Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][table][ocr errors]
[ocr errors][table][merged small][table][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Rytteriet.

EekadroMOhef.

Ritmester H. C. Koefoed.

[ocr errors]
[ocr errors]

Lejtnanter.

Artilleriet.
Kompagnichefer.

Koefoed, Chef for

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Fodfolket.

Oberstlejtnant C. C. Chabert, (R.*), Bataillonschef. D 14.

Kompagnichefer.

Kaptajn O. L. Koefoed, Chef for 3.
Komp.

— J. C.Kofoed, Chef for 1. Komp,
Lojtnant J. M. S о n n e, Chef for 2. Komp. J üo.

- H. V. Maegaard, Chef for 4. Komp. —106.

Lejtnanter.

J. M. Dam.
H. D. Bidstrup.
H. A. J. Mortensen.
K. Jespersen.
H. Grenberg.

A. K. Kaas.
O. Thorsen.

G. C. Bjornson.

Sekondlejtnanter.

M. P. Petersen. K380.

N. G. K0j6. —439.

H. Hansen. —448.
C. J. A. Staberg. -460.

B. Nielsen. — 642.
A. E. Andreasen. —643.
Byfoged og Byskriver i Renne Valdemar Christian Bohn Olivarius, (R.*D.M.), konst. Auditor.
Peter Nicolaj Jensen, Regnskabsferer.

Peter Dircks, Lœge.

— H. C. Koefoed, Chef for 2. Komp. -463. Lejtnanter.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Grenerallejtnanter.

Leschly, Mauritz, (K.'D.M.). (E.M.2.), (M.S.Gr.l.), (F.;E.L.4.), kommanderende General i 2. Generalkommandodistrikt

Kühnel, Arnold August Blichert, (K.'D.M.), (M.S.Gr.l.),(S.Sv.l.),(R.St.Stan.2.),(N.O.N.3.),(S.Sv.3.'),kommanderende General i 1. Generalkommandodistrikt, tilforordnet Forsvarskommissionen af 1902.

[ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »