Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

to

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

169 Scheller, Carl Gustav, 4. Drag:-Regt.......................

.... 2 25/3 1866 283 87 /1087?03 170 Møhl, Nicolai Frederik,(Sp.M.F.4.), Iny-Regt., Lærer vedOfficersk.,1. 21/2 1870 28/3 90

Mahrt, August Friedrich Wilhelm, Peter, 26. Bat., St. ...........2 % 1861 | 3/10

Honnens de Lichtenberg, Sophuskkmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u.. 225/12 1865 1/10 85
| Klim, Christian Andreas, 25. Bat., Sk-u. ...........
Moltke, Carl Christian Frederik, (B.C.M.1.), (S.Sv.3.2), Depotkomd.

ved 10. Regt., St-g.lao Road to H.M......................, 2 25/, 18672773 88
5 Kall, Rolf, 1. Art.-Afd. Lærer ved Officersk., A. (etaarigt Kursusg 26%u 1864 41, 86 — —277
Krieger, Valdemar, (R.'), (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.), (Sp.M.F.3.),

(Stb.V.4.), (Pr.R.O.4.), (G.F.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. For

stærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk. ...... 215/6 1864 310 84 /1, 87 / Federspiel, Johan Bjørn, (M.S.Gr.4.), 26. Bat., G.9., Sk..........

en iMsCrd 26. Bat. G-0.. Sk............ 228. 1864 3/1, 85 - - 21/10 Kirchheiner, Carl Georg, 25. Bat........ .................. 2_25), 1861 / 10 84 - 10/11 --9 Poulsen, Anders Peter Thorvald, (Sp.M.F.4.), 3. Ing.-Direkt., 1.21 1910 1867 1/10 86 180 Skeel, Ludvig Ditlef Schaffalitzky de Muckadell, (R.St.Stan.3.),

(Pr.R.O.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., 25. Bat., Sk-u................. 3 8L 1865 8, 87, 876 -1 1 Johansen, Villiam Emil Alexander Mangor, 3. Drag.-Regt., Sh.: 2 / 1864 2/3 88 Thalbitzer, Martin, 29. Bat., St., G.9. ...

.... 29% 1868 ----10/12 Brun, Christian, (S.H.E.5.), 9. Bat., Sk., G-k........... ..... 222, 1863 28/3 870 871777 Home GAR 4

| Garde-Jørgensen, Carl Georg, (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 5. Drag.-Regts 2. 5/2 1864/10 85 /10
Brun, Alf Harald, 3. Art.-Afd., A., St. (e. F.) .......

3 24/10 1866/
| Seehusen, Wilhelm Sophus, 8. Bat., Sk. ...

52131863 310 84410 | Kjærulff, Erik Edvard Carl, 8. Bat., Sk.

18) 1863 %0 82 Paulsen, Axel Herbert Frederic, 2. Bat., Sk-U., St.....

"/. 1867 1/3 Grønbech, Jens Bolivar, 2. Drag.-Regt...

25), 1864/10 190 Andersen, Heinrich Frederik Axel, 1. Art.- Bat., A. ....

3 13/186871
Stub, Ludvig Rasmus Emil, (S.Sv.3.2), 2. Art. Bat., A. ......... 3 0/5 1866 50%
Allerup, Ove Emanuel, 16. Bat. .......

2"/, 1866 2713
Pagh-Hansen, Peter, 21. Bat., tjenstg. i Krigsministeriet, St.g.s |
Sk-u. .......... ......

.............52% 1868
Holten, Immanuel, laf Art., Adjut. hos Hs. Maj. Kongen, t. (et.
aarigt Kursus), St. ........

.........

. 38/12 1866
5 Hegelund, Theodor Valdemar, 4. Art.-Afd., A................. .. 3 '/, 1865 30%, 84
Bondo, Ferdinand Edvard, 26. Bat., Sk-u ...............

27/1 1864 g 88
7 | Glahn, Aage, 23. Bat., Sk........................

9153 1868 – –
8 Moltke, Otto August Heinrich, (Pr.Kr.3.), (Pr.R.O.4.), Kmjkr.,

Gardeh.-Regt., St. Katocht.bowy-conso.. ............ 31/ 1868 -1/3 89 9/10
9 Andersen, Frederik Ferdinand, 28. Bat., St., G'k...............122/10 1866 340 85 -
200 Jorgensen, Laurits Alfred, 30. Bat., Sk. .................... m2",1 1863 8/10 8210
1 von Castonier, Hakon Hjalmar Alvild Decimus, (Pr.Kr.3.), (R.
Stan.3.), Kmjkr., 23. Bat., St. ......

| / 1868 273 88 -
2 Kragh, Aage, 2. Bat., Sk-u. ................................., 2/3 1868|| - - -

Gertz, Frederik Christian, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk-u. ....... 27/4 1867 -- -- --
Nielsen, Louis, 23. Bat., St. .......

....192 / 1865 510 85
| Holbøll. Aage Regnar, (R.St.Stan.3.), 1. Bat., St., G-k........ 351 1867 27/3 88/10
6 Poulsen, Carl Christian, 30. Bat., Sk. ......

3 19%, 1865 | - - -

El con la II III I

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.....

.

[ocr errors]

Ilir TiBTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

[ocr errors]

...............

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

I

[ocr errors]

--

III

.........

[ocr errors]

220

[ocr errors]

120 00

[ocr errors]
[ocr errors]

207 Ravn, Carl Adolph Frederik. 20. Bat., St., Sku. ........

23/6 1867 277, 88'40 88% 05 von Irgens-Bergh, Christian Carl Andreas, 14. Bat., Sk. ........ 324 1865 1 - - 9 Birke, Peter Laurids Martin, (N.St.0.3.), 11. Bat.. St. .......... 31 % 1865 310 85/10 210 Frydenlund, Knud Nielsen, 3. Art.-Bat., A. ....

1864 -1/3 89 Abrahams, Frederik Johannes Henrik Severin, 3. Bat., Sk... 24/, 1867 27/3 Moe, Ulrik Nicolai, 3. Drag.-Regt. ..............

11, 1866 5/10 Bosse, Christian Adolf Andreas, 5. Bat., Şk-u......

28). 1867 273 Hansen, Hans Christian, 29. Bat., Sk-u.'78 midl.dk

16/3 1867 5 | Paulli, Emil, (N.St.0.3.2), 28. Bat., St. .

au 1867
Koefoed, Eivind, 10Pr.Kr.3.), (N.K.M.), af Art., Adjut. hos Hs. kgl.
Højhed Kronprinsen, A., St. ................

4/2 1869 1/3 89.6 89
Rønning, Einar, (R.St.Stan.2.), (R.St.A.3.), 16. Bat., St., Sk....... 3 2/7 1868 --
Biering, Ludvig, 24. Bat., G.9., Sk, ........

32% 1866 277, 88/10 885/11 Neergaard-Dibbern, Jørgen Henrik, õ. Drag-Regt., Rsk., St. ..... 3 /1870 28/3 90 610 9016/11 Willemoës, Anton, (Stb.V.5), Kmjkr., 5. Drag-Regt., Rsk. ...... 3 % 1866 307, 88°/12 91 30/u

Bentzien, Vilhelm Heinrich, 21. Bat., G-k., St., Sk............ 13/11 1867 127/3 —10 88 20/12 | Sørensen, Hans Christian, 9. Bat., St. ..........

14/1, 1865

27/12 Thornberg, Thorvald Marius, 15. Bat., St.........

29/1865 310 85 - Carlsen, Alfred Julius Theodor, 1. Ing. Direkt.

20/6 1871 25/5 927.92 Pedersen, Peder Christian, 17. Bat., St.........

22, 1866 2/3
Streibig, Carl Siegfred Nicolai, (S.Sv.3.?), til Raadighed for
Generalst., St-g..........

............ 3 1510 1867/10
7 | Würtz, Ernst Peter. 16. Bat., G-k., Sk-u. ...................... 13 || 29/10 1867 || -- -- -

Wolff, Leopold, Kmjkr., 1. Art.-Atd., A. (etaarigt Kursus), Rsk. 3 17/11 1868 +13
Zeiler, Heinrich Leopold Charles, 19. Bat., Sk-u....

3 564 18650 83 230 | Ulrich, Kai Justus Sigismund, (S.Sv.32.), 24. Bat., G.9. ......... 3 21/12 1866"/10 87

Rørdam, Halfdan, (I.Kr.4.), til Raadighed for Gardeh.-Regt., Rsk. 3 30/3 1869 1874 90
Hoffmann, Niels Vilhelm; 4. Drag.-Regt. ...

3 31/7 1868 /3 91 3 | Johansen, Niels Peder, 4. Bat., St-g.............

3 /10 1865 27/3 8926/90 4 Larsen, Axel Immanuel Christopher Aaris, 16. Bat., Sk. ...... 3 401867 17/8 88 110 Brasch, Poul Vendelboe, 14. Bat., Sk. .....

3 -3/186421/89/10 89 6 Rohleder, Johannes, 11. Bat., Sk. ...............

3 % 1867 - -, --Blichfeldt, Vilhelm, 8. Bat., Sk-u. .................

31% 1867 8/10 87 8 Jensen, Johannes Otto, (M.f.D.R.), (L.Æ.K.4.), 6. Bat., St........ 3 % 1868 %/10 88/10 9 Nyholm, Johannes Nicolai, 19. Bat., Sk....

3 | 2012 1867 2713 Tychsen, Aago, 22. Bat., Sk-u. 74. p. 3B..........

3 182 1868 -Lillienskjold, Tage, 7. Bat., Sk. ......

3 / 1865 10 85 | Worsaae, Gustav, (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.O.4.), (G.F.5.), Kmjkr., Livg. Forstærkningsbat., tillige tjenstg.ved Livg. Linie.

:'3 5 1866 273 891 - 3 Friis, Oscar, af Fodf., til Raadighed for Generalst., St-y........ 3. 2017 1868 18/10 88/10 90 29, 4 | Andersen, Anders Peter Valdemar, 3. Art.-Afd., A........... 3 311 1869 73 89/10 89 24/10 – 5 Faber, Richard Niels Andreas, Ing.-Regt., I ........... 3 29 18692/92/10 92 - Knuth, Eigil Valdemar Greve, (M.f.D.R.), (Chr.IX. E.M.), (R.St.A.3.), (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), 7. Bat., G-k., Sk. ...

35/12 1866":713 89 412 89 29,1 7 Valentiner, Aage, i3. Bat., G-k., Sk. ........

....... 37, 1866'? 10 87 28/12 - 2/14

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

........

[ocr errors]
[ocr errors]

Rlin

[ocr errors]

bat.. Sk. ............................................

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Aldersorden som:

Tillagt

Sekond
løjtnant

Premier
løjtnant

Kaptajn

eller Ritmester

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Rohmann, Hermann Johannes, (R. 'D.M.), (S.V.3."), 1. Art.-Afd... 244, 1846

[blocks in formation]

Ketelsen, Christian Traugott, (R.'D.M.), (L.E.Kr.5.), 31. Bat. .... 14%, 1848

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Schwarz-Nielsen, Julius Christian August, (R."), Rytt. ......... 27/5 1847 307, 69 11

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

6 Brasen, Ove Emmerik Vilhelm, (R.*), 4. Art.-Atd. ............. 28, 1847 30/ 7 Madsen, Frederik Witholm, R."), 39. Bat...deich.

29/ 184928)

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Kofoed-Jensen, Claudius Rasmus, (R.*), 33. Bat., Lærer ved Officersk. 10/10 1854

[ocr errors][ocr errors]

Johannessen, Hans Johan Vilhelm, (R.'), (R.St.Stan.3.), 32. Bat. 18/2 1851 | 28%

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

27 Obstes 4

Dalhoff-Nielsen, Victor, (R."), Kbhyns. Væbn 1. Bat. ...... 20% 1853 28), 79
Rasmussen, Jørgen, 35. Bat. .

11%, 1852 30%, 77
Thorrestrup, Marius Emil, Ryti...

261853 -87, 78
Teisen, Carl Joachim, (R.'), (S.A.3."), Rytt., Kmjkr., Assistent i

Krigsministeriet, Medlem af den militære Hallekomm.. 12/5 1853 28, 74 18/80
Holck, Carl Christian Jens Wilhelm, (S.Kr.3.), (S.Jub.M.), 2.
Art.-Bat. .......................

8/2 1854
Lipke, Johannes, 3. Art.-Afd. . ..........

19/ 1853 Retersen, Martinus, st. tat.

2% 1853 Balzer, Friederich Nicolai, 33. Bat.........

14. 1854
Koefoed, Olaf Larsen, Bornhs. Væbn. Bat. Fodi..

10/12 1857 3072
Bruun, Peter Daniel, (R.*), (F.M.C.), (T.N.I.3.), (F.Æ.L.5.), (R.E.M.),
31. Bat.......................................

| 27/1856 "/10 84 29/
Rasmussen, Hans Julius, Kbhvns. Væbn. 2. Bat."%8.4.4...... 2% 1859 50%, 81
Larsen, Otto Carl Christian, af Fodf., til Raadighed for Kbhyns.
Væbn., Fuldmægtig i Krigsministeriot........

17/ 1860|
Holm, Peter Constantin, 1. Art.-Bat.........

... 12/7 1858 287, 81

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »