Billeder på siden
PDF
ePub

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Fødselsdag

og
Fødselsaar

F

[ocr errors]

2+

[ocr errors]

19

8

47 Norgaard, Alexander Henrik Valdemar, uden for Nr. i Fodf... | 29/5 1846 257, 68 22/3 99 8 Klinkby, Jacob Jensen, uden for Nr. i Fodf...

8/12 1846 30/7 71 9 Weihe, Louis Edvard, uden for Nr. i Fodf.

17/ 1849 50 Serup, John William, Kbhyns. Væbn. 1. Bat.

297, 1858 | 30/, 80

3075 00 1 Ravnkilde, Søren Christian Jensen, uden for Nr. i Fodf..

18/8 1848 307 73 2 Buhl, Hans Thorvald, 34. Bat. ..

/10 1858 30%, 81 10 85 25, 01 3 Jurckmann, Johan Jørgen, 37. Bat.

21/5 1858 8/10

83 4 Danielsen, Lauritz Christian, 36. Bat..

26], 18593077 81

3076 5 Kofoed, Johan Conrad, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf..

12/6 1860

52 02 6 Larsen, Lauritz Peter, 35. Bat. .

24/2 1858 30 80 10 86 14/6 7 Lowsen, Johan Frederik Emanuel, Kbhvns. Væbn. 2. Bat.

11/12 1858 286, 81 1087 1176 04 8 Olesen, Jørgen Heinrich, Kbhvns. Væbn. 1. Bat.

1/12 1861 9 Schiøler, Rasmus Christian, Kbhvns. Væbn. 2. Bat..

24/1 1863 | 3/10 82

1876 60 Ernst, Carl Frederik Weis, (Pr.R.V.4.), Kmjkr., uden for Nr. i Fodf. ...

?. 1860 28/3 87 10 87 13/6 1 Langhorn, Peter Carl Frederik, 3. Art.-Bat.

20/7 1864 80/7 83

17/6 05 2 Brandt, George Johannes Hegelund, uden for Nr. i Fodf.

21/6 1862 3/10 85 10 88 0/6 3 Billenstein, Carl Soelberg, Ing.-Korpset 1007.ūvo.

26/2 1860 27/3 86 10 86 1/2 06 4 Andersen, Christian Emil Victor Emanuel, Kbhyns. Væbn. 1. Bat. 18/3 1863 8/10 84

16 5 Nielsen, Hans Mathias, af Art., til Raadighed for og Tøjmester ved Bornhs. Væbn.

24/4 1863

1616 6 Koefoed, Herman Christen, Bornhs. Væbn. Rytteri...

23/1 1860

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

23/12 89

22/1 90 410

26

15% do

8

1925

[ocr errors]

Premierløjtnanter. thly Hapt-1 Arnesen-Kall , Harald Valdemar, 1. Bat., Sk-u.

1 1% 1867 8/10 87 2. Kapt. 2 Johnsen, Hannes, 7. Bat., Sk. ....

1 1/2, 1867 / 89 14, afor-3 Olufsen, Ole, (R.*), (R.St.A.3.), (B.S.3.), uden for Nr. i Fodf. (indtil 24/, 07)

24/1 1865 8/10 85 Kpet. 4 Kirketerp, Edvard Carl, 10. Bat., Sk-uzanoput in 2.B 16.01867

10 1867 30/7 87 Heiberg-Jürgensen, Peter Andreas, Adjút. vode. Sjæll Breg 1 866 1869 6/3 90 39ly Haptto Goldberg, Julius Thorvald, Adjut. ved 2. Art.-Regt., A.

1 10% 1866 Zu dot7

Klein, Edgar Johannes Andreas, 2. Art.-Bat.. Lærer ved Of.
ficersk., A.. TyrkB..

1 5% 1870
Bolck
, Oluf, (S.A.3.'), ey bransom, Bhatarinib

Expertise
Adjut. ved 1. Regt., Lærer ved Officersk., Sk-u., St-g...

1869
9
Clausen, Thomas Nicolai mengen, of die Generalst., topogr.
(

1 15/12 1867 157 do 10 Clemmesen, Carl Christian Ludvig Johan, 30. Bat., tjenstg. ved Laboratorieafd., Sk-u 15-IZB,

1% 1868

15. 175 Kart- Koch

, Johan Peter, 13. Bat. G-ku, ost-gaming. Theo 1 157, 1870 22/7 do 2

Fock, Carl Ferdinand, af Fodf., Generalst., Adjut. ved 2. Gene.

ralkdo., (ansat ved Gst. 18), 03), St. then 22-B, W.228.. 19% 1869 8660 88 Lassen, Thorvald, 26. Bat., Sk......

1 20% 1869 257 do. 4 Nielsen, Carl Emil Philip, 10. Bat., Sk. %1/0B.

1 25/4 1868 26/90 Voigt, Christian, 2. Bat., Sk.

1 25/5 1866 /20 85 TE LABORE Petersen, Johan Julius, 21. Bat., Sk-u

1 1468 1865 | 3/10 86 14) Hot Kampmann, Conrad, Adjut. ved 7. Regt., G-k., Sk-u.

1 1/2 1870 16/3 90 Kohl, Carl Christian Lorents, (N.St.0.3.?), 15. Bat., G.k.

1 24%, 1869 %10 88 17, tako Ramsing, Aage Utke, Adjut. ved 4. Regt., St.17 x 20,2.... 1 /s 1870 8/10 89 29% Hot 20 Bang, Søren Johannes, 1. Art.-Bat., Lærer ved Gymnastiksk., A. 1 157 1870

24/, 91 30 tot 1

Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas, (R.'), (N.St.0.3.2), 2. Art.-
Afd., A.,75 hill. Art. 8,49 head.f LAB.

175 1870

[ocr errors][ocr errors]

18% -do-3

39,1

[ocr errors]

16/2 91

15

8

1/10

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

sk-u. We belle Schou, Niels Christian, Adjut. ved 2. Jydske Brig.+34 kl. 10:33

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

22 Schouboe, Jens Theodor Suhr, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/12 07) "1868 3/10 87 tot Appeldorn, Carl Mathias, (R.St.Stan.3.), (Stb.V.5.), (G.F.5.), Kmjkr.,

Livg. Forst.bat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk-u., St. 11% 1869 8/10 89 4 Kamman, Conrad Mathias Valdemar, af Fodf., Generalst., Adjut. ved 2. Generalkdo. (ansat ved Gst. / 04), St.....

1 2576 1867 24/, 91 5 Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Edward, Kmjkr., uden for Nr. i Art. (indtil 34% 07) A. Hz.r.l. Add Rags2r244, Ś 1.8/ 1867

8610 86

the peal."?, 1870 8/10 89 7 Elmer, Hans, Adjut. ved Fyenske Brig., 8 Rothe, Vilhelm, 1. Bat., St., Skou.

1 15/12 1869 8/10 89

13/1, 1865 310 86 30 Gad, Ove Stenersen, Adjut. ved 9. Regt., Sk-u.

15/4 1869 24/2 91 1 Helland, George Douglas, uden for Nr. i fodf. (indtil 28/, 08), G-k. 25/8 1869 2 With, Erik, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat ved Gst. 98/12 04), Sk-u., St.

1:29%», 1869 3 Rosenquist, Marius Nielsen, 21. Bat., G.k..

14,0 1869 3110 89 4 von Irgens-Bergh, Gerhard Olaf Andreas, til Raadighed for Di. rektøren for Art. tekn. Tj., A.

1 17/6 1871 25/2 92 5 Wilkenschildt, Villiam August, til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tj., A.......

1 || 2877 1872 6 Jørgensen, Erik Holm, 2 Art.-Bat., Elev ved Officersk., A. 127/4 1871 7 | Ramm, Axel, (N.O.N.5.), 4. Art.- Afd., A. ....

1

17

'110 1870 8 Skibsted, Ove de Fine, Adjut. ved Fæstn.-Art.-Regt., A.

1 : 29/8 1871 9 Remer, Ludvig Ferdinand, 17. Bat., Sk., St-g.....

1 '/4 1871 40 Lund, Johan Christian, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat ved Gst. 73 05), Sk., St.

1,20%, 1871 1 Funch, Carl Valdemar, 2. Art.-Bat., A.48 ühi 2 Aara.. 9% 1869 16/4 90 2 Asmussen, Severin Jakob, 5. Drag.-Regt., tjenstg. i Krigsministeriet, Rsk. B, 2005.12.

1,"], 1870 3 Forman, Richard Volquartz, 4. Bat., G.9., Sk.

1:18/ 1872 4 Poulsen, Niels, 26. Bat., tjenstg, ved Hærens Militærarbejderdepot 1 973 1865 8/10 85 5 Carstensen, Ivan, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Forst.bat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., G-K., Sk., St......

14/4 1871 25/, 92 6 de Neergaard, Peter Johansen Flach, (S.Sv.3.2), (Stb.V.5.), K mjkr., uden for Nr. i Rytt. (indtil 20%, 08)

1678 1871 7 Snerding, Vilhelm Christian, 29. Bat., Sk..

8% 1871

1 8 9 Dalberg, Oluf, Kmjkr., til Raadighed for Art.-Gen., Lærer vedl Elevsk., A.

186 1872 50 Falgren-Schäfer, Viggo Conrad Christian, Laboratorieafd., fører

Komm. over Laboratorieværkstederne, Medl. af Tilsynskomm.

for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, A...... 1,27, 1870 3110 90 1

Otterstrøm, Carl Aage Christian, til Raadighed for Direktøren
for Art. tekn. Tj., Sekretær i Tilsynskomm. for de militære

A,

?)1873 H

[blocks in formation]

% 93

Schouboe, Carl Frederik Suhr

, Ing. Rogt. I handed on the 2% **.232.82 4. –

/ Kapt

211. 93

13

[blocks in formation]
[ocr errors]

21

[ocr errors]

25/

12

[ocr errors][ocr errors]

52 | Lasson, Kaj Lauge, (R.St.Stan.3.),(G.F.5.), (Stb.V.5.), Kmjkr., af Fodf.,

Generalst., Adjut. ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 29), 05), St. 1 29/2 1872 24/3 93
3 | Bagger, Bruun Juul Fog, (N.St.0.3."), (T.0.4.), Adjut. ved 5. Regt.,
St-g..

1 28/7 1872
4 | Bjerning, Nis Alexander, 2. Art.-Bat., A.

1 24/10 1871 26 Ritm 5 Schaffalitzky de Muckadell, Erik Oscar Baron, 3. Drag. Regt., Rsk. 11871 6 | Troels-Smith, Troels Frederik Plum, (R.St.A.3.), (Ø.F.J.4.), 4. Bat.,

1 7 Halling, Jørgen Holger, Laboratorieafd., A.

1 16/1 1872 8 Willemoes, Waldemar Paul Hans Ingvardt, (K.E.S.), uden for Nr.

tota til

13%, 1870 9 Johansen, Jens, Adjut. ved 3. Regt., St., Sk-u.

1 "/s 1873
60 Christensen, Jacob Vilhelm Løve, 20. Bat., G-k., Sk., St

1 31, 1873
1 Fahrner, Ove Carl Christian, Lærer ved Ride- og Beslagsk., Rsk. 1 1869 3610 89
2 Nielsen, Christian, af Fodf., Generalst., Adjut.. (ansat ved Gst.
21/10 05), Sk-u., St..

11/ 1870 3/10 91
3 Vilhelmi, Carl Johan Valdemar, (Bulg.F.5.), Adjut. hos Gene.
ralinspekt. for Fodf., Sk-u., St......

14, 1870 8/10 90
4 Schiær, Charles Mouritz David, Adjut. ved 10. Regt., Sk. 1 ?4/3 1868 310 89
5 Werisheffer, Torben Johan, Kmjkr., af Fodf., Generalst., taktisk

Afd., tjenstg. i Krigsministeriet, (ansat ved Gst. 31%, 06), St.. 1.1/6 1870. 3/10 91
6 Cramer, Frits. (R.St.Stan.3.), (T.N.1.3.), (Ø.F.J.4.), (G.F.5.), (N.O.N.5.),

Kmjkr, af Fodf., Adjut. hos Forsvarsministeren og tjenstg.
i Krigsministeriets 1. Kontor, Sk-u., St.

1|22/8 1869 30/89
7 Larsen, Arvid August Julius, 13. Bat., Sk.

1 1870

for
9 Kirchhoff, Adolph Einar, 17. Bat., Sk....

1947, 1871 24/3 93
TO Andersen, Niels Marius, 26. Bat., tjenstg. ved Hærens Militær-
arbejderdepot, Sk....

1 14 1868 3/10 88
1 Hegermann-Lindencrone, Kai Henri Herman Frederik, 4. Drag.-
Regt. ..

1 % 1869 243 93
2 Barnekow, Adolf Christian, Adjut. ved 1. Sjæll. Brig., Sk-u. 111, 1869, 8/10 90
3 Marno, Ernst Jørgen, 2. Bat., Sk.

1

1868 4 Baagøe, Jørgen Jacobsen, 23. Bat., Lærer ved Elevsk.

1 23/3 1866 87 Rothe, Holger, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 30/6 08), I.

13/3 1872 94
6 Rye, Charles Henry, Tøjhusafd., A.

1 14/7 1874
7 Rohde, Svend Otto Gudmann, Kmjkr., til Raadighed for Direk-
tøren for Art. tekn. Tj., A. ....

1) 1874 1872
8 Buchwaldt, Frantz Andreas, af Fodf., Generalst., topogr. Afd.,
(ansat ved Gst. 16% 06), St-g.

1 20/10 1874
9 Brix, Ernst Gustav Adolf Niels, 24. Bat., G-g.

1 || 3073 1873
80 Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Baron, Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg.
ved Sekondløjtnantsk. for Fodf.

1 26/4 1873
1 Tuxen, Axel August, (R.St.Stan.3.), 15. Bat., tjenstg. i Krigsmi-
nisteriet, Sk-u., St...

1 5% 1872

/2 94

13

[ocr errors]

2112

[merged small][merged small][ocr errors]

8!

12

[ocr errors]

afst 26/9 - 5

S/

110 29

3

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

29/3 94

% 95

22

23

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

14

82 Stürup, Alexander Philip Christian, af Fodf., Generalst., taktisk Afd., (ansat ved Gst. 297, 06), G.k., St.g.

1 || "4/8 1871 3 Dreyer, Frederik Christian August Vilhelm, Trainafd., A.. 1 14/4 1873 4 Hoffmann, Johan Christian, Tøjhusafd., A.....

P/1, 1872 5 Schøller, Kai Christian Carl, uden for Nr.iFodf., (indtil 31/1209), Sk-u. | 28/6 18721 6 Jantzen, Johannes Withusen, 3. Bat., tjenstg. ved Sekondløjt. nantsk. for Fodf., Sk...

114/10 1871 7 Jensen, Peter Frederik, af Fodf., . Generalst., topogr. Afd., (ansat ved Gst. 8, 06), St-g...

1 20/5 1870 80 92 8 Ortved, Sophus Vilhelm Lund, (N.St.0.3.9), Adjut. ved 2. Regt.. | 1 | 31, 1869 310 89 9 Brorson, Carl Christian Birch Liebenberg, 26. Bat., tjenstg. ved Haandvaabenkontrollen, Sk-u

1 ?4/1,1870 18/1 91 90 Clausen, Edmund, 14. Bat., Sk-u...

1 25/4 1873 29/3.94 1 Jøhnke, Ejnar Viggo, (Pr.R.O.4.), (Stb. V.5.), Kmjkr., Gardeh.-Regt., Medlem af Remontekomm., Rsk.

1 1878 1871 311.. 92 2 Saunte, Carl Høst, (S.Sv.3.?), 4. Drag.-Regt., Sk.

131/10 1872 29/3 94 3 Klixbüll, Arthur Hjalmar Ferdinand, 7. Bat., tjenstg. ved Haand. vaabenkontrollen, Sk-u....

11%,. 1869 3710 89 4 von Benzon, Gerhard Maximilian Rosencrone, 24. Bat., Sk.. 1 246 1868 8/10 88 5 Philipsen, Victor Oscar Jacob, (R.St.Stan.2.), (B.S.3.), (R.E.M.), 5. Drag-Regt. .

11? 1872 29/3 94 6 Lund, Carl Sophus, 27. Bat., Sk.

1 1/2 1869 3710 90 7 Kauffmann, Hannibal Frode, uden for Nr. i Fodf. (indtil 14/, 08). 22/, 1871 3/10 92 8 Obel, Ove Christian, 27. Bat., tjenstg. ved Sekondløjtnantsk. for Fodf., Sk-u, ...

1 %4/1, 1870 3610 89 9 Kirchhoff, Torben, 3. Drag-Regt., Rsk.

1 16/6 1873 | 297, 94 100 Bahnson, Jesper Jespersen, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil %10 08), I......

3'u 1875,28%, 95 1 Porsdal, Anders Valdemar, 2. Bat., Lærer v. Skydesk., Sk-u, St-g. 1 1973 1871 2 Tuxen, Jørgen Emil, Ing.-Regt., lkl Randy Z Rey

1

-86, 1874 3 Müller, Oluf Benjamin, uden for tri i Fodf. (indtil '112 09), G.g. 877 1875 4 Hirsch, Kay, Adjut. ved 1. Art.-Regt., A..

1 | 30/1, 1873 5 Hansen, Axel Vilhelm, 18. Bat, Sk-u.

1 1/1 1871 | 410 91 6 Lassen, Niels Alexander, 3. Art.-Bat., A. .

1 8/3 1871 ñ Wamberg, Harald Niels Johannes, Tøjhusafd., A...

1 26/1 1872 30% 8 Larssen, Carl Otto Rolt, 4. Art.-Afd., Rsk., A.

1

1873 95 9 Diechmann, Carl Anton, 11. Bat., Elev ved Officersk., Sk.

1 1873 110 Andersen, Anders Hans, 1. Art.-Bat., A.....

1871

8/10 91 1 Edvardsen, August Peter, 2. Art.-Afd., A...

1 198 1875 28/95 2 Lund, Carl Christian Adam, uden for Nr. i Art. (indtil 31/12 09). 316 1874 8410 93 Tørsleff , Jørgen, 3. Art.- Bat., A. Koyre.than F.

1 20/8 1875 28, 95 4 Ovesen, Ove Christian, til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tj., A...

1' 21%, 1874 5 Christensen, Jens Christian, 3. Art.- Bat., A..

1 5%, 1870 80 90 6 Kyhl, Olaf Ludvig Christian Lier, 22. Bat., St..

11 108 1874

93

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

20

28

13

31

23

10 28/

10 13/

[ocr errors]

5

12

13/11

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

17 S 110

2 23

3

« ForrigeFortsæt »