Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

E

5

5

Moltke, Carl Christian Frederik, (B.C.M.1.), (S.Sv.3.o), Depotkomd.

ved 10. Regt., St-g. Read f. K.M.

Kall, Rolf, 1. Art.-Afd.. Lærer ved Officersk., A. (etaarigt Kursus
Krieger, Valdemar, (R."), (N.St.0.3.1), (R.St.Stan.3.), (Sp.M.F.3.),
(Stb.V.4.), (Pr.R.Ø.4.), (G.F.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. For-
stærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk.
Federspiel, Johan Bjørn, (M.S.Gr.4.), 26. Bat., G-g., Sk..
8 Kirchheiner, Carl Georg, 25. Bat.....

7

9

Z

Poulsen, Anders Peter Thorvald, (Sp.M.F.4.), 3. Ing.-Direkt.. I. 180 Skeel, Ludvig Ditlef Schaffalitzky de Muckadell, (R.St.Stan.3.),

8

9

190

1

2

3

Scheller, Carl Gustav, 4. Drag. Regt..

169
170

11

90

87 10 873 03 Møhl, Nicolai Frederik,(Sp.M.F.4.), Ing.-Regt., Lærer vedOfficersk., I22 1870 26/3 90 110 1 Mahrt, August Friedrich Wilhelm, Peter, 26. Bat., St. ... 28 1861 3/10 82 1/10 87 27, 225/12 1865 $10 85

10

2

24

Honnens de Lichtenberg, Sophus mjkr., Livg. Liniebat., Sk-u..

3 Klim, Christian Andreas, 25. Bat., Sk-u.

2 22/12 1863 283 87

4

4

5

6

7

Paulsen, Axel Herbert Frederic, 2. Bat., Sk-u., St..
Grønbech, Jens Bolivar, 2. Drag. Regt...

Andersen, Heinrich Frederik Axel, 1. Art.-Bat., A.

Stub, Ludvig Rasmus Emil, (S.Sv.3.2), 2. Art. Bat., A.
Allerup, Ove Emanuel, 16. Bat.
Pagh-Hansen, Peter, 21. Bat., tjenstg. i Krigsministeriet, St-g.,
Sk-u.

•Dx

[ocr errors]

34

Stan.3.), Kmjkr., 23. Bat., St.

2 Kragh, Aage, 2. Bat., Sk-u.

Lønningsklasse

Fødselsdag
og
Fødselsaar

3 Gertz, Frederik Christian, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk-u.

Nielsen, Louis, 23. Bat., St.

5 Holboll. Aage Regnar, (R.St.Stan.3.), 1. Bat., St., G-k..

6 Poulsen, Carl Christian, 30. Bat., Sk.

25!

1

2

3

изме дня в

10

4 Garde-Jørgensen, Carl Georg, (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 5. Drag. Regt2 2 1864 3/
324/10 1866 273 88
21, 1863 10 8411

Brun, Alf Harald, 3. Art.-Afd., A., St. (e. F.) .
Seehusen, Wilhelm Sophus, 8. Bat., Sk.

3

6

7 Kjærulff, Erik Edvard Carl, 8. Bat., Sk.

21 1863 10 82

13
5

10

Tillagt

Aldersorden som:

1866 28

Sekond-
løjtnant

[ocr errors]

29/10 1868

Holten, Immanuel,af Art., Adjut. hos Hs. Maj. Kongen, A. (et-
aarigt Kursus), St.

Hegelund, Theodor Valdemar, 4. Art.-Afd., A..

Bondo, Ferdinand Edvard, 26. Bat., Sk-u

Glahn, Aage, 23. Bat., Sk.....

8 Moltke, Otto August Heinrich, (Pr.Kr.3.), (Pr.R.Ø.4.), Kmjkr.,

Gardeh. Regt., St. Stabschf. hos G. Insp..

9 Andersen, Frederik Ferdinand, 28. Bat., St., Gk.

200 Jørgensen, Laurits Alfred, 30. Bat., Sk.

1

von Castonier, Hakon Hjalmar Alvild Decimus, (Pr.Kr.3.), (102 1868 27/3

(R.St,

2 252 1867 273 88 1/10 88 1/7 1864 3/19 86

27

10

229 1863 28

Premier-
løjtnant

2156 1864
2 286 1864
25/11

1861

10

21/10 1867 3/10 8610 91/11

(Pr.R.Ø.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., 25. Bat., Sk-u. . . . .

Johansen, Villiam Emil Alexander Mangor, 3. Drag. Regt., Sh. 2 14 186473 8810 88/12
Thalbitzer, Martin, 29. Bat., St., G-g..

10

Brun, Christian, (S.H.E.5.), 9. Bat., Sk., G-k..

4

3/10 84 1/10 87 28
3/10 85
84

21/

3

[ocr errors]

38, 1865 283 87,1/10 87/12

13

Kaptajn eller

Ritmester

10

881 1888

[merged small][ocr errors]

111

[merged small][ocr errors][ocr errors]

18

87/10 8711 04

1/ 85 88 24

10

89

1118888

10

2

22/4

8725

[ocr errors]

12

11/ 5

110

36 1868 273 89 1,
21/10 1866 3/10 85

1/1

211 1863 10 821/10 88 2

6/7

26/7

7/12622/1868

227 1867

Z 1865 /10 85

10

3/11 1867273 88 10 8827) 319, 1865

ཀླ | | |

2/8

18/10

89,28

2/12

21/12

3

10/3

1118

3

05

[ocr errors]

Løbe-Nr.

E

207 Ravn, Carl Adolph Frederik. 20. Bat., St., Sk-u.

8

9

210

1

2

3

4

5 Paulli, Emil, (N.St.O.3.), 28. Bat., St.

6 Koefoed, Eivind, Pr. Kr.3.), (N.K.M.), af Art., Adjut. hos Hs. kgl.

Højhed Kronprinsen, A., St.

689

7 Rønning, Einar, (R.St.Stan.2.), (R.St.A.3.), 16. Bat., St., Sk.. Biering, Ludvig, 24. Bat., G-g., Sk.

220 1

Neergaard-Dibbern, Jørgen Henrik, 5. Drag.-Regt., Rsk., St.
Willemoës, Anton, (Stb. V.5), Kmjkr., 5. Drag. Regt., Rsk.
Bentzien, Vilhelm Heinrich, 21. Bat., G-k., St., Sk..

2 Sørensen, Hans Christian, 9. Bat., St.

3

Thornberg, Thorvald Marius, 15. Bat., St....

4

Carlsen, Alfred Julius Theodor, 1. Ing-Direkt., 1her I Ry

5 Pedersen, Peder Christian, 17. Bat., St......

6 Streibig, Carl Siegfred Nicolai, (S.Sv.3.), til Raadighed for

[ocr errors]

von Irgens-Bergh, Christian Carl Andreas, 14. Bat., Sk.
Birke, Peter Laurids Martin, (N.St.O.3.2), 11. Bat.. St.
Frydenlund, Knud Nielsen, 3. Art.-Bat., A.

Abrahams, Frederik Johannes Henrik Severin, 3. Bat., Sk...
Moe, Ulrik Nicolai, 3. Drag.-Regt.

Bosse, Christian Adolf Andreas, 5. Bat., Şk-u..

Hansen, Haus Christian. 29. Bat., Sk-u. / midl Løser . SKSK.

Rohleder, Johannes, 11. Bat., Sk.

Blichfeldt, Vilhelm, 8. Bat. Sk-u.

Jensen, Johannes Otto, (M.f.D.R.), (L.Æ.K.4.), 6. Bat., St.

9 Nyholm, Johannes Nicolai, 19. Bat., Sk...

240 Tychsen, Aage, 22. Bat., Sk-u. 4.r. 3B.

Lillienskjold, Tage, 7. Bat., Sk.

Worsaae, Gustav, (N.St.O.3.1), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.Ø.4.), (G.F.5.),
Kmjkr., Livg. Forstærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Linie.
bat., Sk.

Friis, Oscar, af Fodf., til Raadighed for Generalst., St-g..
Andersen, Anders Peter Valdemar, 3. Art.-Afd., A..

5 Faber, Richard Niels Andreas, Ing.-Regt., I...

6

2

304

7

Lønningsklasse
Fødselsdag

Knuth, Eigil Valdemar Greve, (M.f.D.R.), (Chr.IX. E.M.), (R.St.A.3.),
(M.S.Gr.4.), (G.F.5.), 7. Bat., G-k., Sk.

Valentiner, Aage, 13. Bat., G-k., Sk.

[blocks in formation]

Generalst., St-g.

315/10 1867/10 86
329/10 1867

7

Würtz, Ernst Peter, 16. Bat., G-k., Sk-u.

8

Wolff, Leopold, Kmjkr., 1. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus), Rsk. 3 1711 1868 27 89

3

9 Zeiler, Heinrich Leopold Charles, 19. Bat., Sk-u..

3 54 1865 10 83

230

Ulrich, Kai Justus Sigismund, (S.Sv.3.), 24. Bat., G-g.

3212 186610 87

1 Rørdam, Halfdan, (I.Kr.4.), til Raadighed for Gardeh. Regt., Rsk. 3 30 186916 90/11 92 2 Hoffmann, Niels Vilhelm, 4. Drag.-Regt.

331, 18684 9121/1

7

3

Johansen, Niels Peder, 4. Bat., St-g.

4 Larsen, Axel Immanuel Christopher Aaris, 16. Bat., Sk.

5 Brasch, Poul Vendelboe, 14. Bat., Sk.

6

7

8

[blocks in formation]

Premier-
løjtnant

4

[ocr errors]

[ocr errors]

Kaptajn
eller
Ritmester

3 1/2 1869 273 891/10 8925/10
3217 1868

3205 1866 273 881/10 885/11
373 187023 90/10
16
90 11
31, 1866 307 882/12 91 30/11
3 13/11 1867 27/3 1/10 88/20/12
341, 186573 89/10 89 27/12
329/3 1865310 85
320 1871 253 9210 9206
322, 1866 3 89/10
8921/2

11

27

[ocr errors]

T

20

27

[ocr errors]
[blocks in formation]

9

310 186573 89263 9015

310 1867273 88/10 88106

3238 1864 27/3 891/10 8911

39 1867

23/

19

1

3 19 1867 3/10 87

14

39/12 1868 3/10 881/10 90 32012 1867273 89/10 89 18 3182 1868

18 16

25!

34 1865 10 85/12

312 1866 73 89 4/1
89/29/
3 711 1866*

112
12

87 931

10

8

355 1866 273 89
3207 1868 9/10
129/
88/10 90
1869 273 89/10 89 24/1

9

3!
11

10

3 29 1869 25/3 921/10 92

11

[ocr errors]
[blocks in formation]

Løbe-Nr.

F

5

7

8

Kaptajner og Ritmestre af Forstærkningen.

1 Rohmann, Hermann Johannes, (R.*D.M.), (S.V.3.1), 1. Art.-Afd... 21, 1846 1 68

9

10

2 Pedenphant, Orla Bendix Algreen, (R."), 34. Bat.

3 Christensen, Frederik Carl Albert, (R.), 33. Bat.

4 Madsen, Johannes Christian. (R.*D.M.), 36. Bat.

28/5 1849

Brusendorf, Claus Carl Gustav, (R."), 40. Bat..

16/5 1850

6 Ketelsen, Christian Traugott, (R. D.M.), (L.E.Kr.5.), 31. Bat.....14, 1848

Nyborg, Jens Peter, (R.), 34. Bat.

Dodt, Frantz Stiboldt, (R.*), 35. Bat.

Schwarz-Nielsen, Julius Christian August, (R.*), Rytt.

Johansen, Jacob Christian, (R.), (N.St.O.3.'), 38. Bat.

1 Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.), (E.M.2.), 36. Bat. .....

2 Reck, Anders Borch, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 18, 08) 1, 1850 28 71

9

3

Linde, Søren Christian August, (R.), 40. Bat.

Petersen, Henrik Rasmus Christian, (R.), 32. Bat.

Halsted, Peter Martin Madsen, (R.), (R.St.A.3.), 38. Bat......

Brasen, Ove Emmerik Vilhelm, (R.), 4. Art.-Afd.

Madsen, Frederik Wilhelm, (R.), 99. Bat. dod 8/3

8 Jørgensen, Anton Frederik Simon, (R.*), 37. Bat.

Bloch, Christian Julius, (R.*), 36. Bat.

4

5

6

7

Fødselsdag

9

[blocks in formation]

25% 1845 30 69 1/5 74

7

30/12 1848

--

Premier-
løjtnant

24/5 1851 28, 73 16/

9

1/12 1852 30/7

27/5 1847 307 69 15 74

[ocr errors]

1/5 7021798
21 1967 19/10 80

99% 97
24/3 83
30/12 00

27/483

285 01

165 83

16/
5
25

14

02 56 83 14/9 00 4/8 83 24/ 03 14/8 83 2/19

04
1484
27/5 99

29/1184
13/6 02

31, 85
26/198
21/3 85

13/5 85

13/6 1850 30 72 16% 75

17 1845 28, 69 1 74

9

9/1852 30 73

7

16/6 75

54 1848 30 72 186

7

191 184828, 71

5/8 1849 907

28/5 1847 30 69 1 74
7

6/7 1852 30/ 74

17

29, 1849 28 70 15 76

9

75

Kaptajn
eller
Ritmester.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Løbe-Nr.

F

20

Koch, Hans Christian Petersen, (R.), 40. Bat...

1 Rasmussen, Peter Julius, (R.*), 34. Bat.

Hansen, Niels Carl, (R.), Ing.-Korpset

3 Wortziger, Frantz Gerhard, (R.*), uden for Nr. i Fodf., Fuld-
mægtig i Krigsministeriet

4 Tvilstedgaard, Leopold Løvenskjold, (R.*), 40. Bat.

2

5

6

7

8

9

30

[blocks in formation]

Fødselsdag

Rasmussen, Hans Julius, Kbhvns. Væbn. 2. Bat......
Larsen, Otto Carl Christian, af Fodf., til Raadighed for Kbhvns.

Væbn., Fuldmægtig i Krigsministeriet..

Holm, Peter Constantin, 1. Art.-Bat..

[ocr errors][merged small]

24/11 1851

Larsen, Axel Andreas, (R.*), 32. Bat.

Vollquartz, Jens Peter, (R.*), (E.M.2.). 38. Bat..

29 06

9

Dederding, Niels William, (R.*), 39. Bat.

299 1854 30, 76

7

28/3 90

Kofoed-Jensen, Claudius Rasmus, (R.*), 33. Bat., Lærer ved Officersk. 16/10 1854 80%, 75% 80
Johannessen, Hans Johan Vilhelm, (R.), (R.St.Stan.3.), 32. Bat. 18, 1851 28, 72

16/10 06 19/6 91 13/2 03

23/8 92

22

3

Colding, Frederik Ludvig Wedel, (R.), 33. Bat.

21 1853 28 75

06 1992

8

9

06

1

Kauffeldt, Otto August Victor, (R.), 39. Bat.

215 25/9 92

2

Pape, Anton Catarinus, (E.M.2.), uden for Nr. i Fodf...

3 Theilgaard, Christian Sophus, (R.), 35. Bat.

Tillagt

Aldersorden som:

Sekond-
løjtnant

22/s 1850 30 70 15 76

10/3 1853 289 72

[ocr errors]

11/6 1854 89 74

28
19

20, 1853 907

9

206 1853 28

ེ།

20 1850 29, 75

19

1/8 18488017

10/5

12

10 1848 307 73 15 78 19

9

Premier-
løjtnant

79

27/8

119 1852 807 77

26 1853 89 78

28

2

[ocr errors]

142 1846 25/10 64

23, 1854 30 76 249 81

[ocr errors]

179 186030, 80
12, 1858 289 81

75

[ocr errors][ocr errors]

Kaptajn
eller
Ritmester

99/3

02

23/8 86

10/12 05

29 87

[ocr errors]

6/1 05 15/8 87

14/8

[ocr errors]

10/8 06 1/12 89 20/2 02 23 89

12

00

21/12 16/10

12/3 1853 28 74 18/6 80 25/3

8/2 185430 80 249 81 1

7

16

1853 28 75 20 185330, 78 11/10 1854 30 79 10/12 185730/7 81

7

[ocr errors]

92

06

279 05

173 94

12/11 94

1272 95

[ocr errors]

16

5 80 187 1/10 83 209 12/10 96 29/7 97

22

271 185630, 79/10 84 271 98

25/5

2% 1859 907 81

« ForrigeFortsæt »