Billeder på siden
PDF

Generalmajor af Forstærkningen J. C. Krieger ........ 19/10 1880 – 23/3 1888. Generalmajor af Forstærkningen J. E. Beissenherz.... 23/3 1888 – / 1892. Generalmajor af Forstærkningen O. H. T. A. F. A. Moltke (1 1892 – 20), 1897. Generalmajor af Forstærkningen C. H. F. R. B a um ann. 4/10 1897 – % 1905. Generalmajor af Forstærkningen P. N. Nieuwenhuis.. 9% 1905

[ocr errors]

Generalauditører. Generalauditør, Dr. jur. A. W. Scheel................ 27), 1867 – 21/1871. Generalauditør G. B. Bornemann..................... 21/3 1871 - 22/1 1883. Generalauditør H. C. Steffensen ........

... 22/1 1883

Chefer for Hærens Forplejningskorps. Oberst uden for Nummer i Ing.-Korpset J. P. Købke .. 21), 1867

Generalintendant..... 14/6 1868 – 31/12 1894. Generalintendant, Oberst H, A. Bache........ ........ 31/1, 1894 -

Chefer for Hærens Lægekorps. Stabslæge, Dr. med. M. Djørup............... ...... 21%, 1867 – 31/s 1873. Stabslæge N. Salomon...

318 1873 – 20/3 1885. Stabslæge J. C. Møller ............... ............. 303 1885

Generallæge...... 11. 1895 – 25), 1902. Generallæge H. Laub............

..... 30/4 1902 –

Chefer for Hærens Dyrlægekorps. Stabsdyrlæge C. L. Friis...

............ 21, 1867 – 23/10 1895. Stabsdyrlæge H. F. S. Biilmann...

.... 23/10 1895 – 4/10 1905. Stabsdyrlæge S. C. J. L. Friis ....................... 4/10 1905 –

Chefer for Bornholms Væbning. Oberst af Forstærkningen M. E. Fallesen ............. 30%, 1867 – 30% 1876. Oberst af Forstærkningen C. L. 0. F. Posselt ........ 14/10 1876 – 17/10 1887. Oberst af Forstærkningen J. C. Blom ................. 11%, 1887 – 1875 1892 Oberstløjtnant af Forstærkningen G. W. E. Crope ...... 18/6 1892

Oberst 14), 1893 – 18/z 1897. Oberstløjtnant af Forstærkningen F. W. Krag .......... 18/3 1897

Oberst 15/2 1899 – 1), 1901. Oberst C. M. C. Viale ....

1901 – 10% 1906. Oberst W. F. Laub ..........

107 1906

.......

un ........................

"

1906

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.
Chefer for Adjutantstaben.
Oberst J. C. Dahl.........

21%, 1867 -. 107, 1880. Oberst C. F. Holten..

10%, 1880 -- 11/1882. Oberst C. R. v. d. Maase ...

. 11/1882 – 15/4 1891. Oberst C. Baron Guldencrone....

15/1891 – 5/3 1902. Oberst F. Løvenfeldt .......

5/3 1902 – 16/3 1906. Oberst P. M. Herbst ........

16) 1906 –

Adjutanter,
Oberst C. F. Holten ......

21, 1867 – 10), 1880. Kaptajn F. A. Moltke ...........

21, 1867

Oberst 12). 1868 – 23/g 1871. Ritmester J. A. Bardenfleth ......

......... 21, 1867 28/4 1874. Oberst à la suite 0. O'Neil Oxholm, overtallig .......

10% 1868. Kaptajn M. S. F. Hedemann..

. 1. 1871 -— 23, 1876. Ritmester C. R. v. d. Maase....

. 1/6 1874

Oberst 14/1, 1877 - 11§ 1882. Kaptajn O. V. Hoskiær ...........

3/4 1876 – 16 1879. Kaptajn C. Baron Guldencrone.....

15 1879

- 15/4 1891. Kaptajn O. W. Paulsen .......

101880 – 24/u 1889. Ritmester J. F. Hegermann-Lindencrone.......... 11/7 1882

Oberstløjtnant 1885 – 20/10 1885. Ritmester F. Løvenfeldt .........

... 20/10 1885 Oberstløjtnant 23/3 1890

Oberst / 1898 - 5/1902. Kaptajn B. Boeck .......

10/1889 – 14/1, 1895. Kaptajn C. H. Rørdam ...

1. 1891 - 12/ 1898. Kaptajn I. Lembcke ...

14610 1895 – 3), 1902. Kaptajn A. 0. T. N. B. Kauffmann.....

... 12/1 1898

Oberstløjtnant 17/6 1905 – 19, 1906. Kaptajn T. Grut.....

. 5/3 1902 – 26/10 1906. Kaptajn A. F. F. L. Baron Wedell. Wedellsborg ... 10, 1902 — 30, 1906. Kaptajn E. 0. N. Castonier ...

14, 1906 Kaptajn P. W. Ibsen ................

.. 16/10 1906 Kaptajn I. Holten.....

.. 112 1906

13

.

.

Hans kongelige Højhed Kronprinsens Adjutantstab.

........

Adjutanter.
Kaptajn L. Lund ....
Kaptajn A. F. W. Honnens ........
Kaptajn O. Bull...
Kaptajn V. Kofoed-Hansen .....

21%, 1867 - 2/5 1879. .......... 29/5 1879 – 12/1883.

.... 23/7 1883 – 14/10 1895. ....... 28/10 1895 – 1%, 1899.

ter E. Boeckastoniefja......

Ritmester E. Boeck ................................. 1/1899 – 1/6 1904. Kaptajn E. O. N. Castonier ........................ 1/6 1904 – 14, 1906. Ritmester H. F. Castenschiold....... ........... 14/2 1906

Oberstløjtnant ?) 1906 -- 8/5 1906. Kaptajn E. Koefoed .....

.. 8. 1906

[blocks in formation]

III

Chefer for Officerskolen. Oberst J. F. M. Ernst ....

........... 21, 1867 – 175 1870. Oberst E. A. Lundbye...

75 1870 11/ 1878. Oberst L. E. Fog ........

11, 1878 21/4 1879. Oberst A. L. Klein....

21/. 1879 – 19/10 1885. Oberstløjtnant F. P. A. W. Tobiesen....

19/10 1885

Oberst 28/7, 1890 -- 31/3 1896. Oberstløjtnant J. J. T. Bojesen-Trepka............. 1/4 1896

Oberst 5/3 1902 – 18/10 1904. Oberst G. F. K. Harh off......

...... 18/10 1904 -

Chefer for Elevskolen. Kaptajn J. W. Salto ......

........ 21/9 1867 – 3/4 1873. Kaptajn P. S. Bjerring...

.. 3/4 1873 -- 19/10 1880. Kaptajn L. A. Ipsen......

19/10 1880 – 29), 1885. Kaptajn H. P. Caspersen.

...... 29, 1885 – 14, 1889. Kaptajn C. A. Wagner ........

14/, 1889

Oberstløjtnant le 1895 — "% 1895. Kaptajn N. V. S. Holbek......

... 6 1895 – 115 1901. Kaptajn V. Kofoed-Hansen ........................ 18. 1901

Oberstløjtnant 9/ 1905 – 17/10 1905. Kaptajn S. L. Hvalkof ...

....... 17/10 1905 –

[ocr errors]
[ocr errors]

Chefer for Ride- og Beslagskolen. Ritmester C. E. Hansen.......

*), 1867 – 4/12 1871. Ritmester C. R. v. d. Maase......

.......... 4/12 1871 – 176 1874. Ritmester H. A. W. Moltke ......................... 6 1874

Oberstløjtnant 19/1, 1880 – 15). 1884. Ritmester C. L. G. de Saint-Aubain ........ .. 15/6 1884 – 15/4 1890.

Ritmester H. P. E. Lund (Egede-Lund) ............ 15/4 1890

Oberstløjtnant 1/4 1898 – 18/10 1898. Ritmester H. C. M. G. C. Hansen ................... 18/10 1898

Oberstløjtnant 5/3 1902 –

Chefer for Skydeskolen. Kaptajn S. W. V. Pfaff ....

....... 24/10 1869

Oberst 21/4 1879 – 31/10 1879. Kaptajn P. E. M. Ramsing.......................... 31/10 1879 — 23/12 1889. Kaptajn E. Prytz.........

Oberstløjtnant 107 1893 – 167, 1896. Kaptajn G. V. Ulmer......

.. 16/4 1896 – 29/4 1900. Kaptajn P. C. Anning-Petersen.................... 29/4 1900

Oberstløjtnant 19, 1906

....... 23/12 1889

Chefer for Gymnastikskolen. Premierløjtnant J. Amsinck, konstitueret .............. 219 1867 – 24/1870. Kaptajn J. Amsinck ............

...... 24/ 1870 – 22/6 1885. Kaptajn L. V. Schleppegrell........

.. 22/6 1885 - 1/12 1892. Kaptajn H. A. Hilarius-Kalkau ....

%, 1892

Oberstløjtnant 15/10 1902 - %12 1902. Kaptajn H. H. Bondo.....

.............. 712 1902

Forstandere for Sekondløjtnantskolen for Fodfolket. Kaptajn C. H. C. Baggesen ............................ 5/10 1887 - 31/ 1891. Kaptajn 0. Faurschou ...

.............. 1. 1891

Oberstløjtnant ) 1896 – 31/ 1896. Kaptajn L. L. Lohff........

Oni1................................ 8 1896 - le 1899. Kaptajn B. R. H. Fog............................... 94 1899

Oberstløjtnant 21, 1906 - 31/ 1906. Kaptajn J. Jørgensen...

............. 31/ 1906 –

Forstandere for Rytteriets Sekondløjtnant-,

Sergent- og Korporalskole. Oberstløjtnant H. F. A. Kiær ....

22/6 1898 – 29/1900. Ritmester H. E. L. Munthe ....... ............ 29/ 1900 -- 15, 1901. Ritmester H. Stockfleth...

''''''

........... 15s 1901

Oberstløjtnant 2/1903 – 20% 1903. Ritmester C. 0. T. v. Freiesleben .................. 206 1903

Oberstløjtnant %12 1903

Oversigt

over

Legater og Donationer, der bortgives af eller gennem Krigsministeriet.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkninger.

Oberst v. Kalckreutz's Legat

10 Portioner Aldrende, trængende Bortgives af Kongen paa 200 Kr. og veltjente, afskedi- efter Forslag af de 4 aarligt. I gede Officerer af ældste Legatarer.

Landmilitæretaten.

2. ......

Generalløjtnant v. Sundts Le 2 Portioner Pensionerede Offi- l) Legaterne, der først gat 1......

paa 120 Kr. Icerer af Hærens Kap. || træder fuldstændigt i aarligt. tajns- og Premier Virksomhed, efterløjtnantsklasser. haanden som de af Stif.

teren indsatte Rente2 Portioner Ugifte Døtre af visse | nydere afgaar, bort. paa 80 Kr. / højere Officerer og

Kr. højere Officerer og 1 gives af Kongen.

aarligt. andre Embedsmænd. Frøken Pfluegs Legat .. 1 Portion, | Et ubemidlet, ugift, Bestyres af Overfor

Renten af over 25 Aar gammelt mynderiet.
4000 Kr. Fruentimmer af Of.

ficersstanden, naar
ingen Slægtninge af
Testatriks maatte

findes trængende. General Friboos eventuelle Fri- 2 Friboliger. Officersenker, for Legatet træder først i boliger i Lyngby .....

trinsvis af Stifterens

Virksomhed efter de af

Stifteren indsatte Fa. Familie.

miliers Død. Generalmajor Ohmes Legat ... Portioner, Fattige Officersdøtre Bortgives af Kongen.

for Tiden paa, til deres 18de Aar.

100 Kr. aarl. Overauditør Skrikes Legat.... For Hæren:

1 Portion Opdragelseshjælp for Bortgives henholdsvis paa 70 Kr., faderløse Officersbørn, af Krigsministeren og 1 paa 36 Kr. do. Underofficers. Marinoministeren.

børn til deres 18de

Aar.
1 paa 70 Kr. For ældre, faderløse

Officersdøtre.
2 paa 36 Kr.! do. do. Under-

aarligt. I officersdøtre.
For Flaaden:
2 paa 36 Kr. For Børn af Under-
il aarligt. officerer af Søetaten.

« ForrigeFortsæt »