St-g........

28/8 1873 860 93 Kyhl, Svend Sofus Marius Lier, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., Ele Officersk., G-k................

%10 1876 Hoff, Axel Constantin, Ing.-Regt., I. ........

% 1877 Petersen, Knud Schat, Adjut. ved Ing.-Korpset, I.....

% 1875 Johansen, Frederik, (M.S.Gr.4.), 13. Bat., St............

13/6 1873 5 Knuth, Viggo Christian Greve, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/ 07) Gg.............

........

121, 1875 | Crone, Gustav, 1. Art.- Afd., A..........................

1875 7 | Rosenstand, Christian Theodor, 3. Drag.-Regt., St. ..

27/1874 8 Kruse, Christian Vilhelm Theodor, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Elev ved Skydesk., G.g., St................. ......2 .......

8/11 1871 Erdmann, Valdemar, 1. Art.-Bat., A. 15 til BertB...

23/9 1870 160 | Lauesen, Aksel Langkilde, 26. Bat., Sk-u. ...........

21/12 1872 Bay, Knud Qvistgaard, uden for Nr. i Art. (indtil 31/10

/1876 Jørgensen, Sofus, 28. Bat., Sk........

29/12 1873 3 ! Winkel, Ove Halfdan, 2. Art.-Bat., A. .....

74, 1876 Hansen, Hans Ditlev, 9. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u.

510 1871 Hauschild, Holger Louis Markus, (K.E.S.), 20. Bat., G.g.

21/1, 1874 Christensen, Johan Christian Veber, 28. Bat., Sk. ......

29, 1873 Møller, Jens Georg, 2. Drag.-Regt., Rsk. .........

17/1872 8 Larsen, Viggo Johan, 3. Art.-Bat., A....

7% 1874 9 Scheel, Oluf Greve, 1. Art.-Afd., A. ..............

13/, 1871 Bentzon, Frederik, Adjut, ved 8. Regt., Sk-u.........

30/1873 Borup, Conrad Emanuel, 28. Bat. .........

27/2 1873 2 Fuglede, Niels Christian Mathias, (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., G-g....................

7s 1871 Merch, Axel Viggo, 17. Bat., Sk., St-g..........

26/, 1875 4 Jurckmann, Christian Ferdinand Vilhelm, 23. Bat., Sk.......

28), 1868 5 Christensen, Rasmus Vilhelm, 7. Bat., G-k.......

21/6 1872 6 Honnens de Lichtenberg, Gerhard, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk. ... 79 1868 7 Bjernede, Albert Jens Andreas Jensen, 10. Bat., Sk. ........ 143 1876 8 Kildemoes, Mads Nielsen, Ing - Regt., I. ........ ........

17/1878 9 Sommerfeldt, Niels Brock, Ing.-Regt., I................

15%, 1878 Prior, William Wain, 2. Bat., Sk-u, St...........

1877 1876 Bisgaard, Vilhelm Christian, 4. Bat., Elev ved Skydesk. ..... 18/10 1876 Helmbæk, Hans Peder, 13. Bat., Sk., St.g. ......

1% 18731 Rørdam, Hans Nicolai Kellermann, Kmjkr., 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk., Rsk. ........ ........

13 1878 4 | Tretow-Loof, Valdemar, 5. Bat., St-g. ...

14/1878 Bahnson, Christian, 5. Drag.-Regt., St. 19.19.07.9 7

28), 1877! Høegh-Guldberg, Johan Christian Hahn, 3.Art.-Agd......

% 18771 Christiansen, Marius Axel Andreas Peter, Martabatd;

2876 1877 Lehrbach, Carlo Jens Bodo, 4. Art.-Afd., .......

°/11 1875 9 Meyer, Axel, 4. Art.- Afd., A. ...

1475 1878)

APA DONNVANIE

o

[ocr errors]

170

[ocr errors]
[ocr errors]

180

[ocr errors]

VOORA CON

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

ODOTA

[ocr errors]

La

1877

190 Hs. kgl. Hejhed Prins Harald Christian Frederik til Danmark,

(R.E.'D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), (Stb.V.1.), (M.V.Kr.1.),

(N.St.0.1.), (Pr.R.0.1.'), (Pr.S.Ø.), (N.K.M.), Gardeh.-Regt.. St. | 2 | 8/10 1876 || 21/9 961 1 Bokkenheuser, Christian Peter, 16. Bat., Sk-u.........

16 1878 Fenger, Vagn Petersen, 20. Bat., Sk. ........

2 26/3 1876 Jacobsen, Carl, 8. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u............ 24%1878 Beck, Louis Sofus Fabricius, 3. Bat, Sk-u. .................. 2

| 18/8 1869

1878
Fischer, Laurits Frederik, Adjut. ved Royo , Bhe ti,5 heg 5176 1876
Busch, Herman August Lund, 9. Bat., tjenstg. ved Officersbl.,
Sk-u., G-k. ...............................

27/12 1878
Laub, Otto Vilhelm Frederik, 11. Bat., Sk-u. .........

201877 Hoppe, Constantin Villiam, 17. Bat., Elev ved Officersk., Sk. ... 14/1875

Tretow-Loof, Carl Ferdinand, 6. Bat., Elev ved Officersk., Skou.. 1876 200 Hartnack, Valdemar, 7. Bat., Elev ved Skydesk., G.g ...

1876
Engberg, Christian Hans, 12. Bat. 27 uutti:3 Aar; Vestindien

4/12 1874
von Holstein, Ulrich Adolph, 25. Bat........
Jørgensen, Christian Herman, 8. Bat., Sk-U.....

2 1/2 1873
Heyer, Niels Jørgen Henrik Nielsen, uden for Nr. i Fodf. (ind-

til 31/, 07), G-k., Sk./46. 8. He gre........................ 12), 1876 5 | Broch. Lave, (M.f.D.R.), 29. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk., G-g. 2 1/1876 6 Westergaard, Paul, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 6%, 08), I. 1910

Hertel, Einar Christian, 23. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u. .... 2 %, 1878
8 | Ringsted, Hans Laurits Eiler, 4. Bat., Elev ved Officersk., Sk ..

2 /10 1878
Jensen, Jens Marius, uden for Nr. i Ing. Korpset (indtil 31, 07). | 31, 1874
Dreyer, Cay Christoph Bechmann, 2. Art.-Afd., A............... 2 19%, 1878
Harhoff, Georg Frederik Krogh, 1. Art.- Afd., A...
Sonne, Edvard Christian, 15. Bat., Sk-u...

2976 1877
Jessen, Hans Christian Andersen, 2. Drag:-Regt., tjenstg. ved
Rytts. Seklt.-, Sergent- og Korporalsk., Rsk. ..

2 25/5 1875
Johnsen, Hans Einer, 4. Art.-Afd., A.......

187927/99 Larsen, John Valdemar, 14. Bat., Elev ved Officersk., G.k...... 1874 go plok - 6 Howitz, Harald Frants, TR.ST.Stan.3.), uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/10 07), Sk... t r. Rang: ...............

23/1876 7 Gundesen, Gunde Martinus, 14. Bat., G-k., Sk. ......

2 %, 1876 Meller, Svend August Brandt, 2. Art.-Bat., A.....

2 3 1879 9 Lund, Frits, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., G-k....

* 1872 220 | Lorenzen, Aage Valdemar, 5. Bat., G.g., Sk. ......

2 207, 1878
1 Kraft, Carl Adolph, 4. Drag.-Regt., Rsk....

%, 1876
2 | Pade, Erik, uden for Nr. i Rytt., tjenstg. ved den vestindiske
Hærstyrke ..........

20/12 1877
3 | Sander, Herbert Stanley, (Sp.I.K.3.), 16. Bat., Lærer ved Gym-
I nastiksk., G.g.....

2 ?', 1879
4 Larsen, Sofus Kristian, 19. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk.,
G-g..........

2 10), 1878 -
5 Jarmer, Henry Johannes Peter, 25. Bat., tjenstg. ved Officersk. 2 31/12 1873 30%94

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

10

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

81 1111!!111111 11115

[ocr errors]
[ocr errors]

226 Haxthausen, Vilhelm Maximilian Baron, uden for Nr. i Fodf. (indtil | % 07) Sk-u ...

........ 44 1876. 810 95 Møller, Hartvig. 8. Bat., Sk....

.......... 24%. 1873 8610 8 Münter, Fredrik Berend, (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., G.g. .................................

22/10 1876 .9 Holck, Kay Harald, 30. Bat., G.g. ....

22% 1879 230 Jensen, Hans Peter Edvard, Ing.-Regt., Elev ved Officersk., I... | 2 H 15/a 1879 1 Helsted, Thomas Johan, Ing.-Regt., 1........

14% 1877|| Erhoff, Thor Ove Arnold, Laboratorieafd., A. .....

5% 1878 27/ 3. Madsen, Peter William, 1. Art.-Bat., A. ..........

| 2 , 12/4 1875 307, 95 4 Randa-Boldt, Olaf, (N.St.0.3.), 15. Bat., Sk-u........

2574 1875 5 Andersen, Knud, 4. Bat., Elev ved Skydesk. .............

276 18771 6 Ryberg, Sven, 13. Bat., tjenstg. ved Officersk., G-k., Sk.u ... 718 1877|| 7 Rung, Einar Carl Adolph, 3. Art.-Bat., A.........

| 317, 1878 8 Bjerager, Hans Georg, 1. Art.-Bat....

2 7/2 1878 9 i Wridt, Conrad Axel Einar, 3. Art.-Bat. ......

18 u 1875 240 Pontoppidan, Svend Harald, (Pr.R.0.4.), 21. Bat., Elev ved Skyde.. sk., G.g. ..........

10. 1877| Landt, Henrik Peter, 23. Bat. ....

22/11 1873 % 2 Hagen, Niels Peter Høeg, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., G.9. ....... 15%, 1877 3 Leschly, Erik, 5. Drag.-Regt., Elev ved Officersk., Rsk. ........ 2 , 27), 1880 27/3 00 4 von der Maase, Ove Frederik Gustav Rostgaard, Kmjkr., 3. Drag.-Rgt. 2 : 15/6 1879| --5 Sylow, Niels Frederik Herholdt, Kmjkr., 12. Bat., tjenstg. vedi Livg. Liniebat., Sk.......

211 % 1877, 8/10 97 Brandt-Jørgensen, Otto Christian, 2. Drag.-Regt. ...............

8%10 98 7 Bilgaard, Christian Ludvig Ernst, 30. Bat., Sk-u. ............. 2 9 1877 8. Moltke, Frederik Josias Valdemar Otto Greve, (R.St. A

(N.St.0.3.'), (S.Sv.3.2), (Pr.R.O.4), Gardeh.-Regt..... 9 Segelcke, Carl, Gardeh.-Regt., Rsk. .......................... 2 : 7% 250 Wedell-Wedellsborg, Karl Baron, (N.St.0.3.), (R.St. Stan.3.), (G.F.5.), i la : Kmjkr., Livg. Liniebat. .........

2 25, 18771 1 Danneskjold-Samsee, Knud Greve, (Pr.R.0.4.), uden for Nr. i

Rytt. (indtil 19% 07) hil..916.08. ........ 2 Berg, Otto, uden for Nr. i Fódf. (indtil 31/10 08), G-g.......... % 1873 3 von Bülow, Carl August, 19. Bat., Sk-u...........

|| 292 1876 4 Kiær, Hans Hansen Bairholm, Ing.-Regt., I ....

28,73 1876 5 Bülow, Edvard, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/10 07) ........ 127/12 1880 6 Krarup, Peter Constans Emil, 3. Drag:-Regt., Elev ved Officersk. 2 |Slo 1878 7 Balslev, Viggo, 3. Art.-Afd., Elev ved Officersk................. 2 '17/12 1879 8 Permin, Ole Hansen, 2. Bat., G-k........

. 1 2 , 12, 1881 : 9 Hyllested, Poul Ernst Ferdinand Blæsberg, 4. Art.-Afd., Elev i ved Officersk. ..............

183 1880 | 260 | Winther, Axel, 24. Bat., G-g...

... | 2 | 148 1880 1 Reedtz-Thott, Kjeld Otto Baron, Gardeh-Regt. Toulder. Genop.2 501, 1879 2 Juhl, Hans Christensen, (N.St.0.3.), 15. Bat........

1.12 186 1879 || 1% 99

[ocr errors]

io:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1876

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

280

--

263 Lunn, Christian Ditlev Otto, 1. Art.-Afd., Rsk. .......

2 151, 1880 271 01 4 | Suhr-Hansen, Christian Emil, 2. Drag.-Regt., Rsk...

2 25/4 1877 5 Haubroe, Werner Christian Lassen, 21. Bat., Sk-u. .

10, 1878 Christensen, Oluf Georg, 11. Bat. .....

1873 Krarup, Hjalmar Fahnøe, 14. Bat...

460 1878 Wulff, Richard, Kmjkr., 4. Bat........

24% 1878 10% - 9 Rye, Stellan, 3. Art.-Bat. ..............

4/1880 270 Essemann, Frederik Christian, 3. Bat. ...

161, 1877 Jorgensen, Frantz Oscar, 10. Bat., G•g....

| / 1881
e la Cour, Jørgen Car Agathon, 3. Drag.-Regt., Elev ved Ride-
og Beslagsk.(Toronoillende)...... ............

1879
Becker, Johan Gotfred, Kmjkr., 25. Bat., tjenstg. ved Livg.
Liniebat., G•g................

1880
4 Bille Brahe Selby, Daniel Baron, (G.F.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr.,
Livg. Liniebat. ........

2 186 1878 5 Hansen, Carl Dindler, uden for Nr. i Rytt. (ind

28, 1875 6 Holm, Einar, 27. Bat. ...,

18%, 1877 7 Knoblauch, August Theodor, 2. Bat. .....

21%, 1876 Boeck, Johann Friederich Hector Emanuel, 12. Bat., Gg.... 2 13), 1874 Rung, Iwan Georg, 9. Bat....

2 15), 1877 Prytz, Knud Steenstrup, Ing.-Regt., Elev ved Officersk. ....... 2 1 1. 1881 | Koch, Eugen Christian Fürchtegott Wardenburg, Ing.-Regt., Elev

ved Officersk. .............................. ........... . 29/u 1881 2 Davidsen, Magnus Julius Henry, 1. Art.-Afd., Elev ved Officerska 11/, 1877 3 | Brask, Jacob Christian Høeg, 3. Art.-Afd. ....... ....... 2 30/1880 ! 4 Juul, Tage, uden for Nr. i Art. (indtil 31%, 08)............... 30), 1881 Harrel, Viggo Oscar, 13. Bat. ...

5), 1882 6 Stilling, Valdemar, 1. Bat. ................

sa 2! , 1878 7 von der Heide Christensen, Carl Heinri Ludolph, 28. Bat., G-k.15 3287, 1881 Haack, Frederik, 5. Bat. .

.... ...

% 1881 9 Bang, Axel Gustav Gyllenkrok Fejlberg, 5. Drag.-Regt. .... 3 28 1880 290 Keyper, Rudolf Jakob Poul, 4. Drag.-Regt., Elev ved RideBeslagsk. .....

25/10 1880 1 Jensen, Johan, 11. Bat??!/8.lir:24. B....

25/8 1880 2 Hansen, Johannes Frederik Birkedal, 25. Bat., G.g......

+26/11 1875 3 : Gregersen, Alfred Theodor Valdemar, 10. Bat..

17/10 1876! 10% 4 Hage, Torben, 1. Bat., G-k.........

2% 1880 5 Ellegaard, Jens Jørgen Jacobsen, 10. Bat..............

2 / 1876 6 Pleyen-Holstein, Frode Hjalmar Christian, 19. Bat........ 230/1 1872 7 Bolt-Jergensen, Laurits Bolt, Ing.-Regt., Elev ved Officersk. . 6/3 1882 8 Ramm, Poul Louis, Ing.-Regt., Elev ved Officersk. ......... 22/2 1882

9 Buchwald, Christian, 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk. ....... 17, 18831 | 300 | Hoegh-Guldberg, Ove, 3. Art.. Bat., Elev ved Officersk. ... 2."1, 1881. -1 l Lauritsen, Laurits Thomas Thorvald, 29. Bat., G-k...... .... 2 15/18781 / 99 1 2 Bentzen, Cardale Christian Klingspor, 1. Art.-Bat......... 18 2 "1/12 1877: 810 98

-

[ocr errors]

-- -

Voua

,

10.

Dal.

...............................

[ocr errors]

-

-- -

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »