Billeder på siden
PDF

Generalinspekterer.

For Podfolket.

General G. W. J. Nielsen 1s/0 1867 - »/4 1879.

General W. С. B. Strieker и/4 1879 — 2(</e 1885.

Generalmajor J. Hammer 5"e 1885 — 5,'io 1887.

Generalmajor С. M. W. Tvej.moes 5/10 1887 — «s/5 1891.

Generalmajor A. S. Nickolin 2% 1891 — u/10 1895.

Generalmajor С. E. Meldahl 14/, o 1895 — »,', 1901.

Generalmajor С. A. S. Dalberg 25/2 1901 — 5/» 1905.

Generalmajor W. E. Lemvigh 5/2 1905 —

For Bytteriet

General G. Castenskjold 2e/o 1867 - % 1885.

Generalmajor J. Z. Schroll 12/e 1885 - 5/10 1887.

Generalmajor T. Freiesleben 5/,o 1887 - 20/o 1895.

Generalmajor С. С. E. Engel brecht 2% 1895 — l/2 1903.

Generalmajor J. P. Hegermann-Lindencrone 2/2 1903 —

For Feltartilleriet, Trainafdelingen og Feestningeartilleriet samt Chef for Artilleriets

0vrige Afdelinger.

General H. A. A. de Jonquières 1s/o 1867 — il/o 1879.

General E. V. Schreiher 6/10 1879 - 15/n 1889.

Generalmajor J. Linnemann 15/n 1889 — 6/s 1896.

Generalmajor F. A. H. Wagner 6/e 1896 —

For Inge-niortropperne og Chef for Ingenierkorpeets evrige Afdelinger.

General J. C. F. Drever ,e/o 1867 — 2s/7 1877.

General J. F. M. Ernst sl/7 1877 - 2e/7 1890.

Generalmajor E. C. L. Koefoed 2e/7 1 890 - 6/7 1 900.

Generalmajor H. C. Arendrup 6/7 1900 - 51/12 1905.

Generalmajor T. S. Grüner Vi 1906 —

Chefer for Generalstaben.

General F. C. Stiernholm

General L. E. Fog

Generalmajor J. Z. Schroll

Generalmajor M. S. F. Hedemann
Generalmajor G. К. C. Zachariae
Generalmajor A. A. B. Kühnel...
Generalmajor J. V. C. G0rtz

[merged small][table]
[table]
[table]
[ocr errors]

Generalauditorer.

Generalaudit0r, Dr. jur. A. W. Scheel 27/o 1867 — 21/5 1871.

Generalaudit0r G. B. Borne mann 21/5 1871 — M/u 1883.

Generalaudit0r H. C. Steffensen 22/n 1883 —

Chefer for Hserens Forplejningskorps.

Oberst uden for Nummer i Ing.-Korpset J. P. K0bke .. 21/o 1867

Generalintendant u/6 1868 — 21/l2 1894.

Generalintendant, Oberst H. A. Bache 51/i* 1894 —

[ocr errors][ocr errors][merged small][table]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][table][merged small][table]

Chefer for Ride- og Beslagskolen.

Ritmester С. E. Hansen Ve 1867 — "/12 1871.

Ritmester C. R. v. d. Maase 4/12 *871 - Ve l87*

Ritmester H. A. W. Moltke Ve l87*

Oberstbjtnant lo/10 1880 — 15/6 l88*.

Ritmester C. L. G. de Saint-Aubain l5/6 1884 — 15/4 1890.

« ForrigeFortsæt »