Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Norgaard, Alexander Henrik Valdemar, uden for Nr. i Fodf. .. 8 Klinkby, Jacob Jensen, uden for Nr. i Fodf...

9 Weihe, Louis Edvard, uden for Nr. i Fodf... 50 | Serup, John William, Kbhyns. Væbn. 1. Bat...

Ravnkilde, Søren Christian Jensen, uden for Nr. i Fodf...... | Buhl, Hans Thorvald, 34. Bat... 3 Jurckmann, Juhan Jørgen, 37. Bat.....

Danielsen, Lauritz Christian, 36. Bat........
| Kofoed, Johan Conrad, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf.
6 Larsen, Lauritz Peter, 35. Bat. .........

Lowsen, Johan Frederik Emanuel, Kbhvns. Væbn. 2. Bat. .
Olesen, Jørgen Heinrich, Kbhvns. Væbn. 1. Bat.
Schiøler, Rasmus Christian, Kbhvns. Væbn. 2. Bat...
Ernst, Carl Frederik Weis, (Pr.R..4.), Kmjkr., uden for Nr. i

Fodf...
Langhorn, Peter Carl Frederik, 3. Art.-Bat. .......
| Brandt, George Johannes Hegelund, uden for Nr. i Fodf. .....
Billenstein, Carl Soelberg, Ing.-Korpset loan. avto..........
Andersen, Christian Emil Victor Emanuel, Kbhyns. Væbn. 1. Bat.
Nielsen, Hans Mathias, af Art., til Raadighed for og Tøjmester
ved Bornhs. Væbn. ....

.... Koefoed, Herman Christen, Bornhs. Væbn. Rytteri............ Jörgenzentmeno 17 tarock r 39.8.

Schrader chE. 25% do r. 312
Saabyo, Ferra Tron 25% do n. 34 s.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Ne

[ocr errors]

............

24/4 1863
23/1 1860

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

I

[ocr errors]

SIT

[ocr errors]

Kapt 6 doti

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

%

1 tap-1 Arnesen-Kall, Harald Valdemar, 1. Bat., Sk-u............ 1 1976 1867 810 87
257, Kaptt. 2 Johnsen, Hannes, 7. Bat., Sk. ....

1 21/10 1867 ?/89
He-3 Olufsen, Ole, (R.*), (R.St.A.3.), (B.S.3.), uden for Nr. i Fodf. (ind-
til 24/ 07) ............

241, 1865
4 Kirketerp, Edvard Carl, 10. Bat., Sk-u?? ansatia B t . 1 /1, 1867

Heiberg-Jürgensen, Peter Andreas, Adjút. Vede. Sjæll Bng. 90 1 86 1869

Goldberg, Julius Thorvald, Adjut. ved 2. Art.-Regt., A. ........1 % 1866
7 Klein, Edgar Johannes Andreas, 2. Art.-Bat., Lærer ved Of
ficersk., A. .prchu B....

..1 5/1870
Belck, Oluf, (S.A.3.'), arrado , tempor Bote

Adjut. ved 1. Regt., Lærer ved Officersk., Sk-u., St-f........ 1925), 1869
Clausen, Thomas Nicolai Emil Engell, af Eodf., Generalst., topogr.
Afd., (ansat ved Gst. 1703), sky, $49: .......

1 15/12 1867
110 Clemmesen, Carl Christian Ludvig Johan, 30. Bat., tjenstg. ved
Laboratorieafd., Sk-u 1720/7B................

1 8). 1868 et-1 Koch, Johan Peter, 13. Bat., G.k., St-gamin. Reg: ........ 15/, 1870 de 2 Fock, Carl Ferdinand, af Fodf., Generálst., Adjut. ved 2. Gene.

ralkdo., (ansat ved Gst. 18/8 03), St. Why n 22-., .223... 1 19%1869 Lassen, Thorvald, 26. Bat., Sk...............

1 20%, 1869 Nielsen, Carl Emil Philip, 10. Bat., Sk.

25/4 1868 Voigt, Christian, 2. Bat., Sk. ..............

25/5 1866 Petersen, Johan Julius, 21. Bat., Sk-u ..........

14%1865 RE-7 Kampmann, Conrad, Adjut. ved 7. Regt., G-k., Sk-u. ......

10%, 1870 | Kohl, Carl Christian Lorents, (N.St.0.3.a), 15. Bat., G.k. .

24/1869 OCE 9 Ramsing, Aage Utke, Adjut. ved 4. Regt., St. 77.6 Raa...... 17), 1870 Shot 20 Bang, Søren Johannes, 1. Art.-Bat., Lærer ved Gymnastiksk., A. 15/6 1870

Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas, (R.'), (N.St.0.3.2), 2. Art.-
Afd., A.,15 hill Art, 49 Head.f LAB........

1 1/5 1870 -

[ocr errors]

18%

[ocr errors]
[ocr errors]

do 4

2

.

[ocr errors]

....

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.......

[ocr errors]

......

Schouboe, Jens Theodor Suhr, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/12 07)| */g 1868" 3/10 87 * Appeldorn, Carl Mathias, (R.St.Stan.3.), (Stb.V.5.), (G.F.5.), Kmjkr.,

Livg. Forst.bat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk-u., St. 11% 1869|| Kamman, Conrad Mathias Valdemar, af Fodf., Generalst., Adjut.

ved 2. Generalkdo. (ansat ved Gst. %. 04), St................ | 1 | 25% Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Edward, Kmjkr., uden for Nr. i Art.

(indtil 31/8 07) A. Yrittain. Art. Rags for ZAA.: Šir 0% 1867 Petersen, Carl Gunnar, 9. Bat., Elev ved Skydesk., Migste

.12%1870 7 Elmer, Hans, Adjut. ved Fyenske Brig., Sk-u. 42 . Boy :... 1 Rothe, Vilhelm, 1. Bat., St., Sków. .................,

15/12 1869 9 Schou, Niels Christian, Adjut. ved 2. Jydske Brig., Sigh

13/12 1865 | 30 Gad, Ove Stenersen, Adjut. ved 9. Regt., Sk-u. ..............81 1/4 1869 1 Helland, George Douglas, uden for Nr. i Fodf. (indtil 28/, 08), G-k. 25/8 1869 With, Erik, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat ved Gst. 98/12 04), Sk-u., St. ............

..1 207,, 1869 3 Rosenquist, Marius Nielsen, 21. Bat., G-k....

180 1869 von Irgens-Bergh, Gerhard Olaf Andreas, til Raadighed for Di. rektøren for Art. tekn. Tj., A. ......

1776 1871 | Wilkenschildt, Villiam August, til Raadighed for Direktøren for

Art. tekn. Tj., A........... 6 Jørgensen, Erik Holm, 2 Art.-Bat., Elev ved Officersk., A. ..... 1 2/4 1871 7 Ramm, Axel, (N.O.N.5.), 4. Art.- Afd., A. ....

17/10 1870 8 Skibsted, Ove de Fine, Adjut. ved Fæstn.-Art.-Regt., A. ....... 27/6 1871 9 Remer, Ludvig Ferdinand, 17. Bat., Sk., St-g........

1/4 1871 40 Lund, Johan Christian, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat ved Gst. % 05), Sk., St. .............

1,207,, 1871 1 Funch, Carl Valdemar, 2. Art.-Bat., A.!48

c i 2 Haru.....! 1 | %1869 18/ 2 | Asmussen, Severin Jakob, 5. Drag-Regt., tjenstg. i Krigsministeriet, Rsk. 76x Reord............

........ 1"1870 3 Forman, Richard Volquartz, 4. Bat., G.g., Sk. ..................11 18/1 1872 4 Poulsen, Niels, 26. Bat., tjenstg. ved Hærens Militærarbejderdepot 1 | 9/9 1865 5 Carstensen, Ivan, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Forst.bat.,

tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., G-k., Sk., St. ............. 1 | 24/4 1871 || 25/s de Neergaard, Peter Johansen Flach, (S.Sv.3.2), (Stb. V.5.), K mjkr.,

uden for Nr. i Rytt. (indtil 207, 08) .. 7 Snerding, Vilhelm Christian, 29. Bat., Sk....

.....1 % 1871 8 Schouboe, Carl Frederik Suhr, Ing.-Regt., I. 7 hard.dows, 2%

Dalberg, Oluf, Kmjkr., til Raadighed for Art.-Gen., Lærer vedl !
Elevsk., A. .......

.......... 118/1872 50 | Falgren-Schäfer, Viggo Conrad Christian, Laboratorieafd., fører

Komm. over Laboratorieværkstederne, Medl. af Tilsynskomm.

for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, A...... |1 , 21/9 1870 3/10 90 1 | Otterstrøm, Carl Aage Christian, til Raadighed for Direktøren

for Art. tekn. Tj., Sekretær i Tilsynskomm. for de militære
Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, A. Yhe Toptap1''), 1873, 343

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1576 1871

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

20 Rita

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lasson, Kaj Lauge, (R.St.Stan.3.),(G.F.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr., af Fodf.,

Generalst., Adjut, ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 29/, 05), St. 1 20/, 1872
3 Bagger, Bruun Juul Fog, (N.St.0.3.?), (T.0.4.), Adjut. ved 5. Regt.,
St-g........

1 2), 1872
Bjerning, Nis Alexander, 2. Art.-Bat., A. .....

.11 24/7.1871
Schaffalitzky de Muckadell, Erik Oscar Baron, 3. Drag.-Regt., Rsk. 1 | 86, 1871
Troels-Smith, Troels Frederik Plum, (R.St.A.3.), (Ø.F.J.4.), 4. Bat.,
tjenstg. ved Sekondløjtnantsk. for Fodf., St. bis

1 2076 1871
Halling, Jørgen Holger, Laboratorieafd., A.........

71 181, 1872 Willemoes, Valdemar Paul Hans Ingvardt, (K.E.S.), uden for Nr.

i Fodf. (indtil 30%, 07), Sk-u...98. di Obrystal 34.09 13/

Johansen, Jens, Adjut. ved 3. Regt., St., Sk-u!...... ...11 21s 1873
60 Christensen, Jacob Vilhelm Løve, 20. Bat., G.k., Sk., St ......1 3/

1 / Fahrner, Ove Carl Christian, Lærer ved Ride- og Beslagsk., Rsk. 1 25/2 1869
2 Nielsen, Christian, af Fodf., Generalst., Adjut.. (ansat ved Gst.
27/10 05), Sk-u., St.............

19, 1870
3 | Vilhelmi, Carl Johan Valdemar, (Bulg.F.5.), Adjut. hos Gene.

ralinspekt. for Fodf., Sk., St....... .................11 % 1870

Schiær, Charles Mouritz David, Adjut. ved 10. Regt., Sk. ......
5 Werisheffer, Torben Johan, Kmjkr., af Fodf., Generalst., taktisk

Afd., tjenstg. i Krigsministeriet, (ansat ved Gst. 31, 06), St.. | 1 '11
Cramer, Frits, (R.St.Stan.3.), (T.N.1.3.), (Ø.F.J.4.), (G.F.5.), (N.O.N.5.),

Kmjkr, af Fodf., Adjut. hos Forsvarsministeren og tjenstg.

i Krigsministeriets 1. Kontor, Sk-u., St. ......... ... | 1 228 1869 7! Larsen, Arvid August Julius, 13. Bat., Sk...,

.... 1 ! 13, 1870 8 Schjørring, Herluf Vilhelm. As voce s The Sk-u., St-g. 1 26/4 1869 Kirchhoff, Adolph Einar, 17. Bat., Sk.........

1 24,
70 Andersen, Niels Marius, 26. Bat., tjenstg. ved Hærens Militær-

arbejderdepot, Sk.......
Hegermann-Lindencrone, Kai Henri Herman Frederik, 4. Drag..

Regt. .........
2 Barnekow, Adolf Christian, Adjut. ved 1. Sjæll. Brig., Sk-U..... 1 : 17/5 1869
3 Marno, Ernst Jørgen, 2. Bat., Sk. ......

191, 1868 Baagoe, Jørgen Jacobsen, 23. Bat., Lærer ved Elevsk. ........ 123), 1866 att 26/9) - 5 | Rothe. Holger, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 30/a 08), I. ...! 13/

Rye, Charles Henry, Tøjhusafd., A. ............ ........... 1 . 14, 1874 |
Rohde, Svend Otto Gudmann, Kmjkr., til Raadighed for Direk.
tøren for Art. tekn. Tj., A. .......

1 1/1, 1872
8 Buchwaldt, Frantz Andreas, af Fodf., Generalst., topogr. Afd.,
(ansat ved Gst. 1676 06) St-g. ..........

| 1 | 20/1, 1874'
9 Brix, Ernst Gustav Adolf Niels, 24. Bat., G-9 ......

1 || 30/3 1873
Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Baron, Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg.
ved Sekondløjtnantsk. for Fodf.

126)
Tuxen, Axel August, (R.St.Stan.3.), 15. Bat., tjenstg. i Krigsmi.
nisteriet, Sk-u., St..........

1 % 1872

O

1. %. 1868

[ocr errors]

..............

......

.....

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Stürup, Alexander Philip Christian, af Fodf., Generalst., taktisk | Afd., (ansat ved Gst. 297, 06), G-k., St.g. .....

... | 1 | 14% 1871 29/3 94 Dreyer, Frederik Christian August Vilhelm, Trainafd.. A....... 1 14/4 1873 4 Hoffmann, Johan Christian, Tøjhusafd., A..............

1. 22/12 1872 Schøller, Kai Christian Carl, uden for Nr.i Fodf., (indtil 34/209), Sk-u. 28/6 18721 | Jantzen, Johannes Withusen, 3. Bat., tjenstg. ved Sekondløjt. nantsk. for Fodf., Sk. .......

1 4610 1871 Jensen, Peter Frederik, af Fodf., Generalst., topogr. Afd., (ansat ved Gst. 81. 06), St-g...

1 20 1870 Ortved, Sophus Vilhelm Lund, (N.St.0.3."), Adjut. ved 2. Regt.. 1 31/1869 9 Brorson, Carl Christian Birch Liebenberg, 26. Bat., tjenstg. ved Haandvaabenkontrollen, Sk-u ..

.........1 1 24/1,1870 18/11 90 | Clausen, Edmund, 14. Bat., Sk-u. ..........

25% 1873 29/5.94 Jøhnke, Ejnar Viggo, (Pr.R.O.4.), (Stb. V.5.), Kmjkr., Gardeh.-Regt., Medlem af Remontekomm., Rsk. .

1 18) 1871 | 3'10 92 Saunte, Carl Høst, (S.Sv.3.), 4. Drag:-Regt., Sk. .................... 31/10 1872 29/s 94 3 Klixbüll, Arthur Hjalmar Ferdinand, 7. Bat., tjenstg. ved Haand. vaabenkontrollen, Sk-u....

11/,, 1869 3710 89 von Benzon, Gerhard Maximilian Rosencrone, 24. Bat., Sk...... 24/5 1868 8/10 88 5 Philipsen, Victor Oscar Jacob, (R.St.Stan.2.), (B.S.3.), (R.E.M.), 5. Drag-Regt. ..........

11,17% 1872, 2013 6 Lund, Carl Sophus, 27. Bat., Sk. ..

..... 1:21), 1869 8/10 7 Kauffmann, Hannibal Frode, uden for Nr. i Fodf. (indtil 14/7 08). / . 22/, 1871 | 8 Obel, Ove Christian, 27. Bat., tjenstg. ved Sekondløjtnantsk. for I Fodf., Sk-u, ...

... 1 '/1, 1870 9 Kirchhoff, Torben, 3. Drag:-Regt., Rsk. ......... ................... | 1 '1876 1873 | 100 Bahnson, Jesper Jespersen, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 71. 08), I...

..........1 su 1875 1 Porsdal, Anders Valdemar, 2. Bat., Lærer v. Skydesk., Sk-u, St-g. 110/3 1871

Tuxen, Jørgen Emil, Ing.-Regt., ki Randy Reg.........11 8), 1874 3 Müller, Oluf Benjamin, uden for Kr. i Fodf. (indtil 31/12 09), G-g. 81, 1875 Hirsch, Kay, Adjut. ved 1. Art.-Regt., A........

30/1, 1873 5 Hansen, Axel Vilhelm, 18. Bat, Sk•u. ........

1 /11871: 8610 Lassen, Niels Alexander, 3. Art.-Bat., A. ........

873 1871 ! 7 Wamberg, Harald Niels Johannes, Tøjhusatd., A... ........ 26, 1872 30/ 8 Larssen, Carl Otto Rolt, 4. Art.·Afd., Rsk., A. .......

206 1873| Diechmann, Carl Anton, 11. Bat., Elev ved Officersk., Sk. ...... 31/6 1873 10 Andersen, Anders Hans, 1. Art.-Bat., A........

.............. 12/. 1871 1 | Edvardsen, August Peter, 2. Art.-Afd., A.. .....

19 1875 2 Lund, Carl Christian Adam, uden for Nr. i Art. (indtil 31/12 09). 31. 1874 840 | Tørsleff, Jørgen, 3. Art.-Bat., A. .1 area.team ............ 20% 1875

2011 – | Ovesen, Ove Christian, til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tj., A. ..........

.............11'?/1874! - - 19;, 96 5 | Christensen, Jens Christian, 3. Art.. Bat., A...... .........1 51, 1870) 80, 90 · 26, --6 Kyhl, Olaf Ludvig Christian Lier, 22. Bat., Șt..................'1 103 1874 30. 93

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

A con

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »