Billeder på siden
PDF

ïïndervisningsanstalter.

[merged small][ocr errors]

Kaptajn af Ing.-Korpset H. C. Faber,
(R.*), i Krigsbyguingskunst. E 59.

I — -- L. A.Madsen, i alm. Bygnings

kunst. — 82.

— af Fodfolket H. H. Bond о, (R.*), i Gymnastik. — 110.

af Generalstaben J. P. V. F. Jacob i,

i Krigskunst. — 114.

— af Fodfolket E. Hoi ten-Nielsen,

i Engelsk. —121. K. C. Rockstroh, i Tysk. —162.

— af Ing.-Korpset N. F. Mehl, i tek

iiisk Mekanik. —170.

— af Artilleriet R. Kall, i Krigskunst

og Krigshistorie. — 175.

— af Fodfolkets Forst. CR. Kofoed-
J en sen, (R"), i Terraintegning og
Ridsefjertegning. F 28.

Premieiiojtnant af Artilleriet E. J. A.
Klein, i Matematik. G 7.

- af Fodfolket O. Belck, i Matematik. — 8.

Auditor P. K. Diderichsen, i Retslœre. L 5.

Kontorchef, Cand. jur. & polit, Cordt Einar Trap, i Statistik.

Dr. phil. Hermann Heinrich Louis Schwane nf Hi g el, i Historie.

Professor Peter Oscar Qvirin Dab Iber g, i Geografi.

Orerlœrer, Cand. mag. Christian Hyldgaard

Haunstrup, i Tysk. Cand. map. Vilhelm Christian Frantz Ehren

cron-Müller, i Historie og Dansk.

II Dr. phil. Poul Heegaard, i Matematik.
Mag. scient. Einar Christian Saxtorph Bill-

'i mann, i Kemi.
Mag. art. Carl Peder Casper Lundbye, i
Dansk.

Professor l'ierre Oesterby. i Fransk.

Midlertidig tjenstgerende.

Premierlojtnant ved 9. Bat. H. A. L.

Busch. G 196.

- — 25. Bat. H. J. P. Jarmer. -225. - 13. Bat. S. Ryberg. - 236. Elever.

JSldete Klasse. g Premierlojtnant ved 2. Art.-Bat. E. H.

Jorgensen, 36.

11. Bat. C. A. Diechmann, 109.

1. Art.-Afd. C. J. C. Harhoff, 124.

18. Bat. S. S. M. L. Kyhl, 151.

9. Bat. H. D. Hansen, 164.

1. Art.-Afd. Я. N. K. Rordam, 183.

8. Bat. C. Jacobsen, 193.

17. Bat. C. V. Hoppe, 198.

6. Bat. С F. Tretow Loof, 199.

23. Bat. E. C. Hertel, 207.

4. Bat. H. L. E. Ringsted. 208.

14. Bat, J. V. Larsen, 215.

Ing.Regt. H. P. E. Jensen, 230.

5. Drag.-Regt. E. Leschly, 243.

3. Drag.-Regt. P. C. E. Krarup. 256.

3. Art.-Afd. V. Balslev, 257.

4. Art.-Afd. P. E.F.B. Hy llested, 259.

Ing.-Regt. K. S. Prytz, 280.

- E. С F. W. Koch, 281.

1. Art.-Aid. M. J. H. Davidsen, 282.

- — Ing.-Regt. L.B. Bolt-Jergensen, 297.

P. L. Ramm, 298.

1. Art.-Afd. C. Buchwald, 299.

3. Art.-Bat. O. Heegh-Guldberg, 300.

4. Art.-Afd. O. N. Schmidt, 306.

3. Art.-Afd. C. Leschly, 307.

2. Art.-Afd. O. A. C. Jacobs, 324.

3. Art.-Afd. A. Falkin g, 327.

13. Bat., tjg. ved Art. J. W.

Moller. 329.

Nœstœldste Klasse.

A- К

Sekondlejtnant ved 1. Bat. E. J. Ipsen, 525.

— - — O- J. Larsen, 527.

17. Bat. A. M. Poulsen, 528.

2. Art-Bat. C. A. Aagaard

Hansen, 550.

17. Bat. A. Rasmussen, 553.

P. J. B. Serensen, 554.

1. Bat. E. A. Foss, 706.

23. Bat . H. H. Sonne, 721.

19. Bat. C. Lembcke, 731.

2a Bat. A. Schwarz-Nielsen, 733.

3. Art.-Bat. O. M. Duus, 752.

Sergent ved Ing.-Regt. C. C. Hedegaard,

26. Bat. A. C. J. A. Hartz,

menig ved 21. Bat. S- A. L. Ekman,

E. Hartvig,

J. V. v. Staffeldt,

22. Bat. A. O. Hjarlitz,

E. Gortz,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Auditor P. K. Dide ri chsen, Kancellist hos Generalauditoren. L 5.

Forplejningskorpset,

Oberst H. A. Bache, (K.2D.M.). (E.M.2.), Generalintendant og Chef for Korpset. M 1.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sundhedetroppernes Depot.

(Kjobenhavn.)

Kaptajn af Fodfolket H. O. M. Hoff, (R.*), Kommander for Sundhedstrop-
perne.

[ocr errors]

H. Arendrup, Korpstege.
J. S. E. Kahler, Reservetege.

s 15. T 15.

« ForrigeFortsæt »