Billeder på siden
PDF
ePub

Isk 74.

Løbe-Nr.

G

1

2

3

4

117 Heitmann, Niels Juel Carl, 1. Art.-Afd., A..
8 Frydensberg, Peter Edvard. 2. Art.-Bat.

9 Hjort, Hans Peter Rudolph, (M.f.D.R.), af Fodf., Generalst.,
Adjut. ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 14, 06), Sk.-u., St. 1
120 Eggers, Otto Frederik, til Raadighed for Dir kt. for Art. tekn. Tj.,
assist. Artilleriofficer ved Krudtværket paa Frederiksværk, A.
Nyholm, Christian Valdemar, 6. Bat., G-g., Sk.
Schlichtkrull, Lauritz, 25. Bat., Sk...

130

1

5

6

7

Poulsen, Jeppe Bodolf Marius, 1. Ing.-Direkt., I.

8

Krogh, Ludvig Frederik Carl, 24. Bat., Sk-u., St. 4/6

9 Bruhn, Helge, (Pr.R.Ø.4.), 1. Art.-Bat., A...........

3

Dalberg, Erik, 2. Ing.-Direkt., Sk., I..

Harhoff, Conrad Johan Christian, 1. Art.-Afd., Elev ved Officersk., A.

78

Wagner, Helge Grønvold, 2. Ing.-Direkt., I........

Søltoft, Knud Pedersen, 21. Bat., Sk-u., St..

8

9

[ocr errors]

Ewald, Otto Carl Thomas, 4. Art.-Afd., A.

Steckel, Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar, (K.E.S.), til Raa-
dighed for Art. Gen., A. . . . . .

2 Dalsager, Søren Peter Sørensen, uden for Nr. i Fodf. (indtil
81, 07), St-g...i ta. v. & Reg...

Brammer, Gerhard Peter, (R.St.Stan.3.), (L.Æ.K.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg. i Krigsministeriet, Sk-u., St.. | 1
4 Gyldenkrone, Carl Oscar Hermann Baron, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u.

Moltke, Aage Greve, (N.St.0.3.3), 3. Bat...end).
Bülow, Johan Frederik Poul Viggo, 3. Bat., Sk-u...

||Lønningsklasse

Fødselsdag
Fødselsaar

2

Bauditz, Ove, 30. Bat., Sk.

3 Jensen, Johannes, 16. Bat., Sk..

Jensen-Witt, Christian Ludvig, 3. Art.-Afd., A. Train.
5 Thomsen, Ove Laage. 25. Bat., St., Sky's
sk.-6 Synnestvedt, Christian Johan Klingberg, uden for

Fyens Br. 14
Nr. i Rytt.
4 L/Z

(indtil 28, 07) ....

.....

Hanson, Hans Aage Rosted, 21. Bat., tjenstg. ved Sekondløjt.

nantsk. for Fodf., Sk...

t

.....

176

Sørensen, Carl Theodor Niels, 5. Bat., Sk-u.
Schack von Brockdorff, Frederik Adolf William, Kmjkr., 2. Art.-
Afd., Rsk....
Hegermann-Lindencrone, Johan Herman, (R.St.Stan.3.), (Pr.R.Ø.4.), !
(F.E.L.5.), Kmjkr., Gardeh. Regt., Rsk.

5

6

7 Fleuron, Svend, 3. Art.-Bat., A.

8 Pontoppidan, Rasmus Oluf, Ad Generalspekt. for Rytt.,
til Assistance for Chefen for Haandvaabenkontrollen ved Be-
handling af enkelte Sager, Rsk.

1

9 Dons, Holger Julius, Kmjke ondt.. I/z. ibi. 3 Aar."

140

Rasmussen, Hans Viktor Kristian, 3. Art.-Afd., A.

1

28/3

95

1

11874
110 1870 3/10 90

80

3

1 22 1874
1872

1

6 30/ 16

1 19 1873

D

1/8 1873

12

119, 1875

131, 1876
1199 1874

10/

1 4/5 1876

1 16/6 1875

1

2/2 1871

1 276 1872

1

1

1

1 26 1867

251 1874

19

Tillagt Aldersorden som:

23/ 1872
19

* 1874

Sekond-
løjtnant

1874

3, 1870

1212 1876

28/

3/10 91

26/8 96

2/10 87

10 1875 26/3 96

9% 1870

13

5

13/3 1876

81

31, 1875

[merged small][ocr errors]

1122 1872 3/10 91
190/12 1868 8/10 94

30

[ocr errors]

95

2613

96

[ocr errors]

96

3

9/10 92

26/3 96

24/10 1874

3, 1871 3/10 90

1870/11 92
26/3 96

279 1872 8/10 94 20 1871 - 90

64 1870 3/10 91

...15, 1872 8/10 94

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

878

9

160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

170

1

2

Hansen, Niels Johannes Torkild, 17. Bat., St-g

.76.

Kyhl, Svend Sofus Marius Lier, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., Elev ved
Officersk., G-k................

Hoff, Axel Constantin, Ing. Regt., I.

Petersen, Knud Schat, Adjut. ved Ing.-Korpset, I...
Johansen, Frederik, (M.S.Gr.4.), 13. Bat., St......

8 Kruse, Christian Vilhelm Theodor, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Elev ved

Knuth, Viggo Christian Greve, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/
07), G-g.....

1910

Crone, Gustav, 1. Art.-Afd., A..

Rosenstand, Christian Theodor, 3. Drag.-Regt., St.

[ocr errors]

Skydesk., G-g., St.......

Erdmann, Valdemar, 1. Art. Bat., A. 5 hits. DeArt B.

Lauesen, Aksel Langkilde, 26. Bat., Sk-u.

Bay, Knud Qvistgaard, uden for Nr. i Art. (indtil 31/10 07), A,
Jørgensen, Sofus, 28. Bat., Sk...

Winkel, Ove Halfdan, 2. Art.-Bat., A....

Hansen, Hans Ditlev, 9. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u..
Hauschild, Holger Louis Markus, (K.E.S.), 20. Bat., G-g..
Christensen, Johan Christian Veber, 28. Bat., Sk.

Møller, Jens Georg, 2. Drag.-Regt., Rsk.

Larsen, Viggo Johan, 3. Art.-Bat., 4..

Scheel, Oluf Greve, 1. Art.-Afd., A.

Bentzon, Frederik, Adjut. ved 8. Regt., Sk-u..

Borup, Conrad Emanuel, 28. Bat.

Fuglede, Niels Christian Mathias, (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), Kmjkr.,
Livg. Liniebat., G-g..

3

Merch, Axel Viggo, 17. Bat., Sk., St.g.

4

Jurckmann, Christian Ferdinand Vilhelm, 23. Bat., Sk...

5

Christensen, Rasmus Vilhelm, 7. Bat., G-k.

6

Honnens de Lichtenberg, Gerhard, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk.

7 Bjernede, Albert Jens Andreas Jensen, 10. Bat., Sk.

8

Kildemoes, Mads Nielsen, Ing. Regt., I...

9

Sommerfeldt, Niels Brock, Ing.-Regt., I..

Prior, William Wain, 2. Bat, Sk-u, St...

Bisgaard, Vilhelm Christian, 4. Bat., Elev ved Skydesk.

Helmbæk, Hans Peder, 13. Bat., Sk., St.g.

180

1

2

3 Rørdam, Hans Nicolai Kellermann, Kmjkr., 1. Art.-Afd., Elev

ved Officersk., Rsk.

.....

4

Tretow-Loof, Valdemar, 5. Bat., St-g.

5

Bahnson, Christian, 5. Drag. Regt., St. 19.1997 G

6 Høegh-Guldberg, Johan Christian Hahn, 3.Art.-Afd.

7

8

9 Meyer, Axel, 4. Art. Afd., A.

[ocr errors]

Christiansen, Marius Axel Andreas Peter, And,

Lehrbach, Carlo Jens Bodo, 4. Art.-Afd., A.

Lønningsklasse

Fødselsdag

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Tillagt Aldersorden som:

12

72 1876

1871 226), 1875 226, 1875

28

8/9 1868 21/6 1872

79 1868

Sekond

Premierløjtnant løjtnant

6/11 1871 10 93

23, 1870 307 92

9

21

1872 273 97

3/10 93 1/10 97

27/3 97

273 1878
214 1878
228, 1877

2

29/12 1873

41

4/2 1876

27
13

5/10 1871
21/12 1874
97
29/7 1873 3/10 93
17/7 1872
7/7 1874
27/3 97
139 1871 3/10 92
30/3 1873 8/10 95
72 1873 10 93

3/

9

9/6 1877 2285 1877 211 1875

214 1878

3/10 93

27/3 97

3017

93

[blocks in formation]

3/10

27/3 97

3/10

2143 1876 9/10 95

26/
3

2172 1878

98

2 15, 1878

218, 1876
216/10 1876

21% 1873 10 93

26/

11333

15/10

98 3

[blocks in formation]

92 11/5

1/10

29

[ocr errors]

110

12 11

[ocr errors]
[ocr errors]

9/10 Ark

Løbe-Nr.

G

190 Hs. kgl. Højhed Prins Harald Christian Frederik til Danmark,
(R.E.*D.M.), (Gb.E.T.), (G.F.1.), (S.Sf.), (Stb.V.1.), (M.V.Kr.1.),
(N.St.O.1.), (Pr.R.Ø.1.*), (Pr.S.Ø.), (N.K.M.), Gardeh.-Regt., St.
Bokkenheuser, Christian Peter, 16. Bat., Sk-u..

123 4 5 6

7

8

9

200

4 Beck, Louis Sofus Fabricius, 3. Bat, Sk-u.

Fischer, Laurits Frederik, Adjut. ved 20B,

6 Busch, Herman August Lund, 9. Bat., tjenstg. ved Officers,
Sk-u., G-k.

123

2

Fenger, Vagn Petersen, 20. Bat., Sk..

Jacobsen, Carl, 8. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u..

5

6

7

Laub, Otto Vilhelm Frederik, 11. Bat., Sk-u.

Hoppe, Constantin Villiam, 17. Bat., Elev ved Officersk., Sk.
Tretow-Loof, Carl Ferdinand, 6. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u..
Hartnack, Valdemar, 7. Bat., Elev ved Skydesk., G-g
Engberg, Christian Hans, 12. Bat.

von Holstein, Ulrich Adolph, 25. Bat...

3 Jørgensen, Christian Herman, 8. Bat., Sk-u..

4

Heyer, Niels Jørgen Henrik Nielsen, uden for Nr. i Fodf. (ind-
4:

til $1, 07), G-k., Sk. /4r. 8. Regr..

Broch, Lave, (M.f.D.R.), 29. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk., Gg.
Westergaard, Paul, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil / 08), I.
Hertel, Einar Christian, 23. Bat., Elev ved Officersk., Sk-u.

8 Ringsted, Hans Laurits Eiler, 4. Bat., Elev ved Officersk., Sk..

9

Jensen, Jens Marius, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 31 07).

210

Dreyer, Cay Christoph Bechmann, 2. Art.-Afd., A...

1

Harhoff, Georg Frederik Krogh, 1. Art.-Afd., A..

2

Sonne, Edvard Christian, 15. Bat., Sk-u.

3 Jessen, Hans Christian Andersen, 2. Drag.-Regt., tjenstg. ved

Rytts. Seklt., Sergent- og Korporalsk., Rsk.

Lønningsklasse

Fødselsdag

4 Johnsen, Hans Einer, 4. Art. Afd., A......

5

Larsen, John Valdemar, 14. Bat., Elev ved Officersk., G-k...

6 Howitz, Harald Frants, (R.St.Stan.3.), uden for Nr. i Fodf. (indtil

31/10 07), Sk... FReg::

Gundesen, Gunde Martinus, 14. Bat., G- Sk.

2

31

5 23% 1876

7

8 Møller, Svend August Brandt, 2. Art.-Bat., A...

9

Lund, Frits, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., G-k.

220 Lorenzen, Aage Valdemar, 5. Bat., G-g., Sk.

1

Kraft, Carl Adolph, 4. Drag. Regt., Rsk..

2

Pade, Erik, uden for Nr. i Rytt., tjenstg. ved den vestindiske
Hærstyrke.....

3 Sander, Herbert Stanley, (Sp.I.K.3.), 16. Bat., Lærer ved Gym

nastiksk., G-g....

[blocks in formation]

2 1% 1876 2 103 1876 i3 Aar, Vestindien 2/12 1874

2 103 1877

261

98
13

210 1876 21 96
2 75 1878
226/3 1876
224/9 1878

18

2 13 1873

8

212 1876
2, 1876

2
17

2/10

1878

2 27/12 1878
220, 1877

214 1875 10% 96

2 27 1878
210 1878
3/2 1874
2 10 1878
218/12 1877

23

2 29 1877

2

Tillagt Aldersorden som:

Sekond

løjtnant

1869 10/6 96 1/3

26/3 98

12/4

21

[ocr errors]

20/12 1877

1/8 1879

[ocr errors]

26

8811

[blocks in formation]

3/10 93

106 96

30

6

27/3 99

223 1876 273 99
2 11876 10 95
27 1879 27/3 99
2, 1872 8/10 94
2202 1878 27/8 99

2

1876

Premierløjtnant

15/2 17/9

4 Larsen, Sofus Kristian, 19. Bat., tjenstg. ved Gymnastiksk.,

G-g.....

2109

1878

30

5 Jarmer, Henry Johannes Peter, 25. Bat., tjenstg. ved Officersk. 21/12 1873 90, 94

7

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

8/10 95
27/399 /10

11/

29

10

13/12

225/5 1875 8/10 95

2 24/7 1879 27/3 99 12 00

229, 1874

9/10 95

21/2

22

28

19

10.

99

21

11

[blocks in formation]

Løbe-Nr.

G

226

Haxthausen, Vilhelm Maximilian Baron, uden for Nr. i Fodf. (indtil 9/12 07) Sk-u....

7

Møller, Hartvig, 8. Bat., Sk..

8 Münter, Fredrik Berend, (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat.,

G-g.

9

Holck, Kay Harald, 30. Bat., G-g.

230

Jensen, Hans Peter Edvard, Ing. Regt., Elev ved Officersk., I...

1 Helsted, Thomas Johan, Ing.-Regt., I....

2 Erhoff, Thor Ove Arnold, Laboratorieafd., A.

3

Madsen, Peter William, 1. Art.-Bat., A.

4

Randa-Boldt, Olaf, (N.St.0.3.2), 15. Bat., Sk-u....

5

6

7

8

9

240

sk., G.g..

1

Landt, Henrik Peter, 23. Bat.

2 Hagen, Niels Peter Høeg, (R.St.Stan.3.), 18. Bat., G-g.

3

Leschly, Erik, 5. Drag. Regt., Elev ved Officersk., Rsk.

4 von der Maase, Ove Frederik Gustav Rostgaard, Kmjkr., 3. Drag. Rgt.

5

Sylow, Niels Frederik Herholdt, Kmjkr., 12. Bat., tjenstg. ved
Livg. Liniebat., Sk..

Brandt-Jørgensen, Otto Christian, 2. Drag. Regt.

1

6

7 Ølgaard, Christian Ludvig Ernst, 30. Bat., Sk-u.

8

Moltke, Frederik Josias Valdemar Otto Greve, (R.St.A.3.), (N.St.0.3.1), (S.Sv.3.2), (Pr.R.Ø.4), Gardeh.-Regt..

2

3

4

Andersen, Knud, 4. Bat., Elev ved Skydesk.

Ryberg, Sven, 13. Bat., tjenstg. ved Officersk., G-k., Sk-u

Rung, Einar Carl Adolph, 3. Art.-Bat., A......

9 Segelcke, Carl, Gardeh.-Regt., Rsk.....

250

Wedell-Wedellsborg, Karl Baron, (N.St.O.3.2), (R.St.Stan.3.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat.

[ocr errors]

Bjerager, Hans Georg, 1. Art.-Bat..

Wridt, Conrad Axel Einar, 3. Art.-Bat.

Pontoppidan, Svend Harald, (Pr.R.Ø.4.), 21. Bat., Elev ved Skyde....

260

1

Danneskjold-Samsøe, Knud Greve, (Pr.R.Ø.4.), uden for Nr. i
Rytt. (indtil 19% 07) til !9/6.08.

Berg, Otto, uden for Nr. i Fódf. (indtil 31/10 08), G-g..

von Bülow, Carl August, 19. Bat., Sk-u..

Kiær, Hans Hansen Bairholm, Ing.-Regt., I

8 Permin, Ole Hansen, 2. Bat., G-k.............

9

Lønningsklasse

Fødselsdag

Hyllested, Poul Ernst Ferdinand Blæsberg, 4. Art. Afd., Elev
ved Officersk...

Winther, Axel, 24. Bat., G-g...
Reedtz-Thott, Kjeld Otto Baron,
Juhl, Hans Christensen, (N.St.0.3.2), 15. Bat.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

1880

5 Bülow, Edvard, uden for Nr. i Fodf. (indtil 10 07) ..

6 Krarup, Peter Constans Emil, 3. Drag. Regt., Elev ved Officersk. | 2 1878
7 Balslev, Viggo, 3. Art.-Afd., Elev ved Officersk.....

1879
1881

22 2

2

2

Gardeh. Regt... Gop. &

157

2

Fødselsaar

215/10 1877

114

2 27, 1880 27/3

2 15 1879

26% 1876

4% 1873

27

4

29% 1877

8/10

2 26 1875 8/10 98

4

3/8 1877

[merged small][ocr errors]

Tillagt Aldersorden som:

18

Sekond- Premierløjtnant

løjtnant

29 1876 106

13

171
12

12/
12

2713

00

10/6 98
27/3 00

2017

95

1880

1/8 1880

|| 307 1879

27/ 00

2 % 1879

10/6

28 1876 27 01

13

888

94

98

181

[ocr errors]

97

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Løbe-Nr.

G

263

4

5

6

7

8

9

270

1

2

4

Essemann, Frederik Christian, 3. Bat.

Jørgensen, Frantz Oscar, 10. Bat., G-g...

la Cour, Jørgen Carl Agathon, 3. Drag.-Regt., Elev ved Ride-
og Beslagsk. Carnonnille de).

3 Becker, Johan Gotfred, Kmjkr., 25. Bat., tjenstg. ved Livg.

Lunn, Christian Ditlev Otto, 1. Art.-Afd., Rsk.
Suhr-Hansen, Christian Emil, 2. Drag. Regt., Rsk..
Haubroe, Werner Christian Lassen, 21. Bat., Sk-u.
Christensen, Oluf Georg, 11. Bat.

Krarup, Hjalmar Fahnøe, 14. Bat....
Wulff, Richard, Kmjkr., 4. Bat..
Rye, Stellan, 3. Art.-Bat.

8

9

290

Liniebat., G-g. . . . . . . .

Bille Brahe Selby, Daniel Baron, (G.F.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr.,
Livg. Liniebat.

Hansen, Carl Dindler, uden for Nr. i Rytt. (indtil

708)

5

6

Holm, Einar, 27. Bat.

7 Knoblauch, August Theodor, 2. Bat..

8 Boeck, Johann Friederich Hector Emanuel, 12. Bat., G-g...
9 Rung, Iwan Georg, 9. Bat.....

280

Prytz, Knud Steenstrup, Ing. Regt., Elev ved Officersk.

1

Koch, Eugen Christian Fürchtegott Wardenburg, Ing.-Regt., Elev
ved Officersk. ...

Bang, Axel Gustav Gyllenkrok Fejlberg, 5. Drag.-Regt.

Keyper, Rudolf Jakob Poul, 4. Drag.-Regt., Elev ved Ride- og
Beslagsk....

Jensen, Johan, 11. Bat./.tj. v. Zur Br

Hansen, Johannes Frederik Birkedal, 25. Bat., G-g.

1

2

3 Gregersen, Alfred Theodor Valdemar, 10. Bat...

1

4

5

6

7

8

9

300

1

2

[ocr errors]

Hage, Torben, 1. Bat., G-k.......

Ellegaard, Jens Jørgen Jacobsen, 10. Bat...

Pløyen-Holstein, Frode Hjalmar Christian, 19. Bat..
Bolt-Jørgensen, Laurits Bolt, Ing.-Regt., Elev ved Officersk.
Ramm, Poul Louis, Ing.-Regt., Elev ved Officeisk.
Buchwald, Christian, 1. Art.-Afd.. Elev ved Officersk.
Heegh-Guldberg, Ove, 3. Art. Bat., Elev ved Officersk.
Lauritsen, Laurits Thomas Thorvald, 29. Bat., G-k..
Bentzen, Cardale Christian Klingspor, 1. Art.-Bat..

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

222/11 1881

2

Davidsen, Magnus Julius Henry, 1. Art.-Afd., Elev ved Officers 1877
Brask, Jacob Christian Høeg, 3. Art. Afd.

3

8

23% 1880
30 1881

4 Juul, Tage, uden for Nr. i Art. (indtil 81, 08).

9

5 Harrel, Viggo Oscar, 13. Bat.

22 1882 2, 1878

6

Stilling, Valdemar, 1. Bat.

9

7

von der Heide Christensen, Carl Heinri Ludolph, 28. Bat., G-k. 4/28/1881
Haack, Frederik, 5. Bat.

251 1877 10/ 99

17

16

2102 1878

17

6

2 5/7 1873 10% 96
210 1878 8/10 99
22% 1878

10/6

16

24/7 1880 273 01

216/12 1877

10!
6

2 3/8 1881

27/3

2/12 1879

22+ 1880

28

12

Tillagt Aldersorden som:

Sekond

løjtnant

25/10 1880 225 1880 26/11 1875 21/10 1876 2% 1880

17

22 1876

21
8

2301 1872
82 1882
222/1⁄2 1882 ||
82 172 1883 1
23/12 1881
15111878
827/12 1877

10!
18

8/10

[ocr errors]

10

11881
328, 1880 8/10

1

99

10% 97 10/6 99 10/6 96 30, 93 10/6 98 26/3 02

7

99

06 00

[ocr errors]

10/6
26/3 02
10/6 97
10/6 99
1% 00

03

1/7 99 8/10 98

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »