Billeder på siden
PDF
ePub

Løbe-Nr.

C

1571⁄2 Obera 135

6

22 Oberot. 7

15/7

Abort-8

9

40

2

3

Holbek, Niels Vilhelm Sofus, (R.*), Chef for 1. Art.-Afd., Lærer ved Officersk.

1/ Oberst Hammelev, Andreas Theodor, (R.), Chef for 11. Bat. Ch. & Re
Hammer, Hans Christian, (R.*), Chef for Laboratorieafd., Lærer ved Officersk.

6

7

9

Tuxen, Hans Lasenius Hermann, (R.*D.M.), (B.L.4), (S.Sv.3.1), (N.L.3.), Chef for Tøjhusafd., Lærer

ved Officersk., Formand for Tilsynskomm. for de militære Fabrikker, Dampkedler og Maskiner. Meller, Peter Frederik, (R. D.M.), (N.L.3.), (N.St.O.3.1), (F.Æ.L.5.), (S.Sv.3.2), Chef for 1. Bat.... 20% Oberst 5 Benzon, Christian, (R.), (Gb.E.T.) R.St.Stan.2.) (Stb.V.4.), (S.A.3.3), (Pr.R.Ø.4.), (Stb.K.M.),

4

Kmhr., Chef for Gardeh. Regt.mi Remont. Konn
Lund-Larssen, Lauritz Peter, (R.), Chef for 30. Bat..

50

1

2

[ocr errors]

Lembcke, Immanuel, (R.'D.M.), (Chr.IX.M.T.),(R.St.A.2.i Brillanter). (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.2.), (L.Æ.K.3.),
(G.F.4.), Stabschef ved 1. Generalkommando..
Sano, Søren Theodor, (R.*), Chef for 29. Bat.
von Freiesleben, Carl Oluf Theodor, (R.), Kmjkr.,
løjtnant, Sergent- og Korporalskole.
Krebs, Frederik Christian, (R.*), Chef for 13. Bat. eg.

af Rytt., Forstander for Rytteriets Sekond-
od r. 1. G.K..

Bennike, Henrik Ferdinand, (R.*), Chef for 8. Bat.

4

Wolff, Ellis, (R.*), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3.'), (S.H.E.4.), (F.Æ.L.5.), (R.E.M.), Chef for 17.
Bat., Lærer ved Officersk...

3 Nielsen, Erik, (R.*), Chef for 25. Bat....

4

Knudsen, Peter Martin, (R.), (N.St.O.3.'), til Raadighed for Direktøren for Art. tekn. Tjeneste..
Hemmingsen, Theodor Emil, (R.*D.M.), ved Ing. Regt.

5

6

Fog, Bernhard Reginald Holbøll, (R.*), (R.St.Stan.3.), (S.Sv.3.1), (Pr.Kr.3.), Chef for 18. Bat.

7

Foss, Sophus Frederik Rudolph, (R.*), Chef for 24. Bat.

8

Sand, Mads Jensen, (R.*), Chef for 2. Bat.. Lærer ved OfficerskeStop. Afde..

9

Ramming, Ebbe Peter Georg, (R.), Chef for 21. Bat.

60

Castenschiold, Holten Frederik, (R.*), (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.2.), (M.S.Gr.4), (M.V.Kr.4.), Kmjkr.,
Chef for 3. Drag.-Regt..

1

Hedemann, Christian August, (R.*), (Pr.Kr.3.), (N.St.O.3.1) Chef for 5. Bat.

2 Ulrich, Niels Brock, (R.), Chef for Generalst. takt. Afd...

Schaltz, Carl Johannes, (R.*), Chef for 4. Bat..

Anning-Petersen, Peter Christian, (R.), (N.St.0.3.), (B.C.M.1.), af Fodf.
Parkov, Hans Peter, (R.'D.M.), (S.Sv.3.1), Chef for 3. Art.-Bat..

5

Thomsen, Thomas Carl August, (R.*D.M.), Chef for 4. Drag.-Regt.

Kauffmann, Axel Otto Tage Niels Basse, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.), (R.St.A.2. i Brillanter), (R.St.Stan.2.),(Pr.R.Ø.2.), (Pr.Kr.2.), (A.A.B.2.2), (Ø.F.J.2.), (M.S.Gr.2.), (L.Æ.K.2.), (N.St.O.2.2), (G.F.3.), (M.V.Kr.4.), (S.Kr.4.), Kmjkr., Chef for 15. Bat.

Sørensen, Christian Vilhelm, (R.*), Chef for 23. Bat...

Kofoed-Hansen, Vilhelm, (R.*), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (S:Kr.3.), (S.Sv.3.1), (N.St.O.3.1), (G.F.4),
Chef for 4. Art.-Afd.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Løbe-Nr.

D

27%, afok-1

2

10

12345

Oberstløjtnanter af Forstærkningen.

Hirsch. Johan Christian Waldemar, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Ø.J.Kr.3.). (N.St.O.3.1), Chef f. Kbhns. Væbn. 1. Bat.
Laub, Wilhelm Frederik, (K. D.M.), (G.F.5.), Chef for Bornholms Væbning og Kommandant paa

4

5

Müller, Johannes, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36. Bat.

6

Elsmark, Jørgen Thomsen, (R.*), Chef for 38. Bat.

7 Poulsen, Hans Jørgen, (R.*), Chef for 33. Bat..

8

Ulmer, Georg Valdemar, (R.*), (S.Sv.3.1), Chef for Kbhvns. Væbn. 2. Bat..

9 Lund, Jakob Christian, (R.*), Chef for 37. Bat............

Jensen, Frederik Carl Christian, (R."), Chef for 35. Bat.

Seegaard, Morten Tyge Jespersen, (R.*D.M.), Chef for 39. Bat.

Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R.*D.M.), (N.St.O.3.1), Chef for 34. Bat.
Petersen, Niels Marinus, (R.*D.M.), (S.Sv.3.'), Chef for 40. Bat.

Chabert, Charles Christian, (R.*), (Pr.Kr.3.), (S.Kr.3.), Kmjkr., Chef for Bornh. Væbn. Bat. Fodf..
Schierning, Jacob David Emil, (R.*), (R.St.Stan.2.), Chef 32. Bat.

Bornholm, (Oberst af Fodfolket 252 01, ansat i Forstærkningen 1 06)...
Brunckhorst, August Adolf Gerhard Lorentz Ferdinand, (R.*), (E.M.2.), Chef for 31. Bat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

afsh Haase, Joachim Vilhelm, (R.), (N.St.0.3.), 2. Art. Bat.

F1

1602-Derph, Povi Johannes, (B), (S.H.E.4.), Depotkomd. ved 4. Regt.,

St-g..

3 Gottschalk, Lauritz Joseph, (R. D.M.), 1. Ing.-Direkt., I.
Petersen, Peter Sophus Henry, (R.), til Raadighed for Direkt.
for Art. tekn. Tj., A....

4

Rømer, Valdemar Christian, (R.),

[ocr errors]

Lønningsklasse

Bjerring, Gerhard Ludvig, (R.), Ing.-Regt., I.....
Jacobsen, Jurgen, (H.), (S.Sv.3.'), Kmjkr., 3. Bat., Sk.

Theilland, Carl Henrik Jacob, (R.), (S.Kr.4.), til Raadighed for
Direkt. for Art. tekn. Tj., A.

24k 301-9 Hansen, Fritz Eduard, (R.), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.), (G.F.4.), Trainafd.,
Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., A. ....
10 Gjernals, Christian Frederik, (R.), (Gb.E.T.), (R.St.Stan.2.),
(S.Sv.3.'), (N.St.O.3.1), (G.F.4.), Kmjkr., 3. Art.-Bat., A.

Tillagt Aldersorden som:

115% 1858 28/9 24/9 81 14/11

Kit Forst f. 36. B612345 1855294, 7645 804 92

99

Randighed

7

130, 1856 307 77

24/2 19

1 20/11 1855 307 75

...

1 16/10 1855 307 76 1/5 78 23/12 122/7 1856 30/7 77 1/5 80 27/5 91

1 3/3 1857 289 77 94, 81

1 30, 1855 289 74

1 13 1859 30, 80
1 1/5 1858 289 77

1 Hvalkof, Søren Laurits, (R.), af Art., Chef for Elevsk., A.

2

Ernst, Louis Jacob Marius, (R."), til Raadighed for Direkt. for he handy. G Imp

Art. tekn. Tj., Medlem af Tilsynskomm. for de militære Fa

brikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Officersk., A..

3 Schultz, Johan Frederik, (R.), (R.St.Stan.2.), 22. Bat., Sk...... 30/10 Drackenberg, Vilhelm Ole Christian Thorvald, (R."), Depotkomd. Aloke

ved 6. Regt., Sk.o til. Road. f. 6. Reg. Obt-5 Krabbe, Carl Frederik, (R.), Kommandør for 7. Bat., St.... 5-6 Darre, Mateo Julius, (R.), Stabschef ved 2. Sjæll. Brigade, Lærer ved Officersk., St-g. 17.7 Ch.3.3.....

1 25% 1859

B/ do-7 Jensen, Jørgen, (R.), Depotkomd. ved 1. Regt.Ch.13B... 1, 1858 2 78

8

Farrer, Fritz Søren, (R.), til Raadighed ved Kbhvns. Søbefæst-
ning, A.

1 10, 1857 289 76

130/10 1855289 75
115

259

1 15g 1863 283 83 1/10 83

1 22/10 1856 289 78 1/5 80 23/12

[ocr errors]

9/11

27 93 1858 307 79 24/9 81 196

« ForrigeFortsæt »