Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hirsch, Johan Christian Waldemar,(R.*D.M.), (E.M.2.),(Ø.J.Kr.3.),(N.St.0.3."), Chef f. Kbhns. Væbn. 1. Bat.
Laub, Wilhelm Frederik, (K. D.M.), (G.F.5.), Chef for Bornholms Væbning og Kommandant paa

Bornholm, (Oberst af Fodfolket 25/01, ansat i Forstærkningen 1% 06)........
Brunckhorst, August Adolf Gerhard Lorentz Ferdinand, (R.'), (E.M.2.), Chef for 31. Bat.
| Müller, Johannes, (R.*), (E.M.2.), Chef for 36. Bat.

Elsmark, Jørgen Thomsen, (R.*), Chef for 38. Bat. .........

Poulsen, Hans Jørgen, (R.*), Chef for 33. Bat. .....
| Ulmer, Georg Valdemar, (R.*), (S.Sv.3.), Chef for Kbhvns. Væbn. 2. Bat..
Lund, Jakob Christian, (R.*), Chef for 37. Bat................
Jensen, Frederik Carl Christian, (R.'), Chef for 35. Bat. .
Seegaard, Morten Tyge Jespersen, (R. 'D.M.), Chef for 39. Bat. ....
Rathsack, Vilhelm Sophus Ludvig, (R.*D.M.), (N.St.0.3."), Chef for 34. Bat. ........
Petersen, Niels Marinus, (R. D.M.), (S.Sv.3.'), Chef for 40. Bat. ............
Chabert, Charles Christian, (R.*), (Pr.Kr.3.), (S.Kr.3.), Kmjkr., Chef for Bornh. Væbn. Bat. Fodf. .
Schierning, Jacob David Emil, (R.*), (R.St.Stan.2.), Chef 32. Bat. ..................

CT A CON

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Kaptajner og Ritmestre af Linien. at 241 +Haast, Joachim Vitheta, TR. 4, (N.ST.0.3.4, 2.2 B r oas 247, 1858 1280 781244, 81172 89 Ho2 Doppt, Port Jobranes, S.H.E.4.), Depotkomd. ved 4. Regt., St-g......................

1 184, 1855 30%, 766 7823/12 Gottschalk, Lauritz Joseph, (R.*D.M.), 1. Ing.-Direkt., I. ......... 12%1856 30/ 775 8091/ Petersen, Peter Sophus Henry, (R.*), til Raadighed for Direkt. for Art. tekn. Tj., A...........ma toti pasitis 36 BH

| 115/1858 25/ mer, Valdemar Christian, R.), tat hautunghed for. Hegt., str. 1996 1995 tota 70 445 8079.24 Bjerring, Gerhard Ludvig, (R.*), Ing.-Regt., I........

1 507, 1856 3% 77 Look 7 lacobsen, Jorgon, RT15.Sv.3.'), Kmjkr., 3. Bat., Sk. .......... 120/11 1855 30%, 75

Theilland, Carl Henrik Jacob, (R.*), (S.Kr.4.), til Raadighed for
Direkt. for Art. tekn. Tj., A. .........

11 3/3 1857 281, 77%
11-9 Hansen, Fritz Eduard, (R.*), (R.St.A.3.), (S.Sv.3.'), (G.F.4.), Trainafd.,

Medlem af Forplejningskorpsets Besigtigelseskomm., A. .... 1391855 18/, 74 10 Gjernals, Christian Frederik, (R.“), (Gb.E.T.), (R.St.Stan.2.),

(S.Sv.3.'), (N.St.0.3.), (G.F.4.), Kmjkr., 3. Art.-Bat., A. ...... 1131859 30/ 80 - - Hvalkof, Søren Laurits, (R.“), af Art., Chef for Elevsk., A. .... 1 45 1858 28/, 77 - Ernst, Louis Jacob Marius, (R."), til Raadighed for Direkt. for Bake haadtt. arro.

Art. tekn. Tj., Medlem af Tilsynskomm. for de militære Fa:

brikker, Dampkedler og Maskiner, Lærer ved Officersk., A.. 1 15/8 1863 28/3 83/1, 83 -3 Schultz, Johan Frederik, (R.'), (R.St.Stan.2.), 22. Bat., Sk........ 1 22/10 1856 28/, 78 /8023/12 Wa Drackenberg, Vithetm Ole Christian Thorvald, (R.*), Depotkomd.

ved 6. Regt., Sk.hotel. Raadif. 6: Reg ......... | 1 30/1, 1855 88%, 75 - - 221, Obs. - 5 Krabbe, Carl Frederik, (R.*), Kommandør för 7. Bat., St......... 1 15/8 1858 50%79 1572 do - 6 Darre, Mateo Julius, (R.“), Stabschef ved 2. Sjæll. Brigade, Lærer ved Officersk., St-g.!4., Celd.38........

1 25/6 1859 – – do-7 Jensen, Jørgen, (R."), Depotkomd. ved 1. Regt.'7. Chfi BB... 1 211858 287, 78 - - ... 8 Farrer, Fritz Søren, (R.*), til Raadighed ved Kbhvns. Søbefæstning, A. .......

1 % 1857 28%, 76 – -2/

[ocr errors]

TIL

« ForrigeFortsæt »