Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Oberstløjtnanter af Linien,

con

........

coco non

afst.A-1 Jessen, Andreas Carl Pilegaard, (R.*D.M.), til Raadighed for 1. Generalkommando.........

Hoff, Otto Philip Amandus, (R.*D.M.), (S.Sv.2.2), Chef for Trainafd. ........
Lesser, Johan Andreas Ludvig, (R.*D.M.), (R.St.A.2. i Brillanter), (R.St.Stan.2.), (S.Sv.3."), Chef for

3. Bat. W hile Landhi.....
Barfoed, Ehler Nicolai, (R.*D.M.), uden for Nr. i Fodf., (Udskrivningschef).......
Faurschou, Ole, (R.'D.M.), (R.St.A.3.), (P.S.B.A.3.), Kmjkr., Chef for 9. Bat. .....

Langhoff, Alexander, (R.'D.M.), Chef for 22. Bat.
9 Jenssen-Tusch, Harald, (R.'D.M.), Chef for 14. Bat.....

Hemmingsen, Tycho Vilhelm, (R.'D.M.), Chef for 27. Bat...........

Petersen, Harald Ditlev, (R.'D.M.), Chef for 16. Bat.
Oberst 6 Dahl, Jens Peter Frederik Døderlein, (R.'D.M.), (S.Sv.2.), Chef for Fæstn.-Art. Regt. ...

Tretow-Loof, Laurentius Ludvig, (R. D.M.), Chef for 26. Bat. ...,
Busck, Andreas Sofus, (R.'D.M.), (S.Sv.3.4), Kmjkr., Chef for 3. Art.-Afd...
Thortsen, Axel, (R.'D.M.), (S.Sv.3.'), (S.H.E.4.), Chef for Ing.-Regt., Medlem af Ing.-Korpsets tek-

niske Komité ..............
Wolfhagen, Frederik, (R.*D.M.), Chef for 2. Art.-Afd. ..........
Jensen, Christen, (R.'D.M.), Chef for 20. Bat. ...
Salto, Hans Christian, (R.*D.M.), Chef for 2. Art.-Bat.......
Rantzau, Oscar, (R.*), Chef for 28. Bat..........
Hansen, Hans Christian Marcus Gerhard Christopher, (R.'D.M.), af Rytt., Chef for Ride. og Beslagsk.
Jørgensen, Gyde, (R."), (R.St.A.3.), Chet for 10. Bat. ..............................
Winge, Marius Edvard, (R.'), (R.St.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (N.O.N.4.) (F.Æ.L.5.), Chef for Livgardens

Forstærkningsbat., tillige tjenstg. ved Livg. Liniebat. .....

Hilarius-Kalkau, Harald Axel, (R.'D.M.), (N.St.0.3.'), Chef for 12. Bat. .......................... edot A30 Wenck, Emil George Christian, (R.'), Chef for 19. Bat.

Falkenberg, Einar, (R.*), (S.Kr.2.), (N.St.0.3.'), (S.Sv.3."), (Sp.I.K.3.), (Sp.M.F.4.), (G.F.5.), Kmjkr.,

Chef for 3 .Ing.-Direkt. .......
| 4 | Howitz, Frantz August Robertson, (R."), Chef for 6. Bat. ........

00 woordo

Tillagt Aldersorden som:

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Le I 85 11 1 381 1151

Sekondløjtnant.

28.

[ocr errors]

--

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

184, 1854 21/10 1852 18/s 1852

[merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »