Billeder på siden
PDF
ePub

Tillagt
Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Lønningsklasse

Fødselsdag

og
Fødselsaar

E

[ocr errors]

76

apsa 25%

8121

[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]

afska afork/ afski

2%.

19 Ulrich, Hjalmar, (R.), Ing.-Regt., I.....

11 / 1856 28/, 8024, 81 25/10 93 20 Schrader, Axel Edvard, (R.*), 22. Bat., St-g...

1/25/, 1855 28 1 Kruse, Laurids Theodor, (R.*), (N.St.0.3.'), 15. Bat., St., Sk. 1 26/2 1859 30/7 80 2 Krebs, Louis Henry, (R.*), 4. Bat., St. .

1 | 12/6 1857 30/7 79

21, 94 3 Nørresø, Martin Nielsen, (R.-D.M.), (S.Sv.3."), til Raadighed for

Direkt, for Art. tekn. Tj., fung. Underdirektør, tilforordnet
Forsvarskommissionen af 1902, A. Yn hl Rand til Juuppl. 1 294

, 1860 %30 83

bbet 4 Erichson, Henrik Christian Johannes, (R. *), (0.J.Kr.3.), Depotkond. ved 8. Regt., St. ...

1 22/2 1858 28, 782% 81 773 5 Weilbach, Philip Bjørnstjerne, (R.”), Laboratorieafd., A. ..... 112/,0 1861 5%, 8114/10 834 6 Levinsen, Anton, (R.'D.M.), (S.N.3.), (J.S.5.), uden for Nr. i Ing.

Korpset, Kontorchef i Krigsmicisteriet, Lærer ved Officersk., I. 207, 1859 30/, 8024, 8124/7 7 Langhorn, Carl Richard Maximilian, (R.*), Trainafd. og til Raa. dighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., A .

1' 31/8 1860 287, '/10 83 / 8 Freiesleben, Theodor, (R."), Kmjkr., 4. Bat., Lærer ved Officersk. 1.14/1859 30%, 24, 81 9/12 9 Jørgensen, Anders Peter, 3. Ing.-Direkt., I.

1 | 26, 1855 28 771

28, 95 a 30

Bast, Johan Henrik Carl, (R.*). 2. Ing.-Direkt. og Ing.-Regt.,
Sekretær i Ingeniørkorpsets tekn. Komité, I....

1 | 3), 1855 283 8310 83
1 Schroder, Jakob Olavius Vilhelm, (R.'), (S.Sv.3.'), Tøjhusafd.,
Chef for Haandvaabenkontrollen, A

124/3 1859 30/7 80 2 Kiær, Konstantin Frisch, (R.*), 1. Art.-Bat., A..

1/10 1859 377 81 3 Skade, Johan Christian Marinus Rasmussen, (R.*), (N.O.N.5.), af Art., Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen, A.

1 25/, 1860 287, 79 4 Dahl, Carl Einer, (R. D.M.), (N.St.0.2.), (Pr. Kr.3.), (P.V.V.3.), uden

for Nr. i Art., Departementschef i Krigsministeriet, A....... 11/27/g 1859 5 Dahlerup, Joachim Wilhelm Bang, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St.Stan. 3.),

(Stb.V.4.), (M.V.Kr.4.), (Pr.R.O.4.), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (F.A.L.5.),
Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk-u..

121. 1857 3077 24, 81 5%. 6 Nielsen, Knud Adolf Emil, (R.*), 6. Bat., Sk-u

1 24/3 1859 30,1

80

21/5 7 Cranil, Carl Frederik, (R.*), til Raadighed ved Fæstnings-Art.Regt., A ....

1 | 29/4 1857 28/, 79 % 83 97/6 8+Saabye, Josva From, R.*), 29. Bat.

L1 4 1855 12819-771245 81157 9 Elster, Theodor Frederik, (R.*), 4. Bat., Medlem af Forplejnings. korpsets Besigtigelseskomm., St., Sk.......

1 1/5 1857-8), 78 40 | Wedell-Wedellsborg, August Frederik Ferdinand Leopold Baron,

(R.*), (Chr.IX.M.T.), (Pr.Kr.2.), (G.F.4.), (R.St.Stan.3.), (Pr.R.0.3.),
(N.St.0.3.'), (M.S.Gr.4.), (I.St.M.&L.4.), (F.Æ.L.5.), Kmjkr., 15.
Bat., Sk.....

1% -1858 3077 1 Hoff, Herman Obert Mathias, (R.'), af Fodf., Chef for Hærens

Militærarbejderdepot, Kommandør for Sundhedstropperne, Sk. 11) 13/1, 1855 30/; 80'!10 83 2 Dahlerup, Ludvig Frederik Vilhelm. (R.'), 17. Bat., Sk....... 1 15/. 1861 |28), 811 3 Rohrdanz, Carl Heinrich Albert, (R.*), Stabschef ved 1. Jydske 11 Brigade, St., Sk.

1861 28/3 83 20%u. 4 Marcker, Andreas Adrian, (R.'), 10. Bat., Sk-u.

124, 1855 80/7 79

- 2 / afsk 5 Giersing, Vilhelm, (R.), (R.St.A.3.), (I.Kr.5.), Stabschef ved Fyen. ske Brig., St.

1. / 1859 291

81 26/2 96

[ocr errors]
[ocr errors]

17

[ocr errors]

- 114/10

28110

26/

9

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

E

[ocr errors]
[ocr errors]

157 Op. 46 tbsen, Peter William. (R."), (Pr.Kr.3.), (LE.Kr.4.)

, af Fodf., Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, St., G-k..

1 27/3 1862 287, 81/10 8325/2 96 7 von Bardenfleth, Addo Løvenørn, (R.'), (Gb.E.T.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3."), (Pr.Kr.3.), Kmjkr., 2. Art.-Afd., A., Rsk...

1 / 1861 / 82 1/4 8 Hansen, Christian Julius August, (R.*), 1. Art.-Bat., A..

/ 1864 7/3 84 10 84 9 Bohn, William Theodor, (R.*), 1. Art.. Bat., A

15/, 1862
50 Helms, Jacob Bang, (R.*), 3. Art.-Bat., A

37 31/5 1861
1 Flemmer, Carl Christian Edouard, (R."), Adjut. hos Art.-Gene-
ralen, A..

2 1976 1862
2 Lomholt, Niels Ebbesen, (R.*), (S.V.3.'), (Pr.Kr.3.), Tøjhusafd.,

fung. Underdirektør, Medlem af Tilsynskomm. for de mili-
tære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Offi-
cersk., A.
Underdir....

2 26/6 1864 ??/85 10 85
3 Blom, Gustav Victor,(R.*), 12. Bat., St.g., Sk....

1 28/1, 1860 287, 81 %,0 83 %
4 Hoffmann, Marius Gunder, (R.“), til Raadighed for Direkt. for Art.
tekn. Tj., Bestyrer af Krudtværket paa Frederiksværk, A... 2 23/8 1862

10 85
5 Krieger, Flemming Christian Lassen, (R.*), (N.F.4.), (L.Æ.K.4.),
Depotkomd. ved 2. Regt. .

1 % 1858 8/3 8310 83 84
6 Schouboe, Oluf Bernt, (R.“), Generalst. takt. Afd., A., St. (e. F.) 2 13/g 1864 273 85/10 85 6/
7 Wahl, Carl Peter, (R.*), af Rytteriet, Skoleofficer og Lærer ved
Officerskolen, Rsk.

1 18), 1858 28, 7924%, 81 16/12 8 Nyholm, Anders Gjedde, (R.), (A.A.B.3.'), (R.St.A.3.), (M.S. Gr.4.),

Generalst., Souschef ved 1. Generalkdo., Lærer ved Officersk.,
Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité, I.......

? 1861 30/, 81 %8328, 97 9 Faber, Harald Christian, (R.*), (S.Sv.3."), 2. Ing.-Direkt. og Ing:

Regt., Lærer ved Officersk., 126 gange fra Ry Foy-/ 1862 / 83 18/2 60 Raabye, Louis Andreas Christian, (R!, (S.Sv.3.), til Tjeneste hos Kommandanten i Kbhvn. og Cit. Frederikshavn

1 / 1858 28), 79
1 Kramp, Holger Vilhelm, (R.*), 2. Bat., Sk.

1 31/6 1860 30/7 81
2 Haase, Bernhard Ludvig Christian, (R."), af Fodf., til Raadighed
for Generalinspekt. for Fodf., Sk-u

1 25/4 1858 28/, 77 3/3
3 Christensen, Jens Peter Marius Mathias, (R.'D.M.),. (S.V.3.'),
(F

47 27/ 1862 7/5 84"/10 84 / Dorph, Hans Christian, (R."), (S.Kr.l.), (M.S.Gr.4.), Kmjkr., 4. Drag. Regt...

1 30%, 1857 287, 77 2+/, 81 17/ Lassen, Casper Frederik, (R.'), Depotkomd. ved 5. Regt., Sk 1 16/1 1862 8310 83 28/4 6 Koch, Peter Heinrich Wilhelm, (R."), 5. Bat., Stevo Depthr6B1 % 1858 */ 81 7 Odder, Laur Johannes Marius, (R.'), Stabschef ved 2. Jydske/ Brigade....

1 18/1, 1861

25/6 8 Høyrup, Peter Johansen, (R.*), 3. Bat., Sk

1 6%, 1857 30/ 77 9 Lobedanz, Arnold Troels Lund, (R.'), (S.Sv.3.'), 2. Bat., St., Sk.. 1 77881 81 81 70 Jensen, Fredrik Christian, (R.*), 17. Bat.

1 31/3 1858 28), 78 1 Jergensen, Peder, (R.*), (S.Sv.3.'), 1. Art.-Afd., A

28/11 1860 28/9 81 110 85 Jacobsen, Edmund Frederik Albert. (R.'), 30. Bat., G.g., Sk-u. 1 | 26

6, 1859 28%, 79/10 83 18% 3 Petersen, Axel Georg Valdemar, (R.*), (S.N.3.), Ing-Regt., I ... 222/6 1863/3 84"/10 84

[ocr errors]
[ocr errors]

1

1

28

2

[ocr errors]

[ocr errors]

3

[ocr errors]

3115

23

18 30

18 15

Tillagt
Aldersorden som:

Løbe-Nr.

E

20/12

(LÆK4), (M.S.Gr.4.)

, (M.V.K1:4), Kmjkr., 24. Bat. st. 13 cang-Bat )84|410 84 *);

3

afsk

74 Ellow, Niels Peter, (R.*), 13. Bat., Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm, Sk.

1915 1858 307, 78/10 83 15/12

97 5 Christensen, Jørgen Adolph Lauritz, (R.*), (R.St.Stan.3.),, af Fodf.,

Lærer ved Skydesk., Sk-u 178 Raad f.).leg, 42.B. 1-5, 185850), 79 6 Borch, Regner Laurits, (R."), (N.F.4.), (1..Æ.K4.), Depotkomd. ved 7. Regt., Sk

161859

% 98 7 Lewald, Vilhelm Georg Jensen, (R."), (S.Sv.3.'), (Pr.R.O.3.),

_1706es 8 Castenskiold, Anton, (R."), (R.St.Stan.2.), (Stb.V.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Gardeh.-Regt., St., Rsk.

1 11%, 1860 30/802, 81/4

15 9 Brum, Aage, 20. Bator Skatta

+ 171 1805 180

89 41083 80 Hansen, Axel Frederik, (S.Sv.3.?), Depotkomd. ved 3 Regt., Sk. 1! +3 1861 286, 81 115 1 Aalborg, Robert Anker, (R.*), 2. Drag.-Regt., Rsk.

192 1856 **/, 76,24% 8111/ 2 Madsen, Lauritz Adolph, 2. Ing.-Direkt.269 Ingbeyt Læled

ved Officersk., Medlem af Ing.-Korpsets tekn. Komité, I. ... 2 51,0 1864 27/3 85/10 85 Jernfelt, Anders, 2. Drag Regt...

1 23/7 1859 28%, 80/10 83"/ 4 Hansen, Karl Oskar, 27. Bat., Sk.

1/3 1861 28/9

81

1/2 5 Duwens, Carl Raphael, 10. Bat., G.g., Sk.

127/8 1859 28/9 79/10 6 Møller, Søren Christian, 3. Art.-Afd., A..

25/12 1861 3/10 8210 8591/7 7 Grut, Torben, (R. *),(Chr.IX.M.T.), (Pr.R.0.3.), (N.St.0.3."), (S.Sv.3.'), (G.F.4.), Stabschef ved Ing. Korpset, I. .

2 23/8 1865 2/3 86/10 86 12/11 8 Teisen, Johan Victor, Generalst., Souschef ved 2. Generalkdo., St. 1 10), 1862 223 84/10 84 16/12 9 Reck, Jacob Ludvig, 17. Bat., Sk..

1

99 90 Lütken, Louis Carl Frederik, (R.*), uden for Nr. i Fodfolket, Departementschef i Krigsministeriet, St-g.

19/4 1863 27/3 84/10 84 % 1 Wedel-Heinen, Emil, (S.Sv.3.?), 1. Bat., sk.ho. Spotkur. Reg. 1 l 1859 2 Klein, Valdemar Anton Carl , 26. Bat., st.17thie gist. 111/ 1864

"g 3 | Palsdorff, Niels Christian Marius Thor, 25. Bat., St.

1 25/4 1858 82 12/4 4 Esmann, Sigvard Theobald Thorvald, (Stb.V.4.), Kmjkr., Gardeh.. Regt., Rok:48. Chuff. Ryttisk.

1 | 24/u 1863 28/7 83/1, 8328

colher Engelbrecht, Frederik Carl Johannes, (R.*), (R.St.Stan.2.), (Stb.

V.4.), (S.Sv.3."), Kmjkr., Stabschef hos Generalinspektøren
for Rytteriet, ekstraord. Medlem af Forplejningskorpsets Be-
sigtigelseskomm. yed Behandling af de Sager, der angaar
Rytt., St.
, Rsk.He

1|14/1 1860 28/9 81

-obet 6 Blixen-Finecke, Vilhelm Cart Anna Otto Gunnar Axel Baron,

(R.'), (Gb.E.T.), (Pr.R.O.2.), (S.N.2.2), (N.St.0.2.2), (G.F.3.),
(Stb.V.3.), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (R.W.3.), (P.T.&S.3.),
(Pr.Kr.3.), (S.Kr.3.), Kmhr., uden for Nr. i Fodf. (indtil
31/12 07), Sk.

21% 1863 27, 84 1.84 Pasbjorg, Waldemar Adolph Bering, 30. Bat., Sk...

1 25/10 1859 30/7 80 8 Zeemann, Ferdinand Johan Christoffer Georg, af Rytt., Medlem af Remontekomm., Rsk.....

11 3/8 1858 8610 82110 85 9 Martens, Hans Alexander, 24. Bat., Sk...,

올 5/3 1863 ??/s 84 10 84 2076 100 Friis, Holger Theodor Christian, (N.F.4.), (L.Æ.K.4.),27. Bat., Sk., 542 * 1858

1512

10

15

[ocr errors]

19

6

28

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

E

2015

23

[ocr errors]

241

5

12

101 Lehrmann, Frantz Vilhelm, (Pr.Kr.3.), til Raadighed ved Kbhvns.

Søbefæstn., 4. (etaarigt Kursus). 79 Raad follire....... 2 18/1, 1864 30, 8310 86 28/7 99 2

Martens, Vilhelm Valdemar, (O.H.&F.4.), Gardeh. - Regt.,
St., Rsk.

3/11 1864/3 85/10 85 17/8 3 | Hertel, Hans Christian, 2. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus). 2 4/6 1865 2/3 8610 86 28/3 4 Hammerich, Jens Worsaae, (S.Sv.3.'), 18. Bat., St., Sk..... Ś 221, 1863 / 840 84 8%, 5 Jürs, Olaf, (R.St.Stan.3.), 2. Art.-Bat., A. (etaarigt Kursus). 2 1866 1863 37.0 8210 862/ 6 Wegener, Carl Theodor, (R.“), (G.F.4.), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (T.N.I.3.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk...

28/, 1862 2/3 84/10 84 28/3 00 7 de Neergaard, Aage, 19. Bat., Sk.

= 28/6 1862

6/4 8 Gandil, Louis, 18. Bat., Sk.

30%, 1863

1114 9 Engelbrecht, Carl Julius, (R.*), (R.St.A.3.), (R.St.Stan.3.), (G.F.4.), (M.S.Gr.4.), (S.H.E.5.), Kmjkr., Livg. Liniebat., Sk. ....

25), 1862 %, 81 19/4 110 Bondo, Hans Henrik, (R.*), (S.Sv.3."), af Fodf., Chef for Gymnastiksk., Lærer ved Officersk., G.g., Sk.......

20% 1860 3077

29/4 1 Larsen, Niels, 7. Bat., Sk-u..

25/2 1862 28/3 2 Lind-Hansen, Carl Theodor, Stabschef ved 1. Sjæll. Brigade, St., Sk-u.

7 %, 1863 27/3 84 Petersen, Johan Peter, 11. Bat., G-k., Sk.

18% 1864 4 Jacobi, Johannes Peter Vilhelm Flies, (N.St.0.3.'), (R.St.Stan.3.), Generalst. takt. Afd., Lærer ved Officersk., St.

29), 1865 2/3 85 10 85 5/5 5 Christiansen, Poul, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus), Rsk. 2 10 1864 27/8 86/10 8630/5 6 | Lagoni, Christian Jes, 11. Bat., G-k.

14/6 1863 3/10 82 10 84 76 7 Frandsen, Frands, uden for Nr. i Fodf. (indtil 31%, 09)..

27/7 1860 287, 81 8 la Cour, Lauritz Ulrik, (F.A.L.5.), Ing.-Regt., I. (Jormamille de 1865 "), 86 %/1086 9 Willerup, Gustav Edvard Frederik, 27. Bat., Sk.

Ivy 1863 -2/3 84 60 84 % 120 Merch, Frederik Christian Erhard, 18. Bat., St., Sk-u . te 7 12/. 1863 1/10 85 14/9 1 Holten-Nielsen, Einar, (S.Sv.3.2), (Stb.V.4.), 21. Bat., tjenstg. i Krigsministeriet, Lærer ved Officersk.

220/6 1864 2/3 85 Hammershøy, Peter Vilhelm, (N.St.0.3.), Generalst. topogr. Afd., St.9., Sk-u...

../2 28/, 1860 3%81 Oxfelt, Johan Jørgen Gustav, Stabschef hos Generalinspekt for Fodf., St., Sk-u.

F2 % 185930, 78 4 Stiernholm, Carl Christian Valdemar, 4. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus).

2 22/10 1862 9/10 82110 86 5 Lundsteen, Einar, Tøjhusafd., A.

2 24/10 1863 ??/s 86% 8781/12 6 Gerlach, Louis, (S.A.3."), 21. Bat., Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., St.

K2 1865 271, 854/10 85 95%, 01 7 Petersen, Valdemar Christian, 12. Bat., Sk-u.

The 77/1,186) 8 Hermansen, Cajus, 13. Bat.

2. 11/4 1862 28%81 25/2 9 Jergensen, Johannes, Forstander for Sekondløjtnantsk. for Fodf., Sk-u.

2 5/3 1863 1/3 83 130 Nielsen, Carl Vilhelm Ernst, (Pr.R.0.4.), Depotkomd. ved 9. Regt., Sk.

2 29/4 1862 27/3 85 27/3 1 Vennervald, Carl Arnoldus, (M.f.D.R.), 18. Bat., Sk..

2 23/10 1859

13/4

30

6

[ocr errors]

19/12

[ocr errors]
[ocr errors]

30/12

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

18 25

11/12

[ocr errors]

132 Castonier, Edgar Oscar Nonus, (R.*), (N.St.0.3."), (Pr.R.O.3.),

(S.N.3.), (S.Sv.3.-), (S.Kr.4.), (G.F.4.), (Ø.F.J.4.), (I.Kr.5.), (Bulg.

A.5.), Kmjkr., af Fodf., Adjutant hos Hs. Maj. Kongen, St-g.. 2 "/1.1866-), 86%10 86 8/s 01 3 Galster, Carljohan, 1. Bat., Sk.

2 31/10 1863 27/8 85/10 852875 4 Fogtmann, Johannes Marius, 6. Bat., Sk-u.

2 2 1863 99% 81 21/6 5 Ramsing, Holger Utke, (R."), 2. Ing.-Direkt., I.

10213/3 1868 2/3 88110 88"}, 6 | Jessen, Jes Peter, 20. Bạt.; Sk..

2 | 1/8 1859 50, 8010 85 27/7 7 Petersen, Ludvig, 5. Bat., Sk.

28/ 1865 12/7 85

5/8 8 Timm, Anton Albert, (S.E.H.3.'), Generalst. takt. Afd., St., Sk-u. 2 || 23/, 1863 9 Tage, Zier Lund, til Raadighed ved Fæstn.- Art.-Regt., A. 2), 1863 % 83110 87186 140 Brandt, Anton Carl Ludvig, uden for Nr. i Art., Kontorchef i Krigsministeriet, A .....

% 1866 28/3 87 1 Federspiel, Svend Julius, (N.St.0.3.'), 2. Art.-Afd., A. (etaarigt Kursus). cit.lndes. fra 18.

§ 230/5 1866 2 Helsing, Christian Albert, 14. Bat., G-k..

2 8% 1860 30/, 8110 85 30, 3 Otterstrøm, Ludvig With, 14. Bat., Sk.

2 28/2 1864 2/3 85 4

Nyholm, Holger Kristoffer Konrad Karl Hundrup, (S.Sv.3.),
Kmjkr., 5. Drag:-Regt., Rsk., St. .

15/8 1860 27 86/10 86 23/10 5 Schwarz

, Thorvald Villiam, 23. Bat., St. .'71 Stabochr.25:37.2 - 1862 % 82 % 85 ) 6 Fogtmann, Hans Adolph Brorson, 9. Bat. Gok, sko Dopette: 2 "s 1861 99%, 81 7 Duus, Axel Ebbe, (R.*), uden for Nr. i Fodf., Kontorchef i Krigsministeriet, St......

23/10 1866 28/3 87/10 87 8 Holm, Carl Emil Frederik (Pr.R.O.4.), 12. Bat, Sku.

2 26%, 1860 30/7 80/10 86 25/1 02 9 Liisberg, Lauritz Bering, 28. Bat., St., Sk...,

2 23/10 1861 90 83 150 Jorgensen, Eigil Vilhelm Valdemar, 5. Bat., Sk-u ...

2 || / 1865 273 86 573 1 Limkilde, Waldemar Jørgen Winterhalder, til Raadighed for Ride- og Beslagsk., Rsk.

2 1/8 1863 2 Jahnsen, Ludvig Georg Frederik Klubien, 2. Drag.-Regt., Rsk... 21% 1865 3 Lantow, Frederik Eduard Charles Emil, 20, Bat., G-k., Sk.. 2:27/1 1866

2/3 2081

-87/10 87 1685 Henriksen, Hendrik Emil, 28. Bat., Sko

218%,. 1863 / 86'60 86 31/5 6 Harboe, Harald Carl Gustav Gunnersen, 1. Bat.

2% 1865 7 Freiesleben, Holger Marțin Cosmus Emmerich, 4. Drag.-Regt... 2846 1865

1677 8 Hermansen, Jens Villads Valdemar, (M.S.Gr.4.), 10. Bat., Sk..

2 /7 1866

9%8 9 Beck, August Albrecht Ludvig, 6. Bat., G-k..

2 11/12 1861 -8%, 81 1478 160 Germundsen, Peter August, 3. Art.-Bat., A. ...

2 19 1862 10 87 %, 1 Lehmann, Einar Johannes, (S.Sv.3.?), 13. Bat., Sk-u..

2 1646 1865 273 86/10 86", 2 Rockstroh, Knud Christian, 15. Bat., Lærer v. Officersk., St., Sk-u. 2/1, 1860 %0 82/10 8715710 3 Wolf, Hans Eiler, af Fodf., Skoleofficer og Lærer ved Officersk. 2 13/u 1864 3/10 83 27/u. 4 Langhorn, Johannes Frederik Holler, 12. Bat., Sk-u.

2 28/4 1862 18%, 81 5 Holm, Georg Holger Waage, 19. Bat., G-k, Sk.

1865 28/3 87 6 Hedemann, Holger Marius, Generalst. takt. Afd., St.

2 29% 1867 273 88 10 88 132 03 7 Hoff, Villiam Ove Høegh-Guldberg, (R.St.Stan.3.), 3. Drag.-Regt., Rsk.

2 29/1 1864_287, 87 10 8725/2 8 Hvalsøe, Johannes, 2. Art.-Bat., A...

81 12.5/8 1863 "%% 85

2017

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

22

[ocr errors]
[ocr errors]

13

6

[ocr errors][merged small]

8

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »