Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Severin, Ludvig, (K. ?D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (Pr.R.O.2.), Kmjkr., af Fodf., Kommandant i Kjøben.

havn og Citadellet Frederikshavn
Harhoff, Georg Frederik Krogh, (K.?D.M.), (S.Sv.3.), (Ø.F.J.4.), (F.Æ.L.4.), (B.F.5."), af Art., Chef

for Officerskolen
Suell. Frederik Israel, (K.PD.M.), (S.Sv.2.2). (S.Kr.3.), (J.S.4.), (L. Æ. K.4.), Chef for 1. Art.-Regt. .
Meyer, Sigfred Otto Rudolph, (K.’D.M.), (N.St.0.2.2), (S.Sv.3."), Chef for Kjøbenhavns Søbefæstning
Boeck, Bianco, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (Chr.IX.M.T.). (R.St.Stan.2.), (L.Æ.K.2.), (S.Sv.2.”), (I.Kr.3.),

(R.St.A.3.), (P.S.B.A.3.), (Pr.R.8.3.), (M.S.Gr.3.), (G.F.4.), (F.A.L.4.), Kmjkr., Chef for 8. Regt.... Liljefalk, Axel Theodor Larsen, (R.*D.M.), (M.f.D.R.), (E.M.2.), (S.Sv.2.2), Chef for 7. Regt., fung.

Kommandant i Fredericia Fæstning..
Egede-Lund, Hans Peter, (K.PD.M.), (Pr.Kr.3.), af Rytt., Formand i Remontekomm., Medlem af

Ing. Korpsets tekniske Komité..
Kiær, Hans Frederik August, (R.ʻD.M.), (R.St.Stan.2.), (A.A.B.2.), (Stb.V.3.), (S.V.3.'), (0.J.Kr.3.),

(S.T.4.), (I.Kr.5.), Kmhr., til Raadighed for 1. Generalkommando ...
Nekkentved, Christian Ditlev Nielsen, (K. 'D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3."), (F.Æ.L.5.), Chef for 1. Ing.-Direkt.
Schack, Mathias Gustav, (R.'D.M.), Chef for 4. Regt.
Haxthausen, Alfred Johannes Emi), (R.*D.M.), uden for Nr. i Fodf. (indtil 117,08; Udskrivningschet)
Balle, Carl Gustav, (R.*D. M.), (R.St.Stan.3.), Stabschef ved 2. Generalkommando...
Sønderoxe

, Niels Christian Alberth, (R. *D.M.), Chef for 6. Regt, 1979. Koorzi kthen:
Raabye, Valdemar Stephan Julius, (K.PD.M.), (N.St.0.2.2), (S.Sv.2.3). fung. Direktør for Artilleriets

te

tekniske Tjeneste,- 47. gorap
Herbst, Peter Michael, (K.D.M.), (R.St.Stan.2.), (R.St.A.3.), (Pr.Kr.3.), (G.F.4.), Kmhr., Chef for

Hs. Maj. Kongens Adjutantstab...
Muus, Gerhard Christoph, (R.ʻD.M.), Chef for 2. Drag.-Regt.....
Meier, Vilhelm Thorvald, (R.*D.M.), Chef for 1. Regt., Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komitė.
Lund, Alfred Frederik Vilhelm, (R.*D.M.), (N.St.0.2.a), Chef for 2. Art.-Regt. .
Momberg, Carl Emil, (R.*D.M.), Chef for Generalstabens topografiske Afdeling..
Holm, Christian Frederik, (R.*D.M.), Stabschef hos Art.-Generalen..
Tychsen, Valentin Emil, (R.*D.M.), (F.M. i Guld), (Rum S.3), (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (R.St.A.3.), (G.F.4.),

(Sp.M.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), Chef for 2. Ing.-Direkt., Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm til Danmark, (R.E. *D.M.),

(Gb.E.T.), (S.Sf.), (Pr.S.O.), (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.Ø.), (Sp.G.V.), (Sp.C.III.1.), (Stb.V.1.), (S. M.Ch.), (R.St.A.1.), (R.St.Stan.1.), (M.V.Kr.1.), (Pr.R.Ø.1.'), (G.F.1.), (F.Æ.L.1.), (L.A.K.1.), (B.L.1.), (N.St.0.1.), (S.H.F.1.), (M.S.Gr.4.), (R.W.4.), (G.F.5.), (Sp.E.M.), (M.E.S.M.), (N.K.M.), Chef

for Livgardens Liniebat.
Brendstrup, Esbern, (R.*D.M.), (R.St.Stan.2.), (Pr.Kr.3.), Chef for 9. Regt...
Harbou, Frederik Hans Walther, (K.D.M.), (A.A.B.3.'), (N.St.0.3."), (S.Sv.3.'), (N.O.N.5.), (F.A.L.5.),

Chef for 2. Regt., tillige Kommandant paa Kronborg
Tuxen, August Peder, (R.ʻD.M.), (S.Sv.2.2), Chef for 5. Regt.
Stockfleth, Hannibal, (R.*), (N.O.N.3.), (S.Sv.3.'), Chef for 5. Drag.-Regt.
Arendrup, Albert, (R.*D.M.), (Gb.E.T.), (R.St.A.2.), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3.'), (P.Chr.3.),

(Pr.Kr.3.), (L.Æ.K.3.), (G.F.4.), Kmhr., til Raadighed ved Livgardens Liniebat......
Berthelsen, Berthel Palle, (R.'D.M.), (Sp.I.K.2.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3.'), Chef for 3. Regt..
Hansen, Anders Ludvig. (R.'D.M.), Chef for 10. Regt......
Rantzau, Fritz Carl, (R.*D.M.), Chef for 1. Art.-Bat., Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité. .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

6 7 8

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

2

18!

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

5 6 7 8

2/4 87 14%, 89

1852 28/ 1857 19/12 1856 29/3 1853

30%73 30%, 78 28, 76 30% 74

'/80 l. 78 V 76

[ocr errors]
[blocks in formation]

2

[ocr errors]

28/6 99

24/10

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Jessen, Andreas Carl Pilegaard, (R.*D.M.), til Raadighed for 1. Generalkommando....
Hoff, Otto Philip Amandus, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), Chef for Trainafd.
Lesser, Johan Andreas Ludvig, (R.*D.M.), (R.St.A.2. i Brillanter), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3."), Chef for

3. Bat. 17 kl.Band..
Barfoed, Ehler Nicolai, (R.*D.M.), uden for Nr. i Fodf., (Udskrivningschef).
Faurschou, Ole, (R.'D.M.), (R.St.A.3.), (P.S.B.A.3.), Kmjkr., Chef for 9. Bat.
Langhoff, Alexander, (R.'D.M.), Chef for 22. Bat.
Jenssen-Tusch, Harald, (R.'D.M.), Chef for 14. Bat..
Hemmingsen, Tycho Vilhelm, (R.'D.M.), Chef for 27. Bat..
Petersen, Harald Ditlev, (R.'D.M.), Chef for 16. Bat.
Dahl, Jens Peter Frederik Døderlein, (R.'D.M.), (S.Sv.2.?), Chef for Fæstn. Art. Regt.
Tretow-Loof, Laurentius Ludvig, (R.ʻD.M.), Chef for 26. Bat.
Busck, Andreas Sofus, (R.-D.M.), (S.Sv.3.“), Kmjkr., Chef for 3. Art.-Afd.
Thortsen, Axel, (R. *D.M.), (S.Sv.3."), (S.H.E.4.), Chef for Ing.-Regt., Medlem af Ing.-Korpsets tek-

niske Komité
Wolfhagen, Frederik, (R. *D.M.), Chef for 2. Art.-Afd.
Jensen, Christen, (R.'D.M.), Chef for 20. Bat.
Salto, Hans Christian, (R.*D.M.), Chef for 2. Art.-Bat.
Rantzau, Oscar, (R.*), Chef for 28. Bat...
Hansen, Hans Christian Marcus Gerhard Christopher, (R.'D.M.), af Rytt., Chef for Ride. og Beslagsk.
Jergensen, Gyde, (R."), (R.St.A.3.), Chet for 10. Bat.
Winge, Marius Edvard, (R.'), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (N.O.N.4.) (F.Æ.L.5.), Chef for Livgardens

Forstærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat.
Hilarius-Kalkau, Harald Axel, (R.'D.M.), (N.St.0.3.'), Chef for 12. Bat.
Wenck, Emil George Christian, (R."), Chef for 19. Bat.
Falkenberg, Einar, (R.*), (S.Kr.2.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3.*), (Sp.I.K.3.), (Sp.M.F.4.), (G.F.5.), Kmjkr.,

Chef for 3 .Ing.-Direkt.
Howitz, Frantz August Robertson, (R.*), Chef for 6. Bat.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »