Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Otheit. 46 Ibsen, Peter William. (R."), (Pr.Kr.3.), (L.E.Kr.4.), af Fodf., Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, St., G-k...

1 27/1862 28), 81 %10 83 25/2 96 7 von Bardenfleth, Addo Løvenørn, (R.*), (Gb.E.T.), (N.St.0.3.'),

(S.Sv.3."), (Pr.Kr.3.), Kmjkr., 2. Art.-Afd., A., Rsk.......... 1 / 1861 8 Hansen, Christian Julius August, (R.*), 1. Art.-Bat., A........ / 1864 Bohn, William Theodor, (R.*), 1. Art.. Bat., A ...........

15, 1862 Helms, Jacob Bang, (R.*), 3. Art.-Bat., A ..............

31/ 1861 Flemmer, Carl Christian Edouard, (R.'), Adjut. hos Art.-Gene

ralen, A. .................................................. 2 186 1862
Lomholt, Niels Ebbesen, (R."), (S. V.3.'), (Pr.Kr.3.), Tøjhusafd.,

fung. Underdirektør, Medlem af Tilsynskomm. for de mili-
tære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Offi-
cersk., A. Yan g Anderdir...................

.................... 2 26. 1864 271, 85'/. 85 — Blom, Gustav Victor, R.*), 12. Bat., St-g., Sk........

vat, ST-9., Sk................... 1 28/,. 1860 287, 81 %10 83
4 Hoffmann, Marius Gunder, (R.'), til Raadighed for Direkt. for Art.

tekn. Tj., Bestyrer af Krudtværket paa Frederiksværk, A... 223/1862 - --'10 85
Krieger, Flemming Christian Lassen, (R.*), (N.F.4.), (L.Æ.K.4.),
Depotkomd. ved 2. Regt. .....

1 % 1858 28/ 8310 83 % -
Schouboe, Oluf Bernt, (R."), Generalst. takt. Afd., A., St. (e. F.) 2 18/g 1864 27/3 85/10 85 /
Wahl, Carl Peter. (R.*), af Rytteriet, Skoleofficer og Lærer ved
Officerskolen, Rsk. ......

1 1873 1858 28, 7924), 81 16, 8 Nyholm, Anders Gjedde, (R.'), (A.A.B.3.), (R.St.A.3.), (M.S.Gr.4.),

Generalst., Souschef ved 1. Generalkdo., Lærer ved Officersk., ,

Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité, I............... 2%, 1861 307, 81/10 83
Faber, Harald Christian, (R.'), (S.Sv.3.'), 2. Ing.-Direkt. og Ing. I

Regt., Lærer ved Officersk., 1?ggade farthy Ry..........19/1862
Raabye, Louis Andreas Christian, (R4, (S.Sv.3.2), til Tjeneste

hos Kommandanten i Kbhvn. og Cit. Frederikshavn ........ 17/ 1858
Kramp, Holger Vilhelm, (R.*), 2. Bat., Sk. .......
Haase, Bernhard Ludvig Christian, (R.*), af Fodf., til Raadighed

for Generalinspekt. for Fodf., Sk-u ......... ....... 1 25/4 1858 28%, 77 -
3 Christensen, Jens Peter Marius Mathias, (R. *D.M.),. (S. V.3."),

(F.A.L.5.), 1. Ing.-Direkt., In Allure w hy.................to 27, 1862 -7/84 /10
Dorph, Hans Christian, (R."), (ś. Kr.f.), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 4.

Drag.-Regt. ................................................ 130, 1857 28, 77 24,
5 Lassen, Casper Frederik, (R.'), Depotkomd. ved 5. Regt., Sk .. 1 16/1862 28/
6 | Koch, Peter Heinrich Wilhelm, (R."), 5. Bat., St. Deretter61 | 19/6 1858 287,
7 | Odder, Laur Johannes Marius, (R."), Stabschef ved 2. Jydsked
Brigade .....

............... 11 18/1, 1861
8 Høyrup, Peter Johansen, (R.*), 3. Bat., Sk..

1 %, 1857 30%, 77 -
9 Lobedanz, Arnold Troels Lund, (R.'), (S.Sv.3.'), 2. Bat., St., Sk.. 15174801 281

Jensen, Fredrik Christian, (R.*), 17. Bat. ............ ......... 1 31/1858 28),
Jergensen, Peder, (R.*), (S.Sv.3."), 1. Art.-Afd., A .............. 2 8/11 1860 -81,

Jacobson, Edmund Frederik Albert, (R."), 30. Bat., G.g., Sk-u. . 126, 1859 28), 79/10 83 18/11
3 Petersen, Axel Georg Valdemar, (R."), (S.N.3.), Ing.-Regt., I... 2.22. 1863 97/3 84"/10 84 - -

...

[ocr errors]

II III IIIIII

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

.................

[ocr errors]

.........

28/6 1862

..........

[ocr errors]

101 Lehrmann, Frantz Vilhelm, (Pr.Kr.3.), til Raadighed ved Kbhvns.

Søbefæstn., A. (etaarigt Kursus).79 hardt fs Dirr.......... 2 18/12 1864 30/83 %10 8628/, 99 Martens, Vilhelm Valdemar, (Ó.H.&F.4.), Gardeh. - Regt., St., Rsk. ...........................

. /, 1864 3 854610 85/12/6 3 Hertel, Hans Christian, 2. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus). ..... 21466 1865 2286/10 86 28/8

Hammerich, Jens Worsaae, (S.Sv.3.'), 18. Bat., St., Sk.........Ž 22). 1863 840 84 %,
Jürs, Olaf, (R.St.Stan.3.), 2. Art.-Bat., A. (etaarigt Kursus). .... 2 1866 1863 37.0 82
Wegener, Carl Theodor, (R.*), (G.F.4.), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.),

(T.N.I.3.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk......... : 12287, 1862

de Neergaard, Aage, 19. Bat., Sk. . 8 Gandil, Louis, 18. Bat., Sk. ...........

3 301863 9 Engelbrecht, Carl Julius, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (G.F.4.), ľ

(M.S.Gr.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk. .......... 25, 1862 110 Bondo, Hans Henrik, (R."), (S.Sv.3."), af Fodf., Chef for Gymna.) stiksk., Lærer ved Officersk., G.g., Sk........

...... 2 % 1860 30/Larsen, Niels, 7. Bat., Sk-u. .....

............25, 1862 Lind-Hansen, Carl Theodor, Stabschef ved 1. Sjæll. Brigade, Sk-u. ................................

..... :47, 1863 27/ Petersen, Johan Peter, 11. Bat., G-K., Sk. .................... - 16/6 1864 Jacobi, Johannes Peter Vilhelm Flies, (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.),

Generalst. takt. Afd., Lærer ved Officersk., St. ............to (29), 1865 213 85 /10 5 Christiansen, Poul, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus), Rsk. .. 2 10/12 1864 / 86'10 | Lagoni, Christian Jes, 11. Bat., G-k...

To 14% 1863 36082 /10 84 Frandsen, Frands, uden for Nr. i Fodf. (indtil 314, 09)........... 27), 1860 -87, la Cour, Lauritz Ulrik, (F.Æ.L.5.), Ing.-Rogt., 1. Jornam

e)1865 171, 86/10 Willerup, Gustav Edvard Frederik, 27. Bat., Sk. ....

V 1863 27/3 84 120 Merch, Frederik Christian Erhard, 18. Bat., St., Sk-u .....

12/4 1863 - -Holten-Nielsen, Einar, (S.Sv.3.2), (Stb.V.4.), 21. Bat., tjenstg. i

Krigsministeriet, Lærer ved Officersk. ....... ........ 2 || 20/6 1864 2/3 85 -
Hammershøy, Peter Vilhelm, (N.St.0.3.2), Generalst. topogr. Afd., 1
St-9., Sk-U. ............

..................The

28/, 186039/ 81 Oxfelt, Johan Jørgen Gustav, Stabschef hos Generalinspekt for Fodf., St., Sk-u. ....

..........412

/1859 30, 78 – - 30/12 Stiernholm, Carl Christian Valdemar, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt | | Kursus)....

2 22/1, 1862/1, 82"/10 86 - Lundsteen, Einar, Tøjhusafd., A. .....

......... 2 241, 186322, 86/3 87 31/12 6 Gerlach, Louis, (S.A.3."), 21. Bat., Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., St. .......

627 1865 ??/; 854610 7 | Petersen, Valdemar Christian, 12. Bat., Sk-u...

The 27/4 1861

- - -8 Hermansen, Cajus, 13. Bat. ........

2 "/. 1862 28% 81 9 Jorgensen, Johannes, Forstander for Sekondløjtnantsk. for Fodf.,

....... 25/3 1863 1/3 83 130 Nielsen, Carl Vilhelm Ernst, (Pr.R.O.4.), Depotkomd. ved 9. Regt.,

22% 1862 1/3 85 1 Vennervald, Carl Arnoldus, (M.f.D.R.), 18. Bat., Sk. ........ 2 23/10 1859 -

[ocr errors]

AN

W

A

Sk-u ..................................

Sk. .............

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

.........

[ocr errors]
[ocr errors]

ÖTTIIIII

[ocr errors]
[ocr errors]

;.........

[ocr errors]

| 132 Castonier, Edgar Oscar Nonus, (R."), (N.St.0.3."), (Pr.R.9.3.),

(S.N.3.), (S.Sv.3.2), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (0.F.J.4.), (I.Kr.5.), (Bulg.

A.5.), Kmjkr., af Fodf., Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, St-g.. 21"1/11, 1866 /3 86/10
Galster, Carljohan, 1. Bat., Sk. ......

....... 2 31/10 1863 27/850
Fogtmann, Johannes Marius, 6. Bat., Sk-u. .....

| 7/2 1863 87, 81 5 Ramsing, Holger Utke, (R.'), 2. Ing.-Direkt., I.

| 13/3 1868 /3 88 Jessen, Jes Peter, 20. Bat., Sk........... ..............

1/8 1859 50, 80 Petersen, Ludvig, 5. Bat., Sk. .............

2 / 1865
Timm, Anton Albert, (S.E.H.3.'), Generalst. takt. Afd., St., Sk-u. 223/, 1863
Tage, Zier Lund, til Raadighed ved Fæstn.- Art.-Regt., A.. . 22/4 1863 3/10 83
Brandt, Anton Carl Ludvig, uden for Nr. i Art., Kontorchef i
1 Krigsministeriet, A ............

% 1866 28/3
Federspiel, Svend Julius, (N.St.0.3."), 2. Art.-A fd., A. (etaarigt
Kursus). Mi....

uns.franto...... ...........52.30/5 1866 - - 2 Helsing, Christian Albert, 14. Bat., G-k...

.... 2 % 1860 30/, 81/10 3 Otterstrøm, Ludvig With, 14. Bat., Sk. .......

28/, 1864 27/3 85 -
Nyholm, Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup, (S.Sv.3.),
Kmjkr., 5. Drag.-Regt., Rsk., St. ......

15/1860 27/3 866.0 86
5 | Schwarz, Thorvald Villiam, 23. Bat., St. 27. Itabochr. 2:51 Br.2 29/4 1862 3/1, 82/19 85
6 Fogtmann, Hans Adolph Brorson, 9. Bat., G.k., Skin Booste, 2, 17, 1861 2), 81 -- -
7 Duus, Axel Ebbe, (R.*), uden for Nr. i Fodf., Kontorchef i
1 Krigsministeriet, St.............

23/10 1866 28/87/10
8 Holm, Carl Emil Frederik (Pr.R.0.4.), 12. Bat., Skou...... 2 28/11 1860 30/, 80
9 Liisberg, Lauritz Bering, 28. Bat., St., Sk. ......

2 23/10 1861 90
Jørgensen, Eigil Vilhelm Valdemar, 5. Bat., Sk-u ....... 2 % 1865 / 86 -
Limkilde, Waldemar Jørgen Winterhalder, til Raadighed for
Ride- og Beslagsk., Rsk. ..............

2 1/8 1863
Jahnsen, Ludvig Georg Frederik Klubien, 2. Drag.-Regt., Rsk... 2 10% 1865

Lantow, Frederik Eduard Charles Emil, 20. Bat., G.k., Sk...;. 2 277, 1866 - 4 Qvist, Jens Christian Jensenso a tuttopogr. Ag , Suchy gol .87/10 5 Henriksen, Hendrik Emil, 28. Bat., Skot........../ 1218/19 1863 1/3 86/10 6 Harboe, Harald Carl Gustav Gunnersen, 1. Bat.

2 % 1865 Freiesleben, Holger Marțin Cosmus Emmerich, 4. Drag.-Regt... 28/ 1865

Hermansen, Jens Villads Valdemar, (M.S.Gr.4.), 10. Bat., Sk..... 222, 1866 9 Beck, August Albrecht Ludvig, 6. Bat., G-k. ......

27., 1861 28), 81 Germundsen, Peter August, 3. Art.-Bat., A. .................. 21946 1862

Lehmann, Einar Johannes, (S.Sv.3.), 13. Bat., Sk-u.......... 16/6 1865 273 86
2 Rockstroh, Knud Christian, 15. Bat., Lærer v. Officersk., St., Sk-u. 2/12 1860 %10
3. Wolf, Hans Eiler, af Fodf., Skoleofficer og Lærer ved Officersk. 213/

13/u 1864 8/10
Langhorn, Johannes Frederik Holler, 12. Bat., Sk-u. ....... 2 28/4 1862
Holm, Georg Holger Waage, 19. Bat., G-k, Sk. ................ 2 163 1865
Hedemann, Holger Marius, Generalst. takt. Afd., St. ....... 2 29), 1867
Hoff, Villiam Ove Høegh-Guldberg, (R.St.Stan.3.), 3. Drag.-Regt.,
Rsk. ...........

2-9/11 1864 28/3 87 /10 8725/ 8 Hvalsee, Johannes, 2. Art.-Bat., A..........

2 15). 1863 % 85 -

III III III IIIIIIIIIIIIIITOSTI

--

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »