Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]

T.

[ocr errors]

9

Sørensen, s.
K 449 | Truelsen, P. M.

N 8 Wagner, F. A. H..... A 4
S. A..
K 555 Tryde, A.. ,

G 328
H. G..

G 125
T.
J 101 Tuxen, A. A.
G 81 Wahl, C. P..

E 57 Sørensen-Juul, G. A. K 797

A. P.

B 33 Wallmann, M. J... K 468 Sørup, J. W.

F 50
H. L. H.

C 43 Waltersdorph-Rasmussen,
J. E.
G 102 C. E. A..

K 868
J 636 Wamberg, H. N. J. G 107
Tvermoes, P. M. K 802

N. O. G.. J 188 Tvilde, J. A. J. J 182 Wandall, J. S.

S 14
Tvilstedgaard, L. L.. F 24 Warming, P. L. E.. K 443
Tychsen, A.

E 240 Wassmann, E. H. L. S.. T 8
V. E.
B 29

0. A.

V 12 Tage, Z. L.

E 139 Tønnesen, O. L. K 217 Wedel-Heinen, E. E 91
Teisen, C. J.
F 37 Tørsleff, J.

G 113 Wedell. Wedellsborg, A.
J. V.
E 88

F. F. L. Baron .. E 40
Tejlmann, K.
J 269

H. R. G. Baron J 506 Terp, P. N. J 470

H. S. Baron... J 712 Thalbitzer, C. V... J11!

K. Baron. G 250
M.
E 182

V. Baron. G 80
Thaulow, 1.
G 304

Wegener, C. T.

E 106 Theilgaard, C. S.. F 33 Ultbeck, J. P. M.

J 431

O. H..

K 754 Theilland, C. H. J. E 8 Ulmer, G. V.

D 8 Wehrmann, E. A.. J 604 Theilmann, J. J 125 Ulrich, C. L. L.. V 11 Weihe, L. E.

F 49 Thinosen, M. H.

J 569
C. S.

S18 Weilbach, P. B.. E 25 Thisted, N. H.

J 325
H.
E 19 Wellendorf, S. S.

J 39 Thoft, P. N.

J 335
J. S. S.

J 97 Welling, J. K. T. K 889 Thomsen, E. N.

J 504
J. V.
J 216 Wenck, E. G. C.

C 30
H.
J 596
K. J. S.
E 230 Wendel, V. P. E.

J 289
0.
T 13
N. B.
C 62 Wendelboe, A..

J 108
0. L.
G 145 Ulrik, O.....
K 573

J 494 0. W. A. L... K 505

Werner, H. A. V. R. J 226
S. E. 0. K 500

Wesenberg, A. H. J 38
T. C. A..
C 47

Westergaard, A.

J 536
T. F.
K 431

A. P. A. . K 887
V.
J 715

P.

G 206 thor-Straten, J. V. K 551

Westring, G..

K 662 Thorball, V. V. J 448 Valentiner, A.

E 247 Wetterstrøm, C. J. A. C. J 756 Thornberg, T. M.

E 223
P. A.. K 413 Wibe, E.....

0 22 Thorsen, O.. J 684 Valeur, J.

K 689 Wibe-Simonsen, P. I.... K 847 Thortsen, A.. C 19 Varder, A. G. P. J 662 Wibroe, C. S..

J20
Thorup, C. A..
K 699 Veje, J. J...
T 16 Wiedbrecht, L. K. A.

K 374
E..
J 281 Vennervald, C. A.. E 131 Wiese, R. H.

J 686
H.
K 477 Vermehren, P..

J 420 Wiimh, J. J. K. R. J 594
Thorvaldsen, B..
J 609 Viale, A. C. L.

J 146 Wildenradt, C. H.. 0 37 Thranum, A. J 197 Videbech, P. H. C. S 29 Wildt, J. H.

J 115 Thrue, C. C. A. 0 35 Vilger, H. P. D. K 533 Wilian, J. A.

J 297 Thron, J, L. C. J. M 7 Vilhelmi, C. J. V. G 63 Wilkenschildt, V. A. ... G 35 Thuesen, J. P. T.. V 21 Villadsen, C. E.

J 247 Willemoes, A.

E 220 Thørrestrup, M. E.. F 36 Vimar, N. A. C.

K 628

N. C. G. d'O. J 120 Tidemand-Dal, C. J. K 664 Vincent, L.

K 805

V. P. H. I.. G 58 Tillisch, F. F. N 18 Vind, 0. H. C.

K 478 Willerup, G. E. F. E 119 Timm, A. A. E 138 Vinten, A. V.

J 498 Willumsen, A. J.. K 466 Tolderlund, C. E.. K 793 Vogel, A. C. P.

J 7 Winde, H. C.

K 749 J. C. K 687 Voigt, c.

G 15 Winge, M. E.

C 28 Tolstrup, c. K 588 Volkersen, N. E. K 570 Winkel, N.

J 33 Topsøe, F..

G 365

P.
K 567
0. H.

G 163
Tornøe, J. F. P.
J 330 Vollquartz, J. P. F 26 Winther, A.

G 260 Torp, N. W.. K 788 Vontillius, A. J. H. K 572

C. F. J.

J 328
Torup, J. S. G.
J 708 Vorm, 0. J....
K 469 Wismann. J. P.

J 500
L. F. C.
J 492 Voss, J. A. S.
J392 Wissing, K. J.

J 740 Trampe, C. S. F. Greve G 313

With, E..

G 32 Treschow, F. V. de .... J 314

With-Seidelin, L. C. B. S. G 347 Tretow-Loof, C. F.. G 199

Withusen, C. B.

L L. L.. C 17

Wittrog, J.

J 621
V.
G 184

Wittrup, S.

K 873 Troels-Smith, F. J...... K 825

Wolf, H. E.

E 163 T. F. P... G 56 Waagepetersen, J. T.... G 350 Wolff, E.

C 52 Trolle, E..

J 3771
Κ. Η. J57

K. V. K.

K 73.)
H. T.
K 375 i Wad, J. C...

J 74
L.

E 228

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Wolfhagen, F.
C20 Wæver, V. L. J. J 697 | Zeilau, T. C.....

G 330
Wolthers, J. E.
N 24 Wørishøffer, T. J. G 65 Zeiler, H. L. C..

E 229 Worsaae, G...

E 242
Worsøe, L. F.

J 291
Wortziger, F. G.. F 23
Wridt, C. A. E.
G 239

J 113
Wulff, E. G.
J....

J 749
R.

G 268
Wylich Muxoll, H. C. W.

Ollgaard, C. L. E. G 247 van.

J 53 Zahlmann, F. C. C. L 2 Ørsted-Matsen, H. C. .. J 543 Würtz, E. P. E 227 Zeemann, F. J. C. G... E 98 Ørum, A.

E 79

J 644 Yding, O. N. J.

[ocr errors]

V. Afskedigede Officerer, der har Tilladelse

til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Ifr. Kundgørelse for Hæren Nr. 15-1880, 1. 3. og 7.).

Generalmajor Johannes Eduard Beissen

herz, (K.'D.M.), (E.M.1.2.), (R.St.A.2.), (R.

St.Stan.2.*), Kammerherre.
Oberst Wilhelm Otto Feldtheim Zepelin, (R.*

D.M.), (E.M.1.2.), Kammerherre.
– Benedictus Frederik Julius Thorkelin, (K."

D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.R.O.2.), (S.Sv.3.').

Kaptajn Carl Christian Juell, (R.*), (E.M.1.).

Johan Christian Emil Marius Bernth, (R.*D.M.), (E.M.2.). -- Georg Leopold Greve Sponneck, (R.'D.M.), (E.M.2.). Jacob Moritz Christensen, (E.M.2.). Edvard Ludvig Bentzon, (R.*), (E.M.2.). Niels Gustav Magnus Schaarup, (R.*), (E.M.2.).

Oberstløjtnant Anton Carsten Volqvartz,
(R.*D.M.), (E.M.1.2.).
Sophus Carl Julius Eibe, (R.*), (E.M.2.).

Carl Emil Peter Theodor Fischer, (R.*) (E.M.2.).

Premierløjtnant Carl Vilhelm Behagen Casten:

schiold, (K.-D.M.), (E.M.2.), Kammerherre.

Fortegnelse*

over

endnu levende, i Naade afskedigede Officerer og ligestillede af Hærens Linie,

som ikke er ansatte i Forstærkningen.

(Rettelser og Tilføjelser modtages med Tak af Krigsministeriets Arkiv.)

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Overlæge

Aabye, Niels Peter Johan, (R.*)..... 28/4 1848 44 1896 Etatsr., pr.Læge i Odense. Oberstltn. i Fodf.s v. Aagaard, Emil Madsenius, (R."), Forst. (E.M.2.)...

18/1, 1837 18/12 1902 kar. Kapt. i Ingk. v. Åhmann, Curt Alexander, (E.M.1.). 1 %, 1828 974 1865 Forstander for Scheels

Hospital under Vallø St. Ltn. i Fodf.s Forst. ** Abrahams, Albert Peter Carl, (R.*D.M.),

Etatsraad, fhv. Direktør (E.M.2.)

5/10 1839 117, 1879 for Kbhvn.s Begravel

sesvæsen. Oberstltn.i Generalst. v. Abrahamson, Werner Hans Frede.

kar. Oberst, fhv. Raad. rik, (K.'D.M.), (E.M.1.2.)...

29/10 1822 19/12 1864 mand i Kbhvn., Med.

lem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Begravelses

væsen.

Sekltn. i Inf.

Auditør

Auditør
Auditør

21

Generalmajor

Kapt. i Ingk.

Ahlefeldt-Laurvigen, Wilhelm Alexan.
der, Greve, (E.M.2.)...

20/6 1838 29/4 1865 Cand. jur., Forpagter. Ahlmann, Otto Frederik, (R.*) 2/8 1843 8/11 1893 Herredsfoged i Holmans

og Elbo Herreder. Anker, Peter Munk ....

16/6 1844 28/2 1889 fhv. Byfoged.
Ankjær, Stephan Harald, (R."). 21/1 1858 17/ 1898 Justitiarius i Viborg Over-

ret.
v. Arendrup, Henrik Christian, (S.K"
D.M.), (E.M.2.)...

25/3 1837 31/12 1905
v. Aschlund, Conrad Frederik Bugge,
(E.M.1.)...

28/11 1824 20% 1861 Pastor emeritus.
v. Bahnson, Jesper Jespersen, (S.K."

Direktør i det Classen. D.M.), (E.M.1.2.)..

18/1 1827 18/1 1897 ske Fideikommis, fhv.

Krigsminister.
Bajer, Frederik....

21/4 1837 / 1865 Translatør.
v. Bangert, Joban Hieronymus Kirch.
hoff, (E.M.2.)

14/6 1832 29/4 1865 fhv. Baneingeniør.
v. Bauditz, Christian Ferdinand, (S.K."

D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr....... 31/1 1815 | 31/1 1885

Generalltn.

kar. Prltn. i Kav. Prltn. i Ingk.

Generalltn.

*) I Fortegnelsen er udeladt de Officerer o. l. af Hærens Linie, om hvilke det ikke har været muligt at faa de fornødne

Oplysninger. **) 23 10 1865 efter Ansøgning forsat fra Linien til Krigsreserven.

Grad og Stilling ved Afskedigelsen

Navn

Fødselsdag

og aar

Afskeds-
datum

Vedtegning

Generalmajori Forst. v. Baumann, Christian Heinrich Ferdi.

nand Raymund, (K.'D.M.), (E.M.2.). / 1835 % 1905 Generalmajor i Forst. v. Beissenherz, Johannes Eduard, (K." D.M.), (E.M.1.2.), Kmhr....

18/9 1823 /u 1892 Kapt. i Fodf.s Forst. Bendtsen, Carl Vincens, (R.*), (E.M.2.) 26/8 1841 / 1900 kar. Oberstltn. Oberst i Art. v. Bentzon, Michael Frederik Liebenberg, (K.'D.M.), (E.M.2.).

21/4 1834 26/1 1898 kar. Generalmajor. Ritmester

v. Benzon, Wilhelm Sophus Hermann

Ferdinand, (R.'D.M.), (E.M.1.2.), Hof-
jægermester

147, 1827 | 14/8 1875
Oberstltn. i Fodf. v. Berg, Christian Ludvig Ferdinand,
(R.'D.M.), (E.M.2.).

18/11 1835 20 u 1895 kar. Oberst. Prltn, i Rytt. Berg, Jens..

2/12 1861 212 1903 kar. Ritmester. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Berggreen, Frederik Henrik, (E.M.2.) 11 1839 | 26/1 1887 Kapt. i Fodf.s Forst.v. Bernth, Johan Christian Emil Marius,

Assistent i Krigsmini(R.'D.M.), (E.M.2.). ....

21/1 1833 20%, 1895

steriet. Stabsdyrlæge Biilmann, Holger Frederik Sylvester, (K.PD.M.). (E.M.2.)....

12/2 1835 /10 1905 Kapt. i Generalst. v. Bille, Frantz Ernst, (S.K.'D.M.),

Overordentlig Gesandt og (E.M.2.), Kmhr....

14, 1832/1 1870

befuldmægtiget Mini

ster i Storbritannien. Kapt. i Fodf.s Forst. v. Bilsted, Henning Frederik, (R.*

Assistent og Arkivar i D.M.), (E.M.2.) ....

20/12 1837 20/12 1899

Krigsministeriet. Overauditør Bjerre, Nicolai Frederik, (K.-D.M.) 14/ 1831 1976 1874 fhv. Herredsfoged. Kapt. i Art. v. Bjerring, Peter Stephan, (R.'D.M.), (E.M.1.2.)

12/; 1826 1/10 1880 kar. Oberst. Kapt. i Fodf. Blangstrup, Johan Christian, (R.*) 1857 14/g 1902 Red. af „Berl. Tid.“ og

„Salmonsens Konver

sationsleksikon." Intendant

Blechingberg, Otto Carl Frederik .. 16 1859 24, 1897 Grosserer.
Auditør
Bloch, Emil Hammerich Valdemar

Assessor i Viborg Over-
Søren .....

207, 1859 14%, 1901

ret.
Oberst i Forst. v. Blom, Jean Carl, (K.'D.M.), (E.M.1.2.) "1/8 1827 18/8 1892
Ritmester
Blume, Niels Olaus Carl Mynster,

kar. Oberstltn,, Fuldmæg. (R. D.M.).

1973 1852 8/1892 tig i Krigsministeriet,

fung. Sekretær hos

Forsvarsministeren. Prltn. i Rytt. v. Boalth, Herman, (R.*)...

31/1 1834 %1870 Oberstltn. i Fodf. Bodenhoff, Ernst Gotthold Emil, (R." D.M.), Kmjkr.

10/1852 10. 1905 Ritmester Boeck, Ernst, (R."), Kmjkr.

8/5 1854 845 1906 Prltn. i Rytt. Boesen, Arne Nielsen .....

8/10 1869 12/12 1900 Klasselotterikollektør. Oberst i Rytt. Bojesen-Trepka, Jacob Johannes Theodor, (K.ʻD.M.), (E.M.2.)...

23/6 1843 | 18/10 1904 Oberstltn. i Fodf. v. Borch, Hans Erhard, (R.ʻD.M.), (E.M.2.)

19%10 1833 : 1894 kar. Oberst. Kapt. i Fodf.

Borgersen, Andreas Carl Emerentius,
(R.")

23/1 1850 23/1 1902 kar. Oberstltn.

29/

110

« ForrigeFortsæt »