Billeder på siden
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][table]

M. P. C. O. Christensen.

A. M. Morup.

C. B. N. Rabes.

J. Hansen.

K. Tuxen.

H. Jespersen.

K. H. K. Kyed.

H. T. Hansen.

E. C. V. Kroll.

F. C. A. Lassen.

Sekondlejtnanter.

H. F. Gyberg.

C. J. Elvang.

V. H. K. Hansen.

C. Ingerslev.

C. C. Brun.

K. A. Kofoed.

P. C. Jensen.

J. Helvard.

S. A. Sorensen.

H. M. O. Petersen.

C. V. Sylow.

P. D. T. Barfod.

S. A. Gry.

P. E. H. Bang.

A. A. S. Bang.

E. L. P. Jorgensen.

O. V. Jorgensen.

L. T. Schmidt.

E. 0. P. Christiansen.

G. Westring.
J. Nielsen.

S. O. Folkenberg.

H. A. Rambusch.
H. B. Kemp.

P. S. Nygaard.
T. Florander.
C. C. J. Jensen.
L. J. A. Arming.
S. Wittrup.
L. C. Heining.
E. Briz.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][table][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Krudtvsrket paa Frederiksvaerk.

Kaptajn M. G. Hoff mann, (R.*), Bestyrer. E 54.

Premierlojtnant O. F. Eggers, assisterende Artilleriofficer. G 120.

Forsegskommissionen.

(Kjebenhavn.)

Oberstlojtnant P. M. Knuds en, (R.*), Formand. C 54.

Kaptajn P. S. H. Petersen, (R.*). E 4.

C. R. M. Langhorn, (EL.*). — 27.

Desuden af Flaadens Officerskorps:
Setejmesteren eller en af Underteimestrene samt 1 Kaptajn eller Premierlojtnant.

[ocr errors]

Offleerer, ansatte uden for
Afdelingerne.

Oberst G. F. K. Harhoff, (K.'D.M.),
Chef for Officerskolen. B 5.

Kaptajn S. L. Hvalkof, (R.*), Chef for
Elevskolen. E 11.

- J. C. M. R. Skade, (R.*), Skoleofficer

og Lœrer ved Officerskolen. - 33.

•— I. Holten, Adjutant hos Hs. Maje

stœt Kongen. — 194.

- E. Koefoed, Adjutant hos Hs. kgl. Hojhed Kronprinsen. - 216.

Premierlojtnant O. Dalberg, til Raadighed for Artillerigeneralen, Lœrer ved Elevskolen. G 49.

- J. F. V. V. Stockei, til Raadighed for Artillerigeneralen. —181.

Officerer uden for Nummer.

Kaptajn C. E. Dahl, (R.'D.M.), Departementschef i Krigsministeriet. E 34.

- A. C. L. Brandt, Kontorchef i Krigsministeriet. — 140.

Premierlojtnant E. Christ m as-Dirckinck-Holmfeld. G 25.

- C. C.A. Lund. —112. K. Q. Bay. - 161.

- T. Juul. -284.

Rytteriet.

Generalinspekteren for Rytteriet.
(Ryttergeneralen.)

(Kjebenhavn.)

Generalmajor J. F. Hegermann-Lindencrone, (K "D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.),

(Chr.IX.M.T.) A 7.

Ritmester F. C. J. Engelbrecht, (R.*), Stabschef. E 95.

Premierlejtnant R. O. Pontoppidan, Adjutant. G 138.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »