Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Sekondløjtnanter. J. M. Fabricius. V. A. Hansen. P. J. Baron Bertouch-Lehn, S. A. Hasselbalch. K. H. Petersen. T. F. Steenberg. J. K. T. Welling.

K 305. - 387. - 462.

630. - 654. - 880. 889.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Premierløjtnanter. V. C. Snerding, Adjutant. L. Broch, (M.f.D.R.). L. T. T. Lauritsen. 0. K. A. Ravnkilde. H. F. R. von der Maase.

G 47. — 205.

dag'r.29.B. -301

.

319. 342.

[blocks in formation]

Løjtnanter. S. S. Wellendorf. N. B. Lund. P. C. Jørgensen. C. S. Jensen. C. E. Villadsen. M. R. Nielsen. N. Olsen. J. P. Jacobsen. V. Rodskjær. R. V. R. Lund. N. K. Hansen. J. Pedersen. R. Steffensen. J. C. Jørgensen.

J 39.

168. - 176.

237. - 247. - 306. - 358. - 451. - 542 -- 554. - 590.

595. - 735). - 751,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Løjtnanter. J. N. C. Hansen. A. H. Møller. J. S. Lyng. H. C. Møller. 0. F. Carstensen. E. Hoft. H. F. S. Grundtvig. J. Christiansen. H. V. Møller. N. Brüel. P. L. Pedersen. A. Svanholm. A. F. Eriksen. L. K. Madsen. N. P. Christensen. K. K. Holm. J. H. Møller. T. N. Hansen. C. Andresen. J. H. Nielsen. J. A. A. Sølver. H. B. Johnsen. F. L. Bruun. H. E. Albrectsen. V. A. Ditzel. J. P. T. Gall. J. E. Holle. V. L. J. Wæver. C. M. Jensen. V. G. Moltke. J. P. A. Hansen.

J 21.

54. 58. 89. 126. - 131. - 140. - 154. - 167. - 169.

192. - 201. - 241. - 280. - 357. 396.

453. - 469. - 477.

483. - 509 - 544. - 555. - 576. - 580. - 585. - 591. 697.

741. - 742. - 751.

[blocks in formation]

Officerer uden for Nummer.

[ocr errors]
[ocr errors]

Officerer, ansatte uden for Afdelingerne, Oberst L. Severin, (K.-D.M.), (Gb.E.T.),

(E.M.2.), Kommandant i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn.

B 3. Oberstløjtnant A. C. P. Jessen, (R."

D.M.), til Raadighed for 1. Generalkdo.

C 1. P. C. Anning-Petersen, (R.*), Chef for Skydeskolen.

64. Kaptajn H. O. M. Hoff, (R.'), Chef for

Hærens Militærarbejderdepot, Kommandør for Sundhedstropperne. E 41.

P. W. Ibsen, (R.*), Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen.

46. - L.A.C.Raabye, (R.*), til Tjeneste hos Kommandanten i Kjøbenhavn og Ci. tadellet Frederikshavn.

60. - B. L.C. Haase, (R.*), til Raadighed for Generalinspektøren for Fodfolket. 62.

J. A. L. Christensen, (R.*), Lærer ved Skydeskolen.

75. H. H. Bondo, (R.*), Chef for Gymnastikskolen.

- 110. - J. Jørgensen, Forstanderfor SekondJøjtnantskolen for Fodfolket.

- 129. - E. O. N. Castonier, (R.), Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen.

- 132. H. E. Wolf, Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen.

163. C. S. N. Streibig, til Raadighed for Generalstaben.

226. 0. Friis, til Raadighed for General. staben.

243. Premierløjtnant F. Cramer, Adjutant hos Forsvarsministeren.

G 66.

Oberst A.J. E. Haxthausen, (R.'D.M.). B 17. Oberstløjtnant E. N. Barfoed, (R.'D.M.). C 4. Kaptajn L. C. F. Lütken, (R*), Departe. mentschef i Krigsministeriet.

E 90. V. C. A. 0. G. A. Baron Blixen. Finecke, (R.*), (Gb.E.T.).

96. - F. Frandsen.

- 117. A. E. Duus, (R."), Kontorchef i Krigsministeriet.

147. - af Forstærkningen F. G. Wortziger, (R.*), Fuldmagtig i Krigsministeriet. F 23. A. C. Pape, (E.M.2.).

32. A. H. V. Norgaard.

47. J. J. Klinkby.

48. L. E. Weihe.

49. S. C. J. Ravnkilde.

51. C. F. W. Ernst.

60. G. J. H. Brandt.

62. Premierløjtnant 0. Olufsen, (R. *). G 3. J. T. S. Schouboe.

22. G. D. Helland.

31. V. P. H. I. Willemoes.

58. K. C. C. Schøller.

85. H. F. Kauffmann.

97. 0. B. Müller.

103. S. P. S. Dalsager.

132. V. C. Greve Knuth.

155. N. J. H. N. Høyer.

- 204. H. F. Howitz.

216. V. M. Baron Haxthausen.

226. 0. Berg

252. E. Bülow.

255.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »