Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

F

47

8

9

50

1

2

Buhl, Hans Thorvald, 34. Bat..

3

Jurckmann, Johan Jørgen, 37. Bat..

4

Danielsen, Lauritz Christian, 36. Bat...

5

Kofoed, Johan Conrad, Bornhs. Væbn. Bat. Fodf...

6

Larsen, Lauritz Peter, 35. Bat..

7 Lowsen, Johan Frederik Emanuel, Kbhvns. Væbn. 2. Bat.

8

9

60

Olesen, Jørgen Heinrich, Kbhvns. Væbn. 1. Bat.

Schiøler, Rasmus Christian, Kbhvns. Væbn. 2. Bat.

Ernst, Carl Frederik Weis, (Pr.R.Ø.4.), Kmjkr., uden for Nr. i
Fodf..

1 Langhorn, Peter Carl Frederik, 3. Art. Bat.

123 45

Norgaard, Alexander Henrik Valdemar, uden for Nr. i Fodf... 29, 1846 259 68

Klinkby, Jacob Jensen, uden for Nr. i Fodf....

7

8/12 1846 30 71
17/3 1849

Weihe, Louis Edvard, uden for Nr. i Fodf..

Serup, John William, Kbhvns. Væbn. 1. Bat.

7

15

29 1858 30, 80
13/8 1848 307 73

30/5 00
2/8

Ravnkilde, Søren Christian Jensen, uden for Nr. i Fodf.

13

7/10 1858 30, 81 1/10 85 25/1 01
215 1858 10 83
26/3 1859 30, 81
12/6 1860

8 30

7

18

5/2 02 21/2 1858 30 80 1/10 86 14/8 7 11/12 1858 289 81 1/10 87 1/12 1861

115 04

24/1 1863 3/10 82

2 Brandt, George Johannes Hegelund, uden for Nr. i Fodf.

3

Billenstein, Carl Soelberg, Ing.-Korpset 7. u. No: Andersen, Christian Emil Victor Emanuel, Kbhvns. Væbn. 1. Bat. 5 Nielsen, Hans Mathias, af Art., til Raadighed for og Tøjmester ved Bornhs. Væbn.

6 Koefoed, Herman Christen, Bornhs. Væbn. Rytteri..

[ocr errors]

Saabye, Josva From 25%
Bast, J.H. 6,

и 39.8.

de r. 31. B

dor. 34"

Tillagt Aldersorden som:

HOOW

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3

[ocr errors]

7/1 1860 28 87 1/10 87 136

3

20/7 1864 07 83
175 05
216 1862 310 85 1/10 88 10/8
26/2 1860 27 86 10 86172 06
13% 1863

3

10 84

2/5

22

92/3 99

[ocr errors]
[ocr errors]

21/0

[ocr errors][merged small]
[subsumed][ocr errors]

-

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Hap-1. 257, Kapt. 2 24%, afk-3

22 Kpt. 4 to kot 5

6

do

7

8

30%, Kapt
2/4
15/7 do
1577 do 9
5 do 10

38 To H

2579 do. 4 doo Afek 6 1/4/11 4pt

8

8

1572 Het 9

29/5 tot 20 2/7 Kpt.

1

Premierløjtnanter.

Arnesen-Kall, Harald Valdemar, 1. Bat., Sk-u.......

Johnsen, Hannes, 7. Bat., Sk.

Olufsen, Ole, (R.*), (R.St.A.3.), (B.S.3.), uden for Nr. i Fodf. (ind

til 24, 07)

.....

r.

55 Kapt-1
22 Kapt-1 Koch,
22/7 do 2

J.Reg.

Koch, Johan Peter, 13. Bat., G-k., St-gin Fock, Carl Ferdinand, af Fodf., Generálst., Adjut. ved 2. Generalkdo., (ansat ved Gst. 181, 03), St. 1/4 2.2-8.722B... 18-de-3 Lassen, Thorvald, 26. Bat., Sk...

Nielsen, Carl Emil Philip. 10. Bat., Sk. 9. $10.8...

Voigt, Christian, 2. Bat., Sk..

....

....

Kirketerp, Edvard Carl, 10. Bat., Sk-u

ansat i 2. Bth..
Heiberg-Jürgensen, Peter Andreas, Adjut. vez. Sæll B

Goldberg, Julius Thorvald, Adjut. ved 2. Art. Regt., A......
Klein, Edgar Johannes Andreas, 2. Art. Bat., Lærer ved Of-
ficersk., A... 2.B...

1 5% 1870

Bolck, Oluf, (S.A.3.1), rad & AR, Ha 1. Ratl
Komp. Chf.

B.

1925, 1869

6/10

Adjut. ved 1. Regt., Lærer ved Officersk., Sk-u., St-g.....
Clausen, Thomas Nicolai Emi Engell, af Fodf, Generalst., topogr.
Afd., (ansat ved Gst
3. Shy. St-g:.
Clemmesen, Carl Christian Ludvig Johan, 30. Bat., tjenstg. ved
Laboratorieafd., Sk-u !5/717.B..

Petersen, Johan Julius, 21. Bat., Sk-u

Kampmann, Conrad, Adjut. ved 7. Regt., G-k., Sk-u.

Lønningsklasse

Fødselsdag
og
Fødselsaar

Kohl, Carl Christian Lorents, (N.St.0.3.), 15. Bat., G-k.
Ramsing, Aage Utke, Adjut. ved 4. Regt., St./20.B..
Bang, Søren Johannes, 1. Art.-Bat., Lærer ved Gymnastiksk., A.
Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas, (R."), (N.St.O.3.2), 2. Art.-
Afd., A..15 til 1. Art. B, Yg Raad. f J.AB.

1 19 1867
121/10 1867

24/1 1865

1/10 1867

6% 1869 110 1866

1

1

1 15/12 1867

1 6/8 1868
115, 1870

Tillagt Aldersorden som:

Sekond-
løjtnant

21

191/5 1870

3/10 87
27/3 89

3/10 85

7

30 87
263 90

11, 1869 10 88

19

120, 1869

1 254 1868 26/3 90

1

9/10 85

15

25/5 1866
1 14 1865
1 10
1⁄2 1870
124, 1869

10 86
96/3 90
3/10 88

2

1 17 1870 3/10 89

1 15 1870 24 91

6

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Løbe-Nr.

G

30

1

2

3

4

5

6

7

43 1868 9/10 87

22 Schouboe, Jens Theodor Suhr, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31/12 07)
Appeldorn, Carl Mathias, (R.St.Stan.3.), (Stb. V.5.), (G.F.5.), Kmjkr.,
Livg. Forst.bat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk-u., St. 110, 1869 10 89
4 Kamman, Conrad Mathias Valdemar, af Fodf., Generalst., Adjut.
ved 2. Generalkdo. (ansat ved Gst. / 04), St......
Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Edward, Kmjkr., uden for Nr. i Art.
(indtil 1,07) 4. i No.r. /. Art. Reg. 27or QAA 5
6 Petersen, Carl Gunnar, 9. Bat., Elev ved Skydesk.,
Elmer, Hans, Adjut. ved Fyenske Brig., Sk-u.

5

7

forte tilleg."
C. Rg....
1/4 6.
10. R

8 Rothe, Vilhelm, 1. Bat., St., Sk-u.

9 Schou, Niels Christian, Adjut. ved 2. Jydske Brig.,

Gad, Ove Stenersen, Adjut. ved 9. Regt., Sk-u.

Helland, George Douglas, uden for Nr. i Fodf. (indtil 28, 08), G-k.
With, Erik, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat ved Gst. 28/

12

[blocks in formation]

1

Rosenquist, Marius Nielsen, 21. Bat., G-k..

von Irgens-Bergh, Gerhard Olaf Andreas, til Raadighed for Di
rektøren for Art. tekn. Tj., A. .
Wilkenschildt, Villiam August, til Raadighed for Direktøren for
Art. tekn. Tj., A.......

Jørgensen, Erik Holm, 2 Art. Bat., Elev ved Officersk., A..
Ramm, Axel, (N.O.N.5.), 4. Art. Afd., A...

8 Skibsted, Ove de Fine, Adjut. ved Fæstn.-Art.-Regt., A.

9 Remer, Ludvig Ferdinand, 17. Bat., Sk., St-g....

40

Lund, Johan Christian, af Fodf., Generalst., takt. Afd., (ansat
ved Gst. / 05), Sk., St.

1

Funch, Carl Valdemar, 2. Art.-Bat., 4. 8. uchi 2. Aar.

2 Asmussen, Severin Jakob, 5. Drag.-Regt., tjenstg. i Krigsministeriet, Rsk..&QDr. R..

Lønningsklasse

Fødselsdag

50 Falgren-Schäfer, Viggo Conrad Christian, Laboratorieafd., fører Komm. over Laboratorieværkstederne, Medl. af Tilsynskomm.

[blocks in formation]

125 1867 24 91

3

[blocks in formation]

Tillagt
Aldersorden som:

1 17/8 1871

Sekond- Premier-
løjtnant løjtnant

17

126, 1872 1274 1871 10 1870 1871 1 1/4 1871

1 27

120/11 1869

1710 1869 3/10 89

12 1870

1 16/1 1872

8/10 89

3/10 86

24/ 91

144 1871

for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, A...... 127, 1870
Otterstrøm, Carl Aage Christian, til Raadighed for Direktøren
for Art. tekn. Tj., Sekretær i Tilsynskomm. for de militære

Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, 4, hl. Töjtnsaf

25/

1 | 20, 1871

11

1 91869 164 90

[ocr errors]
[ocr errors]

3 Forman, Richard Volquartz, 4. Bat., G-g., Sk.

4 Poulsen, Niels, 26. Bat., tjenstg. ved Hærens Militærarbejderdepot 1 || Carstensen, Ivan, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Forst.bat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., G-k., Sk., St...

5

6

de Neergaard, Peter Johansen Flach, (S.Sv.3.2), (Stb.V.5.), Kmjkr.,
uden for Nr. i Rytt. (indtil 20, 08)

15/1871
8/8 1871

7 Snerding, Vilhelm Christian, 29. Bat., Sk..

1

8 Schouboe, Carl Frederik Suhr, Ing. Regt.. I../ad Tony Kps 2% hill. v. 2. R3

9 Dalberg, Oluf, Kmjkr., til Raadighed for Art.-Gen., Lærer ved

Elevsk., A.

1 / 1872

[ocr errors]

92

119

1865 9/10 85

25/3 92

3/10 90

21 79 1873 24 93

13

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Løbe-Nr.

G

St-g.

4 Bjerning, Nis Alexander, 2. Art.-Bat., A.

Rim 5 Schaffalitzky de Muckadell, Erik Oscar Baron, 3. Drag. Regt., Rsk. 6 Troels-Smith, Troels Frederik Plum, (R.St.A.3.), (Ø.F.J.4.), 4. Bat.,

78

8

52 Lasson, Kaj Lauge, (R.St.Stan.3.), (G.F.5.), (Stb. V.5.),Kmjkr., af Fodf.,

Generalst., Adjut. ved 1. Generalkdo., (ansat ved Gst. 29, 05), St. 129, 1872 243 93 3 Bagger, Bruun Juul Fog, (N.St.O.3.2), (T.O.4.), Adjut. ved 5. Regt.,

9

60

1

2

20

tjenstg. ved Sekondleitnantsk. for Fodf., St.su/hr frig. 1 100 1872

16/

7 Halling, Jørgen Holger, Laboratorieafd., A....

11

4

5

6

1

234

Willemoes, Valdemar Paul Hans Ingvardt, (K.E.S.), uden for Nr.

i Fodf. (indtil %, 07), Sk-u. f. /% d'Obry, a ote til 24.09

1

Johansen, Jens, Adjut. ved 3. Regt., St., Sk-u?
Christensen, Jacob Vilhelm Løve, 20. Bat., G-k., Sk., St

1

12

Fahrner, Ove Carl Christian, Lærer ved Ride- og Beslagsk., Rsk. 1 || 252 1869 3/10 89
Nielsen, Christian, af Fodf., Generalst., Adjut.. (ansat ved Gst.
27/10 05), Sk-u., St..

1 12, 1870 3/10 91

3 Vilhelmi, Carl Johan Valdemar, (Bulg.F.5.), Adjut. hos Gene

1

ralinspekt. for Fodf., Sk-u., St......

9/2 1870 10 90 124/3 1868

3/10

89

7

Larsen, Arvid August Julius, 13. Bat., Sk.

8 Schjerring, Herluf Vilhelm. A val. Gust

9 Kirchhoff, Adolph Einar, 17. Bat., Sk... .

70 Andersen, Niels Marius, 26. Bat., tjenstg. ved Hærens Militær

arbejderdepot, Sk.......

Hegermann-Lindencrone, Kai Henri Herman Frederik, 4. Drag.

8

Schiær, Charles Mouritz David, Adjut. ved 10. Regt., Sk.
Werisheffer, Torben Johan, Kmjkr., af Fodf., Generalst., taktisk
Afd., tjenstg. i Krigsministeriet, (ansat ved Gst. 1, 06), St..
Cramer, Frits, (R.St.Stan.3.), (T.N.I.3.), (Ø.F.J.4.), (G.F.5.), (N.O.N.5.),
Kmjkr, af Fodf., Adjut. hos Forsvarsministeren og tjenstg.
i Krigsministeriets 1. Kontor, Sk-u., St.

9

80

Lønningsklasse

Fødselsdag

Ask

Baagee, Jørgen Jacobsen, 23. Bat., Lærer ved Elevsk. 26/9-5 Rothe, Holger, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil % 08), I.

6

Rye, Charles Henry, Tøjhusafd., A.

7 Rohde, Svend Otto Gudmann, Kmjkr., til Raadighed for Direk

tøren for Art. tekn. Tj., A...

Buchwaldt, Frantz Andreas, af Fodf., Generalst., topogr. Afd.,
(ansat ved Gst. 15 06), St-g.

Brix, Ernst Gustav Adolf Niels, 24. Bat., G-g.
Wedell-Wedellsborg, Vilhelm Baron, Kmjkr., Livg. Liniebat., tjenstg.
ved Sekondløjtnantsk. for Fodf.

1 Tuxen, Axel August, (R.St.Stan.3.), 15. Bat., tjenstg. i Krigsmi
nisteriet, Sk-u., St...

Regt.

Barnekow, Adolf Christian, Adjut. ved 1. Sjæll. Brig., Sk-u.
Marne, Ernst Jørgen, 2. Bat., Sk.

123, 1872

1 24/10 1871
1, 1871

80

122 1869 113, 1870 Sk-u., St-g. 1 26/4 1869

9

124, 1871

Fødselsaar

1

1

1

13/ 1870

21/s 1873

3, 1873

1

1 % 1870 3/10 91 8/11

18/12 1868
123/11 1866

13
3
141
17

*/. 1874

74 1868

1 26

1

Tillagt Aldersorden som:

Sekond- Premierløjtnant løjtnant

30/7 89
3/10
3/10 90
24/3 93

13

3/10 88

7, 1869

24 93

3

17/3 1869 9/10 90

13/11 1872

10

1874 30/3 1873

126, 1873

54 1872

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ལྷཚ|ཅ༅།

10

1872 29/ 94

3

87

1/10 93

20/107

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Løbe-Nr.

G

82 Stürup, Alexander Philip Christian, af Fodf., Generalst., taktisk Afd., (ansat ved Gst. 29, 06), G-k., St.g.

3 Dreyer, Frederik Christian August Vilhelm, Trainafd., A..

4

Hoffmann, Johan Christian, Tøjhusafd., A....

5 Schøller, Kai Christian Carl, uden for Nr.iFodf., (indtil 3/1209), Sk-u. Jantzen, Johannes Withusen, 3. Bat., tjenstg. ved Sekondløjt. nantsk. for Fodf., Sk...

6

7

8

9

23

Haandvaabenkontrollen, Sk-u

90

Clausen, Edmund, 14. Bat., Sk-u.

1 Johnke, Ejnar Viggo, (Pr.R.Ø.4.), (Stb.V.5.), Kmjkr., Gardeh. Regt.,

4

5

78

23

4

[ocr errors]

Jensen, Peter Frederik, af Fodf., .Generalst., topogr. Afd., (ansat
ved Gst. 2 06), St-g..

Ortved, Sophus Vilhelm Lund, (N.St.O.3.9), Adjut. ved 2. Regt..
Brorson, Carl Christian Birch Liebenberg, 26. Bat., tjenstg. ved

5 Hansen, Axel Vilhelm, 18. Bat, Sk-u.

6

5

6

Medlem af Remontekomm., Rsk.

Saunte, Carl Høst, (S.Sv.3.2), 4. Drag.-Regt., Sk.

Klixbüll, Arthur Hjalmar Ferdinand, 7. Bat., tjenstg. ved Haand-
vaabenkontrollen, Sk-u....

von Benzon, Gerhard Maximilian Rosencrone, 24. Bat., Sk.
Philipsen, Victor Oscar Jacob, (R.St.Stan.2.), (B.S.3.), (R.E.M.),
5. Drag. Regt. . . .'

6 Lund, Carl Sophus, 27. Bat., Sk.

Kauffmann, Hannibal Frode, uden for Nr. i Fodf. (indtil 14, 08).
Obel, Ove Christian, 27. Bat., tjenstg. ved Sekondløjtnantsk. for
Fodf., Sk-u.....

9 Kirchhoff, Torben, 3. Drag. Regt., Rsk.

100

Bahnson, Jesper Jespersen, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil |
7/10 08), I......

1

3

Porsdal, Anders Valdemar, 2. Bat., Lærer v. Skydesk., Sk-u, St-g. 110 1871 2 Tuxen, Jørgen Emil, Ing. Regt.,

Raad & I Rez

Müller, Oluf Benjamin, uden for Nr. i Fodf. (ndtil 112 09), G-g.

89 1874 3/ 1875 130, 1873

Hirsch, Kay, Adjut. ved 1. Art.-Regt., A..

Lassen, Niels Alexander, 3. Art.-Bat., A.

7

Wamberg, Harald Niels Johannes, Tøjhusafd., A...

8

Larssen, Carl Otto Rolf, 4. Art.-Afd., Rsk., A.

9

Diechmann, Carl Anton, 11. Bat., Elev ved Officersk., Sk.

110

Andersen, Anders Hans, 1. Art.-Bat., A......

1

Edvardsen, August Peter, 2. Art.-Afd., A..

2

Lund, Carl Christian Adam, uden for Nr. i Art. (indtil 31/12 09).

3 Tørsleff, Jørgen, 3. Art.-Bat., A... teson Jr....

4

Ovesen, Ove Christian, til Raadighed for Direktøren for Art.
tekn. Tj., A. ....

Christensen, Jens Christian, 3. Art.-Bat., 4....

Kyhl, Olaf Ludvig Christian Lier, 22. Bat., St..

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

11111 1869
4/5 1868

15

[blocks in formation]

Tillagt
Aldersorden som:

Sekond- Premier-
løjtnant løjtnant

10
18

29/3 94

1 | 21, 1874

1 5/12 1870

1

1874

807 92
3/10 89

14/12 1870 3/10 89
1 165 1873 29, 94

ཚ| །

18/11 91
29/3.94

31

10 92 293 94

3/11 1875283 95

3/10 89
10 88

11

12/11 1871 3/10 91

6/3 1871

293 94

3/10 90 3/10 92

126, 1872 3017

1873

285
13

1873

112 1871 3/10 91
19 1875 28/3 95

18

31/5 1874 3/10 93

20

1875

28/
18

95

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

95

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

26

23

13

1/9 Afot

26/9 Kapt

« ForrigeFortsæt »