Billeder på siden
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Premierlejtnanter.

K. H. H. F. Hegermann-Linden

crone. G 71.

C. H. Saunte. — 92.

С. A. Kraft, Adjutant. —221.

R. J. P. Key per. - 290.

H. C. C. le Sage de Fontenay. - 320.

T. Marcher-Korup. —353.

K. Damgaard. —354.

Lejtnanter af Forstaerkningen.

P. O. Rosenorn. J 31.

J. H. Wildt. — 115.

H. P. Jergensen. —212.

H. T. Hansen. —447.

L. F. C. Torup. —492.

A. Ingwersen. —495.

J. Hoyer-Nielsen. —502.

J. C. Agger. —567.

L. C. Sorensen. —599.

H. H. Sass. -602.

C. V. Romeling. —607.

P. T. Andersen. —706.

[ocr errors]

Lejtnanter af Forstaerkningen.

S. G. Hansen-Jergensen.

C. L. H. Jensen.

C. C. Gether.

O. C. Grum.

F. О Andersen.

N. P. Pedersen.

P. С. M. S. Pedersen.

E. G. Wulff.

C. O. Clausen.

N. P. Andersen.

Sekondlejtnanter.

Officerer, ansatte uden for
Afdelingerne.

Oberst H. P.Egede-Lund,(K.»D.M.), For-
mand i Remontekommissionen. B 12.

- H. F. A. Kiœr, (R.'D.MO, til Raadig

hed for lste Generalkommando. — 13.

Oberstlojtnant H. C. M. G. С. Hansen, (R.'D.MA Chef for Ride- og Beslagskolen. C 26. С. O. T. v. Freiesleben, (R.'), ForStander for Rytteriets Sekondlojtnant-, Sergent- og Korporalskole. — 37.

Ritmester C. P.Wahl, (R.*), Skoleofficer og Lœrer ved Officerskolen. E 57.

F. J. C. G. Zeemann, Medlem af Remontekommissionen. — 98.

- W. J. W. Limkilde, til Raadighed

for Ride- og Beslagskolen. — 151.

Premierkrjtnant O. C. C. Fahrn e r, Lœrer ved Ride- og Beslagskolen. G 61.

[merged small][ocr errors]

Fodfolket.

Generalinspekteren for Fodfolket.

(Kjebenhavn.)

Generalmajor W. E. Lemvigh. (K.'D.M.), (E.M.2.). A 10.

Kaptajn J. J. G. Ox felt, Stabschef. E 123.

Premierlejtnant C. J. V. Vil h el mi, Adjutant. G 63.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][table]

Livgardens For st »rkningsbataillon.

Obersttejtnant M. E. Winge, (R.*),
Chef. C 28.

Kompagnichefer.

Kaptajn V. Krieger, (R.*), Chef for
1. Komp. E 176.

— G. Worsaae, Chef for 4. Komp. —242.
Premierlojtnant C. M.Appeldorn, Chef

for 2. Komp. G 23.

— I. Carstensen, Chef for 3. Komp., Adjutant ved Liniebataillonen. — 45.

Lejtnanter.

C. N. I. Bonnesen. J 88.

A. Wendelboe. —108.

N.Hansen-Ostenfeld. -127.

F. C. Greve Moltke. — 142.

F. V. Greve Scheel. - 145.

F. H. Grevenkop Castenskjold. -152.

E. F. E. Greve Moltke. - 316.

P. P. V. A. Mourier-Petersen. —345.

L. A. Engberg. —42(5.
H.R.G. Baron Wedell-Wedellsborg. - 506.
H. Bruun de Neergaard. 537.

C. F. Hage. --605.

A. C. Packness. —701.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][table][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »