Billeder på siden
PDF

Haandbog for Heeren,

indeholdende

Fordeling af Haerens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1907.

Tillœg til Kundgorelse for Hœren.
(Sluttet den Ч, 1907.)

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

R.E.* Ridder af Elefantordenen. t

S.Kmd.* Storkommander, I

S.K.* Storkors,!

K.1 Kommander af lste Grad, af Dannebrogsordenen.

K.2 - af2den - ,

R.* Ridder, ]

D. M Dannebrogsmand.

Gb.E.T Erindringstegn, stiftetiAnledningaf DeresMajestœter Kong Christian IXs

og Dronning Louises Guldbryllup.

Chr.IX.E.M Kong Christian IX's Erindringsmedaille.

Chr.IX.M.T Kong Christian IX■s Mindetegn.

F.M Fortjenstmedailie.

M.f.D.R Medaille for druknedes Redning.

E. M.1.2 Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864.

E.M.1 - - Krigen 1848-50.

E. M.2 - - - 1864.

A. A£.1.2,.2,.31.3' Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommander af lste o,;

2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse.

B. B.1.Z Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden.

B.Z.L.1.2.*2.3 — Zähringer Love Orden: Storkors, Kommander af lste og2den

Klasse, Ridder. B.St.M.1.2.*2.3'.36.4'.4,. Baierske St. Michaels Orden.

B.F.1.2.3.4.5'.5- — militœr Fortjenstorden: .Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer. Ridder af lste og 2den Klasse.

B.L.1.2.3.4.5 Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

B.C.M.1.2 Croix Militaire, af lste og'2den Klasse.

Br.R.1.2.3.4.5.6 Brasilianske Rosa Orden.

Br.L.1.2.*2.3 Brunsvigsko Henrik Love Orden: Storkors, Kommandor af lste og

2den Klasse, Ridder. B.S.1.2.3 Buchara Orden af den opgaaende Stjerne.

Bulg.A.1.2.3.4.5 Bulgariske Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandor, Officer,

Ridder.

Bulg.F.l.2'.26.84.5. ... - Fortjenstorden: Storkors, Storofficer, Kommandor. Officer,

Ridder.

Cb.1.2.3.4.5 Cambodgeordenen: Storkors, Storofficer, Kommandor, Officer, Ridder.

F. JS.L.l.2.3.4.5 Franske ¿Ereslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandor, Officer,

Ridder.

F.instr.publ - Dekoration officier de l'instruction publique.

F.off.d'acad — — officier d'académie.

F.M.C - Médaille coloniale.

GF.1.2.3.4.5 Grœske Freiserens Orden: Storkors, Storkommander, Kommander,

Officer, Ridder.
H.Kal. 1.2.3 Hawaiieke Kalakaua Orden.

H.Ph.d.H.1.21.2,.3,.3,. . Hessiske Philip den Hojmodiges Orden: Storkors, Komtur af lsto

og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse.

H. D.L.1.2.*2.3'.3-' Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommander af lsto

og 2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. LA Italienske Annunciata Orden.

I. St.M.&L.l .2.3.4.5 St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficer,

Kommander, Officer, Ridder.

I.Kr.1.2.3.4.5 - Kroneorden: Storkors. Storofficer, Kommander, Officer,

Ridder.

« ForrigeFortsæt »