Billeder på siden
PDF

Undervisningsanstalter.

Officerskolen.

Kaptajn af Ing.- Korpset H. C. Faber,
(Frederiksberg Slot.)
(R.*), i Krigsbygningskunst.

E 59.
- -- L. A. Madsen, i alm. Bygnings.
kunst.

-- 82. Chef.

af Fodfolket H. H. Bondo, (R.*), i Oberst af Artilleriet G. F. K. Harhoff,

Gymnastik

- 110. (K.PD. M.).

B 5. | -- af Generalstaben J. P. V. F. Jacobi,

i Krigskunst. Skoleofficerer.

- af Fodfolket E. Holten. Nielsen,

i Engelsk. Kaptajn af Artilleriet J. C. M. R. Skade,

- - K. C. Rockstroh, i Tysk. (R.*), tillige Lærer i Artilleriets Eks.

- af Ing.-Korpset N. F. Møhl, i tek. ercits.

E 33.

nisk Mekanik. Ritmester af Rytteriet C. P. Wahl,

- af Artilleriet R. Kall, i Krigskunst (R.*), tillige Larer i Ridning og Rytte

og Krigshistorie.

- 175. riets Eksercits.

– 57.

-- af Fodfolkets Forst. C. R. Kofoed Kaptajn af Fodfolket H. E. Wolf, tillige

Jensen, (R.*), i Terraintegning og Lærer i Hærordning, Tjenesteregle.

Ridsefjertegning.

F 28. ment og Fodfolkets Eksercits. - 163.

Premierløjtnant af Artilleriet E. J. A.
Klein i Matematik.

G 7.
Skolens øvrige Lærere.

- af Fodfolket 0. Bølck, i Matematik. – 8.

Auditør P. K. Diderichsen, i Retslære. L 5. Oberstløjtnant af Artilleriet N. V. S.

Kontorchef, Cand. jur. & polit. Cordt Einar Holbek, (R.*), i Fransk.

Trap, i Statistik - - H. C. Hammer, (R.*), i Artilleri

Dr. phil. Hermann Heinrich Louis Schwaog Vaabenlære.

- 42.

nenflügel, i Historie. - -- H. L. H. Tuxen, R.*D.M.), i

Professor Peter Oscar Qvirin Dahlberg, i Maskinlære og Teknologi.

Geografi. - af Fodfolket E. Wolff, (R.*), i Krigs.

Overlærer, Cand. mag. Christian Hyldgaard kunst og krigshistorie.

Haunstrup, i Tysk. - - M. J. Sand, (R.*), i Geodæsi,

| Cand. mag. Vilhelm Christian Frantz Ehren. Topografi og Terraintegning.

-- 58.

cron. Müller, i Historie og Dansk. Kaptajn af Artilleriet L. J. M. Ernst,

Dr. phil. Poul Heegaard, i Matematik. (R.*), i Naturlære.

E 12. Mag. scient. Einar Christian Saxtorph Biil. - af Fodfolket M. J. Darre, (R.*), i

mann, i Kemi. Topografi og Terraintegning. - 16. 1 Mag. art. Carl Peder Casper Lundbye, i Kontorchef i Krigsministeriet, Kaptajn

Dansk. u. f. N. i Ing.-Korpset A. Levinsen,

Professor Pierre Oesterby, i Fransk. (R.* D.M.), i beskrivende Geometri. -- 26. Kaptajn af Fodfolket T. Freiesleben,

(R.'), i Hærordning, Tjenesteregle. ment og Fodfolkets Eksercits.

Midlertidig tjenstgørende. - af Artilleriet N. E. Lomholt, (R.*), Premierløjtnant ved 9. Bat. H. A. L. i Artilleri. -- 52. Busch.

G 196. - af Generalstaben A. G. Nyholm, |--- 25. Bat. H. J. P. Jarmer. (R."), i Krigsbygningskunst. .! -- 13. Bat. S. Rybery.

-- 236.

43.

-- 225.

151,

B.

208.

215.

[ocr errors]

Elever.

| menig ved 2. Bat. W. C. Laybourn, Ældste Klasse.

-. – 14. Bat. K. R. Ollendorff,

- - 29. Bat. N. Andersen, Premierløjtnant ved 2. Art.-Bat. E. H.

- Livg. Liniebat. J. D. v. Stemann, Jørgensen,

36. - - 11. Bat. C. A. Diechmann, 109.

- Ing.-Regt. P. P. P. Dorph. - 1. Art.-Afd. C. J. C. Harhoff, 124. - - 18. Bat. S. S. M. L. Kyhl, -- 9. Bat. H. D. Hansen,

164.

Sekondløjtnant ved 25. Bat. S.Halvorsen, 649. 183.

- - 16. Bat. H. F. A. Goth, -- -- 1. Art.-Afd. H. N. K. Rørdam,

831.

-- 17. Bat. C. F. C. Borch, -- 8. Bat. C. Jacobsen,

833. 193.

-- 18. Bat. M. P. Nørgaard, --- 17. Bat. C. V. Hoppe, 198.

839.

menig ved 15. Bat. H. M. E. Hansen, --- 6. Bat. C. F. Tretow Loof, 199. 23. Bat. E. C. Hertel,

- K. C. Zeilau, 207.

---- H. E. G. A. Falkenberg, - - 4. Bat. H. L. E. Ringsted,

J. W. G. Norrie, -- 14. Bat. J. V. Larsen,

0. Hommingsen,

230. - Ing. Regt. H. P. E. Jensen, 5. Drag.-Regt. E. Leschly, 243.

D. Friis,

E. E. R. Bentzon,

256. - - 3. Drag.-Regt. P. C. E. Krarup, 3. Art.-Afd. V. Balslev,

F. F. Tillisch,

257. 4. Art.-Afd. P. E. F. B. Hyllested, 259.

A. J. Holbek,

280. - - Ing.-Regt. K. S. Prytz,

C. F. Haxthausen,

O. Müller, -

281. - E. C. F. W. Kocb, -- 1. Art.-Afd. M. J. H. Davidson, 282.

Bat. C. Skovmand,

0. 0. Pontoppidan, -- Ing.-Regt. L. B. Bolt Jørgensen, 297.

- C. Raabye, -- P. L. Ramm,

298. 1. Art.-Afd. C. Buchwald, 299.

T. Gredsted,

A. Nissen, - - 3. Art.-Bat. 0. Høegh Guldberg, 300. 4. Art.-Afd. 0. N. Schmidt,

H. K. Baron Haxthausen,

306. 3. Art.-Afd. C. Leschly,

307.

G. M. K. Fog,

8. Bat. S. E. Ankjær, - - 2. Art.-Afd. O. A. C. Jacobs, 324. - - 3. Art.-Afd. A. Falking,

327.

Livg. Liniebat. K.S. Kofoed-Hansen, - - 13. Bat., tjg.

- 3. Art.-Bat. J. B. Ussing, ved Art. J. W.

- -- Ing.-Regt. J. Hansen. Møller.

329. Næstældste Klasse.

Yngste Klasse.

к A.

Sekondløjtnant ved Ing. Regt. J. V. Sekondløjtnant ved 1. Bat. E. J. Ipsen, 525.

Pedersen,

604. --- 0. J. Larsen,

527.

- - 2. Bat. G. Lütken, - - 17. Bat. A. M. Poulsen,

528.

-- 1. Art.-Bat. L. T. Schmidt, 660. -- 2. Art.-Bat. C. A. Aagaard

Ing.-Regt. F. M. Borch, Hansen,

550.

- - 5. Drag.-Regt. V. E. A. Bülow, 705. - - 17. Bat. A. Rasmussen,

553.

- - 28. Bat. C. F. Løkkegaard, - -- P. J. B. Sørensen,

- - 21. Bat. 0. B. Gerner. Ras. - 1. Bat. E. A. Foss,

mussen, -- 23. Bat. H. H. Sonne,

-- 11. Bat. P. C. Poulsen,

730. --- 19. Bat. C. Lembcke,

--- 3. Bat. A. A. J. E. Hoode, – 28. Bat. A. Schwarz-Nielsen,

---- 26. Bat. T. Hansen, 733.

740. -- 3. Art.-Bat. 0. M. Duus,

752.

- – 27. Bat. L. Madsen, Sergent ved Ing.-Regt. C. C. Hedegaard,

Korporal ved Ing.-Regt. J. A. Jørgensen, - - 26. Bat. A. C. J. A. Hartz,

- - - S. R. Haagensen. menig ved 21. Bat. S. A. L. Ekman, ––– E. Hartvig, -- - J. V. v. Staffeldt, - - 22. Bat. A. O. Hjarlitz,

- E. Gørtz,

raisio
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors]

703.

728.

554.

706.

729.

[ocr errors]

721. 731.

736.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

H. A rendrup, Korpslæge.
J. S. E. Kähler, Reservelæge.

S
T

15. 15.

E 129.

Gymnastikskolen.

Sekondløjtnantskolen for Fodfolket. (Kjøbenhavn.)

(Kronborg.)

Kaptajn af Fodfolket J. Jørgensen,
Kaptajn af Fodfolket H. H. Bondo,

Forstander.
(R.*), Chef.

E 110. 1471.29 BPremierløjtnant ved 29. Bat. L. Broch,

Midlertidig tjenstgerende.
(M.f.D.R.), midlertidig tjenstgørende. G203.

Premierløjtnant ved 4. Bat. T. F. P.
Troels-Smith.

G 56. - ved 16. Bat. H. S. Sander, Lærer. – 223.

- ved Livg. Liniebat. V. Baron We - ved 19. Bat. S. K. Larsen, midler

dell-Wedellsborg. tidig tjenstgørende.

-- 224. || - ved 3. Bat. J. W. Jantzen. sofiaB.7.0.Jongenser:

-. ved 27. Bat. 0. C. Obel.

- ved 21. Bat. H. A. R. Hanson.
G. Norrie, (R.*), Korpslæge.

S 10.
P. F. Koch, Reservelæge.

T 6. J. C. Jørgensen, Korpslæge.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Forplejningskorpset.
Oberst H. A. Bache, (K.?D.M.). (E.M.2.), Generalintendant og Chef for Korpset.
Korpsets Stab.

Intendant H. P. Hansen, (M.f.D.R.),
Stabsintendant C. J. Goldschmidt,

Forvalter ved Inventariedepotet.

- T. S. Olsen, Bogholder og Kas:
(R.*D.M.), Stabschef. 14 Radhe M5.
Overintendant J. 0. Hansen, (R.*) statt .

serer ved Munderingsdepotet.
Intendant A. Rasmussen 41 KM

- E. F. C. H. Eggers.
725.

Intendant af Forstærkningen F. Grü.
- C. C. A. Thrue.
- N. J. Nielsen. 14 Rearch

- 40.

ner, til Raadighed.

[ocr errors]
[ocr errors]

Til Raadighed.
F. J. H. Lützhøft, Korpslæge.

S 16.
Overintendant C. T. Jahnsen, (R."),
(E.M.2.).

N 12
Korpsets Skole.

Forplejningskorpsets Besigtigelses-
Overintendant A. L. Eich, (R.*), For.

kommission. stander.

N 9.

Kaptajn ved Trainafd. F. E. Hansen,
Intendant C. E. Pallis.

0 17.
(R.).

E 9. - G. A. V. 0. Jensen.

--- 28.

- ved 4. Bat. T. F. Elster, (R.*).
– A. I. Andersen, til Raadighed.

- ved 13. Bat. N. P. Ellow, (R.*).
Ritmester F. C. J. Engelbrecht, (R.*),

Stabschef hos Generalinspektøren for
H. Arendrup, Korpslæge.

Rytteriet, ekstraordinært Medlem ved
J. S. E. Kähler, Reservelæge.

T 15. Behandling af de Sager, der angaar
Rytteriet.

- 95.

Kaptajn ved 21. Bat. L. Gerlach. - 126.
Iste Generalkommandointendantur. Stabslæge J. F. Hempel, (R.*D.M.), ved
(se Side 13.)
Lægekorpsets Stab.

Q5.
2den Generalkommandointendantur. Oberst August Stephan Frederik Chri-
(se Side 13.)

stian Kellner, (R.'D.M.), (E.M.2.).

Oberstløjtnant Edvard Waldemar Sass,
Materielintendanturen.

(R.*), (E.M.2.).
Stabsintendant C. E. Brasen, (R.*D.M.),

Kaptajn Frederik Peter Grünwaldt, (M.f.D.R.), Chef.

(R.*), (E.M.2.). Overintendant F. C. Frederiksen, Ma Chefen for Gymnastikskolen.

gasinforvalter ved Munderingsdepotet. N 23. | 1 Kaptajn af Flaaden.

15.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Sundhedstroppernes Depot.

(Kjøbenhavn.)
Kaptajn af Fodfolket H. O. M. Hoff, (R.*), Kommandør for Sundhedstrop.

perne.

E 41.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »