Billeder på siden
PDF
ePub

Tillagt Aldersörden som:

Løbe-Nr.

Lønningsklasse

Fødselsdag

og
Fødselsaar

E

25!

3

1866 284

[ocr errors]

10

18

11

10112

24

[ocr errors]

110

88

2

11

11

5

169 Scheller, Carl Gustav, 4. Drag-Regt..

87 /10873 03 170 Møhl, Nicolai Frederik,(Sp.M.F.4.), Ing.-Regt., Lærer vedOfficersk., 1. a 2._", 1870 7287 90 %10 904

1 Mahrt, August Friedrich Wilhelm, Peter, 26. Bat., St. ..... 266 1861 8/10 82 10 87 27/4 2 Honnens de Lichtenberg, Sophus Roki mjkr., Livg. Liniebat., Sk-u.. 2 25/1, 1865 80 85 24/6 3 Klim, Christian Andreas, 25. Bat., Sku.

2 22/12 1863 281 87 29% 4 Moltke, Carl Christian Frederik, (B.C.M.1.), (S.Sv.3.”), Depotkomd. ved 10. Regt., St-9.1910 Reas to KM

2 25, 1867 27/3 88 710 88 %, 5 Kall, Rolf, 1. Art.-Afd.. Lærer veď Officersk., A. (etaarigt Kursus 21 %/1 1864 3/10 86 5 Krieger, Valdemar, (R."), (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.), (Sp.M.F.3.),

(Stb.V.4.), (Pr.R.O.4.), (G.F.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. For

stærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat., Sk. 2 15. 1864 3/10 84 /1987 ? 7 Federspiel, Johan Bjørn, (M.S.Gr.4.), 26. Bat., G.g., Sk. .

2 | 28/6 1864 %10 85 8 Kirchheiner, Carl Georg, 25. Bat....

& 2.25/11 1861 8/10 84 9 Poulsen, Anders Peter Thorvald, (Sp.M.F.4.), 3. Ing.-Direkt.. I... 29/10 1867/10 86 610 914611 180 Skeel, Ludvig Ditlef Schaffalitzky de Vuckadell, (R.St.Stan.3.), (Pr.R.O.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., 25. Bat., Sk-u...

3184 1865 2873 874/10 879612 1 Johansen, Villiam Emil Alexander Mangor, 3. Drag.-Regt., Sk.: 2 /4 1864 27/3 88/10 88/12 2 | Thalbitzer, Martin, 29. Bat., St., G.g..

22.11% 1868 3 Brun, Christian, (S.H.E.5.), 9. Bat., Sk., G.k.

22/9 1863 28/3 87/10 8717/ 04 4 Garde-Jørgensen, Carl Georg, (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 5. Drag. Regis 25/2 1864 3/10 854% 5 Brun, Alf Harald, 3. Art.-Afd., A., St. (e. F.).

3 24/10 1866 2/3 88 6 Seehusen, Wilhelm Sophus, 8. Bat., Sk.

213, 1863 10 84410 87 %5 7 Kjærulff, Erik Edvard Carl, 8. Bat., Sk.

2.185 1863 7/10 82 8 Paulsen, Axel Herbert Frederic, 2. Bat., Sk-u., St..

2", 1867 1/3 88 %10 88 18/5 9 Grønbech, Jens Bolivar, 2. Drag.-Regt..

3225, 1864 8410 84 2016 190 Andersen, Heinrich Frederik Axel, 1. Art.-Bat., A.

3 13/1 1868 2/3 88 1 Stub, Ludvig Rasmus Emil, (S.Sv.3.2), 2. Art. Bat., A.

3 663 1866 307, 84 2 Allerup, Ove Emanuel, 16. Bat.

12" 1866 *773 88 6/7 3 Pagh-Hansen, Peter, 21. Bat., tjenstg. i Krigsministeriet, St.g., Sk-u.

26/

2's 1868
DY
4 Holten, Immanuel, Maf Art., Adjut. hos Hs. Maj. Kongen, H. (et-
aarigt Kursus), St.

38/12 1866

*/8 5 Hegelund, Theodor Valdemar, 4. Art.-Afd., A..

3 %, 1865 30/7 84 6 Bondo, Ferdinand Edvard, 26. Bat., Sk-u

27/u 1864 »?/3 88
7 Glahn, Aage, 23. Bat., Sk.....

72.5/1868
8 Moltke, Otto August Heinrich, (Pr.Kr.3.), (Pr.R.O.4.), Kmjkr.,
Gardeh.-Regt., st. Samocht.bo filmap.

3\\ 36 1868 ??/s 89 110 89 9 Andersen, Frederik Ferdinand, 28. Bat., St., Gʻk

1866 3/10 85 200 Jørgensen, Laurits Alfred, 30. Bat., Sk.

7.2 "111863 610 82'/.0 88 */2 1 von Castonier, Hakon Hjalmar Alvild Decimus, (Pr.Kr.3.), (R.St;,

(R.St; Stan.3.), Kmjkr., 23. Bat., St.

2 % 1868 27/3 88 2 Kragh, Aage, 2. Bat., Sk-u.

12(29/5 1868 3 Gertz, Frederik Christian, (R.St.Stan.3.), 22. Bat., Sk-u. 22/4 1867 4 Nielsen, Louis, 23. Bat., St.

The 8/3 1865 8/10 85 10 89 28/3 5 Holbøll, Aage Regnar, (R. St.Stan.3.), 1. Bat., St., G-k.

35/1 1867°/88/10 88 21 6 Poulsen, Carl Christian, 30. Bat., Sk.

3 | 19%, 1865

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

2016

9

[ocr errors]

8

Hansen, Hans Christian. 29. Bat., Sk-u."mnidl. Loern SESR. 3 / 1867

[ocr errors]
[ocr errors]

7

11

13/

11

1867 27

[ocr errors]

111

Carlsen, Alfred Julius Theodor, 1. Ing. Direkt., 19 tillhjør IR

23

16

[ocr errors]

207 Ravn, Carl Adolph Frederik. 20. Bat., St., Sk-u.

3.25/6 1867 273 88/10 88 17/6 05. 8 von Irgens-Bergh, Christian Carl Andreas, 14. Bat., Sk.

324/8 1865 9 Birke, Peter Laurids Martin, (N.St.0.3.4), 11. Bat.. St. .

366 1865 8/10 85'/10 89 28 210 | Frydenlund, Knud Nielsen, 3. Art.-Bat., A.

3 15/5 1864 2/3 89 % 1 Abrahams, Frederik Johannes Henrik Severin, 3. Bat., Sk.. 1324), 1867 1/3 88/10 88 10% 2 Moe, Ulrik Nicolai, 3. Drag.-Regt.

3"1866 9/10 86/10 89 18 3 Bosse, Christian Adolf Andreas, 5. Bat., Sk-U..

326/6 1867 27, 88/10 88 21 4

2019 5 Paulli, Emil, (N.St.0.3.2), 28. Bat., St.

1867

??/ 6 Koefoed, Eivind, Rør.Kr.3.), (N.K.M.), af Art., Adjut. hos Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, A., St.

3 2 1869 277, 89/10 89 25/10 7 Rønning, Einar, (R.St.Stan.2.), (R.St.A.3.), 16. Bat., St., Sk. 3 21/, 1868 8 Biering, Ludvig, 24. Bat., G.g., Sk.

320/ 1866 27/3 88/10 885/1 9 Neergaard-Dibbern, Jørgen Henrik, 7. Drag.-Regt., Rsk., St. 3 73 1870 20/3 90 10 90 19%u 220 Willemoës, Anton, (Stb. V.5), Kmjkr., 5. Drag.-Regt., Rsk.

3 1 1866 30

882/19 91 30 1 Bentzien, Vilhelm Heinrich, 21. Bat., G-k., St., Sk.

3

'10 88 20/12 2 Sørensen, Hans Christian, 9. Bat., St.

3 1865 /2 89/10 89 27/12 3 Thornberg, Thorvald Marius, 15. Bat., St..

3 29/3 1865 1310 85 4

20

320/6 1871 25/3 92 %10 92 % 06 5 Pedersen, Peder Christian, 17. Bat., St...

3 229 1866 2/3 89/10 89?'/, 6 Streibig, Carl Siegfred Nicolai, (S.Sv.3.), til Raadighed for Generalst., St-g.....

315/10 1867/10 86 7 | Würtz, Ernst Peter, 16. Bat., G.k., Sk.u.

3 29/10 1867 8 Wolff, Leopold, Kmjkr., 1. Art.-Atd., A. (etaarigt Kursus), Rsk. '3 17 1868 27/2 89 9 Zeiler, Heinrich Leopold Charles, 19. Bat., Sk-u....

3 5/4 1865 /10 83 230 Ulrich, Kai Justus Sigismund, (S.Sv.32.), 24. Bat., G.g.

3

87 1 Rørdam, Halfdan, (I.Kr.4.), til Raadighed for Gardeh.-Regt., Rsk. 3 30/5 1869 €90°/1 9:

285 2 Hoffmann, Niels Vilhelm; 4. Drag.-Regt.

3 31/7 1868 24/3 91 2/1 3 Johansen, Niels Peder, 4. Bat., St-g..

3%,. 1865 **/s 8926 4 Larsen, Axel Immanuel Christopher Aaris, 16. Bat., Sk. 3% 1867 21/3 88'110 88 10% 5 Brasch, Poul Vendelboe, 14. Bat., Sk.

3 23/8 1864 ??/3 89 10 89/ 6 Rohleder, Johannes, 11. Bat., Sk. .

3 % 1867

23/7 7 Blichfeldt, Vilhelm, 8. Bat., Sk-u.

31985 1867 8/10 871 18 8 Jensen, Johannes Otto, (M.f.D.R.), (L.A.K.4.), 6. Bat., St.. 3:42 1868 /,. 88/10 90 14 9 Nyholm, Johannes Nicolai, 19. Bat., Sk..

3.7%, 1867 127/3 89/10 89 16 240 Tychsen, Aage, 22. Bat., Sk-u. Wyn 3B

3:118/2 1868 1 Lillienskjold, Tage, 7. Bat., Sk.

31 % 1865 310 85/1/12 2 Worsaae, Gustav, (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.O.4.), (G.F.5.),

Kmjkr., Livg. Forstærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Linie.
bat., Sk.

3! 5% 1866 2/3 89.
3 Friis, Oscar, af Fodf., til Raadighed for Generalst., St-g... 3:2% 1868 5/10 88/10
4 Andersen, Anders Peter Valdemar, 3. Art.-Afd., A...

3

1869 -2/3 89/10 89 24/10 5 Faber, Richard Niels Andreas, Ing.-Regt., I...

329, 1869 25/2 92 92 6 Knuth, Eigil Valdemar Greve, (M.f.1).R.), (Chr.IX. E.M.), (R.St.A.3.), (M.S.Gr.4.), (G.F.5.), 7. Bat., G-k., Sk.

3,5/12 1866 13 89 '12 89/29/11 7 Valentiner, Aage, 13. Bat., G-k., Sk.

3% 1866'?

21

3 81

i 3

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Tillagt
Aldersorden som:

Løbe-Nr.

[ocr errors]

1816

1010

75

1184

F

Kaptajner og Ritmestre af Forstærkningen. 1 Rohmann, Hermann Johannes, (R.'D.M.), (S.V.3."), 1. Art.-Afd... 21/, 1846 176 68

4 70 217, 98

2', 67 1/1080 2 Pedenphant, Orla Bendix Algreen, (R.*), 34. Bat.

29% 97 25/6 1845 307, 69 / 74

24/3 83 3 Christensen, Frederik Carl Albert, (R."), 33. Bat.

30/1, 00 3%, 1848

2/6 83 4 Madsen, Johannes Christian. (R.*D.M.), 36. Bat.

28/6 01 28). 1849

83 5 Brusendorf, Claus Carl Gustav, (R.*), 40. Bat..

02 18/5 1850

25/6 83 6 Ketelsen, Christian Traugott, (R.*D.M.), (L.E.Kr.5.), 31. Bat. .... 14%, 1848

14/, 00

14/s 83 7 Nyborg, Jens Peter, (R."), 34. Bat.

24/6 1851 28,73 18/6

24/6 03

14/6 83 8 Dodt, Frantz Stiboldt, (R."), 35. Bat. .

1/12 18523077

9/12 04

'/84 9 Schwarz-Nielsen, Julius Christian August, (R.*), Rytt.

??/5 1847 39% 69 86 74

27/6 99

29/u. 10 Johansen, Jacob Christian, (R.'), (N.St.0.3."), 38. Bat. .

13/6 1850 30/ 72 1876 75

13/6 02

31%, 85 1 Halvorsen, Emil Frederik Sivert, (R.'), (E.M.2.), 36. Bat.

17/4 1845 287, 69 / 74

26/, 98

21/3 85 2 Reck, Anders Borch, uden for Nr. i Ing.-Korpset (indtil 18/1 08) %, 1850 28/, 71

85 3 Linde, Søren Christian August, (R."), 40. Bat. ...

574 00 5/ 1848 50%72 18% 75

30% 85 4 Petersen, Henrik Rasmus Christian, (R.*), 32. Bat.

19/1,00 19%, 1848 28/9

71

28/7 85 5 Halsted, Peter Martin Madsen, (R.*), (R.St.A.3.), 38. Bat.......

24. 01 5/6 18493077

"/s 85 6 Brasen, Ove Emmerik Vilhelm, (R.'), 4. Art.-Afd.

28/6 1847 | 30%, 69 o 74

23/1 85 7 Madsen, Frederik Withełm, f."), 19. Bat.. dós.83

30%, 01 29% 1849 28%, 70 16 76

317 86 8 Jørgensen, Anton Frederik Simon, (R.*), 37. Bat.

% 04 % 1852 30/7 73

11/2 86 9 Bloch, Christian Julius, (R.*), 36. Bat.

6%, 04 6/7 1852 307, 74

16. 86

13 15

28/6 99

[ocr errors]

31

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

14/g 88 °65 00 19/12 88 19% 06

89 20/02 23/12 89 29, 06 23/3 90 18/10 06 19/6 91 1312

03 92

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

8

Kofoed-Jensen, Claudius Rasmus, (R.*), 33. Bat., Lærer ved Officersk. 10/10 1854 80/ 75 5 80

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

23

18

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

29% 94 27. 05

3 94 1/4 94 271, 95

5
6
7

11, 1852 30%77
26/2 1853 -87, 78

12/s 1853 28, 74 18/6 80 25/3

8

7

[blocks in formation]

Rasmussen, Jørgen, 35. Bat.
Thórrestrup, Marius Emil, Rytt. .
Teisen, Carl Joachim, (R.'), (S.A.3."), Rytt., kmjkr., Assistent i

Krigsministeriet, Medlem af den militære Hallekomm. .
Holck, Carl Christian Jens Wilhelm, (S.Kr.3.), (S.Jub.M.), 2.

Art.-Bat...
Lipke, Johannes, 3. Art.-Afd.
Petersen, Martinus, St. Bat. .
Balzer, Friederich Nicolai, 33. Bat..
Koefoed, Olaf Larsen, Bornhis. Væbn. Bat. Fodi..
Bruun, Peter Daniel, (R'), (F.M.C.), (T.N.1.3.), (F.A.L.5.), (R.E.M.),

31. Bat.
Rasmussen, Hans Julius, Kbhvns. Væbn. 2. Bat."8.01.
Larsen, Otto Carl Christian, af Fodf., til Raadighed for Kbhyns.

Væbn., Fuldmægtig i Krigsministeriot..
Holm, Peter Constantin, 1. Art.-Bat..

8/2 1854 39%80 24%, 814 10%, 1853 28, 75, 80 16/ 278 1853 30/ 78 10 83 20% 11/10 1854 80/7 79

12/1096 1%12 1857 307, 81

2/7 97

3

27/1 1856 3077 79 10 84 21/, 98 2% 1859 | 50, 81

25/5

4 5

179 1860 3067 80
12/7 1858 28), 81

6

« ForrigeFortsæt »