Billeder på siden
PDF
ePub

Haandbog for Hæren,

,

indeholdende

Fordeling af Hærens Officerer m. fl.

samt

Aldersordenslister.

1907.

Tillæg til Kundgørelse for Hæren.

(Sluttet den / 1907.)

Kjøbenhavn.
Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær).

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Forklaring over de i Haandbogen forekommende Forkortelser og Tegn.

R.E.*

Ridder af Elefantordenen. S.Kmd.*.

Storkommandør, S.K.*.

Storkors, K..

Kommandør af 1ste Grad, at Dannebrogsordenen. K..

af 2den R.*.

Ridder, D.M.

Dannebrogsmand. Gb.E.T..

Erindringstegn, stifteti Anledning af Deres Majestæter Kong Christian [Xs

og Dronning Louises Guldbryllup. Chr.IX.E.M.

Kong Christian IX's Erindringsmedaile. Chr.IX.M.T.

Kong Christian IX's Mindetegn. F.M.

Fortjenstmedaille. M.f.D.R.

Medaille for druknedes Redning. E.M.1.2.

Erindringsmedaille for Krigene 1848-50 og 1864. E.M.1.

Krigen 1848-50. E.M.2.

1864. A.A.B.1.21.2.31.32. Anhaltske Albrecht der Bär Orden: Storkors, Kommandør af lste og

2den Klasse, Ridder af lste og 2den Klasse. B.B.1.Z. .

Badenske Troskabsorden med Korset af Berthold I af Zähringens Orden. B.Z.L.1.2.*2.3.

Zähringer Løve Orden: Storkors, Kommandør af Iste og den

Klasse, Ridder. B.St.M.1.2.*2.3.32.41.4?. Baierske St. Michaels Orden. B.F.1.2.3.4.5'.5%.

militær Fortjenstorden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Officer, Ridder af 1ste og 2den Klasse. B.L.1.2.3.4.5.

Belgiske Leopolds Orden: Storkors, Storofficer, Kominandør, Officer,

Ridder. B.C.M.1.2..

Croix Militaire, af 1ste og!2den Klasse. Br.R.1.2.3.4.5.6.

Brasilianske Rosa Orden. Br.L.1.2.*2.3..

Brunsvigske Henrik Love Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og

2den Klasse, Ridder. B.S.1.2.3..

Buchara Orden af den opgaaende Stjerne. Bulg. A.1.2.3.4.5. Bulgariske Alexander Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Bulg.F.1.21.22.3.4.5. ...

Fortjenstorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Ch.1.2.3.4.5.....

Cambodgeordenen: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. F.Æ.L.1.2.3.4.5.

Franske Æreslegions Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. F.instr.publ..

Dekoration officier de l'instruction publique. F.off.d'acad.

officier d'académie. F.M.C.

Médaille coloniale. G.F.1.2.3.4.5..

Græske Frelserens Orden: Storkors, Storkommandør, Kommandør,

Officer, Ridder. H.Kal.1.2.3.

Hawaiiske Kalakaua Orden. H.Ph.d.H.1.2'.2.3.3.. Hessiske Philip den Højmodiges Orden: Storkors, Komtur af isto

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. H.D.L.1.2.*2.3.3.. Hessen-Darmstadtske Ludvigs Orden: Storkors, Kommandør af Isto

og 2den Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse. I.A...

Italienske Annunciata Orden. I.St.M.&L.1.2.3.4.5.

St. Mauritius og St. Lazarus Orden: Storkors, Storofficor,

Kommandør, Officer, Ridder.
I.Kr.1.2.3.4.5.

Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,
Ridder.

« ForrigeFortsæt »