Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Officerer, ansatte uden for

Afdelingerne.
Oberst H. P. Egede-Lund, (K.PD.M.), For-

mand i Remontekommissionen. B 12. - H. F. A. Kiær, (R.'D.M.), til Raadig.

hed for 1ste Generalkommando. - 13. Oberstløjtnant H. C. M. G. C. Hansen,

(R.*D.M.), Chef for Ride- og Beslag. skolen.

C 26. C. 0. T. v. Freiesleben, (R."), Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant, Sergent. og Korporalskole.

37. Ritmester C. P. Wahl, (R.*), Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen.

E 57. F. J. C. G. Zeemann, Medlem af Remontekommissionen.

98. W. J. W. Limkilde, til Raadighed for Ride- og Beslagskolen.

151. Premierløjtnant 0. C.C. Fahrner, Lærer ved Ride. og Beslagskolen.

G 61.

Officerer uden for Nummer... Premierløjtnant P.J. F. de Neergaard. G 46.

C. J. K. Synnestvedt.Sicherpet. 146. E. Pade, tjg. ved den vestind. Hær. styrke.

222. K. Greve Danneskjold-Samsøe. - 251. C. D. Hansen.

- 275.

Fodfolket.

Generalinspektøren for Fodfolket.

(Kjøbenhavn.)
Generalmajor W. E. Lemvigh, (K.'D.M.), (E.M.2.).
Kaptajn J. J. G. Oxfelt, Stabschef.
Premierløjtnant C. J. V. Vilhelmi, Adjutant.

A 10.
E 123.
G 63.

Livgarden.

(Kjøbenhavn.) Livgardens Liniebataillon. Livgardens Porstærkningsbataillon. Oberst, Hs. kongelige Højhed Kronprins

Oberstløjtnant M. E. Winge, (R."), Christian til Danmark, (R.E.*D.M.),

Chef.

C 28. (Gb.E.T.), Chef.

B 30. - A. A rendrup, (R.'D.M.), (Gb.E.T.), til

Kompagnichefer. Raadighed.

35.

Kaptajn V. Krieger, (R.), Chef for
1. Komp.

E 176.
Kaptajner.

G. Worsaae, Chef for 4. Komp. - 242. J. W. B. Dahlerup, (R.*), Chef for 4. Premierløjtnant C. M. Appeldorn, Chef Komp. E 35. for 2. Komp.

G 23. C. T. Wegener, (R.*), Chef for 2.

I. Carstensen, Chef for 3. Komp.,
Komp.

106.
Adjutant ved Liniebataillonen,

45. C. J. Engelbrecht, (R.*), Chef for 1. Komp.

-- 109. S. Honnens de Lichtenberg, Chef

Løjtnanter. for 3. Komp.

- 172.
C. N. I. Bonnesen.

J 88.
A. Wendelboe.

- 108. Premierløjtnanter. N. Hansen. Ostenfeld.

- 127. V. Baron Wedell.Wedellsborg.

G 80.
F. C. Greve Moltke.

142. G. P. Brammer.

- 133.
F. V. Greve Scheel.

- 145. C. 0. H. Baron Gyldenkrone.

-- 134. F. H. Grevenkop Castenskjold. - 152. N. C. M. Fuglede.

172.
E. F. E. Greve Moltke.

316. F. B. Münter.

- 228.

P. P. V. A. Mourier-Petersen. - 345. (N. F. H. Sylow.) - 245. L. A. Engberg

- 426. K. Baron Wedell. Wedellsborg. 250.

H. R. G. Baron Wedell. Wedellsborg. 506. (J. G. Becker.)

- 273.
H. Bruun de Neergaard.

-- 537. D. Baron Bille Brahe Selby.

- 274.
C. F. Hage.

-- 605. A. C. Packness.

-- 701.

Sekondløjtnanter.
J.J.J. M. Greve Holstein-Ledreborg. K 426.
C. E. Baron von Lotzbeck.

- 807.

F. C. C. Zahlmann, (R.*), Auditør.
Premierløjtnant C. P. Rye. (R.*D.M.), (E.M.2.), Overintendant.
C. E. Raaschou, (R.*), Overlæge.
A. Holm, Reservelæge.

L 2
N 6.
R 10.
Τ' 7.

[blocks in formation]

Sekondløjtnanter. E. P. S. Berg. E. J. Ipsen. H. R. Fog. 0. J. Larsen. H. Jensen. N. E. Volkersen. E. V. Larsen. E. A. Foss. S. P. P. Langmack. V. Freiesleben.

K 412. - 525. -- 526. - 527. - 568.

570. - 632. - 706.

724. - 842.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »