Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ritmestre.
R. A. A alborg, (R.*), Chef for 1. Eska-

Ritmestre. dron.

E 81. | v. 0. H. G. Hoff, Chef for 2. Eskadron. E 167. A. Jernfelt, Skoleforstander.

-- 83. | V. E. A. M. Johansen, Chef for 1. Eska. L. G. F. K. Jahnsen, Chef for 3. Eska

dron.

- 181. dron. - 152. U. N. Moe, Skoleforstander.

- 212. J. B. Grønbech, Chef for 2. Eskadron. – 189.

213.

246.

[ocr errors]

Premierløjtnanter.
Premierløjtnanter.

E. O. Baron Schaffalitzky de Mucka.
J. G. Møller, Adjutant.

G 167.

dell, fører Kommandoen over 3. EskaH. C. A. Jessen.

dron.

G 55. 0. C. Brandt. Jørgensen.

T. Kirchhoff.

- 99. C. E. Suhr-Hansen.

- 264.
C. T. Rosenstand.

- 157. A. E. Giersing, (M.f.D.R.).

- 325.

0. F. G. R. von der Maase, Adjutant. J. P. Scholten.

- 337.
P. C. E. Krarup.

- 256. J. C. A. la Cour.

- 272. E. G. J. Hauschild.

- 334. Løjtnanter af Forstærkningen.

E. O. S. Greve Ahlefeldt Laurvig. - 340. H. C. W. van Wylich Muxoll. M. P. Lorenzen.

– 118 F.C. N. 0. A. Baron Juel-Brockdorff.

Løjtnanter af Forstærkningen.
H. F. Holm.
P. F. G. Blichfeldt.

- 221.
A. L. Froberg.

J 213. F. S. Dethmer.

- 296.

H. A. V. R. Werner.
A. Hasselbalch.

— 566.
C. J. F. Janssen.

445. M. H. Thinesen.

--- 569

G. F. Mourier-Petersen. E. A. Wehrmann.

-- 604.

C. A. Deden. P. L. Hofman.Bang.

— 642.

R. Rasmussen.
H. S. Baron Wedell-Wedellsborg. -- 712.
J. O. Jensen.

- 730.

Sekondløjtnanter.

0. Haugsted.
Sekondløjtnanter.
T. F. Thomsen.

- 431. 0. R. Clausen.

K 427. E. J. Jespersen. H. D. Hansen.

- 681. | C. K. A. Knudsen. E. H. Kalka u.

- 720. G. Lind.

- 772.

226.

[ocr errors]

503.

- 603.

[ocr errors]

424.

784.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ritmestre.
Ritmestre.

H. K. K. K. H. Nyholm, Skoleforstander. E 144. H. C. Dorph, (R.*), Skoleforstander. E 64.

1 C. G. Garde-Jørgensen, Chef for H. M. C. E. Freiesleben, Chef for 2.

1. Eskadron.

- 184. Eskadron.

-- 157. | J. H. Neergaard. Dibbern, Chef for C. G. Schøller, Chef for 3. Eskadron. - 169. 2. Eskadron.

-- 219. N. V. Hoffmann, Chef for 1. Eskadron. - 232. | A. Willemoës, Chef for 3. Eskadron. --- 220.

Premierløjtnanter.
K. H. H. F. Hogermann-Linden.

crone.
C. H. Saunte.
C. A. Kraft, Adjutant.
R. J. P. Keyper.
H. C. C. de Sage de Fontenay.
T. Marcher-Korup.
K. Damgaard.

G 42 -- 95 – 185. — 243. — 289. - 317. - 366. -- 373.

Premierløjtnanter.
S. J. Asmussen.

V. 0. J. Philipsen, Adjutant.
- 92.

C. Bahnson. 1907 til G Sta.
-- 221. E. Leschly.
- 290.

A. G. G. F. Bang.
- 320.

P. Lesser.

V. H. Bojesen-Trepka.
| H. Jessen.
13C7k. Syrmestved:

Løjtnanter af Forstærkningen,
S. G. Hansen-Jørgensen.

C. L. H. Jensen.
212 C. C. Gether.

0. C. Grum.
F. C. Andersen.
N. P. Pedersen.
P. C. M. S. Pedersen.
E. G. Wulff.

C. 0. Clausen.
602.

N. P. Andersen.

- 115.

Løjtnanter af Forstærkningen.
P. 0. Rosenørn.
J. H. Wildt.
H. P. Jørgensen.
H. T. Hansen
L. F. C. Torup.
A. Ingwersen.
J. Høyer Nielsen.
J. C. Agger.
L. C. Sørensen.
H. H. Sass.
C. V. Rømeling.
P. T. Andersen.

492.

II i IIIIIIIIe

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Officerer, ansatte uden for

Ritmestre af Forstærkningen.
Afdelingerne.

J. C. A. Schwarz. Nielsen, (R.*).
Oberst H. P. Egede-Lund, (K.PD.M.), For.

M. E. Thørrestrup. mand i Remontekommissionen. B 12. | C. J. Teisen, (R.*). - H. F. A. Kiær, (R. D.M.), til Raadig.

hed for 1ste Generalkommando. – 13. Oberstløjtnant H. C. M. G. C. Hansen, (R. D.M.), Chef for Ride. og Beslag

Officerer uden for Nummer. . skolen.

C 26. -- C. 0. T. v. Freiesleben, (R."), For

Premierløjtnant P. J. F. de Neergaard. G 46. stander for Rytteriets Sekondløjtnant,

- C. J. K. Synnestvedt.Biler 5 Del 146. Sergent- og Korporalskole.

- 37.

- E. Pade, tjg. ved den vestind. Hær. Ritmester C. P. Wahl, (R.*), Skoleofficer

styrke.

--- 222. og Lærer ved Officerskolen.

E 57.

- K. Greve Danneskjold-Samsøe. --- 251. - F. J.C. G. Zeemann, Medlem af Re

- C. D. Hansen.

- 275. montekommissionen.

- 98. - W. J. W. Limkilde, til Raadighed for Ride- og Beslagskolen.

— 151. Premierløjtnant 0. C.C. Fahrner, Lærer ved Ride- og Beslagskolen.

G 61.

Fodfolket.
Generalinspektøren for Fodfolket.

(Kjøbenhavn.)
Generalmajor W. E. Lemvigh, (K.?D.M.), (E.M.2.).
Kaptajn J. J. G. Oxfelt, Stabschef.
Premierløjtnant C. J. V. Vilhelmi, Adjutant.

A 10.
E 123.
G 63.

35.

Livgarden.

(Kjøbenhavn.) Livgarde 18 Linie bataillon. | Livgardens Forstærkningsbataillon. Oberst, Hs. kongelige Højhed Kronprins Oberstløjtnant M. E. Winge, (R."), Christian til Danmark, (R.E.*D.M.),

Chef.

C 28. (Gb.E.T.), Chef.

B 30. - A. A rendrup, (R.'D.M.), (Gb.E.T.), til

Kompagnichefer.
Raadighed.

Kaptajn V. Krieger, (R.*), Chef for
1. Komp.

E 176.
Kaptajner.

-- G. Worsaae, Chef for 4. Komp. - 242. J. W. B. Dahlerup, (R.*), Chef for 4. Premierløjtnant C. M. Appeldorn, Chef Komp. E 35. for 2. Komp.

G 23. C. T. Wegener, (R.*), Chef for 2. -- I. Carstensen, Chef for 3. Komp.. Komp.

--- 106. | Adjutant ved Liniebataillonen. --- 45. C. J. Engelbrecht, (R.*), Chef for 1. Komp.

- 109. S. Honnens de Lichtenberg, Chef for 3. Komp.

– 172.

Løjtnanter.
C. N. I. Bonnesen.

J 88.
A. Wendelboe.

-- 108. Premierløjtnanter. N. Hansen. Ostenfeld.

--- 127. V. Baron Wodell-Wedellsborg.

F. C. Greve Moltke.

--- 142. G. P. Brammer.

F. V. Greve Scheel.

- 145. C. 0. H. Baron Gyldenkrone.

F. H. Grevenkop Castenskjold.

- 152. N. C. M. Fuglede.

E. F. E. Greve Moltke. F. B. Münter.

P. P. V. A. Mourier-Petersen.

-- 345. (N. F. H. Sylow.)

L. A. Engberg:

--426. K. Baron Wedell.Wedellsborg.

H. R. G. Baron Wedell. Wedellsborg. -- 506. (J. G. Becker.)

H. Bruun de Neergaard.

-- 537. D. Baron Billo Brahe Selby.

C. F. Hage.
| A. C. Packness.

- 701.

-- 316.

-- 605.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »