Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

6

2

C 152 Opra, 835 'Lembeke, Immanuel, (R."D.M.). (Chr.IX.M.T.), R.St.A.2. i Brillanter). (R.St.Stan.2.),(Pr. Kr.2.),(L.A.K.3.),

(G.F.4.), Stabschef ved 1. Generalkommando..

Sano, Søren Theodor, (R.*), Chef for 29. Bat. Oberok.? von Freiesleben, Carl Oluf Theodor, (R."), kmjkr., af Rytt., Forstander for Rytteriets Sekond.

) løjtnant., Sergent- og Korporalskole 137 Chapts Krebs, Frederik Christian, (R."), Chef for 13. Bat.7.ch.p6lBog

9 Bennike, Henrik Ferdinand, (R.*), Chef for 8. Bat.

40 Holbek, Niels Vilhelm Sofus, (R.*), Chef for 1. Art.-Afd., Lærer ved Officersk. 19 Obert Hammelev, Andreas Theodor, (R."), Chef for 11. Bat.24 Caff.f.Ro

Hammer, Hans Christian, (R.*), Chef for Laboratorieafd., Lærer ved Officersk. 3 Tuxen, Hans Lasenius Hermann, (R.*D.M.), (B.L.4), (S.Sv.3.'), (N.L.3.), Chef for Tøjhusafd., Lærer

ved Officersk., Formand for Tilsynskomm. for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner.

4 Meller, Peter Frederik, (R. D.M.), (N.L.3.), (N.St.0.3.'), (F.Æ.L.5.), (S.Sv.3.a), Chef for 1. Bat. ..... 20% Oberst5 Benzon, Christian, (R.*), (Gb.E.T.), R.St.Stan.2.), (Stb.V.4.), (S.A.3.'), (Pr.R.O.4.), (Stb. K.M.),

Kmhr., Chef for Gardeh.-Regt. Forma Demoud. Hoon 6 Lund-Larssen, Lauritz Peter, (R.*), Chef for 30. Bat..... 7 Thomsen, Thomas Carl August, (R. *D.M.), Chef for 4. Drag.-Regt. 9 Kauffmann, Axel Otto Tage Niels Basse, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.), (R.St.A.2. i Brillanter),

(R.St.Stan.2.). (Pr.R.Ø.2.), (Pr.Kr.2.),(A.A.B.2.2), (Ø.F.J.2.), (M.S.Gr.2.), (L.Æ.K.2.), (N.St.0.2.2), (G.F.3.),

(M.V.Kr.4.), (S.Kr.4.), Kmjkr., Chef for 15. Bat. 50 Serensen, Christian Vilhelm, (R.*), Chef for 23. Bat.. 1 Kofoed-Hansen, Vilhelm, (R."), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (S:Kr.3.), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (G.F.4),

Chef for 4. Art.-Afd. 2 Wolff, Ellis, (R.*), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.'), (S.H.E.4.), (F.Æ.L.5.), (R.E.M.), Chef for 17.

Bat., Lærer ved Officersk... 3 Nielsen, Erik, (R.*), Chef for 25. Bat.. 4 Knudsen, Peter Martin, (R.*), (N.St.0.3.'), til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tjeneste.. 5 Hemmingsen, Theodor Emil, (R.'D.M.), ved Ing.-Regt. 6 Fog, Bernhard Reginald Holbøll, (R.*), (R.St.Stan.3.), (S.Sv.3.'), (Pr.Kr.3.), Chef for 18. Bat. 7 Foss, Sophus Frederik Rudolph, (R.*), Chef for 24. Bat......

Sand, Mads Jensen, (R."), Chef for 2. Bat. Lærer ved Officerska krf St.top Aft
9 Ramming, Ebbe Peter Georg, (R.*), Chef for 21. Bat.
60 Castenschiold, Holter Frederik, (R.*), (R.St.Stan.2.), (Pr. Kr.2.), (M.S.Gr.4.), (M.V.Kr.4.), Kmjkr.,

Chef for 3. Drag.-Regt..
1 Hedemann, Christian August, (R.*), (Pr.Kr.3.), (N.St.0.3.1) Chef for 5. Bat.
2 Ulrich, Niels Brock, (R.*), Chef for Generalst. takt. Afd.....
3 Schaltz, Carl Johannes, (R.*), Chef for 4. Bat.....
4 | Anning-Petersen, Peter Christian, (R.*), (N.St.0.3.'), (B.C.M.1.), af Fodr.
5 Parkov, Hans Peter, (R. D.M.), (S.Sv.3.'). Chef for 3. Art.-Bat. ..

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

60 1 2 3 4. 5

27/3 86 28/3 83 30/ 81 28%, 79

[ocr errors]
[ocr errors]

12/3 1865 24/, 1862

1860 32 1858 131, 1860 22), 1857

2517

28. 93

2576

24, 81 1/10 83 24, 81

3017 2819

95

[blocks in formation]

13/

21!

112 91

g*

Løbe-Nr.

D

Oberstløjtnanter af Forstærkningen.

[blocks in formation]

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Hirsch. Johan Christian Waldemar, (R.*D.M.),(E.M.2.), (0.J.Kr.3.). (N.St.0.3.'), Chef f. Kbhns. Væbn. 1. Bat.
Laub, Wilhelm Frederik, (K.PD.M.), (G.F.5.), Chef for Bornholms Væbning og Kommandant paa

Bornholm, (Oberst af Fodfolket 25/2 01, ansat i Forstærkningen 10% 06)..
Brunckhorst, August Adolf Gerhard Lorentz Ferdinand, (R."), (E.M.2.), Chef for 31. Bat.
Müller, Johannes, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36. Bat.
Elsmark, Jørgen Thomsen, (R.*), Chef for 38. Bat.
Poulsen, Hans Jørgen, (R.*), Chef for 33. Bat....
Ulmer, Georg Valdemar, (R."), (S.Sv.3."), Chef for Kbhvns. Væbn. 2. Bat..
Lund, Jakob Christian, (R.*), Chef for 37. Bat.....
Jensen, Frederik Carl Christian, (R.'), Chef for 35. Bat.
Seegaard, Morten Tyge Jespersen, (R. *D.M.), Chef for 39. Bat.
Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R.*D.M.), (N.St.0.3.'), Chef for 34. Bat. .
Petersen, Niels Marinus, (R.*D.M.), (S.Sv.3.'), Chef for 40. Bat.
Chabert, Charles Christian, (R."), (Pr.Kr.3.), (S.Kr.3.), Kmjkr., Chef for Bornh. Væbn. Bat. Fodf. .
Schierning, Jacob David Emil, (R.*), (R.St.Stan.2.), Chef 32. Bat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Tillagt Aldersorden som:

Løbe-Nr.

Lønningsklasse

[ocr errors]

1

16!

110

[ocr errors]

E

Kaptajner og Ritmestre af Linien.
Haast, Joachim Vittretm, TR.), (1.St.0.3.1, 2.Arbating

I PanapyosheR21417 185813560 78.24 81 412 89 202 Doppt, Port Jobranges, RS.H.E.4.), Depotkomd. ved 4. Regt., St-g.

1855 30/7 76 78 23/12 3 Gottschalk, Lauritz Joseph, (R.*D.M.), 1. Ing.-Direkt., I.

1 22/7 1856 30% 77 80 27/6 91 4 Petersen, Peter Sophus Henry, (R.*), til Raadighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., d......

3CBA1 ") , - 2% 81 "/11

trazi Fansiti:36B41 15/5 1858 18/ Aromer, Valdemar Christian, (R.9, fi hataighreat tregt., Shu. 1946 1857 17 90 45 8092 6 Bjerring, Gerhard Ludvig, (R.*), Ing.-Regt., I......

1 30%, 1856 3977 77 24/2 Shugot - Jacobsen, Junge, The 1, 1.5v.3.), Kmjkr., 3. Bat., Sk. 120/1 1855 30%, 75

' 8 Theilland, Carl Henrik Jacob, (R.*), (S.Kr.4.), til Raadighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., A.

1 3/3 1857 28/, 77 24/, 81 a fost 39/9 Hansen, Fritz Eduard, (R.*), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.'), (G.F.4.), Trainafd.,

Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., A. ... 1 39/ 1855 18/9 74 25. 10 Gjernals, Christian Frederik, (R.*), (Gb.E.T.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.), (G.F.4.), Kmjkr., 3. Art.-Bat., A.

1 3/8 1859 30/ 80 Plu 1 Hvalkof, Søren Laurits, (R.*), af Art., Chef for Elevsk., A. 1 | 15 1858 28/ 77 2 Ernst, Louis Jacob Marius, (R.“), til Raadighed for Direkt. for Bakil have

Art. tekn. Tj., Medlem af Tilsynskomm. for de militære Fa.

brikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Officersk., A.. 1 156 1863 28/3 83,4/10 83
3 Schultz, Johan Frederik, (R.'), (R.St.Stan.2.), 22. Bat., Sk... 1 22/10 1856 28/9 78 45 80 23/12

Drackenberg, Vilhelm Ole Christian Thorvald, (R.*), Depotkomd.
ved 6. Regt., Sk. 1990 til Raas. f. 6.Reg.

139/10 1855 -8%, 75 27,93 6, Oblase - 5 Krabbe, Carl Frederik, (R.“), Kommandør fôr 7. Bat., St... 1 15/8 1858 80 79 24, 81 19/6 1572 - 6 Darre, Mateo Julius, (R.), Stabschef ved 2. Sjæll

. Brigade, Lærer
ved Officersk., St.g.), Col.38.

1 25/6 1859
do-7 Jensen, Jørgen, (R.“), Depotkomd. ved 1. Regt.'7gChf13B... 1 % 1858 26% 78
8 Farrer, Fritz Søren, (R.*), til Raadighed ved Kbhvns. Søbefæst-
ning, A.

1 % 1857 28/76

Raadf.ly Imp

30/10 Alok

[ocr errors]

Blo

« ForrigeFortsæt »