Billeder på siden
PDF
ePub

J.Chrysanth.1.

Japanesiske Chrysanthemum Orden. J.S.1.2.3.4.5.....

opgaaende Sols Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. J.H.S.1.2.3.4.5. ....,

hellige Skats Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. K.L.1.2.3.4.5.6.6.6%.... Kongostatens Løveorden: Storkors, Storofficer. Kommandør, Officer,

Ridder, Guld., Sølv., Bronzemedaille. K. E. S......

Etoile de service. L.Æ.K.1.2.3.4.

Lippeske Husorden, Æreskors af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. L E.Kr.1.2.3.4.5.

Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. M.S.Gr.1.2.*2.3.4. Meklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors, Storkomitur, Komtur,

Æreskors, Ridder. M.S.E.M.

Erindringsmedaille. M.V.Kr.1.2.3.4. .

Meklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur.

Komtur, Ridder. M.Dan.I.1.2'.22.3. ...... Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder. N.G.L.1.2.3, .

Nassauiske Husorden af den Gyldne Løve: Storkors. Kommandør, Ridder. N.F.1.2.3.4..

Militær og Civilfortjenstorden: Storkors, Kommander,

Officer, Ridder. N.L.1.2.3.

Nederlandske Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.0.N.1.2.3.4.5.

Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. N.St.0.1.21.29.3.3?..... Norske St. Olafs Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse. NK.M..

Kroningsmedaille. 0.H.&F.1.2'.22.3.41.4.. Oldenborgske Hus- og Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. P.T.&S.1.2.3..

Portugisiske Taarn: og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.V.V.1.2.3.

Undfangelses Orden af Villa Viçosa: Storkors, Kommandør,

Ridder. P.Chr.1.2.3.

Christus Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.S.B.A.1.2.*2.3..

Sao Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af Isto

og 2den Klasse, Ridder. Pr.S.ø.

Preussiske Sorte Ørns Orden. Pr.R.0.1.*1.2.*2.3.4.....

Røde Ørns Orden: Storkors, Ridder af Iste Klasse, af 2den

Klasse med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2.*2.3.4.....

Kroneorden: Iste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die og 4de Klasse. Rum.Kr.1.2.3.4.5....... Rumæniske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.S.1.2.3.4.5.

Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.J.K....

Jernkors. R.St.Andr..

Russiske St. Andreas Orden. R.A.N.

St. Alexander Newsky Orden. R.H.Ø.

Hvide Ørn. R.St.A.1.2.*2.3.4.

St. Anna Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

den kejserlige Krone, 3die og 4de Klasse. R.St.Stan.1.2.*2.3.

St. Stanislaus Orden: Iste Klasse, 2den Klasse med eller

uden Stjerne og 3die Klasse. R.W.1.2.3.4....

Wladimir Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. R.E.M...

Erindringsmedaille for den russisk japanske Krig. S.A.1.2.3.3..

Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og

2den Klasse. S.E.H.1.2.22.31.32. ..... Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Komtur

af lsie og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. S.H.F.1.2.3.

Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommandør,

Ridder. S.T.1.2.3.4.5. ..... Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.H.Ø.1.2.3.4.5.

Hvide Ørns Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.H.E.1.2.3.4.5.

Siamesiske Hvide Elefant Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse. S.M.Ch......

Maha Chakkri Orden.
S.Kr.1.2*.2.3.4.5.

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden
Stjerne, 3die, 4de, og 5te Klasse.

S.Jub.M..
Sp.G.V
Sp.C.III.1.2.*2.3..

Sp.I.K.1.2.2.3..

Sp.M.F.1.2.3.4.
Sp.E.M.
Stb.Hb.
Stb.B.1.
Stb.St.M.&G.1.2.3..

Stb.V.1.2.3.4.5. ...

Stb.K.M.
S.Sf.
S.Sv.1.2.22.31.32.

S.N.1.21.22 3.

Siamesiske Jubilæumsmedaille.
Spanske Orden af den gyldne Vlies.

Carl III's Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder.
Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommandør af

1ste og 2den Klasse, Ridder.
Spanske militære Fortjenstorden: 4de, 3die, 2den og 1ste Klasse.

Erindringsmedaille.
Storbritanniske Hosebaandsorden.

Bath Orden.
St. Michaels og St. Georgs Orden: Storkors, Komman-
dør, Ridder.
Victoria Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse, Officer, Ridder.

Kroningsmedaille.
Svenske Serafimerorden.

Sværdorden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,
Ridder af lste og 2den Klasse.
Nordstjerneorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den
Klasse. Ridder.
Vasa Orden: Storkors. Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.

Carl XIII's Orden.
Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestæt Kong Oskar II

af Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilæum.
Tunesiske Nichani Iftichar Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
Tyrkiske Osmanieh Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

Medjidieh Orden.
Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Venezuelaske Orden El Busto del Libertador: Storkors, Storofficer,
Kommandør, Officer, Ridder.
Würtembergske Friedrichs Orden: Storkors, Komtur af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Østerrigske Jernkroneorden: Ridder af 1ste, 2den og 3die Klasse.

Frantz Josephs Orden: Storkors, Komtur af 1ste og 2den
Grad, Officer, Ridder.

S.V.1.2'.22.31.32

S.CarlXIII..
S.N.Jub.E.T..

T.NI.1.2.3.4.
T.0.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5.
U.St.Steph.1.2.3.
V.E.B.d. L.1.2.3.4.5..

W.Fr.1.21.22.3.3%....

Ø.J.Kr.1.2.3.
Ø.F.J.1.2.*2.3.4.

St-g.:

De i de almindelige Aldersordenslister (for Officerers Vedkommende kun ved Liniens Kaptajner og Premierløjtnanter) anførte Forkortelser (A., I., St., St-9., G-k., G-9., Rsk., Sk., Sk-u.) angiver, at vedkommende har gennemgaaet nedennævnte Skoler og Kursus:

A.: Officerskolens ældste Klasses Artilleriafdeling.
I.:

Ingeniørafdeling.
St.:

Stabsafdeling.
St. (e.F.):

(dog kun enkelte Fag, hvoriblandt

Krigskunst).

med geodætisk Uddannelse.
G-k.: Gymnastikskolens Kompagnilærerkursus.

Gymnastiklærerkursus.
Rsk.: Ride. og Beslagskolen.
Sk.: Skydeskolens almindelige Kursus.

Sk-u.: Skydeskolens udvidede Kursus.

De i de almindelige Aldersordenslister ved Løjtnanter anførte Forkortelser (B., E., K.) angiver, at vedkommende er ansat henholdsvis som Batterichef, som Eskadronschef og som Kompagnichef i Forstærkningen. Det sammesteds anførte M. angiver, at vedkommende, der har aftjent sin Værnepligt, har stillet sig til Raadighed ved Mobilisering.

G-9.:

Det lille ved faste Officerer i de særlige Aldersordenslister anførte Ciffer angiver den Lønningsklasse, til hvilken vedkommende hører.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den senere anført over den tidligere.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.
Hans Majestæt Edward VII, Konge af Storbritannien og Irland, er Æresobers

i Gardehusarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Konseilspræsident Jens Christian Christensen, (S.K.*D.M.), (G.F.1.), (N.St.0.1.), (Pr.R.0.1.*)

(Stb.St.M. & G.1.), Forsvarsminister.

G 66.

[ocr errors]

Premierløjtnant af Fodfolket F. Cramer, Adjutant. E till I,
AP Bramm

.

Direktør

Kaptajn ved 21. Bat. P. Pagh-Hansen, tjenstgørende.
Premierløjtnant ved Generalstaben T. J. Wørishøffer, tjenstgørende.

E 193 G 65.

Sekretariat.
Oberstløjtnant Niels Olaus Carl Mynster Blume, (R.*D.M.), (S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig,

fung. Sekretær.
Kaptajn Johan Christian Emil Marius Bernth, (R.*D.M.), (E.M.2.), Assistent.

1ste Departement.

Arkiv. Kaptajn u. f. N. i Fodfolket L. C. F. Lütken,

Kaptajn Henning Frederik Bilsted, (R.*D.M.), (R.'), Chef.

E 90. (E.M.2.), Assistent, tillige til Raadighed for

Lægekorpset, Ministeriets Arkivar.
Isto Kontor.

Løjtnant ved 31. Bat. J. V. A. E. Ho.
Kaptajn u. f. N. i Fodfolket A. E. Duus,

strup-Schultz, Assistent.

J 128. (R), Chef.

E 147. Premierløjtnant af Fodf. F. Cramer, tjenstgørende.

G 66. ved 15. Bat. A. A. Tuxen, tjenst.

2det Departement, gørende, fung. Fuldmægtig.

81. ved Livg. Lipiebat. G. P. Brammer,

Kaptajn u. f. N. i Artilleriet C. E. Dahl, tjenstgørende. - 133.

E 34.

(R." D.M.), Chef. Løjtnant ved Ing.-Regt. V. M. Jensen,j 174.

3die Kontor. Fuldmægtig Holger Jens Westergaard, Assistent.

Kaptajn u. f. N. i Artilleriet A.C.L.Brandt, Krigsraad Ole Olsen, (D.M.), (E.M.1.2.), fung. Chef.

E 140. Assistent.

Lejtnant Andreas Trap Stybe, Fuld2det Kontor,

mægtig Stabsintendant, u, f. N. A. P. B. Moller, (K.?

Kaptajn Lauritz Lassen, (R.*), (E.M.2.), D.M.), Chef. 255 Chisch

M 6. (Pr.Kr.3.), Assistent. Kaptajn ved 21. Bát. E. Bolten. Nielsen, tjenstgørende. 25 chef

E 121. Overintendant C. O. C. W. Nath, tjenst.

Premierløjtnant ved 5. Drag.-Regt. S.J. A sgorende. N 26.

G 42. Intendant A.Rasmussen, tjenstgørende. O 25.

mussen, tjenstgørende. Rasmus Øllgaard Nielsen, (R."), Zegna cittak.

4de Kontor. Kaptajn u. f. N. i Fodfolkets Forstärkning F. G. Wortzigor, (R.*), Fuldınægtig, Mini

Kaptajn u. f. N. i Ingeniørkorpset A. Le. steriets Regnskabsfører.

F 23.
vinsen, (R." D.M.), Chef.

E 26. Løjtnant ved 31. Bat, S. A. Hat.

Kaptajn ved Kbhvns. Væbning 0. C. C. ting, 2579 Fidinyl) 331. Assistenter. Larsen, Fuldmægtig.

F 45. Kaptajn Peter Frederik Vilhelm Schreiber, (R.),

Norton Valdemar Kjerkgaard,

Assistenter. Premierløjtnant Volmer Krohn, Bogholderkontor. Overintendant V.C. T. Olsen, (R.*), fung. Chef.

N 16.

Kontor for den militære Klædefabrik. Intendant P.Pedersen, fung. Fuldmægtig. 0 10.

Oberstløjtnant Jacob Hansen, (R. D.M.),(E.M.2.), Kaptajn Julius von Jessen, R.*), (E.M.2.),

(S.V.2.), fung. Chef.

Assistenter. Frederik Vilhelm Verner

Ritmester af Forstærkningen C.J.Toisen, Lassen,

(R.*), Assistent.

F 37.

Det militære Klædeoplag.
Intendant W.H. C. Jürgensen, Forvalter. O 1.

Remontekommissionen.
Oberst af Rytteriet H. P. Egede-Lund,
(K.” D.M.), Formand.

B 12.
Ritmester af Rytt. F. J. C.
G. Zeemann,

E 98.
Premierløjtnant ved Gardeh..

Medlemmer.
Regt. E. V. Jøhnke, G 91.
Overdyrlæge ved 2. Art.-Regt.
J. Malmgreen,

U 4.

Den militære Hallekommission.
Oberstløjtnant Peter Hansen,

(R.*D.M.), (N.St.0.3.'),
Ritmester af Forstærknin-

gen C. J. Teisen, (R.*), F 37.
Kaptajn,

Medlemmer.
Grosserer William
Hakon Ammon Børresen,

(R.'), (E.M.2.).
Klædefabrikant I. Johnsen,
Grosserer V. Albeck. Suppleant.

Den militære Klædefabrik.
Gustav Franck. (R.*D.M.), Fabrikør.
Alfred Christian August, (D.M.R*), (E.M.2.),

Kontrolør og Regnskabsfører.
Ludvig Herman Yhman, Maaler.

II. 3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14/2 1868 henlagdes „Do militære Ministeriers Revision og Decision“ under Finansministeriet fra / 1868 at regne. Ved kgl. Resolution af 1% 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „die Revisionsdepartement“

fra /, 1888 at regne.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »