Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

31/

27/ 1894. 1876 1894.

Premierløjtnant C. E. Hedemann.

16/6 1883

Kaptajn 23/1, 1885 Ritmester A. C. C. Bache....

1886 Premierløjtnant P. F. Møller.

1 1886

Kaptajn 22, 1890 Ritmester C. Benzon ..

27/ 1894 Premierløjtnant V. Giersing

14/6 1894

Kaptajn 26, 1896 Premierløjtnant J. B. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs.. 17/12 1896 Premierløjtnant C. C. F. Moltke..

1, 1900

Kaptajn / 1903 Premierløjtnant F. Cramer

1/ 1904

17/12 1896. 317, 1900.

29/2 1904.

Officerer til midlertidig Tjeneste i Krigsministeriet.

Kaptajn C. C. G. Andræ.

2413

16/u 1848.

Kaptajn S. Ankjær

2619

8

Kaptajn C. A. F. Thomsen.

6 ola

3116

23/

Kaptajn J. F. Lorenzen...

1863. 12/10 1863. 4612 1864.

1867. 1876.

1865. 1/3 1866.

1867.

1868. 84 1882. 28/10 1868.

301

9 29

3 22/

5

Kaptajn C. E. Meldahl.....

Premierløjtnant C. A. S. Dalberg...

15

8 28

2

31/

13 15/

12

Ritmester V. F. G. Bülow.
Premierløjtnant F. F. Jacobi..

1848 Major 24/5

1848

1/12 1856
Major 28

1862
1860

1864
Blu 1863
%12 1871
1412 1864
3) 1866

8/12 1864 Kaptajn 1868

1878 16 1866

1/8 1867 Kaptajn 21 1867

1867 Kaptajn 12% 1868

6/7 1868 17u 1868 17/1 1868

1869 Kaptajn 28/6 1871

1872 Ritmester 1875 1874

2% 1873 Kaptajn 26/1 1877

u 1874 Ritmester 5/10 1876

1% 1876

[blocks in formation]

Premierløjtnant C. A. Nielsen...

21/

[blocks in formation]

17

31/10

1

111 11

3

[ocr errors]

19/

4

3118

12

7

15

23

3

119

Premierløjtnant V. la Cour......

1877

2

Ritmester 137 1878 15/10 1878. Premierløjtnant J. K. P. L. Pontoppidan

u 1877

Kaptajn 19%u 1878 31% 1879. Premierløjtnant J. C. E. Moe....

15/10 1878

1881. Premierløjtnant H. A. Bache

% 1879 Kaptajn 1910 1880

u 1880. Premierløjtnant J. V. C. Gørtz.

3/12 1880

1882. Raptajn N. A. Meyer

1/6 1881 172 1881. Premierløjtnant H. E. Levy

% 1881

1883 Kaptajn C. F. F. E. Tuxen.

12% 1882

1886. Premierløjtnant J. B. Jungersen

% 1883 96 1884. Premierløjtnant A. C. C. Bache

% 1884 Ritmester 23/1 1885

1886. Premierløjtnant H. L. H. Tuxen...

u 1884

1886. Premierløjtnant P. F. Møller....

20/ 1886

") 1886. Premierløjtnant C. E. Schøn heyder

% 1886

Ritmester 10%1887 – 19% 1888. Premierløjtnant H. C. Hammer..

1887

Kaptajn 22/ 1887 25/2 1888. . Kaptajn F. C. O. R. Kragh......

9 1887
Oberstløjtnant 14/
14, 1889

1890. Premierløjtnant E. Boeck....

1888

18/8 1892. Premierløjtnant H. V. Nyholm

' 1889 %6 1890. Kaptajn P. W. Hammer...

% 1889 Oberstløjtnant 15, 1891

1892. Kaptajn E. M. J. H. Christensen.

% 1890

1890. Oberstløjtnant C. Søltoft.....

1891

1895. Premierløjtnant L. J. M. Ernst.

Kaptajn 1892

1893. Kaptajn A. A. B. Kühnel...

%3 1892

1895. Premierløjtnant C. Benzon..

1892

Ritmester 251 1893 13/6 1894 . Premierløjtnant J. V. Teisen...

1/4 1893

Kaptajn 16/12 1898 2872 1899 Premierløjtnant C. E. Dahl.

% 1893 Kaptajn / 1895

1895. Premierløjtnant V. Giersing

% 1894 1876 1894. Premierløjtnant H. C. Dorph..

% 1894 204 1897. Oberstløjtnant S. A. Sørensen

1895

11/2 1896. Kaptajn A. T. Seedorff....

1896

Oberstløjtnant 25/ 1900 28/ 1903. Premierløjtnant P. L. M. Birke..

1/4 1897 31/3 1905. Premierløjtnant J. B. Greve Krag Juel-Vind-Frijs . 20/ 1897 31/ 1900. Oberstløjtnant F. H. W. Harbou..

1898

/ 1900. Kaptajn L. P. Larsen.

15%u 1898

11/4

1900.

21 /

7

3

110

110 1891

306

20

[ocr errors]

1818

[blocks in formation]

Premierløjtnant A. E. Duus.

28, 1902.

Premierløjtnant J. B. Grønbech

24/1

4/6 1904.

Premierløjtnant C. C. F. Moltke

2972 1904.

Kaptajn A. L. Hansen

11/4

[blocks in formation]

3

Premierløjtnant F. Cramer. Premierløjtnant F. F. Andersen

1/3 1899 Kaptajn 11/12 1901

1900 Ritmester 2075 1904

1, 1900 Kaptajn / 1903

1900 Oberstløjtnant 287 1903

3% 1901

1902 Kaptajn 1/1 1905

29/10 1903

")1904 29% 1904 1% 1905

1906 1/6 1906 1/10 1906

21/

[blocks in formation]

Kaptajn J. J. G. Oxfelt .. Premierløjtnant A. A. Tuxen Premierløjtnant S. J. Asmussen Premierløjtnant T. J. Wøris høffer. Kaptajn P. Pagh-Hansen.. Premierløjtnant G. P. Brammer.... Kaptajn E. Holten-Nielsen.

24/2 %

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

21/4

18/

9 311

8 5

8 5/

110

2513

14

14/10

10 25

2512

[ocr errors]

2619 12/s

ܘܢ ܀

Generalinspekterer.
For Fodfolket.
General G. W. J. Nielsen...

1867

1879. General W. C. B. Stricker.

21/4 1879

26. 1885. Generalmajor J. Hammer..

1885

1887. Generalmajor C. M. W. Tvermoes

1887 25/3 1891

. Generalmajor A. S. Nickolin

1891

1895. Generalmajor C. E. Meldahl.

1895

5/2 1901. Generalmajor C. A. S. Dalberg.

25, 1901

5/3 1905. Generalmajor W. E. Lemvig h

1905 For Rytteriet. General G. Castenskjold.

1867 12. 1885. Generalmajor J. Z. Schroll...

1885 5/10 1887. Generalmajor T. Freiesleben...

5. 1887

20%, 1895. Generalmajor C. C. E. Engelbrecht...

20/9 1895 1 1903. Generalmajor J. F. Hegermann· Lindencrone

2/2 1903 For Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chef for Artilleriets

øvrige Afdelinger. General H. A. A. de Jonquières..

18/ 1867

1879. General E. V. Schreiber...

8/10 1879

13/1 1889. Generalmajor J. Linnemann

1889 6)

1896. Generalmajor F. A. H. Wagner...

6/6 1896 For Ingeniørtropperne og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Afdelinger. General J. C. F. Dreyer..

1867 28/7 1877. General J. F. M. Ernst...

31/ 1877

1890. Generalmajor E. C. L. Koefoed...

1890 677

1900. Generalmajor H. C. Arendrup.

6/7 1900

1905. Generalmajor T. S. Grüner.

1/1 1906

219

13/

11

189

2817

2811

31/12

26

9

27

Chefer for Generalstaben. General F. C. Stiernholm....

1867 General L. E. Fog...

21/4 1879 Generalmajor J. Z. Schroll.

5/10 1887 Generalmajor M. S. F. Hedemann..

27/u 1896 Generalmajor G. K. C. Zacharia e

27/ 1901 Generalmajor A. A. B. Kühnel.

2/8 1903 Generalmajor J. V. C. Gørtz ..

- 21/4 1879. 5/10 1887.

1896. 73 1901. 2/ 1903. 5%u 1905.

27

51 1905

Brigadechefer.
Iste Sjællandske Brigade.
General C. P. F. M. Müller...
General L. A. Bie ....
Generalmajor c. M. W. Tvermoes
General L. E. Fog.
Generalmajor A. S. Nickolin

10 1867 1% 1879 29% 1885 5/10 1887

1888

[merged small][merged small][ocr errors]

15/

110

18/11

14/12

[ocr errors]

9

2313

233

26/

4

26/

[ocr errors]

2314

[ocr errors]

31

813 3

Generalmajor J. F. Lorenzen

25, 1891

1897. Generalmajor C. C. Zahlmann

18/1 1897

25, 1900. Generalmajor C. F. F. E. Tuxen

25/5 1900 23/2 1903. Generalmajor C. Lütken....

28, 1903 2den Sjællandske Brigade. General J. W. Neergaard

1/10 1867

1877. General W. C. B. Stricker..

14/1, 1877

1879. General J. D. Høst..

21/4 1979 982 1882. Generalmajor J. T. Ravn..

% 1882

1890. Generalmajor C. E. Meldahl..

1890 14/10 1895. Generalmajor S. W. V. Pfaff

14/10 1895

1897. Generalmajor G. K. C. Zacharia e

1897 27/3 1901. Generalmajor T. G. Rohde ....

1901

23/6 1905. Generalmajor H. W. T. Gerstenberg.

23/6 1905 Fyenske Brigade. General J. A. P. F. Wørish øffer

1/10 1867

2/4 1874. General C. F. Bauditz

1874

1882. Generalmajor J. Hammer..

3/4 1882 31/8 1885. Generalmajor H. Glahn...

1/8 1885 5/4 1886. Generalmajor G. T. Bramhelft.

19, 1886 883 1893. Generalmajor M. S. F. Hedemann

1893

27/u 1896. Generalmajor C. A. S. Dalberg...

27/u 1896 25, 1901. Generalmajor H. Holbøll....

25/ 1901 1ste Jydske Brigade. General E. H. G. Wilster...

1/10 1867

1874. General S. A nkjær....

5/u 1874 31%, 1885. Generalmajor A. S. Nickolin ..

31/ 1885

1888. Generalmajor C. C. Zahlmann..

5/10 1888

1897. Generalmajor C. J. C. F. Kranold

1897 2/8 1903. Generalmajor M. Leschly....

2/8 1903 2/3 1905. Generalmajor C. A. Schroll...

5/3 1905 2den Jydske Brigade. General 0. C. S. A. Bülow..

11 1867 3% 1882. Generalmajor G. T. Bramhelft.

3/4 1882 - 19/4

19 1886. Generalmajor J. F. Lorenzen..

19% 1886

25g 1891. Generalmajor S. W. V. Pfaff..

1891

14/10 1895. Generalmajor G. K. C. Zachariae.

14/10 1895

1897. Generalmajor T. G. Rohde ....

26/a 1897 27, 1901. Generalmajor C. Søltoft....

27/ 1901

5/a 1906. Generalmajor E. C. Rasmussen..

18/ 1906 Chefer for Kjøbenhavns Væbning. General af Forstærkningen F. G. H. Hirsch....

1870

1876. General af Forstærkningen J. S. M. Tillisch ........ 20% 1876 1%20 1880,

2

25/11

25

15/10 18.11

15

18/11

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »