Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

45.

[merged small][ocr errors][merged small]

31to Bataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant A. A. G. L. F. Brunck. horst, (R.*), (E.M.2.) Chef.

D 4. Kompagnichefer. Kaptajn C. T. Ketelsen, (R.*D.M.), Chef for 3. Komp.

F 6. - M. Petersen, Chef for 1. Komp. - 40.

P. D. Bruun, (R.*), Chef for 4. Komp. - 43. Løjtnant T. F. H. Mølgaard, (D.M.), Chef for. 2. Komp.

J 752. Lejtnanter. E. E. Greve Holstein.

J 28. O. C. Molbech.

29. C. F. A. Kampmann. K. H. Waagepetersen.

57. A. T. F. Kolls.

61. C. F. Hoffmann.

81. J. V. A. E. Hostrup-Schultz.

128. 0. C. H. Fahle.

- 129. C. C. C. Reinecke.

156. J. A. J. Tvilde.

182. K. G. Caspersen.

191. J. P. E. Nielsen.

- 292. J. A. Hüttem eier,

323. S. A. Hatting.

331. V. E. Ipsen.

333. J. S. Jensen.

393. J. Pedersen.

397. G. P. Brammer.

408. P. C. S. Kramer.

459. E. C. P. T. Høeg.

- 474. N. J. Nielskov.

- 479. T. Wendelboe.

494. A. Nicolaisen.

497. A. V. Vinten.

498. H. J. Hansen.

551. H. R. G. Hansen.

556. J. C. Hoffmann.

582, H. Thomsen.

596. S. J. C. Franck.

627. N. C. Stoltz.

658. E. A. M. Biering.

- 661. A. E. C. Madsen.

665. N. P. T. E. Saabye.

683. H. P. Møller.

696. H. Hvenegaard.

703. V. C. Andersen.

722. A. P. Andersen.

746. L. Nielsen.

- 750. A. Melby.

- 753.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

E. A. Olsen.
S. Damm.
C. F. E. Kock. Petersen.
P. Volkersen.
E. Rich.
A. C. Henriques.
H. P. Kaas. Larsen.
A. A. J. E. Heede.
G. A. Sørensen.Juu.

K 291.

540. -. 566. - 567.

578. -- 582.

647.

736. - 797.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

32te Bataillon.

(Helsingør.) Oberstløjtnant J. D. E. Schierning, (R.*), Chef.

D 15. Kompagnichefer. Kaptajn H. R. C. Petersen, (R.*), Chef for 1. Komp.

F 14. - A. A. Larsen, (R.*), Chef for 2. Komp. 25.

H. J. V. Johannessen, (R.*), Chef for 4. Komp.

29. Løjtnant A. C. P. Vogel, Chef for 3. Komp.

J 7. Løjtnanter. C. S. Wibroe.

J 20. N. Winkel.

32. P. Pedersen.

59. P. C. M. Andersen.

66. H. A. Matthiesen.

72. H. J. M. Nielsen.

92. C. E. Løhr.

- 116. V. P. E. Wendel.

289. F. Scharling.

- 290. C. F. J. Winther.

328. C. G. M. H. Møller.

349. J. A. S. Voss.

392. V. E. K. Hansen.

399. L. C. S. Madsen.

402. C. S. Jacobsen.

403. H. K. Maardt.

407. K. Dorph Petersen.

417. L. Rønn.

- 429. L. P. Andersen.

- 449. M. Pedersen.

505. E. T. Dohlmann.

508. D. B. la Cour.

- 511. G. B. Qvistgaard.

513. S. Sørensen.

514, A. T. H. Andersen.

539. P. J. Neergaard.

550. 0. M. Møller.

557. A. V. Svitzer.

558. A. F. C. J. Abkjær.

-612. H. K. Blinkenberg.

- 614. J. C. Meyn.

617. U. R. Sparrevohn.

648. H. J. Sørensen.

659. M. T. Bentzen.

690. C. S. Lange.

723. G. B. Berg

- 736. J. N. Kløcker.

-- 738. H. C. J. Landau.

- 745.

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sekondløjtnanter. A. F. Hansen. 0. K. Abrahamsen. H. C. P. Langmack. G. Lütken. G. S. la Cour. E. A. L. V. Nielsen. V. Christophersen. H. J. L. Jørgensen.

K 414. - 531.

638. -639. 683.

732. - 832.

865.

Sekondløjtnanter. K. V. Groth. C. G. A. Frandsen. P. Bülow. C. F. V. Jensen. E. E. G. Jönsson. V. S. Olsson. C. T. Rom. A. G. A. Sørensen. S. A. Duwens. A. P. A. Westergaard.

K 294. - 367. - 411.

429. - 530.

535. - 727.

-834. - 843. - 887.

P. K. Diderichsen, Auditør. A. Hjorth-Hansen, Inten. T. Nielsen, Intendant, ved F. J. H. Lütz høft, Korps. Dr. med. A. E. Stadfeldt, P. F. Koch, Reservelæge.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Premierløjtnanter. J. J. Baagøe. C. F. V. Jurckmann. E. C. Hertel. H. P. Landt, Adjutant. T. Thaulow. J. T. Waagepetersen.

G 74.

- 174. - 207.

241. - 304. --- 350.

Sekondløjtnanter. H. E. V. Jensen. J. M. Krogh. J. S. M. Ostenfeldt. P. A. Valentiner. K. E. L. K. Soldenfeldt. J. M. Valeur. H. E. Pille. K. Lorentzen. H. H. Sonne. $. 11. B. Reffs.

K 372. - 373. - 402. - 413

640. 689. 692. - 698. 721. 892.

Løjtnanter. O. F. L. J. Schlichting. C. H. Hermansen. S. J. A. Matthiessen. P. W. Jørgensen. 0. Bendixen. V. R. Petersen. A. R. J. Jacobsen. J. V. Ulrich. J. P. Jürgensen. N. N. Gravgaard. F. P. I. Hellmers. E. V. A. Olsen. C. Larsen. O. F. Lunn. A. C. E. Petersen. L. C. V. Fønss. A. R. B. Hansen. P. G. Juncker. P. N. Holst. J. J. K. R. W iimh. R. J. Mogensen. H. C. M. Elmer. A. Fabricius.

[ocr errors][merged small]

L 5. O 14.

J 5.

56. 65. 80. 109. 141. 175. 216. 228. 282 326. 387. 398. 416. 466. 481. - 493. - 533. 587. 594, · 629. - 640. - 652.

34. S 16.

33. T 6.

« ForrigeFortsæt »