Billeder på siden
PDF
[ocr errors]

Chef. C 84. Kaptajner.

K. A. E. Nielsen, (R.*), Chef for 4. Komp. E 36.

J. M. Fogtmann, Chef for 1. Komp. —134.

A. A. L. Beck. Chef for 2. Komp. — 159. J.O. Jensen, (M.fD.R.), Chef for 3. Komp. - 238.

Premierlejtnanter.

C. V. Nyholm, Adjutant. G 121.

C. F. Tretow-Loof. - 199.

H. V. B. Rorbye. -322.

T. E. Ege. - 379.

Sekondlejtnanter.

J. M. Fabricius. K 305.

V. A. Hansen. —387.

P. J. Baron Bertouch-Lehn. —462.

S. A. Hasselbalch. —630.

K. H. Petersen. —654.

T. F. Steenberg. —880.

J. K. T. Welling. —889.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][table][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ute Bataillon.

(Aalborg.)

OberstLaitnant A. T. Hammelev, (R.*),

Chef. C 41.
Kaptajner.

J. P. Petersen, Chef for 1. Komp. E 113.

C. J. Lagoni. Chef for 4. Komp. —116.

P. L. M. Birke, Chef for 3. Komp. —209.

J. Rohlèder, Chef for 2. Komp. —236.

Premierlejtnanter.

C. A. Diechmann. G 109.

O. V. F. Laub, Adjutant. —197.

O. G. Christensen. —266.

J. Jensen. — 291.

H. V. Lier. -314.

E. E. L. T. Schultz. -335.

Sekondlejtnanter.

H. T. Trolle. K 375.

L. V. M. Erichsen. —384.

A. R. C. Larsen. — 386.
H. O. N. Guldberg. -432.
E. Lunding. —487.
O.Jensen. —489.

B. J. Jenssen-Tusch. —648.
H. J. B. Olsen. -653.
E. H. Dederding. —655.
P. C. Poulsen. —730.

C. T. la Cour. -849.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][table][merged small][ocr errors]

Officerer, ansatte uden for Afdelingerne.

Oboist L. Severin, (K.'D.M.), (Gb.E.T.), (E.M.2.), Kommandant i Kjebenhavn og Citadellet Frederikshavn. B 3.

Oberstlojtnant A. C. P. Jessen, (R.* D.M.), til Raadighed for 1. Generalkdo. C 1.

— P. C. Anning-Petersen, (R.*), Chef

for Skydeskolen. — 64.

Kaptajn H. O. M. Hoff, (R.*), Chef for Hœrens Militœiaibejderdepot, Kommander for Sundhedstropperne. E 4l.

— P. W. Ibsen, (R.*), Adjutant hos

Hs. Majestsot Konten. — 46.

— L. A. C. R a ab y e, (R.*), til Tjeneste hos Kommandanten i Kjobenhavn og Citadellet Frederikshavn. — 60.

— B. L.C. H a ase, (R.*), til Raadighed for Gi-neralinspekteren for Fodfolket. — 62.

— J. A. L. Christensen, (R.*), Lœier

ved Skydeskolen. — 75.

— H.H. Bondo, (Ю, Chef for Gymmastikskolen. —110.

— J. Jorgensen.ForsfanderforSekondlejtnantskolon for Fodfolket. —129.

— E. O. N. Castonier, (R.*), Adjutant

hos Hs. Majestœt Konaen. —132.

— H. E. Wolf, Skoleofficer og Lœrer

ved Officerskolen. — 163.

— C. S. N. Streibig, til Raadighed for Generalstaben. — 226.

— O. Friie, til Raadighed for (ieneralstaben. — 243.

Premierloitnant F. Cramer, Adjutant hos Forsvarsministeren. G 66.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »