Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Den tekniske komité.

(Kjøbenhavn.)
1. Ordinare Medlemmer:
Oberst C. D.N. Nøkkentved, (K.D.M.),
(E.M.2.), Formand.

B 14.
V. E. Tychsen, (R.'D.M.),
(F.M.iGuld).

29. Oberstløjtn. A. Thortsen, (R.*D.M.). C 19.

Kaptajn J.H.C. Bast, (R."), Sekretær. E 30. 2. Ekstraordinære Medlemmer: a. At Ingeniørkorpset: Kaptajn L. A. Madsen.

82. b. Af andre Vaaben og Korps:

af Rytteriet: Oberst H. P. Egede.
Lund, (K.?D.M.).

B 12.
af Fodfolket: Oberst V. T. Meier,
(R.*D.M.).

25.
af Artilleriet: Oberst F. C. Rant.
zau, (R.*D.M.).

38.
af Generalstaben: Kaptajn A. G.
Nyholm, (R*.).

E 58.
af Lægekorpset: Stabslæge J. F.
Hempel, (R. D.M.).

Q 5.
af Dyrlægekorpset: Overdyrlæge
W. L. D. Blædel, (R.*).

U 2.

Officerer uden for Nummer. Kaptajn A. Levinsen, (R. D.M.), Kontor. chef i Krigsministeriet.

E 26. - af Forstærkningen A. B. Reck. F 12. Premierløjtnant H. Rothe.

G 75. J. J. Bahnson.

100. P. Westergaard.

- 206. J. M. Jensen.

209.

[ocr errors]
[ocr errors]

Artilleriet.

Generalinspektøren for Feltartilleriet, Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet samt Chefen for Artilleriets øvrige Afdelinger.

(Artillerigeneralen.)

(Kjøbenhavn.) Generalmajor F. A. H. Wagner, (K.'D.M.), (E.M.2.).

A 4. Oberst C. F. Holm, (R.*D.M.), Stabschef.

B 28. Kaptajn C. C. E. Flemmer, (R.*), Adjutant.

E 51.

A. P. Larsen, Auditør.
Dr. med. J. A. N. Kier, (R.'), Overlæge.
Dr. med. 0. Thomsen, Reservelæge.

L 7. R 14. T 13.

goldherg.“

(H. A. Rolsted.)30% foro harlie

Iste Artilleriregiment.

(Kjøbenhavn.) Oberst F. I. Suell, (K.'D.M.), Chef.

B 6. Premierløjtnant K. Hirsch, Adjutant. G 104. 1ste Artilleriafdeling.

2 den Artilleriafdeling. (Kjøbenhavn.)

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant N. V. S. Holbek, (R.*), Oberstløjtnant F. Wolfhagen, (R.*D.M.), Chef. C 40. Chef.

C 20. Kaptajner.

Kaptajner. P. Jørgensen, (R."), Chef for 3. Batt. E 71.

A. L. von Bardenfleth, (R.*), (Gb.E.T.), R. Kall, Chef for 1. Batt. 39 til 3AB.- 175.

Chef for 5. Batt.

E 47. L Wolff, Chef for 2. Batt.

228. 30171

H. C. Hertel, Chef for 4. Batt.

103. Batterichef af Forstærkningen.

S. J. Federspiel, Chef for 6. Batt. - 141. Kaptajn H. J. Rohmann, (R.*D.M.), Chef for 13. Batt.

F 1.

Premierløjtnanter.
C. J. N. Nieuwenhuis, (R.*).

G 21.
Premierløjtnanter.
A. P. Edvardsen, Adjutant.

111. N. J. C. Heitmann, Adjutant.

G 117. F. A. W. Schack von Brockdorff. 148. C. J. C. Harhoff. - 124. C. C. B. Dreyer.

210. G. Crone. 156. 0. A. C. Jacobs.

324. 0. Greve Scheel. 169.

344. H. N. K. Rørdam.

- 183. G. F. K. Harhoff.

- 211.

Batterichef af Forstærkningen. C. D. 0. Lunn.

263. M. J. H. Davidsen.

282. Løjtnant E. Kjær, Chef for 14. Batt. J 98. C. Buchwald.

299.

Løjtnanter af Forstærkningen.
Løjtnanter af Forstærkningen.
N. H. Boje.

J 32. J. H. Dreyer.

J 107.
W. E. C. Stamer.

44. A. C. Jensen.

200.
A. Andersen.

86. H. H. Steenbach.

315.
P. C. Poulsen.

- 130. C. F. C. Bendsen.

- 385.
H. Kjær.

382. S. Hoff.

424.
K. Staal.

384. E. Krarup.

434.
A. V. Mielche.

430. J. C. J. Gammeltoft.

600.
F. V. Olsen.

-- 525. J. F. Hilarius. Kalka u. 643.

- 670.

A. A. Jørgensen. S. Bjørner.

- 674.
Sekondløjtnanter.

Sekondløjtnanter.
J. H. Dohlmann.
K 425. H. A. Pallfelt.

K 508. 0. Ulrik. 573. S. M. Haase.

- 571. 0. C. Dohse.

677.
G. B. Schioldann.

- 601. J. G. Ochsner. 680. I. A. Holck.

- 673. J. Brock. - 701. N. B. Jagd.

676. J. H. Nielsen. 780. J. A. Bech.

684. P. M. Tvermoes. 802. J. C. Tolderlund.

- 687. J. F. H. Neumann. 881. E. W. Kjær.

708. N. R. Kirkebjerg. - 893. H. P. Jørgensen.

- 778. H. Nielsen.

- 882. F. C. Larsen.

898.

A. P. Larsen, Auditør.

L 7.
G. Linde, Overintendant, ved 1.Art.-Regt.
og 2. Art.-Afd.

N 17.
G. L. C. Rasmussen, Intendant, ved 1.
Art.-Afd.

0 38.

Dr. med. H. C. von Harten, (R.*D.M.),
Stabslæge.

Q 7.
J. E. E. Bøcher, Reservelæge.

T 12. N. M. A. Nielsen, Korpsdyrlæge. U 7. A. P. G. Andersen, Reservedyrlæge. 12.

2det Artilleriregiment.

(Kjøbenhavn.) Oberst A. F. V. Lund, (R.'D.M.), Chef.

B 26. Premierløjtnant J. T. Goldberg, Adjutant. 39 Norr.l.de G 6. 3 die Artilleriafdeling.

4de Artilleriafdeling. (Aarhus.)

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant A. S. Busck, (R.* D.M.), Oberstløjtnant V. Kofoed-Hansen, (R.), Chef.

C 18.
Chef.

C 51.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

A. P. Larsen, Auditør.

L 7. Premierløjtnant J. I. Jørgensen, Inten

dant, ved 2. Art.-Regt. og 4. Art.-Afd. 0 7. Dr. med. J. A. N. Kier, (R.*), Overlæge. R 14.

V. Hertz, Reservelæge.
Dr. med. 0. Thomsen, Reservelæge.
J. Malmgreen, Overdyrlæge.
B. D. Corneliusen, Reservedyrlæge.

T 2.

13. U 4.

11.

Trainafdelingen.

(Kjøbenhavn.)
Oberstløjtnant 0. P. A. Hoff, (R.*D.M.), Chef.

C 2.
Kaptajner.

Løjtnant af Forstærkningen.
F. E. Hansen, (R.*), Chef for 1. Train-

V. N. E. V. Busch, ved Kbyns. Væbn. komp.

E 9.
2. Bat.

J 467.
C. R. M. Langhorn, (R.*), Chef for 2.
Trainkomp.

27. Premierlejtnant.

Sekondløjtnant. F. C. A. V. Dreyer, Adjutant.

G 83. J. P. A. Rasmussen, ved 19. Bat. K 854.

[ocr errors]

A. P. Larsen, Auditør.

L 7. S. F. Stein, Intendant.

O 15. Dr. med. H. C. von Harten, (R.'D.M.), Stabslæge.

Q 7.

J. E. E. Bøcher, Reservelæge.
N. M. A. Nielsen, Korpsdyrlæge.
A. P. G. Andersen, Reservedyrlæge.

T 12. U 7.

12.

Fæstningsartilleriregimentet.

(Kjøbenhavn.)
Oberstløjtnant J. P. F. D. Dahl, (R.*D.M.), Chef. C 16.
Kaptajn C. F. Cranil, (R."), til Raadighed.

E 37.
Z. L. Tage, til Raadighed.

- 139.
Premierløjtnant O. de F. Skibsted, Adjutant.

G 38. 2den Artilleribataillon.

3die Artilleribataillon. (Kjøbenhavn.)

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant H. C. Salto, (R.*D.M.), Oberstløjtnant H. P. Parkov, (R. D.M.), Chef. C 23. Chef.

C 65. Kaptajner.

Kaptajner. J. V. Haase, (R.*), Chef for 5. Fæst

C. F. Gjernals, (R.'), (Gb.E.T.), Chef ningskomp.

1.
for 11. Fæstningskomp.

E 10. 0. Jürs, Chef for 7. Fæstningskomp. 105.

J. B. Helms, (R.*), Chef for 10. Fæst. J. Hvalsøe, Chef for 8. Fæstningskomp. -- 168.

ningskomp.

50. L. R. E. Stub, Chef for 6. Fæstningskomp.

191.

P. A. Germundsen, Chef for 9. Fæst.

ningskomp. 39% Chip. I trinkorno. 160. Premierløjtnanter.

K. N. Frydenlund, Chef for 12. Fast-
E. J. A. Klein.

G 7.
.

210. E. H. Jørgensen.

36. C. V. Funch.

41.

Kompagnichefer af Forstærkningen. N. A. Bjerning.

54. P. E. Frydensberg;

118.

Kaptajn C. C. J. W. Holck, Chef for 0. H. Winkel, Adjutant.

F 38. - 163.

18. Fæstningskomp. S. A. B. Møller.

218.
P. C. F. Langhorn, Chef for 17.

61. (J. W. Møller.) '7 fors. portie. 329.

Fæstningskomp.
Kompagnichefer af Forstærkningen.

Premierløjtnanter.
Løjtnant L. T. Lambertsen, Chef for

N. A. Lassen.

G 106. 16. Fæstningskomp.

J 124.
J. Tørsleff, Adjutant.

113. J. C. Christensen.

115. J. P. Bertelsen, (D.M.), Chef for 15. Fæstningskomp.

- 755.
S. Fleuron.

- 137. V. J. Larsen.

- 168. Løjtnanter af Forstærkningen. E. C. A. Rung.

- 237. C. A. E. Wridt.

- 239. C. P. Carstensen.

J 250.
S. Rye.

· 269. C. A. F. W. Kjelgaard.

· 251.
0. Høegh Guldberg.

- 300. C. C. Nielsen.

304.
(L. C. B. S. With-Seidelin).

- 347. J. P. Wismann.

500. A. Hillerup.

- 573. J. Preysz.

-577.

Løjtnanter af Forstærkningen. J. Wittrog - 621. N. F. Nielsen.

J 165. C. E. Rasmussen. 622. H. P. J. Christensen.

- 206. H. P. A. Jørgenssen. 635. F. E. E. Nielsen.

302. C. F. Holm. - 638. M. F. Hansen.

203. A. Boeck-Hansen.

B. K. Petersen.

310. H. F. R. Holm. 689. W. Caprani.

318. V. Larsen. - 709. E. H. T. Beck.

329.

639.

[ocr errors]

Sekondløjtnanter.

(2. Artilleribataillon.) 0. H. C. Vind. C. J. P. Jensen. J. P. le Sage de Fontenay. C. A. Aagaard Hansen. H. C. Jørgensen. J. S. Dalberg. P. E. M. Rosenørn. V. Gjern. P. M. Bülow. L. V. Larsen. 0. H. Wegener. G. Erichsen. 0. Flamand. P. H. Lassen. A. S. R. von Buchwald. E. H. Fenger, N. A. M. Ruborg. J. Christensen. J. F. Knudsen. J. P. F. Ekman, 0. G. Polack.

K 478. - 484. 493. 550. 595. - 599.

656. - 667. 671, 751.

754. ---- 767. - 771. - 774.

775. - 776. -- 779.

782. 828. 844. 857.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Sekondløjtnanter. F. Guldberg. A. T. Nielsen. P. Hjort. 0. Hansen. F. J. M. Gether. N. H. Andersen. J. V. thor Straten. K. G. J. Strøyer. E. D. W. van Norde. C. V. Petersen. J. C. Jensen. C. E. Petersen. N. A. J. Meulengracht. W. C. Schmitt. 0. K. P. T. Hærskjold. N. S. Steenberg. J. Sthyr. O. M. Duus. N. P. la Cour. B. H. P. Saul. K. S. Gnudtzmann. J. Høeg E. W. Andersen. H. A. N. M. Hansen. 0. A. Born. A. B. Petersen. V. T. Backhausen. K. J. Als. A. Lund. A. V. 0. Smidt.

K 480.

482. 483. 485. 486. 549. 551. 552. - 593.

594. -596.

597. - 598. 657. 658.

672. - 678. -- 752.

753. 766.

768. - - 769. --- 770.

773. -- 781. -- 830.

856. 871. 875. - 878.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

A. H. V. Sabroe, Intendant.
M. 0. Knudsen, (R.*), Korpslæge.
G. P. Poulsen, Reservelæge.

0 19. S 19. T 9.

Carl Henrik Dyrlund Sjøberg, Undermaskin

mester. Johannes Bunke Ludvig Ørnfelt, Telegraf

inspektør. Carl Christian Randow, Telegrafassistent.

« ForrigeFortsæt »