Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Regiment. benhavn.) D.M.), Chef. Depotkommandør. sing, Adjutant.

B 15. E 2. G 19.

24 de Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant S. F. R. Foss, (R.*), Chef. C 57.

34te Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant V. S. L. Rathsack,

(R.*D.M.), Chef.

D 12.

Kaptajner.
V. G. J. Lewald, (R.*), Chef for 3. Komp. E' 77.

mm Lie 2 Spolegg
H. A. Martens, Chef for 1. Komp.

99. L. Biering, Chef for 4. Komp.

--- 218. K. J. S. Ulrich, Chef for 2. Komp. - 230. Wyr. Blom.

Premierløjtnanter.
E. G. A. N. Brix.

G 79.
G. M. R. von Benzon.

94. L. F. C. Krogh, Adjutant.

- 128. A. Winther.

- 260. A. Tryde.

- 328. H. A. V. Hansen.

- 316. C. V. Deleuran, (tjg. i Ingk.).

349.

Kompagnichefer. Kaptajn O. B. A. Pødenphant, (R.*), Chef for 1. Komp.

F 2. J. P. Nyborg, (R.*), Chef for 4. Komp. 7. P.J. Rasmussen, (R.*), Chef for 2. Komp.

21. - H. T. Buhl, Chef for 3. Komp.

52.

3. Kp

[blocks in formation]

Løjtnanter. H. C. K. Nordow. T. E. H. Frandsen. P. A. Blichfeldt. T. G. V. Lerche. H. C. Hansen. H. F. V. Jensen. C. A. Hansen. A. V. Petersen. O. V. van Deurs. H. M. Rasmussen. J. P. Jensen. T. Jørgensen. J. C. M. Nielsen. B. Thorvaldsen. V. S. Bay. C. C. Olsen. 0. E. S. Hansen. J. T. Christensen. C. C. Bechgaard.

J 62.

158. – 166. - 183.

195. - 271. -- 319. -378. - 464. - 465. - 484. -548. -579. - 609. - 619. -632. - 667. -682. - 719. 580. - 588. - 636.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Sekondløjtnanter. K. V. N. Kruuse. N. V. E. Meyn. P. C. Poulsen. C. Tolstrup. C. C. Nielsen. J. E. Rasmussen. F. E. P. Hansen. F. B. E. Obelitz.

K 450. - 577.

Sekondløjtnanter. 0. Packness. J. P. Dyregaard N. E. Skytte. A. Degenkolv. C. Lembcke. J. Palludan. V, 0. J. Paulsen. N. W. Torp. H. P. E. Krag. J. P. A. Rasmussen.

K 316. - 453

585. -- 641. – 731.

734.

765. – 788. – 798. - 854.

722. 853. 899.

1 1 1 1

C. C. M. Boisen, Auditør.
H. J. W. Allerup, Intendant,
J. A. C. Rise, Intendant, ved
J. C. E. Clémensen, (R. *),
D. W. Lawætz, Korpslæge.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Premierløjtnanter. L. Schlichtkrull. 0. L. Thomsen. U. A. von Holstein. H. J. P. Jarmer. J. G. Becker. J. F. B. Hansen, Adjutant. A. E. Pontoppidan. G. B. Mackeprang.

G 122.

145. 202.

225. - 273.

292. - 361. - 367.

- 231.

Sekondløjtnanter. A. A. C. Simonsen. G. V. Christiansen. R. V. Jørgensen. C. G. Clémensen. J. L. G. Rasmussen. A. 0. Brandt. H. Olsen. S. Halvorsen. N. P. Pedersen.

Løjtnanter. K. A. M. Jacobsen.

J19. J. Theilmann.

- 125. A. J. Hansen.

-- 194. A. S. M. Nielsen.

223. H. H. Qvist. A. E. A. Lindegaard.

- 277. A. H. H. Lange.

- 295. V. J. Larsen.

317. J. F. P. Tornøe.

- 330. H. N. Rasmussen.

- 362. A. Hartmann.

- 376. R. C. Rasmussen.

- 473. J. Z. Christensen.

- 478. E. E. A. Baagøe.

496. A. E. E. Greve Danneskjold-Samsøe.

515. H. P. Langkilde.

552. H. L. Halvorsen.

631. F. C. Alstrøm.

647. N. P. C. Christiansen.

- 678. K. Abel.

- 716.

K 383. - 417. - 454. - 524. - 547. - 587.

589. - 649. - 855.

L 10. ved 5. Regt. og 19. Bat. O 20. 7. og 25. Bat.

30. (E.M.2.), Overlæge. R 16.

S 13.

[blocks in formation]

Sekondløjtnanter. L. H. S. Bostrøm. A. Schrøder. G. F. 0. Brock. C. C. Svare. N. C. Kjellerup. P. V. Petersen. F. J. Pontoppidan. K. S. Meyling. J. K. V. Bie.

K 393.

433. 438. - 441.

537. - 741. - 851. - 866. - 888.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »