Billeder på siden
PDF

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

:

8/1839

Kapt. i Ingk.s Forst. Brandt, Jacob Frederik, (R'), (E.M.2.) 8/ 1843 / 1905 kar. Oberstltn.
Kapt. i Art. Brandt, Johan Peter, (R.“) .......... 24/1842 243 1894 kar. Oberstltn., Inspektør

ved Kbhn.s Sygehjem. Prltn. i Rytt. Bredahl-Møller, Hans................ 12/12 1862 23/6 1900 kar. Ritmester, Dyrlæge. Prltn. i Fodf. de Bretton, Anton Carl Frederik Mon

| tagne, Baron, (E.M.2.) ............ 12%, 1843 24/6 1872 kar. Kapt. Ritmester Brinckmann, Johan Vilhelm Valdemar,

Ekspedient i Statens sta. (R.'), (E.M.2.)..

..........

2/6 1893 tistiske Bureau. Auditør

Brix, Peter Sophus Deodatus, (D.M.
R.'), (E.M.1.) ....

19% 1821 18/19 1857 Etatsraad, fhv. Byfoged. Kapt. i Fodf. Forst. Brock, Ludvig Frederik, (R.'D.M.)... 24/6 1848 / 1906 Hospitalsforstanderi Hel

singør. Ritmester

Bruhn, Adam Henrik, (R.), Kmj. .... 23, 1854 307 1906
Auditør
Brun, Charles, (R.*)........

16/1866 27, 1905 Stiftamtmand over Aal.

borg Stift og Amtmand

over Aalborg Amt. Kapt. i Art.

Bruun, Hans Georg Koefoed, (R.*).. 18/12 1855 13), 1901
Prltn. i Fodf. Bryde, Hjalmar Thorkil............. 30/1, 1864 25/10 1893
Auditør
Bræstrup, Andreas Cosmus, (R.*D.M.),

Byfoged og Politimester (E.M.2.) ........

18/6 1870 i Helsingør. Kapt. i Art. Iv. Bræstrup, Tycho, (R."), (E.M.2.)... 24/ 1834 22)1886 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf.s Forst. Buchwaldt, Carl Eduard Friederich

Franciscus, (E.M.2.), Kmjkr. ...... % 1844 257, 1904 Oberstltn. i Fodf.s v. Buchwaldt, Frantz Ingstrup, (R."

kar. Oberst, Medlem af Forst. D.M.), (E.M.2.) .................... 8/12 1832 6/12 1897 Centralkomiteens Be

styrelse. Kapt. i Fodf. Bull, Otto, (K.?D.M.), (Gb.E.T.), Kmbr. / 12%, 1900 tjenestegørende Kmhr.

| hosHs.MajestætKongen. Stabslæge

Byberg, Hans Georg, (R.*D.M.) ...... 7/1844 31/, 1902 Oberstltn. i Fodf. Carstens, Heinrich Georg, (D.M. R.*)

(E.M.2.)........................... 21, 1842 15/10 1902 Oberst i Art. |v. Caspersen, Hans Peter, (K. D.M.),

fung. Chef for den vest(E.M.2.) .....

1899 indiske Rekrutering. Prltn. i Rytt. Castenschiold, Carl Heinrich Wil

kar. Ritm., fhv. Brandhelm Thuerecht, (E.M.2.), Kmjkr... 149 1 835 26/1868 direktør i Slagelse. Prltn. i Art.

Castenschiold, Carl Vilhelm Behagen,

(K.PD.M.), (E.M.2.), Kmhr. ......... 5% 1869 Ejer af Borreby. Oberst i Rytt. Castenschiold, Henrik, (K.'D.M.), (E.M.1.2.) Kmhr...........

25, 1818 28/, 1883 kar. Generalmajor. Oberstltn. i Fodf. v. Christensen, Andreas Peter, (R.*

D.M.), (E.M.2.)... ........ 24/1 1832 31/8 1892 kar. Oberst. Korpslæge Christensen, Carl Nicolaus, (R.*),(E.M.2.) 8/19 1833 31/10 1872 Dr. med., prakt. Læge i

Kbhvn. Oberst i Fodf. v, Christensen, Christian Waldemar,

(K.:D.M.), (E.M.2.)................. 18/5 1842 s/1906 Ansat i Krigsministeriet. Prltn. i Fodf. Christensen, Harald Leopold ........ 26/1848 25/1890 Pritn. i Fodf. Christensen, Jørgen Rasmus ....... 27/ 1853 g 1891

kar Pitm

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

18/3 1897

Kapt. i Fodf. Christiansen, Waldemar, (R.*), (E.M.2.) 28/6 1838 23/6 1890 tilsynsførende v. Kbhvn.s.

Landbefæstning. Ritmester

v. Christmas-Dirckinck-Holmfeld, Wal

ter Edmund, (R.'), (E.M.2.), Kmhr.,

Hofjægermester. ....... ........ 157, 1834 29/11 1884 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf. v. Clausen, Jens Peter Severin Ste

phanus, (D.M.R.*), (E.M.1.2.)......."76 1822 26/5 1876 kar. Oberstltn. Pritn. i Rytt. Clauson-Kaas, Gustav Adolph Frederik / 1865 2/2 1900 kar. Ritmester, Direktør. Prltn. i Fodf. Colding, Eugen Philip Victor Aage.. 29/1866 18/12 1899 Oberst i Fodf. v. Colding, Johan Georg Frederik, (K.'D.M.), (E.M.2.) ......

1898 Korrektør i Rigsdagen. Sekltn. i Kav. la Cour, Charles, (R.'), (E.M.2.)...... 22/6 1838 31/5 1866 kar. Prltn. Oberstltn. i Fodf.s la Cour, Niels Peter Georg, (R.*),

kar. Oberst, højst befaForst. (E.M.2.)....

1834 23/1899 lende paa Korsør Sø

batteri. Prltn. i Rytt. de la Cour, Poul Victor Dornonville . 25/8 1879 221900 Oberst i Rytt. la Cour, Victor, (K'D.M.), (E.M.2),

Kmjkr................... ......... 15/1 1843 g 1903 Ritmester

Crone, Christian, (R.*), Kmjkr. ...... 187, 1854 30/, 1905
kar. Oberst, Oberst-v. Crone, Gustav Waldemar Emil, (R'.
Itn. i Forst.

D.M.), (E.M.2.) ....................
Overlæge
Dahlerup, Sophus Valdemar Thomas,

Etatsraad, Dr. med., pr. (R.") ........

......... | 25/12 1844 /1 1899 Læge i Kbhvn. Generalmajor v. Dalberg, Carl Anthon Sciawitsky,

(K.'D.M.), (E.M.2.) ................ 5/3 1835 5/3 1905
Prltn. i Ingk Delbanco, Herman Valdemar........ 18/8 1858 13, 1900 kar. Kapt.
Oberstltn. i Fodf.s v. Diechmann, Frantz Sophus, (R.ʻD.M.),
Forst.

(E.M.2.) .......................... % 1832 6 1897 kar. Oberst. Prltn. i Fodf. Dinesen, Wentzel Laurentzius, (R."

Ejer af Katholm og Stens. D.M.), (E.M.2.), Kmjkr., Hofjgmstr.. 30/3 1843 1. 1870 mark. Auditør Dithmer, Ludvig Nicolai Marius,

Borgmester Auktions. (R.'D.M.) ..... ......... 28/3 1853 30/40 1895 direktør og Skiftefor.

valter i Odense. Kapt, i Fodf.s Forst. Dreyer, Frederik Wilhelm Cajus,

kar. Oberstltn., Kaserne(R.*), (E.M.2)....

.. 2% 1843 / 1904 kommandant i Sølvg.

Kas., Assist. i Ordens

kapitulets Kontor. Kapt. i Art. v. Edsberg, Hans Wilhelm Severin,

(R.'), (E.M.2.)......... ...... 12/12 1836 1/2 1888 |kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf. v. Eibe, Sophus Carl Julius, (R."), (E.M.2.) ........

... 17/, 1838 221, 1890 kar. Oberstltn. Oberstltn. i Fodf. Ekdal, Niels Marius, (R. 'D.M.)....... %u 1850 21/2 1906 Kapt. i Ingk v . Elben, Harald August Rønkild,

kar. Oberst, fhv. Bane. Į (K. D.M.), (E.M.1.) ........ ........ 263 1831 5/1, 1870 chef ved Statsbanerne. kar. Pritn. i Kav. iv. Ellbrecht, Eberhard van Deurs,

1 (E.M.2.) ................ ......... 28/11 1833 16 1865 kar. Ritmester. Generalmajor iv. Engelbrecht, Carl Christian Emil, (K.'D.M.), (E.M.2.). .........

2 1833 , 1903

[ocr errors]

1 1906

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds
datum

Vedtegning

Prltn. i Fodf. Erichsen, Peter Arnolph ............ 187, 1881 | g 1905
Prltn. i Rytt. v. Fahrner, Michael Wilhelm Conrad,

kar. Oberstltn., Klasse. (R.ʻD.M.), (E.M.2.)................. 8/2 1833 31/8 1877 lotterikollektør. Kapt. i Fodf. v. Fischer, Carl Emil Peter Theodor,

kar. Oberstltn., Forstan. (R.*), (E.M.2.).. ...... 17, 1836 15/11 1886 der for et Forsøgslabo.

ratorium i Kbhvn. Ritmester

v. Flindt, Alfred Sigismund Halfdan,
(R. D.M.), (E.M.1.2.)....

22/2 1825 187, 1878 fhv. Branddirektør.
Oberstltn. i Art. Flindt, Henrik Emil, (R. D.M.) ....... 7/12 1850 % 1904
Kapt. i Fodf. Fogh, Georg Wilhelm Frederik, (R.*) 187, 1858 27/1 1902
Ritm. i Rytt.s Forst. Fonnesbech-Wulff, Axel Eyvin ....... 8/ 1850 12/8 1896
Korpslæge

Frandsen, Johan Arent, (R.*)........ 18/1846 210 1875 Distriktslæge i Ørsted. Auditør From, Josva ......

........ 3/3 1860 24/u 1896 Kriminalretsassessor. Pritn. i Fodf. Frølich, Alexander Philomeno de la

| Crux, (E.M.2.) .................... 8/6 1842 28/5 1871 Auditør

Gad, Johan Henry Theodor, (R.") ... 18/1858 26 1905 Byfoged i Aalborg. Oberst i Fodf. v. Gandil, Fritz Godske Hans Olsen,

(K.D.M.), (E.M.1.2.).............. 8/11 1830 18/1895 kar. Prltn. i Inf. v. Garde, Christian Frederik ........ 8/s 1829 2/12 1863 Justitsraad. Oberstltn. i Kav. v. Gerlach, Adam Wilhelm, (R. 'D.M.),

(E.M.1.2.) ............. ........... 23/1 1813 18, 1867 kar. Generalmajor. Prltn. i Fodf. Giersing, Viggo Einar ............... /4 1866 812 1893 Auditør

Giørtz, Hans Christian Nicolaj ......?/,. 1858 17, 1903 Kriminalretsassessor. Pritn. i Inf. v. Gjedsted, Carl Edvard, (R.'D.M.),

kar. Kapt., fhv. Post. (E.M.1.) .........

...... 1826 4. 1851 mester. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Gjørup, Michael Rodevald, (E.M.1.2.) 142 1830 5,, 1883 Forfatter. Kapt. i Fodf. v. Gjørup, Poul Holst, (R.*D.M.),(E.M.2.) 8/10 1833 8/10 1885 kar. Oberst, Slotsforval.

ter ved Kronborg Slot.
Oberst i Ingk. v. Glahn, Hans Otto, (K.'D.M.), (E.M.1.2.) 10/1817 8/1 1882
Prltn. i Art. Glandt, August Friederich........... 5/5 1862 %/1891
Kapt. i Fodf. Goldschadt, Otto William Alfred, (E.M.2.) 24/4 1843 26/7 1884
Ritmester

lv. Gottschalk, EdouardGustav,(E.M.1.2.) 21/, 1828 8071875
Kapt. i Fodf.s Forst v. Graae, Frederik, (R.'), (E.M.2.).... 8%, 1831 1571893 kar. Oberstltn.
Kapt. i Fodf.s Forst. Grandjean, Harald Frederik, (R.'D.M.) 17/10 1841 % 1900 kar. Oberstltn.
Kapt. i Art.

Granø, Theodor Pedersen, (R. D.M.). 27/10 1854 28a 1904 kar. Oberstltn.
Kapt. i Fodf. Grave, Nicolai Jacob, (R.*), (E.M.2.).. 28. 1842 24;, 1892
Kapt. i Art.

v. Grove, Alexander, (R."), (E.M.1.2.). 157, 1829 19%, 1881 kar. Oberstltn.
Prml. i Rytt. Grut, Svend Aage, Kmjkr........... % 1863 8/7 1905 kar. Ritmester.
Oberst i Fodf. v. Grüner, Hermann Georg (K.PD.M.)
(E.M.2.) .....

.... 28), 1840 18/11 1903 Kapt. i Fodf.s Forst. v. Grünwaldt, Frederik Peter, (R.*), (E.M.2.) ....

% 1902 Kunstmaler. Kapt. i Fodf.s Forst. Grønning, Ove Nicolai, (R.') ......... ? 1850 5/10 1904 Kasernekommandant i

| Citadellet Frederiks

havns Kaserner. Prltn. i Fodf. Grønning, Peter Valdemar ........ 1853 23/10 1895 kar. Ritmester, Assistent

I i Krigsministeriet. I Kapt. i Ingk.s Forst. v. Hamann, Gustav Frederik ........13 1838 % 1895 Medlem af Best. for Hel

| lebæk Fabrikker.

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds. datum

Vedtegning

.....

kar. Prltn. i Inf. v. Hammerich, Louis, (K.'D.M.), (E.M.1.) 187, 1830 /, 1853 Konferentsraad, fhv.

Birkedommer. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Hansen, Christian August Julius, (R."), (E.M.2.)

1.0 1834 18.0 1896 Prltn. i Fodf. v. Hansen, Christian Nicolai, (E.M.2.). 28/, 1833 /u 1870 Stabsintendant Hansen, Eduard Ludvig Hincheldey, (R.'D.M.) ....

......., 21, 1847 29, 1905 virkel. Etatsraad. Intendant

Hansen, Emil Sophus ........ ....... 23/6 1857 26/5 1893
Kapt. i Fodf. |v. Hansen, Frederik Ferdinand, (R."
D.M.), (E.M.1.2.). .......

28/12 1823 7/11 1876 Kapt. i Art.

Hansen, Hans Erik, (R.“) ............ 11/1852 1/4 1904 Kapt. i Art v. Hansen, Jacob, (R.'D.M.), (E.M.2.).. 24/1, 1833 24/12 1885 kar. Oberstltn., Kontor

| chef i Krigsm. Kapt. i Fodf. Hansen, Julius Oskar Carl, (R.")..... 28/6 1850 % 1901 kar. Oberstltn. Prltn. i Fodf. Hansen, Lauritz .................... °/3 1867 193 1902 Pritn i Fodf. Hansen, Niels Johan Christian ...... 23, 1857 10%1 1887 Forvalter ved Blegdams

hospitalet Kapt. i Ingk. Hansen, Peter, (R.'D.M.) ............ 13/, 1845 13), 1897 kar. Oberstltn., Medlem

af den militære Halle

kommission. Undermester i Art. Hansen, Sønne, (D.M.). .....

13, 1818 27/6 1891
Overdyrlæge Hansteen, Iver Theodor, (R.*), (E.M.2.) 207, 1829 15/1 1886
Kapt. i Art. Harboe, Edouard Georg, (R.*) ....... 5910 1845 8/10 1897 kar. Oberstltn.
Overintendant, kar. v. Hartmann, Hieronymus Valerius Fe.
Kapt.

lix, (R. 'D.M.), (M.f.D.R.), (E.M.1.2.). . 461818 151, 1888 Kapt. i Fodf.s Forst. v. Harttung, Alexander. (R.'D.M.).

fhv. Forstander for Mas. (E.M.2.) ......................... 11. 1833 %! 1895 nedsund Station. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Hartz, Tycho Wilhelm Conrad Chri.

kar. Oberstltn., fhv. Trastian, (R..“), (E.M.2.) ............... 23/6 1827 11%, 1887 fikinspektør ved Stats

banerne. Kapt. i Ingk. Hedemann, Carl Emil, (K.PD.M.), (Gb.

|fhv. Guvernør for de E.T.)........... .......... 17/12 1852 6461902 dansk-vestindiske Øer. Intendant, kar. Prltn., v. Hedemann, Christian Carl Frederik,

| (R.*D.M.),(Gb.E.T.), (E.M.1.), Kmbr.. 23/8 1832 19%, 1880 kar. Prltn. i Inf. v.Hedemann, Friederich Wilhelm Hein.

rich, (R.*D.M.), Kmjkr............. 20%, 1832 /, 1867 Kapt. i Fodf. Heidicke, Andreas Christopher, (R."). /2 1847 | , 1899 Oberstltn. i Fodf. v. Hellemann, Carl Johan, (R.'D.M.), (E.M.2.)..............

... 11/8 1836 78 1893 Kapt. i Fodf. Hermann, Abraham, (R.*)............ 1848 % 1900 kar. Oberstltn., Gymna.

stikinspektør ved Bor. ger- og Almueskole.

væsenet i Kbhvn. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Hermansen, Frederik Ludvig, (E.M.2.) 28,12 1830 21%, 1891 Underlæge

Hertel, Jørgen Lauritz, (E.M.2.)...... 14%, 1832 217, 1867 pr. Læge i Kbhvn. Prltn. i Fodf. Heuser, Carl Gustav ................ 17/10 1867 24/, 1894

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag
og -aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Kapt. i Fodf. Hoff, August Julius Cæsar, (R.*),.... 23, 1854 23/2 1906
Oberst i Art. v. Holbek, Gert Marinus, (K.-D.M.),
(E.M.1.).

........... 18/12 1826 18/12 1891 kar. Generalmajor. Underlæge Holm, Jacob Henrik Thøger, (R.*) ... %10 1833 15/1858 pr. Læge paa Frederiks

berg. Oberstltn. i Fodf. v. Holst, Charles Frederik, (K.PD.M.), (E.M.2.) ......

... 14/12 1834 14/10 1895 kar. Oberst, Forfatter. Kapt. i Fodf. Holst, Valdemar, (R.') .............. 27/4 1851 27/4 1903 Inspektør ved Silkeborg

Kuranstalt. Ritmester

v. Holstein, Frederik Conrad, (R.*)... 19/6 1847 1976 1899 kar. Oberstltn. Kapt. i Fodf. Holstein, Henrik Wilhelm, (E.M.2.).. 24/6 1845 27/6 1881 Prltn. i Fodf. Honnens de Lichtenberg, Hans Heinrich,

Besidder af Stamhuset Kmjkr., Hofjægermester.......... 13), 1857 92 1893 Bidstrup. Kapt. i Inf.

v. Honnens de Lichtenberg, Tycho Fre

derik Andreas, (R. D.M.), (E.M.1.2.),

Kmjkr., Hofjægermester.......... 1876 1830 31 1867 kar. Major.
Kapt. i Fodf. Hviding, Heinrich Carl Meinig, (RTM).. 22/5 1853 22/6 1905
Korpslæge

Høegh-Guldberg, Ove ................ 5, 1853 / 1900 pr. Læge i Aarhus.
Kapt. i Fodf.s Forst. v. Høst, Julius Heinrich Marius, (E.M.2.) 21/, 1830 14/1883 Sproglærer.
Prltn. i Fodf. Høyer, Knud Valdemar ............. 31/, 1875 2/ 1901 Forstander for et gym-

nastisk Institut i Kjø.

benhavn. Auditør Ingerslev, Frederik Johannes, (R.*).. 25/1842 23/1886 Herredsfoged i Merløse

| og Tusse Herreder. Korpslæge Ingerslev, Ove Emmerik Gustav Høegh-||

Professor, Dr. med., Med. Guldberg, (R.") ....

... 2872 1844 16 1873 lem af Sundhedskolle

giet, Censor ved Uni.

versitetet. Auditør Ipsen, Johannes, (K. D.M.) .......... 28), 1843 30% 1879 Justitiarius i Lands-Over

samt Hof. og Stadsret.

ten i Kbhyn. Ritmester

v. Irgens-Bergh, Thorvald Wilhelm

Christian, (R.'), (E.M.1.2.) ......... 10/ 1825 ?/ 1880 Auditør Jacobæus, Henrik Emil ............. 28/8 1854 866 1894 Borgmester og Byfoged

i Sæby. Oberst i Fodf. v. Jantzen, Axel Waldemar, (K.-D.M.), (E.M.2.). ..............

29.0 1899 Stabsintendant, kar. v. Jantzen, Frederik Feddersen, (K." Kapt. | D.M.), (E.M.2.).

15). 1902 Kapt. i Ingk.s Forst. v. Jastrau, Harald Frederik Ferdinand,

Slotsforvalter ved Fre(R. D. M.), (E.M.1.2.) ........

% 1885 densborg Slot. Prltn. i Fodf. Jensen, Hans Christian Frederik .... 20, 1868 / 1900 kar. Prltn. i Kav. v. Jensen, Johan Theodor, (E.M.2.)... 15/2 1825 19/12 1864 Prltn. i Fodf. Jensen, Julius Emil Haack .......... 22%, 1870 14/10 1903 Revisionsassistent ved

Vemb Lemvig-Tybo.

rønjernbanerne. Oberst i Fodf. v. Jensen, Niels Peter, (K.'D.M.), | (E.M.1.2.).....

........... 26/10 1830 28/10 1895 krigshistorisk Forfatter. Auditør

Jespersen, Christian Magdalus, (R.*). . 29/5 1852 18/1895 Byfoged i Aarhus.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »