Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Løjtnanter. C. P. L. Jürgensen. V. Henningsen. F. Brøckner. E. A. Restrup. G. V. J. Müller. V. V. Larsen. J. A. Bergh. J. P. Andersen. P. J. J. Johansen. J. H. 0. Neven. P. C. S. Rosenørn. J. Plouborg. J. P. Pedersen. L. G. Godskesen. F. C. L. Just. V. J. S. Christiansen. L. E. E. Aubertin. N. E. Hansen. C. P. G. Anders kouv. L. Jensen H. C. M. Hansen A. P. O. M. Hansen. A. C. V. Paulsen. A. Henningsen. H. Hansen. M. O. Ræder. 0. Bing P. E. Ringsted.

J23.

27. 47. 51. 55. 68. 91. 104. - 112.

143. - 161. - 190. - 224. - 225.

229. - 234, - 244. - 248. - 272. - 275. - 284. - 286.

294. - 321.

332. - 337. - 380. 389.

Lojtnanter. E. F. Berntsen. E. C. Eriksen. J. P. Schmidt. A. L. E. Reeh. C. F. Rømer. J. C. Larsen. N. P. Nielsen. J. P. A. Rasmussen. J. A. Jørgensen. C. M. E. Baland. 0. N. S. E. Sihm. A. C. L. Viale. V. T. Bang. 0. d'A. Møller. A. Thranum. A. F. Levinsen. H. H. Brems. A. Blichfeld. K. Tejlmann. V. M. Schjellerup. S. S. J. L. Sally. L. Hansen. L. F. Worsøn. 0. E. Andersen. J. A. Jensen. P. S. Pécheur. C. E. A. Stendrup. H. E. S. Hansen.

J 9.

12. 22. 24. 26. 43. 48. 67. 105. - 117. - 133. -- 146. - 157. - 185. – 197. - 217. - 227. - 249.

269.

283. - 285.

288. - 291. - 307, - 308.

339. - 340. - 391.

P. Pedersen, Intendant.
H. Arendrup, Korpslæge,
Dr. med. A. E. Stadfeldt, Korps.
J. S. E. Kähler, Reservelæge,

[blocks in formation]

Løjtnanter.

(1ste Bataillon).
G. C. J. Johansen.
A. J. Schlichtkrull.
J. P. M. Ulfbeck.
M. L. Frandsen.
H. V. P. Jensen.
L. A. Larsen.
P. E. Holm.
A. Luja.
E. H. Curtz.
C. N. Landschultz.
R. A. N. Rasmussen.
A. V. G. Kjær.
V. E. Ringer.
C. C. E. Møller.
C. Just.
A. G. P. Varder.
H. von Holstein.
J. A. L. Møller.
J. V. Krause.
C. M. F. J. Helmarth.
E. Holm.
S. P. Jensen.
A. V. B. Hasselager.

J 401.
- 405.

431.
452.
- 475.
480.
491.
-- 534.
-- 546.

549.
559.
565.

611.
- 618.

655. 662. 669. 679. 702. 720. 721. - 732. – 733.

Lojtnanter.

(2den Bataillon).
G. V. Schlegel.
V. N. E. V. Busch.
M. C. Brandt.
E. N. Thomsen.
N. Nielsen.
0. F. G. Petersen.
B. A. Bøye.
M. S. Hansen.
L. Christensen.
H. C. Ørsted. Matsen.
P. G. Mogensen.
P. V. Poulsen.
H. J. Laub.
V. C. Madsen.
S. M. Jürgensen.
K. Bramsen.
0. L. Skovgaard.
A. B. Bondesen.
A. C. M. Hartmann.
A. T. Brønnum.
V. S. L. Dahl.
N. L. Nielsen.
E. Jerichau.
C. J. A. C. Wetterstrøm.

J 404. - 467.

- 472. - 504. - 510.

512. - 516. · 517. 532. 543. 547. 553. - 583. - 608. · 615.

626. · 628. 630.

641. --- 660. -- 676. --717. - 727. 756.

[ocr errors]

J 123. - 205.

52.

Artillerikompagnierne.

Kompagnichefer.
Løjtnant H. L. Nielsen, Chef for 2. Komp.
- F. J. Engelhardt, Chef for 1. Komp.

Løjtnanter.
C. V. Thalbitzer.

J 11. P. Vermehren. C. Fahnøe.

18. V. V. Thorball. A. H. Wesenberg.

38. A. Smith. H. Rohde.

A. C. Holmblad. J. A. G. Rasmussen,

75. E. J. Norup. J. C. Jensen.

76. C. N. W. Flindt. S. T. P. Lichtenberg.

77. J. C. Jacobsen. A. F. F. Lüchow.

95. H. A. K. Deichmann. C. D. Fog.

163. V. Lunn. A. V. Qvistgaard.

· 164. C. G. Svendsen. V. E. Nielsen.

210. N. G. la Cour. K. H. E. L. Lerche.

- 252. C. S. Leth. J. Poulsen.

- 259. S. E. Nørholm. H. S. Køhler.

- 260. R. H. Wiese. G. C. Gravesen.

. - 299. 0. Schmidt. A. G. Fich.

- 300. G. J. Nielsen. A. V. Lendal.

- 301. A. B. Frederiksen. N. H. Thisted,

- 325. P. V. Schrøder. A. P. T. Nielsen.

383. C. G. Løngreen. 0. H. N. Schjøtz.

386. A. Gjellerup. A. V. Nielsen.

410.

K. Wissing A. E. Friis.

- 419. C. J. M. R. Marfelt.

J. Wulff.

J 420. - 448.

487. 507. 524. 531. 560.

562. -- 570.

572.

646. - 649.

651. 686. 688. 691. 692. 707. 710.

737. - 740, - 748. -- 749.

0 10. ved Artillerikompagnierne. S 15. læge, ved Væbningens Fodfolk. S 33. ved Artillerikompagnierne. T 15.

Bornholms Væbning.

Oberst W. F. Laub, (K.'D.M.), Chef.
Kaptajn H. M. Nielsen, af Art., til Raadighed, Tøjmester.

D 2.
F 65.

Fodfolket.

Rytteriet. Oberstløjtnant C. C. Chabert, (R.*), Ba

Eskadronschef, taillonschef.

D 14.
Ritmester H. C. Koefoed.

F 66.
Kompagnichefer.
Kaptajn 0. L. Koefoed, Chef for 3.

Løjtnanter.
Komp.

F 42.
J. J. Hintze.

J 203. - J. C. Kofoed, Chef for 1. Komp. 55.

L. P. Olsen.

486. Løjtnant J. M. Sonne, Chef for 2. Komp. J 25. H. V. Maegaard. Chef for 4. Komp. - 106. Løjtnanter.

Artilleriet. J. M. Dam.

J 276.

Kompagnichefer. H. D. Bidstrup.

394. H. A. J. Mortensen.

450. Løjtnant N. C. Koefoed, Chef for 1. K. Jespersen.

Komp. .

J 99. H. Grønberg.

463. -- 613.

H. C. Koefoed, Chef for 2. Komp. A. K. Kaas.

- 657. 0. Thorsen.

- 684.

Løjtnanter. G. C. Bjørnson. - 685. H. M. Larsen.

J 71. N. C. G. d'O. Willemoës.

120. Sekondløjtnanter. 0. H. C. Bille.

620. M. P. Petersen.

K 380. N. G. Køje.

- 439. H. Hansen.

- 448. C. J. A. Staberg.

- 460. B. Nielsen.

- 642. A. E. Andreasen.

643. Byfoged og Byskriver i Rønne Valdemar Christian Bohn Olivarius, (R.*D.M.), konst. Auditør. Peter Nicolaj Jensen, Regnskabsfører. Peter Dircks, Læge.

- 535.

/ H. Frigaard.

IV. Officerer à la suite.

Generalmajor, Hs. Højhed Prins Johan til 1. Kaptajn, Hs. kgl. Højhed Prins Jean af Or.

Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg. (R. léans, Hertug af Guise, (S.K.*), (Gb.E.T.). E.*S.K.*D.M.), (Gb.E.T.), (S.Sf.), (S.CarlXIII.),

Premierløjtnant Paul Ludvig Baron Peters. (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.O.), (Pr.S.O.), (Pr.

dorff. (R.*), Kammerjunker. R.0.1.*). (N.St.0.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (R.St.A. 1.), (F.Æ.L.1.), (R.St.Stan. 1.). (P.T.&S.1.), (M.V.Kr.1.), (N.G.L.1.), (G.F.5.), Ordenskansler, Dr. phil.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

! | Leschly, Mauritz, (K.'D.M.), (E.M.2.), (M.S.Gr.1.), (F.Æ.L.4.), kommanderende General i 2. Gene.

ralkommandodistrikt. 2 Kühnel, Arnold August Blichert, (K.'D.M.), (M.S.Gr.1.), (S.Sv.1.),(R.St.Stan.2.),(N.O.N.3.).(S.Sv.3.), kom

manderende General i 1. Generalkommandodistrikt, tilforordnet Forsvarskommissionen af 1902.

[subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

Generalmajorer af Linien.
Wagner, Frederik August Hartvig, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.St.Stan.l.), (S.Sv.1.), (N.St.0.2.'), (F.A.L.5.).

Generalinspektør for Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Ar

tilleriets øvrige Afdelinger, (tillige Generalinspektør for Søartilleriet)...
Holbell, Harald, (K.'D.M.), (E.M.2.), (I.Kr.1.), (S.Sv.3.'), (I.St.M.&L.5.), (F.Æ.L.5.), Chef for Fyenske

Brigade...
Hegermann-Lindencrone, Johan Frederik, (K.'D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (Chr. IX.M.T.), (R.St.A.1.),

(S.Sv.1.), (N.$t.0.1.), (Pr.R.O.2.*), (Pr.Kr.2.), (L.E.Kr.2.), (S.Kr.2.*), (B.Z.L.3.), (F.Æ.L.3.), (G.F.4.),

Kmhr., Generalinspektør for Rytteriet
Madsen, Vilhelm Herman Oluf, (S.K.-D.M.), (F.M. i Guld), (E.M.2.), (R.St.Stan.1.), (Pr.Kr.1.), (S.Sv.1.),

(F.A.L.2.), (N.St.0.2.'), (S.V.3.'), (N.L.3.), (R.St.A.3.), uden for Nr.......
Lütken, Christian, (K.'D.M.), (E.M.2.), (0.F.J.1.),), (S.Sv.2.'), Chef for 1. Sjællandske Brigade
Lemvigh, Waldemar Eduard, (K.’D.M.), (E.M.2.), (M.S.Gr.1.), (R.St.Stan.2.*), (S.Sv.2.'), (Stb.V.2.),

(Pr.R.O.2.*), (Pr.Kr.3.), (R.W.4.), Kmhr., Generalinspektør for Fodfolket.
Schroll, Carl Adolph, (K. ?D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.*), (F.Æ.L.4.), (S.V.3."), Chef for 1. Jydske Brigade
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm Thuerecht, (K.’D.M.), (E.M.2.), (R.St.Stan.l.), (R.St.A.2.), Chef for 2.

Sjællandske Brigade .....
Gortz, Jens Vilhelm Charles, (K.D.M.), (N.St.0.2.'), (F.Æ.L.3.), (G.F.5.), Chef for Generalstaben ..
Grüner, Theodor Sophus, (K. D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.2.), Generalinspektør for Ingeniørtropperne og

Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger ..
Rasmussen, Eiler Christian, (K.'D.M.), (S.Sv.2.2), Chef for 2. Jydske Brigade

9 10

1 2

3
4

5

Generalmajor af Forstærkningen.
Nieuwenhuis, Peder Nicolaas, (K. ?D.M.), (E.M.2.), (N.St.0.2.'), (N.O.N.3.), (S.Sv.3.'), (L.E.Kr.5.), (F.A.L.5.),

Chef for Kjøbenhavns Væbning ...

16

« ForrigeFortsæt »