Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]

Fæstningsofficerer og Garnisonsauditører m. fl.
Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn. ||

Korsør Søbatteri.
Oberst af Fodfolket L. Severin, (K."

Oberst Niels Peter Georg la Cour,
D.M.), (Gb.E.T.), (E.M.2.), Kommandant. B 3. (R.*), (E.M.2.), højstbefalende.
Kaptajn af Fodfolket L. A. C. Raabye,

(R.*), til Tjeneste hos Kommandanten. E Auditor A.P.Larsen, Garnisonsauditør. L 7.

Fredericia Fæstning. G. A. Gradman, Intendant.

( 20. Chefen for 7. Regt., Oberst A. T. L. tot. To Jerseme

Liljefalk, (R.* D.M.), (M.f.D.R.), (E.M.

2.), fung. Kommandant.

| Auditør C. B. Withusen, Garnisons Paa Kronborg og i Helsinger.

auditør. Chefen for 2. Regt., Oberst F. H. W. Harbou, (K.?D.M.), fung. Komman.

Bornholm. dant.

B 32. Oberst W.F. Laub, (K.PD.M.), KommanAuditor J. Krabbe, Garnisonsauditør. 6. dant.

17

[ocr errors]

11.

[ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »